1.    Natalie Kathrine Vangslev, (detaljer udeladt).

Emilie Vangslev, (detaljer udeladt).

 

Forældre

 

2.  Jan  Madsen, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Majbritt Jane Vangslev.

                             Børn:

                    i      Emilie Vangslev, (detaljer udeladt).

           1.       ii     Natalie Kathrine Vangslev, (detaljer udeladt).

 

3.  Majbritt Jane Vangslev, (detaljer udeladt).

 

Bedsteforældre

 

4.  Finn Poul Madsen, f. 08 juli 1939 i Bisserup,Holsteinborg sogn, Vester Flakkebjerg h, Sorø amt Dk, døbt 17. sep. 1939 i Holsteinsborg kirke, d. 21 juni 2004 i Karrebæksminde, bisat 26. juni 2004 på Karrebæk kirkegaard.  døbt i Holsteinsborg Kirke af Sognepræst Hansen, Søn af Arbejdsmand Arnold Peter Christian Madsen og Hustru Gudrun Johanne Hansen.

     Fadder Arbejdsmand Lars Arnold Vilhelm Petersen og Hustru Ane Kirstine født Jensen, Rude

     Tromlefører Johannes Daniel Hansen og Hustru Hansine Christine Hansen i Bisserup

     Finn var 3. barn ud af en søskendeflok på 6 hans Far Arnold var fodermester  rundt omkring på gårdene, derfor flyttede de en del rundt ,  men de endte i Tybjerg.

     Det var sådan at hele familien måtte hjælpe med arbejdet, så børnene var med til at hakke roer og det var også naturligt de var med i høsten.

      Da Finn var 15 år gammel, rejste hele familien til Sverrige  han arbejdede der sammen med sin far i skoven. Da han var 18-19 år  ville han tilbage til Danmark for ataftjene værnepligt, så mødte han Lise, hvorefter de senere rejste sammen til Sverrige. Han blev gift med Lise Sørensen.

                             Børn:

                    i      Jim Madsen, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Kirsten Frederiksen.

                    ii     Finn Tim Madsen, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Christine Jernbøl.

           2.       iii    Jan  Madsen, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Majbritt Jane Vangslev.

 

5.  Lise Sørensen, (detaljer udeladt).

 

6.  Vagn Flemming Vangslev Nielsen, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Elly Brunsborg Nielsen.

                             Børn:

           3.       i      Majbritt Jane Vangslev, (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Jan  Madsen.

                    ii     Morten Brunsborg Vangslev, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Stine Laugesen.

 

7.  Elly Brunsborg Nielsen, (detaljer udeladt).

 

Oldeforældre

 

8.  Arnold Peter Christian Madsen, f. 18 mar.1914 i Hyllested sogn Vester Flakkebjerg H, Sorø Amt Dk, døbt 3 maj 1914 i Hyllested kirke, stilling: Landarbejder, Arbejdsmand, d. 15. nov. 1986 på Centralsygehuset i Næstved, jordfæstelse 22. nov. 1986 i Karrebæk kirke.  1936, Ungkarl Arnold Peter Christian Madsen f. 18. marts 1914 i Hyllested sogn Sorø Amt, Landarbejder i Bisserup Holsteinborg sogn, Søn af Fiskehandler Hans Peter Madsen og Hustru Eline Petrine Kristine Jensen Bisserup Holsteinborg. til Ugift Gudrun Johanne Hansen født 5. juni 1917 i Bisserup Holsteinborg, Husassistent i Bisserup Holsteinborg  sogn, Datter af Tromlefører Johannes Daniel Hansen og Hustru Hansine Kristine Hansen Bisserup Holsteinborg sogn

     Forlover Fiskehandler Hans Peter Madsen, Bisserup og Tromlefører Johannes Daniel Hansen , Bisserup

    

     Arnold Peter Christian Madsen død 15. nov. på Centralsygehuset i Næstved , den 22 nov. Jordpåkastelse i Karrebæk Kirke, Næstved Kommune til Næstved Krematorium, brændt d. 27. nov. 1986, Urnem nedsat i Hellefos i Sverrige.

     Fhv.arbejdsmand i Rønhave Parkvej 38 Karrebæksminde f. 180314-1955 i Hyllested sogn Hashøj kommune, søn af arbejdsmand Hans Peter Madsen og Hustru Eline Petrine Kristine Madsen født Jensen, Enkemand efter Gudrun Johanne Madsen f. Hansen, død  1. juli 1973 , Viet i Holsteinborg Sogn Skælskør kommune 31. maj 1936

     Sidste fælles Bopæl Hellefos i Sverrige 72 år gammel, Dødsattest 16. nov. 1986, Dødsanmeldelse 18. nov. 1986,meldt til Skifteret og Folkeregister i Næstved 19. nov. 1986. Han blev gift med Gudrund Johanne Hansen, gift 31 maj 1936 i Holsteinsborg kirke.

                             Børn:

                    i      Inga Madsen, f. 1934.

           4.       ii     Finn Poul Madsen, f. 08 juli 1939 i Bisserup,Holsteinborg sogn, Vester Flakkebjerg h, Sorø amt Dk, døbt 17. sep. 1939 i Holsteinsborg kirke, d. 21 juni 2004 i Karrebæksminde, bisat 26. juni 2004 på Karrebæk kirkegaard.  Han blev gift med Lise Sørensen.

                    iii    Sonja Madsen, f. 1938, d. 1951, begravet i Tybjerg kirke.

                    iv    Svend Erik Madsen, (detaljer udeladt).

                    v     Sonny Madsen, (detaljer udeladt).

                    vi    Eva Madsen, (detaljer udeladt).

 

9.  Gudrund Johanne Hansen, f. 05 jun.1917 i Holsteinsborg,Vester Flakkebjerg h, Sorø Amt Dk, døbt 08 jul.1917 i Holsteinsborg kirke, konfirmeret 04 okt. 1931 i Holsteinsborg kirke, d. 01. juli 1973 i Hellefos Sverrige, begravet i Hellefos Sverrige.

 

10.  Ernst Frede Sørensen, f. 13, jan 1913 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, stilling: Fisker, d. 29. maj 2000 i Karrebæk, begravet juni 2000 på Karrebæk kirkegård.  Ernst Frede Sørensen, Ungkarl og Fisker Karrebæk sogn, Sorø amt f. 1913, 13. januar i i Karrebæk sogn, Sorø amt,

       Søn af Fisker Edvard Sørensen og Hustru Anna Dorthea Elisabeth Jensen Karrebæk sogn

       Viet 23. marts 1938 i Karrebæk kirke til Ida Kjeldsen  Pige og Husassistent i Karrebæk sogn Sorø amt f. 1909 9. dec i Aasted sogn Viborg amt,

       Datter af Husmand Kristian Mikkelsen Kjeldsen og Hustru Agnes Jensen Aasted .

       Forlover: Fisker Carl Sørensen Karrebæksminde og Chauffør Carl Hansen i Næstved. Han blev gift med Ida Kjeldsen, gift 23. marts 1938 i Karrebæk kirke.

                             Børn:

           5.       i      Lise Sørensen, (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Finn Poul Madsen.

 

11.  Ida Kjeldsen, f. 09. dec. 1909 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK, døbt 16. jan 1910 i Aasted Kirke af sognepræst Højgaard fra Naustrup, d. 18. dec  1978 på Centralsygehuset i Næstved, begravet 22. dec 1978 på Karrebæk kirkegård.   Moderen bar Barnet til dåben,

       Fadder: Huskone Else Christensen, hmd. Jens Sørensen, begge Nissum og hmd. Hans Christensen, Aasted

      

        Husmoder Ida Sørensen f. Kjeldsen boende Allen 31 Karrebæksminde Karrebæk sogn

        Næstved Kommune f. 091209-590 i Aasted sogn Sundøre Kommune,

       Datter af Husmand Kristian Mikkelsen Kjeldsen og Hustru Agnes Jensen,

       gift 23. marts 1938 i Karrebæk kirke med efterlevende Fisker Ernst Frede Sørensen,

        sidste fælles bopæl Allen 31 Karrebæksminde,  69 År gammel ,

       Dødsattest 18. dec. 1978, meddelse til Skifteret ofg Folkeregister 20. dec. 1978.

 

12.  Ejner Nielsen, f. 22. apr.1920 i  Tolvhuse, Strøby Stevns Præstø amt,Dk, døbt 06 jun. 1920 i Strøby kirke, Stevns h. Præstø amt, konfirmeret 08. april 1934 i Strøby kirke, d. 22 jul 1979 på  Nyvej 9, Svogerslev, Voldborg h., begravet 26. jul. 1979 på Sæby Kirkegård, stilling: arbejdsmand, dødsårsag Kræft.  Fadder: Gdr. Jens Peder & Anna Jensen Strøby møllemark husmand. Niels Madsen Nielsen & Marie Eiøje

       Forlover: Carl Nielsen Biltris

        Da Karen og Ejner boede i Biltris, arbejdede Ejner på Egholm møllegård,da de flyttede til Svogerslev i 1962,

       begyndte Ejner at arbejde, som arbejdsmand på Nordisk fiberglasfabrik på Industrivej i Roskilde, her arbejdede han til han blev syg. Han blev gift med Karen Magrethe Vangslev, lysning 06. maj 1941 i Selsø kirke, gift 25. maj 1941 i Selsø kirke, Horns h. Frederiksborg amt.

                             Børn:

                    i      Poul Arne Vangslev Nielsen, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Margit Gregersen.

                    ii     Bent Asbjørn Vangslev Nielsen, f. 05. feb. 1942 i Biltris, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 25. maj 1942 i Gershøj kirke, konfirmeret 24. marts 1957 i Roskilde Domkirke, stilling:  Sognepræst, præstevielse/ordination 30. sep. 1970 i Sct Knuds kirke Odense, d. 26. november 2005 i Domsognets Plejecenter Kong Valdemarsvej 79 Roskilde, begravet 02. dec 2005 på Sæby Kirkegård.   Bårret af Moder  Karen Margrethe

                             Faddere: Karl Nielsen Biltris,

                             Karl Evald Nielsen ( farbror) Sæby,

                             Faderen er tillige skrevet ind, som fadder

                            

                              Kristelig dagblad 5. feb 2002

                              Pastor emeritus Bent Asbjørn Vangslev Nielsen, Kirke Hyllinge, 60 år. Bent Asbjørn Vangslev Nielsen blev student i Roskilde i 1961 og cand.theol. fra Københavns Universitet i 1970. Samme år fik han embede som sognepræst i Allested-Vejle Pastorat på Midtfyn. Fra 1978 til afskeden i 1998 var han sognepræst i Sæby og Gershøj Sogne på Hornsherred.

                            

                             Mindeord af Kirsten Bodekær

                             30. nov 2005  Kristelig Dagblad

                             Ved fhv. sognepræst Bent Asbjørn Vangslev Nielsens død, Roskilde, skriver Kirsten Bodekær følgende mindeord:

                             Sæby-Gershøj Sognes tidligere præst, Bent Asbjørn Vangslev Nielsen, døde lørdag den 26. november på Domsognets Plejehjem i Roskilde. Bent Nielsen måtte i februar 1998 gå på pension efter et langt, forudgående sygdomsforløb grundet demens, og sine sidste mange år tilbragte han først på Solvang i Kirke Hyllinge og derefter på Domsognets Plejehjems demensafdeling, hvor han kun fik fire måneders kvalificeret ophold. I Bents mørke år har broderen og svigerinde, Vagn og Elly Vangslev, været en ufattelig støtte i det store arbejde, det er at værne og hygge om en demenspatient, hvis hukommelse og sprog langsomt ebber ud. Bent Nielsen blev kandidat i 1970 og var i de først otte år sognepræst i Allested-Vejle på Fyn. Senere vendte han på opfordring tilbage til sit fødesogn. Han var født i Biltris og elskede sin hjemegn og dens beboere. Han kunne fortælle detaljerede historier om de fleste sognebørn og huske begivenheder og historiske facts langt tilbage. Teologisk var han "kierkegaardsk" i den forstand, at han ikke brød sig meget om spidsborgerskabets facadeagtige kristendomsdyrkelse. Han mødte os andre i en atmosfære af tillid uden fordømmelse. Menneskevarmt, dybt og med en smittende humor gav han af sig selv og sin kristendom. Den sociale indignation og det kristne budskab var drivkræfterne i dette idealistiske og myreflittige menneske. En af mine stjernestunder med Bent var en dans til vores yndlingssang: Kim Larsens 1980'er-hit : "Livet er langt, lykken er kort, salig er den der tør give det bort". Det turde Bent, og hvor vi savner den Bent.

                             . Han blev gift med (1) Jonna Berendsen Svarrer, (detaljer udeladt).  Han blev gift med (2) Kirsten Jane  Bodekær, (detaljer udeladt).

           6.       iii    Vagn Flemming Vangslev Nielsen, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Elly Brunsborg Nielsen.

                    iv    Jørgen Sander Vangslev Nielsen, (detaljer udeladt).  gudmoder :Karen Nielsen Biltris,

                             Henry Nielsen Biltris

                             moder og fader indskrevet som fadder. Han blev gift med Kirsten Theill Hansen.

                    v     Bodil Lisbeth Vangslev  Nielsen, (detaljer udeladt).  gudmor: Karen Nielsen Strøby

                              Karen & Thorvald Vangslev Sønderby,

                              faderen tillige indskrevet , som fadder. Hun blev gift med (1) Ole Finn Johansson, (detaljer udeladt).  Hun blev gift med (2) Willy Møller, gift 22. mar. 1997 i Sct. Jørgensbjerg kirke, f. 31. dec .1933 i Jordrup Lunderskov, Ribe amt, Dk, døbt 21. jan .1934 i Jordrup kirke, Anst h. Ribe amt, d. 20. maj 2000 i Roskilde amtssygehus, kremeret 29. maj 2000 i Bisættes fra Sct Jørgensbjerg kirke, stilling: Skraldemand.  Hun levede med (3) Gregers Madvig, f. maj 1938.

                    vi    Peter Bjarne Vangslev Nielsen, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Dorrit Bang Petersen.

                    vii   Lars Erik Vangslev Nielsen, (detaljer udeladt).  Han blev gift med Inger Larsen.

 

13.  Karen Magrethe Vangslev, f. 22. jan 1919 i Sønderby mark, Horns h. Frederiksborg amt,Dk, døbt 06. apr. 1919 i Selsø kirke, konfirmeret 09. apr. 1933 i Skuldelev  kirke, d. 03.dec. 1987 på Bymarken 26 i Roskilde, begravet 08  dec. 1987 på Sæby Kirkegård, stilling: Sygehjælper, dødsårsag Kræft.  Fadder: Rentier Peter Jensen + hustru Kirstine,  gmd Jens Hansen,

       H. Jensens hustru Christiane, gmd Jens Hansen, Smed Lars Jørgensen

       alle Sønderby

        Ved folketællingen 5. nov. 1940 bor Karen med Poul Arne i Sønderby hos sin Far Thorvald Vangslev

      

       Karen boede de sidste måneder hos datteren Bodil, som tog orlov og passede hende til hun døde på Bodilīs bopæl Bymarken 26,Roskilde.

 

14.  Arnold Harald Sigurd Nielsen, f. 22. jun 1909 i Skuderløse Husrække, Teestrup s. Ringsted h.Sorø amt, Dk, døbt 22. aug 1909 i Teestrup Kirke, konfirmeret 05. aug 1923 i Teestrup Kirke, d. 16. nov 1989 i Roskilde amts sygehus, bisat 20.  nov 1989 fra Kirke Hyllinge Kirke, stilling: Købmand, dødsårsag Hjerneblødning.  Faddere:  Moderen  Maren Kathrine Nielsen  f. Hansen

       Ungkarl Jens Christian Nielsen, Skuderløse

       Husmand Peter Nielsen Skuderløse

       Pige Kathrine Christine Hemmingsen

      

        I vinter halvåret 1932/33   var han på Ollerup gymnastik Højskole på Fyn.

        Arnold kom i 1929 til  Lars Jensen Nielsen  Nørre Hyllinge, hvor han fik plads ved landbruget , men i 1936 blev købmandsforretningen til salg, han havde lyst til at blive Købmand så han købte  forretningen han var i købmandslære i Snertinge ved Holbæk i 3 måneder,  han  var så udlært og fik nærringsbrev, til selv at drive forretning, det var  1. oktober 1936,

        Den 8. november samme år bliver han gift i Kirke Hyllinge kirke med Frida , som er pige på nabogården,

       De drev forretningen sammen   i 43 år inden de lukkede d. 30. september 1978, han havde i flere år været plaget af slidgigt, så tilsidst kunne han ikke klare det mere, kort efter de lukkede kom han på Skælskør gigt sanetorium, hvor han var i 3 månedere han fik senere guldkur flere gange for  gigten , som han led meget ,indtil sin død 16 november 1989, hvor han døde af en blodprop i hjernen, det skete på Roskilde amtssygehus.

      

       Folketælling 1921 hjemmeboende hos forældrene i Skuderløse Husrække

       Folketælling 1925  tjenende på Søndergård hos Jens Larsen i Skudeløse som medhjælper

       Folketælling 1930  tjenende i Nørre Hyllinge hos Kristine Sørensen. Han blev gift med Frida Lilly Brunsborg, gift 08. nov 1936 i Kirke Hyllinge Kirke Voldborg h.

                             Børn:

                    i      Ejgil Brunborg Nielsen, f. 05. okt 1937 i Nørre Hyllinge, Hyllinge s. Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 07. nov 1937 i Kirke Hyllinge Kirke, konfirmeret 30. mar 1952 i Kirke Hyllinge Kirke, stilling: Købmand & Lagerforvalter.  fadder: båret af moderen,

                             gårdejer Johannes Emil Hansen  +hustru Johanne Sofie Kirstine f. Nielsen

                             Smedemester Adolf Viggo Jørgen Nielsen, Føllenslev. Han blev gift med Solveig  Rasmussen.

                    ii     Esther Brunsborg Nielsen, (detaljer udeladt).  Fadder: Båret af Maren Vang f. Brunsborg

                              arbejdsm. Kristian Vang ,

                             Landbrugsforpagter Johannes Jensen+ hustru Thora f. Brunsborg ,

                             Skovlunde   Karleby sogn Falster. Hun blev gift med Carsten Holm Rasmussen, gift 10. sep. 1960 i Kirke Hyllinge Kirke Voldborg h.

           7.       iii    Elly Brunsborg Nielsen, (detaljer udeladt).  Hun blev gift med Vagn Flemming Vangslev Nielsen.

 

15.  Frida Lilly Brunsborg, f. 16. apr 1914 i Thorsted ,Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 01. jun 1914 i Thorsted kirke, konfirmeret 15. apr. 1928 i Thorsted kirke, d. 19. jun 1993 i Roskilde amts sygehus,[1] bisat 23. jun 1993 fra Kirke Hyllinge Kirke, stilling: medhj. hustru, dødsårsag Kræft.  fadder: Pige Else Marie Brunsborg Thorsted  ,

       Krista Marianne Brunsborg Thorsted ,

       ungkarl Poul Jakobsen Thorsted,

       Poul Viggo Christensen Brejning

       Frida  kom til Sjælland allerede som 16-17 årig , hun havde søstre der var rejst til Sjælland tidligere

      

       Folketælling 1930: tjenende Lars Jensen Nielsen Nørre Hyllinge.

      

        Hun havde plads i huset flere steder på egnen, inden hun bliver gift med Arnold i 1936

      

        Frida døde samme dag klokken 7:00 om morgen, som hendes barnebarn Majbritt blev gift om eftermiddagen.

 

Tipoldeforældre

 

16.  Hans Peter Madsen, f. 06 juni. 1861 i Sludstrup s. Slagelse h. Sorø amt Dk, døbt 08 dec. 1861 i Sludstrup kirke, d. 06 juni. 1937 på Slagelse kommunale Sygehus Sct Peders sogn, begravet 12 juni 1937 på Hyllested kirkegård, stilling: Fiskehandler.  1889 Hyllested kirke  Ungkarl Hans Peter Madsen af Hyllested 27 år Nb Attest fra Krummerup Fuglebjerg S 12/4 - 89 til Pigen Eline Petrine Kristine Jensen af Hyllested Mark 16 år

       Forlover Husmand Hans Hansen Haarlev og Peter Jensen  Brudens Stedfader Hyllested Mark

      

       ved folketælling 1916 : husfader og handelsmand indkomst 1915: 300,00kr.  betalt 1,53 kr. i skat til kommunen ved folketælling: 1930 boende i Holsteinsborg

       Fiskehandler i Bisserup Holsteinborg sogn Vester Flakkebjerg født i Søbylille, Sludstrup sogn Slagelse h. den 6 juni 1861 , søn af Indsidder Mads Pedersen oh Hustru Birthe Marie Pedersen Søbylille, gift med Eline Petrine Kristine Jensen, der overlev ham, sidste fælles bopæl Bisserup Holsteinborg 76 år gammel. Han blev gift med Eline Petrine Kristine Jensen, gift 04. maj 1889 i Hyllested kirke.

                             Børn:

                    i      Ingeborg Madsen, f. 16 apr 1905 i Hyllested.

                    ii     Olga Karla Madsen, f. 8 okt. 1907 i Hyllested.

                    iii    Johanne Madsen, f. 16 aug 1909 i Hyllested.

           8.       iv    Arnold Peter Christian Madsen, f. 18 mar.1914 i Hyllested sogn Vester Flakkebjerg H, Sorø Amt Dk, døbt 3 maj 1914 i Hyllested kirke, stilling: Landarbejder, Arbejdsmand, d. 15. nov. 1986 på Centralsygehuset i Næstved, jordfæstelse 22. nov. 1986 i Karrebæk kirke.  Han blev gift med Gudrund Johanne Hansen, gift 31 maj 1936 i Holsteinsborg kirke.

 

17.  Eline Petrine Kristine Jensen, f. 23 dec. 1872 i Vedskølle Tjæreby s. Vester Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 21. feb 1873 i Tjæreby kirke, d. 14 okt. 1943 i Hyllested, begravet 17 okt. 1943 på Hyllested kirkegård, stilling: husmoder.   Fadder Hans Jørgensens Hustru  Ane Marie  Larsen af Vedskølle Mark, Moderen selv,

       Niels Larsen Boelsmand Hans Jørgensen begge  af Vedskølle Mark, Ungkarl Anders  Klausen af Ebberup, Ørslev sogn

      

       Eline Petrine Madsen født Jensen død 14. okt 1943 i Hove sogn Vester Flakkebjergh begravet på Hyllested sogns kirkegaard 17. okt 1943

       Enke i Hove sogn Vester Flakkebjerg h. født i Vedskølle, Tjæreby sogn den 23. dec.1872 ,

       Datter af Husmand Julius Jensen og Hustru Ellen Jensen af Hyllested, gift med Husmand Hans Peter Madsen,

       sidste fælles bopæl Bisserup.

      

            Eline føder 7 børn.

 

18.  Johannes Daniel Hansen, f. 04 okt 1895 i Bisserup,Vester Flakkebjerg h,  Sorø amt, Dk, døbt 01 dec. 1895 i Holsteinborg, stilling: Fisker-tromlefører-skovm., d. 01. juni 1943 i Sorø amt, begravet 06. juni 1943 på Holsteinborg Kirkegård.   Døbt i Holsteinborg Kirke  af  Pastor Sørensen, Søn af Husmand Jens Hansen og Hustru Maren Kirstine Dorthea Jensen af Bisserup, Moderen 33 år gammel,

       Fadder: Moderen,

       Ane Sofie Hansen af Rude,

       Fisker Frederik Rasmussen af Bisserup

        ogHusmand Hans Hansen af Bisserup

      

       Fyrendal Kirke 2-2- 1917 Ungkarl Johannes Daniel Hansen født i Bisserup Holsteinborg sogn 4-10. 1895, tjenestekarl på Skafterup mark,

        Søn af Husmand Jens Hansen og Hustru Maren Kirstine Dorthea født Jensen af Tornemark Mark,

       til Pige Hansine Kristine Hansen født i Marvede sogn,d. 12 maj 1894, Tjenestepige på Skafterup Mark,

       Datter af Tømer Peter Hansen og Hustru Sidse Kristine født Ditlevsen af Spjællerup.

       Forlover Husmand Jens Hansen Tornemark Mark og Tømer Peter Hansen Spjællerup.

      

        Liget fandtes drivende midtvejs mellem Glænø og Barnæs nor, Ligsynet fandt sted på Rude Sygehus Holsteinborg Vester Flakkebjerg h. Sorø amt.

       Fisker i Bisserup født i Bisserup 4.okt 1895 gift med Hansine Kristine født Hansen, sidste fælles Bopæl Holsteinborg.

       Søn af Husmand Jens Hansen og Hustru Maren Dorthea Kristine Jensen.

       47 år gammel Attest på Skifteretten 4. juni 1943.  Medicologal Ligsynsattest 2. juni 1943. Han blev gift med Hansine Kristine Hansen, gift 02 feb. 1917 i Fyrendal kirke.

                             Børn:

           9.       i      Gudrund Johanne Hansen, f. 05 jun.1917 i Holsteinsborg,Vester Flakkebjerg h, Sorø Amt Dk, døbt 08 jul.1917 i Holsteinsborg kirke, konfirmeret 04 okt. 1931 i Holsteinsborg kirke, d. 01. juli 1973 i Hellefos Sverrige, begravet i Hellefos Sverrige.  Hun blev gift med Arnold Peter Christian Madsen, gift 31 maj 1936 i Holsteinsborg kirke.

                    ii     Jens Poul Daniel Hansen, f. 03 mar. 1930 i Holsteinsborg, Vester Flakkebjerg Sorø Amt Dk.

                    iii    Mary Hansen.

 

19.  Hansine Kristine Hansen, f. 12 maj 1894 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, hjemmedøbt 09. juni 1894 i hjemmet, fremstillet 09 aug. 1894 i Marvede kirke, stilling: husmoder.   Født i Marvede Hansine Kristine Hansen, Datter af Tømer Peder Hansen og Hustru Sidse Kristine f. Ditlevsen 43 år af Spjællerup,

       hjemmedøbt  af Knudsen 9. juni 1894, fremstillet i  Marvede Kirke den 9. aug 1894.

       Fadder: Husmand Pedet Johansen og Hustru Kristiane Kristine f. Hansen af Rude,

        Indsidder Johan Frederiksen og Hustru Marie f. Nielsen ag Gummestrup.

       Ved giftermål : Tjenestepige på Skafterup mark

        Hansine føder 3 børn.

      

       Efter Hansine blev enke i 1943, blev hun senere  gift  med en mand ,som hed Elkær han var skovfoged ved Herlufholm skove.

       Hansine  blev gift 3. gang  med hendes havemand, som hed Jensen.

 

20.  Edvard Sørensen, f. 27. november 1883 i Karrebæk sogn, Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 26. dec. 1883 i Karrebæk kirke, d. 02. januar 1953 i Karrebæksminde, begravet 06. januar 1953 på Karrebæk kirkegård, stilling: Fisker.  Søn af Fisker Lars Søren Sørensen og Hustru Maren Kirstine Christiansdatter ( 25 aar) Karrebæksminde

       Fadder: Pigen Lovise Frederikke Sørensen , Næstved,

        Pigen Ane Kirstine  H??

       Sømand Hans Carl Steffensen Karrebæksminde,

       Fisker Peder Nielsen,Karrebæksminde,

       Peter Hansen, Karrebæksminde

         1. Juni 1906 i Karrebæk Kirke. Ungkarl og Fisker Edvard Sørensen af Karrebæksminde,

       Søn af Fisker Lars Søren sørensen og Hustru Maren Kirstine f, Christiansen af Karrebæksminde og født 27. nov 1883

        til Pige Anna Dorthea Elisabeth Jensen af Karrebæksminde,

        Datter af Magasinbestyrer Niels Peter Jensen og Hustru Karen Marie f. Johansen af Karrebæksminde f. 5. nov. 1885.

       Forlover Fisker Søren Sørensen og Magasinbestyrer Niels Peter Jensen begge Karrebæksminde.

       2. jan 1953 døde Enke og forhenværende Fisker af Karrebæksminde  Enkemand

       efter Anna Dorthea Elisabeth Jensen Karrebæksminde, 69 år gammel

        begravet af Sognepræst E. Lauridsen Vig.

       Næstved Skifteret 2. jan. 1953.

        Folketælling 1916:  årlig Indkomst 1500,00 Kr. Skat til Staten 3.00 kr, til Kommunen 33,60 kr. Han blev gift med Anna Dorthea Elisabeth Jensen, gift 01. juni 1906 i Karrebæk kirke.

                             Børn:

                    i      Karl Emil Sørensen, f. 03. nov. 1905 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt i Karrebæk kirke.

                    ii     Marie Kristine Sørensen, f. 10. marts 1907 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt i Karrebæk kirke.

                    iii    Otto Sørensen, f. 24. juni 1908 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt i Karrebæk kirke.

           10.     iv    Ernst Frede Sørensen, f. 13, jan 1913 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, stilling: Fisker, d. 29. maj 2000 i Karrebæk, begravet juni 2000 på Karrebæk kirkegård.  Han blev gift med Ida Kjeldsen, gift 23. marts 1938 i Karrebæk kirke.

                    v     Ebba Sørensen, f. 13. jan 1913 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt i Karrebæk kirke.

                    vi    Olga Sørensen, f. 27. maj 1915 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt i Karrebæk kirke.

 

21.  Anna Dorthea Elisabeth Jensen, f. 05. november 1885 i Vesterhave, Karrebæk sogn Øster Flakkebjerg h Sorø amt Dk, døbt 27. dec 1885 i Karrebæk kirke, d. 10. sep. 1937 på Amtssygehuset i Næstved, begravet 15. sep. 1937 på Karrebæk kirkegård.   Datter af Husmand Niels Peter Jensen i Vesterhave  og Hustru Karen Marie f. Jensen 33 år

       Fadder: Præstegaardsforpagter Johan Jensen i Snesere

       Ungkarl Frederik Johansen i Snesere,

       Ungkarl Peter Andersen i Snesere,

       Pigen Maren Kirstine  Johansen i Snesere bærer barnet,

        Pigen Maren Kirstine Petersen fra Snesere står hos.

      

        død 51 år  begravet af sognepræst M. Poulsen

       Skifteretten i Næstved 1937 11. sep, dødsattest 11. sep. 1937.

 

22.  Christian Mikkelsen Kjeldsen, f. 20. sep. 1880 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK, døbt 03. okt. 1880 i Aasted Kirke, d. 30. sep. 1952 på Skive Sgehus, begravet 04 0kt. 1962 på Sæby Sogns Kirkegaard, stilling: Arbejdsmand- murersvend.  Christen Mikkelsen Kjeldsen født 20. sep. 1880 i Aasted døbt i Aasted Kirke 3. okt, 1880

       Søn af ugift Pige Karen Villadsen i Aasted og udlagt Barnefader Mikkel Mikkelsen i Tøndering f. 1848

       fadder: Huskone Ane Villadsen i Aasted, Pige Dorthe Kirstine Jensen i Aasted,

        Ungkarl Jens Villadsen i Thornum, Husmand Hans Jeppesen i Aasted,

        Husmand Espen Olsen i Aasted

      

       De arbejdede i en periode på Herregården Østergaard.

      

       Skive sogns kirkebog 1961-1965.

       Christian Mikkelsem Kjeldsen.

       Død d. 30. sep. 1962. Sygehuset i Skive 82 år gammel,

       Begravet d. 4. okt 1962, på Sæby sogns Kirkegård af sognepræst N.K.Hansen Harre Herred, Glyngøre

      

      

       Gift fhv. murersvend, boende i Bysted, Naustrup sogn, Viborg Amt, hvor sidste bopæl var med efterlevende hustru Agnes Jensen,

       Født i Aasted  sogn 1880 d. 20. september, Søn af Karen Villadsen af Aasted og ungkarl Mikkel Mikkelsen af Tøndering.

      

       Dødsattest af 1. okt. 1962 Skifteret af 3. okt 1962. Han blev gift med Agnes Jensen, gift ca. 1900.

                             Børn:

                    i      Jens Henrik Kjeldsen, f. 11.dec.1899 i Auning by og sogn Sønderhald h, Viborg Amt Dk, døbt 18. marts 1900 i Auning Kirke af sognepræst Ring.  Søn af Ugift Agnes Jensen 22 År , Auning, Udlagt Barnefader ikke nævnt.

                    ii     Arne Kjeldsen, f. 08. nov 1901 i Nissum, Aasted sogn Harre h. Viborg Amt Dk, hjemmedøbt 24. nov.1901 af Kapellanen, fremstillet 29. dec. 1901 i Aasted Kirke.   Søn af arb.m. Kristian Mikkelsen Kjeldsen og

                             hustru Agnes Jensen 24 år gl.

                    iii    Henry Kjeldsen, f. 24. april 1903 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK.

                    iv    Carl Kjeldsen, f. 31. jan. 1905 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK.

                    v     Åge Kjeldsen, f. 15. okt. 1906 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK.

                    vi    Marie Kjeldsen, f. 13. feb.1908 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK, døbt 29. marts 1908 i Aasted Kirke.

           11.     vii   Ida Kjeldsen, f. 09. dec. 1909 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK, døbt 16. jan 1910 i Aasted Kirke af sognepræst Højgaard fra Naustrup, d. 18. dec  1978 på Centralsygehuset i Næstved, begravet 22. dec 1978 på Karrebæk kirkegård.  Hun blev gift med Ernst Frede Sørensen, gift 23. marts 1938 i Karrebæk kirke.

                    viii  Emil Kjeldsen, f. 15. dec. 1911 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK.

                    ix    Valborg Kjeldsen, f. 13. marts 1915 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK.

                    x     Karen Kjeldsen, f. 1917 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK.

                    xi    Nora Kjeldsen, f. 1917 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK.

                    xii   Thorvald Kjeldsen, f. 25. juni 1919 i Sæby By og Sogn Harre H, Viborg amt Dk, døbt 20. juli 1919 i Sæby Kirke.  Moderen bære Barnet,

                             Pige Dagmar Stovby, Åsted, Ungkarl Jens Henrik Kjeldsen Nøreng

                             Ungkarl Arne Kjeldsen , Grynnerup.

                    xiii  Hary Kjeldsen, f. 20. nov. 1921 i Sæby By og Sogn Harre H, Viborg amt Dk, døbt 08. jan. 1922 i Sæby Kirke.  Moderen bærer Barnet. Husmand Jen s Pedersen Jensens Hustru

                             Bodil Katrine Jensen, Glynge Herd, Ungkarl Henry Kjeldsen, Nørre Åsted,

                             Faderen.

 

23.  Agnes Jensen, f. 23. april 1877 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 05. aug 1877 i Øster Alling Kirke, d. 27. maj 1967 i Bysted Nautrup sogn, begravet 31. maj 1967 på Nautrup Kirkegaard, vaccineret 10. okt 1891, konfirmeret 04. okt 1891 i Auning Kirke, reference Mg fra Skolen, stilling: Skrædder.  Datter af Træskomand Anders Romelund Jensen  og Hustru Mathilde Kristine Blichfeldt.

       Fadder Barnets Fader, Gårdejer Peter Rasmussen Back.

       Ungkarl rasmus Ibsen, alle Auning

       samt Barnets Moder, og Gårdejer Peter Rasmussens Hustru af Auning

      

       1967. Folkepensionist, enke efter fhv. husmand i Bysted, Nautrup sogn Harre Herred, Viborg Amt

       Christian Mikkelsen Kjeldsen, Bysted som døde i Skive 30sep. 1952, sidste fælles bopæl Bysted.

       Skifteretten i Skive d. 29. maj 1967.Dødsattest fra Læge Erik Knudsen, Roslev af 27. maj 1967

       Meddelse om begravelse sendt til præsten i Glyngøre d. 10. juni 1967.

 

24.  Niels Peter Nielsen, f. 07. nov. 1887 i ( Svendstrup )Nr. Dalby, Ramsø H. Roskilde amt,Dk, døbt 29 jan. 1888 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 06. april 1902 i Nr. Dalby kirke, d. 08. aug.1962 i Strøby, Stevns h. Præstø amt, begravet 11, aug. 1962 på Strøby kirkegård, stilling: husmand.

       Fadder: Johanne Marie Nielsen Kløversted,---  parcl. Hans Nielsen , Regnemark.

       Ungkarl Anders Nielsen, Kløversted --  Gmd. Jens Simonsen Nr. Dalby.

      

       Forlover :gdr. Peder Jensen  Hyldestrand --  husm. Niels Madsen Nielsen

        i året 1915-16. = indkomst: 600,00 kr.

                                    formue :      9000,00 kr.

                                    skat til staten : 5,85 kr.

                            skat til kommunen                     --------    indtægt i 1930 =1900,00  kr.

      

       folketælling 1901,= plejebarn hos Johanne Marie Nielsen+ Jens Jensen. (Morbroder + Tante)

      

       St. Heddinge Skifteret 10.aug. 1962. Han blev gift med Anna Larsine Nielsen, gift 07 nov. 1913 i Strøby kirke.

                             Børn:

                    i      Oluf Arnold Nielsen, f. 08. okt. 1914 i Tolvhuse  Strøby , Stevns h.  Præstø amt Dk, døbt 07. nov. 1914 i Strøby kirke, konfirmeret 30. sep. 1928 i Strøby kirke, d. 14. maj 1989 i sygehuset i Frederikssund, begravet 22. maj 1989 på Stenløse kirkegård.  fadder:Tømmer Albert Nielsen & hustru Marie Nielsen Varpelev

                              Parcelist Søren Sørensen Tolvhuse Strøby ,

                               Barnets moder

                            

                             sidste bopæl Terkelvej 21, Stenløse sogn

                             081014-0909,

                             Strøby sogn vallø kommune

                             gift med Else Helene Nielsen f Nielsen 280819.0616

                             viet i Stenløse kirke 11.11.1945. Han blev gift med Else Helene Nielsen, gift 11. nov .1945 i Blovstrød, Lynge-Kronborg h. Frederiksborg amt.

                    ii     Hans Nielsen, f. 18. mar. 1916 i Tolvhuse Strøby , Stevns  h. Præstø amt,Dk, døbt 07. maj 1916 i Strøby kirke, konfirmeret 06, april 1930 i Strøby kirke, d. 20. april 2002 på Roskilde amtssygehus, kremeret 27. april 2002. fra Øster Kirkegård Roskilde, urne nedsat 16. maj 2002. på Strøby kirkegård, Stevns h., stilling: Arbejdsmand.  Fadder: Tømmer Albert & Marie Nielsen Varpelev Gdr.Jens Peder & Anna Jensen Strøby møllemark

                             Hans boede de sidste ca. 20 år, i ældrebolig  på Henrik Nielsensvej 47 Roskilde.

           12.     iii    Ejner Nielsen, f. 22. apr.1920 i  Tolvhuse, Strøby Stevns Præstø amt,Dk, døbt 06 jun. 1920 i Strøby kirke, Stevns h. Præstø amt, konfirmeret 08. april 1934 i Strøby kirke, d. 22 jul 1979 på  Nyvej 9, Svogerslev, Voldborg h., begravet 26. jul. 1979 på Sæby Kirkegård, stilling: arbejdsmand, dødsårsag Kræft.  Han blev gift med Karen Magrethe Vangslev, lysning 06. maj 1941 i Selsø kirke, gift 25. maj 1941 i Selsø kirke, Horns h. Frederiksborg amt.

                    iv    Karl Evald Nielsen, f. 17. okt. 1921 i Tolvhuse Strøby, Stevns h.  Præstø amt,Dk, døbt 04. nov .1921 i Strøby kirke, konfirmeret 06. okt. 1935 i Strøby kirke.  Fadder:Parcl. Niels Peder Olsen Tolvhuse Strøby Karl Holmstrand Strøby møllemark

                              pige Karen Nielsen Eiøje & barnets moder. Han blev gift med Bodil Kofoed Jensen, gift 09 .dec.1950 i Strøby kirke, Stevns h. Præstø amt.

                    v     Karen Elisabeth Nielsen, f. 13 jan. 1924 i Tolvhuse Strøby, Stevns h.  Præstø amt, Dk, døbt 06. apr. 1924 i Strøby kirke, konfirmeret 03. april 1938 i Strøby kirke, d. 29. sep. 2000 i Strøby, begravet 06. okt. 2000 på Strøby kirkegård.  Fadder:Landmand Carl Vilhelm Nielsen Varpelev Arbejdsm. Karl Holmstrand Strøby møllemark

                             Tømmer Albert Nielsen & hustru Marie Varpelev

                              Pige Karen Nielsen Varpelev. Hun blev gift med Poul Peder Hansen, gift 03. maj 1952 i Hårlev kirke, V. Flakkebjerg h. Sorø amt.

                    vi    Inger Margrethe Nielsen, f. 25. nov. 1926 i Tolvhuse Strøby, Stevns h.  Præstø amt,Dk, døbt 19. jan. 1927 i Strøby kirke, konfirmeret 20. april 1941 i Strøby kirke.  Fadder:arbejdsm. Niels Madsen Nielsen & hustru Marie f. Poulsen Eiøje Arbejdsm. Karl Homstrand & hustru Marta Strøby. Hun blev gift med Svend Åge Olsen, gift 10. sep. 1944 i Strøby kirke.

                    vii   Valborg Marie Nielsen, f. 18.. feb. 1929 i Tolvhuse Strøby, Stevns h.  Præstø amt,Dk, døbt 21. apr.1929 i Strøby kirke, konfirmeret 18. april 1943 i Strøby kirke.  fadder: barnets moder Arbejdsm. Carl Madsen & Marie Strøby Husejer Karl Holmstrand Strøby møllemark. Hun blev gift med Knud Tage Jeppesen, gift 14. aug. 1948 i Strøby kirke.

 

25.  Anna Larsine Nielsen, f. 10. dec. 1892 i Eiøje Herfølge s.Bjæverskov h.Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 19. dec. 1892 i hjemme, fremstillet 26. marts 1893 i Herfølge kirke, konfirmeret 07. april 1907 i Strøby kirke, d. 18. aug 1947 i Køge, begravet 22. aug. 1947 på Strøby kirkegård.  Fadder: Husmand Hans Andersen , hustru Karen Kirstine Hansen af Strøby,

       Baneformand Anders Jørgensen Eiøje, husmand Morten Nielsen Eiøje

        og barnets fader

       Anna Larsine vokser op i Strøby, hos hendes farmor og hendes mand nr. 2  Hans Andersen

      

       Skifteretten for køge Købstad m.v. 1947,18.aug. Begravelsen tilmeldt dødsstedets Kirkebog ,den 28,august.

 

26.  Thorvald  Petersen, f. 24. juni 1892 i  Løvegade 30 g Sankt Mikkelsby  Slagelse, Sorø a.Dk, døbt 14.aug. 1892 i St. Mikkelsborg Slagelse, vaccineret 01. juni 1895, konfirmeret 30. sep. 1906 i Geirslev kirke, d. 14. marts 1979 i Sønderby Selsø Horns H. Frederiksborg amt, begravet 19. marts 1979 på Selsø kirkegård, navneændring 18.maj 1918 til Vangslev, stilling: Boelsmand.  Fadder: Rasmine Rasmussen --- Ellen Olsen

       Ungkarl Ludvig Petersen alle Slagelse

       Rasmus Petersen , Vemmelev

      

       Afskrift fra soldaterpapir:

       174 cm høj, mørkt hår, brune øjne.

       hjemsendt 05-9-1914,  20. Batalons2. kompani menig 216/ 1913 8. Batts 2. Kompani Slagelse.

       2. udrykningskreds2 ,  Lægd 342,------  hjemsendelsespas 1-2-1917.

      

        Citat fra slægtsbog Thorvald har håndskrevet  til alle sine 13 børnebørn,

      

       ” Hvem er jeg ?”

      

        Det kan jeg besvare med følgende: Jeg er et menneske , skabt i Guds billede, som et led i slægtens lange kæde.  Det var meningen at jeg skulle ødelægge mit legeme med spiritus  , tobak , og lign.  som desværre så mange af slægten har gjort

       Det er jo en kendsgerning   at vi er omgivet af Guddommelige kræfter, som hele vor eksistens er afhændet af, skønt vi ikke med vore sanser kan se eller høre dem, jeg ikke alene tror det , men jeg har så grundigt erfaret , at der er en Gud -  et nådigt forsyn , der har beskyttet mig for stor fare.

       Jeg er blevet straffet grundigt fordi jeg havde båret mig forkert ad over for den almægtige.

       Men jeg er også straks blevet bønhørt flere gange når jeg var i nød og inderlig bad Gud om hjælp. Når jeg til andre tider selv lagde planer og mente at jeg selv kunne klare opgaver , så mislykkedes det fuldstændigt.Gud tog 2 unge elskede kvinder og et barn fra mig , dertil kan jeg , som Ferje Vigen sige:

       Stort har jeg mistet, men ” Stort jeg fik og så får du ha. Tak da Gud”.

       Menneskelig falskhed slog engang mere hårdt .Jeg er Gud meget taknemmelig for den store flok sunde og retskafne efterkommere: Børn , Svigerbørn , Børnebørn med deres kære ægtefæller og Oldebørnene.

       Tre gange i 1966 er jeg ved et forunderlige syn kommet i forbindelse med de kære afdøde - min moder og Johanne . I det sidste syn kom Johanne i en flagrende strålende hvid klædning og omfavnede mig . Jeg sagde da :  Tak fordi du kom til mig igen Johanne , men hvad skal jeg dog nu gøre , når jeg har 2 koner ? Jeg fik intet svar , men hun var atter væk.

       Vidne til:  Anna Vilhelmine Nielsen #1035 & Søren  Kristian Albert Olsen #2938   Gift  06. juni 1925  Vester Løve Kirke Geirslev sogn. Han blev gift med (1) Anna Johanne Kirstine Jensen, forlovet Julen 1915, gift 19. april 1918 i Selsø kirke, lysning 23/3- 24/3- 7/4 1918 i Selsø kirke, f. 28. dec. 1894 i Sønderby Selsø Horns H. Frederiksborg amt, Dk, døbt 31 marts 1895 i Selsø kirke, konfirmeret 03. okt. 1909 i Skuldelev kirke, d. 23 juni 1925 i Sønderby mark, begravet 29 juni 1925 på Selsø kirkegård.  Han blev gift med (2) Karoline  Margrethe Jensen, lysning 28-11,1926 i klemensker, gift 08. jan 1927 i Klemensker kirke Bornholm, f. 16. nov.1902 i Rømersminde Klemmesker, Nørre h. Bornholm, Dk, døbt 19. feb. 1903 i Klemensker kirke, d. 19. marts 1931 i Frederikssund Amtssygehus, begravet 26. marts 1931 på Selsø kirkegård.  Han blev gift med (3) Karen Marie Petersen, lysning 27/10- 30/10 1932 i Selsø kirke, gift 13. nov 1932 i Selsø kirke, f. 04. juli 1895 i Kongsted , Fakse h. Præstø amt, Dk, døbt 28. juli 1895 i Kongsted kirke, d. 04. dec 1982 i Sønderby Horns h. Frederiksborg amt, begravet dec. 1982 på Selsø kirkegård.

                             Børn:

           13.     i      Karen Magrethe Vangslev, f. 22. jan 1919 i Sønderby mark, Horns h. Frederiksborg amt,Dk, døbt 06. apr. 1919 i Selsø kirke, konfirmeret 09. apr. 1933 i Skuldelev  kirke, d. 03.dec. 1987 på Bymarken 26 i Roskilde, begravet 08  dec. 1987 på Sæby Kirkegård, stilling: Sygehjælper, dødsårsag Kræft.  Hun blev gift med Ejner Nielsen, lysning 06. maj 1941 i Selsø kirke, gift 25. maj 1941 i Selsø kirke, Horns h. Frederiksborg amt.

                    ii     Gudrun Ingeborg Vangslev, f. 06 april 1921 i Sønderby mark, Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 05. juni 1921 i Selsø kirke, konfirmeret 31. marts 1935 i Skuldelev  kirke, d. 19. jan. 2001 i  Dommervænget 24, Roskilde, bisat 26. jan 2001 fra Gl. Vor Frue Kirke Roskilde, begravet på  de ukendtes  Øster kirkegård Roskilde.  Fadder: Rentier Peter Jensen, Gdr. Jørgen Clausen Bredvig Sønderby

                             Boelsmand Mads Peter Nielsen + hustru Hansine Christine Nielsen

                             Løve mark. Hun blev gift med Gudmund Ekhardt  Christensen, gift 20. feb. 1944 i Fløng kirke, sømme h. Roskilde amt.

                    iii    Asta Agnete Vangslev, f. 25 juli 1923 i Sønderby mark, Horns h. Frederiksborg amt;Dk, døbt 07 okt. 1923 i Selsø kirke, konfirmeret 03. okt. 1937 i Selsø kirke.  Fadder: Rentier Peter Jensen Sønderby, Parcl.Søren Jensen Christiansen Sønderby

                             Gdm. Hans Jørgen Christen Clausen Bredvig og barnets moder.

                            

                             Under 28.december 1928 har gårdejer Jens Hansen  og hustru Christiane Sofie født Jørgensen fået kongeligBevilling til at adoptere Asta Agnethe vangslev så at hun for fremtiden fører navnet Asta  AgneteJensen. Hun blev gift med Jens Otto Thomsen, gift 04. maj 1945 i Selsø kirke.

                    iv    Margrethe  Karoline Vangslev, f. 13. marts 1931 i Frederikssund sygehus, Horns. h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 26. marts 1931 i Selsø kirke, d. 07. nov 1935 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, begravet 13 nov. 1935 på Selsø kirkegård.  Fadder: Boelsmand Søren Olsen og hustru Anna Vilhelmine. født Nielsen af Løve Gierslev sogn,

                             og gårdejer Knud Christensen og hustru Ane Marie f. Jensen af Sønderby.Selsø sogn

                             gårdejer Emil Jensen Store Valby Aagerup sogn.

                            

                             attest for Skifteretten for Frederiksund m.v.af 7/11 1935 se Pagina 58 og 205.

                    v     Eskild Vangslev, f. 17. dec 1936 i Esbønderup sygehus , Holbo h. Frederiksborg amt, døbt 18. juli 1937 i Selsø kirke, konfirmeret 05 april 1951 i Selsø kirke.  Fødselsattest udstedt 28. dec. 1936,

                            

                             Døbt i Selsø kirke Fadder: Thorvald Vangslev og hustru  Karen Marie f. Petersen af Sønderby,

                             og Tømmer Lars P. Petersen, Næstved , Orla Petersen af Toksværd.

                            

                             Adopteret af Karen og Thorvald Vangslev Sønderby, d.07 juli 1937.

                             Meddelse om Dåb og Adoption sendt til Præsten i Dræby d. 18. juli 1937.

                            

                             Biologiske forældre : Bestyrer Anton Marius Jensen født 30. sep 1894 og hustru Maren født Graversen født 20. okt. 1896,

                             boende i Tikøb. Han blev gift med Elly Nielsen.

 

27.  Anna Johanne Kirstine Jensen, f. 28. dec. 1894 i Sønderby Selsø Horns H. Frederiksborg amt, Dk, døbt 31 marts 1895 i Selsø kirke, konfirmeret 03. okt. 1909 i Skuldelev kirke, d. 23 juni 1925 i Sønderby mark, begravet 29 juni 1925 på Selsø kirkegård.  Fadder: Pigen Christiane Sofie Jørgensen, Sønderby

        Gdm. Peder Pedersen

       Sognefoged Peder Christian Pedersen

       Husmand Jens Andersen

      

       Skifteretten i Frederikssund 24/6- 1925.

 

28.  Lars Peter Nielsen, f. 10. aug .1866 i Gjødstrup, Toksværd  Hammer h. Præstø amt  Dk, døbt 20 .okt .1866 i Toksværd kirke, konfirmeret 03. okt .1880 i Toksværd kirke, d. 03. jul 1929 i Kærslund  Højme mark Saderum sogn, begravet 10. jul .1929 på Ravnebjerg kirkegård, Fyn, stilling: Murer & Parcelist.  Faddere :  Niels Hansdatter Gjødstrup

       Gdm. Niels Hansen , Gjødstrup

        Rasmussen Gjødstrup

       Høgh Lysholm

      

       Lars Peter og Maren Kathrine bliver gift 10. dec. 1897 i Ulse kirkeved folketælling 1901 boende martr.21 f Husrækken Stoksbjerg,Skuderløse,Teestrup ,

       her bor de sikkert fra de bliver gift.

      

       folketælling 1880 er Lars Peter tjenestedreng hos skolelærer Hans Christensen Skolen i Gjødstrup.

       folketælling 1890 er Lars Peter husbestyrer hos Enke Mette Hansen i Ravnstrup by,

       folketælling 1906 nævnes han , som parcelist og murer boende i Skuderløse husrække mart. 21 f

       folketælling 1916: Lars Peter arbejder, som Murer på Gisselfeld , der står i folketællingen det tog en ½ time på cykel fra hjemmet.

      

       år 1916 har han en årlig indkomst på 1500,00kr.

        Formue på                                    2000,00 kr

       Betalt skat til Staten                           5.80 kr

              "        "    til Kommunen               21, 85 kr.

      

       Lars Peter ( citat fra min far) var en meget sparsom mand,

      

        De flytter ca. 1928 til Sannerum på Fyn, hvor de bor hos sønnen Aksel 1929 dør Lars Peter,

      

       Vidne til:  Aksel Laurits Rudolf  Nielsen #12 & Rasmine Marie Christensen #13   Gift  11. nov. 1922  Sanderum kirke , Odense amt. Han blev gift med Maren Kathrine Hansen, gift 10. dec .1897 i Ulse kirke, Fakse h.  Præstø amt.

                             Børn:

                    i      August Otto Ernst Nielsen, f. 10. nov .1898 i Skuderløse Husrække ,Teestrup s.Ringsted h. Sorø amt. Dk, hjemmedøbt 12. nov. 1898 i hjemmet, fremstillet 26. dec. 1898 i Teestrup Kirke, konfirmeret 30. mar. 1913 i Teestrup Kirke, d. 02 dec. 1974 i Erritsø Plejehjem,  Vejle amt, begravet 07. dec. 1974 i Bredstrup kirkegård, Elbo h. Vejle amt, stilling: Boelsmand.  Faddere :  Jørgen Nielsen hustru`s  Maren Kirstine Hansen , Skuderløse,

                             Husmand  Niels Hansen , Skuderløse,

                             Enke Ane Sofie Hansen aīNielstrup

                            

                             Folketælling 1916 tjenestekarl hos gårdmand Frederik Hansen i Skuderløse Husrække. Han blev gift med Jensine Sørensen, gift 24. sep. 1926 i ,Vejlby kirke, Vejle amt.

                    ii     Aksel Laurits Rudolf  Nielsen, f. 08. aug 1900 i Skuderløse Husrække, Teestrup Ringsted h.Sorø amt Dk, døbt 04. okt 1900 i Teestrup Kirke, konfirmeret 04. okt 1914 i Teestrup Kirke, d. 15 jul 1942 i Skallebølle, begravet 20.jul.1942 på Vissenbjerg kirkegård,  Fyns amt, stilling: husmand, gårdmand, ejendomsmægler, dødsårsag Drak arsenik.  Faddere. Moderen  Maren Kathrine Nielsen f. Hansen,

                             Pige Karoline Elisabeth Hansen,

                             Husmand Niels Hansen, Skuderløse,

                             Husmand Jørgen Nielsen, Skuderløse. Han blev gift med[2] Rasmine Marie Christensen, lysning 13-17-24- sep 1. okt i Sanderum kirke, gift 11. nov. 1922 i Sanderum kirke , Odense amt.

                    iii    Johanne Sofie Kirstine Nielsen, f. 19. jun. 1902 i Skuderløse Husrække, Teestrup s. Ringsted h. Sorø amt  Dk amt, døbt 10. sep. 1902 i Teestrup Kirke, konfirmeret 01. okt 1916 i Teestrup Kirke, d. 06. jul .1968 i Roskilde amts sygehus, begravet 10. jul.1968 på Kr.Såby kirkegård, stilling: medhjælpende hustru.  Faddere: moderen  Maren Kathrine Hansen,

                             Husmand Ole Nielsen`s  hustru Maren Kirstine Langer ,

                             Husmand Jørgen Nielsen Skuderløse husrække

                             Husmand Jens Andersen

                             Folketælling 1916 pige hos gårdmand Poul Simmonsen i Skuderløse husrække

                             Folketælling 1925  Johanne pige på Svalebæk Mejeri i Skuderløse

                            

                             September 1929 arbejder Johanne  for Sofie og Jens  Rasmussen i Gevninge

                             Driver købmandsforretning i Kr.Såby fra 1939 -1965. Hun blev gift med Johannes Emil Hansen, gift 23. maj 1931 i Kirke Hyllinge Kirke.

                    iv    Adolf Viggo Jørgen Nielsen, f. 25. okt 1904 i SkuderløseHusrække , Teestrup s. Ringsted h. Sorø amt Dk, døbt 15. feb 1905 i Teestrup Kirke, konfirmeret 13 .apr 1919 i Teestrup Kirke, d. 19. sep 1988 i Glumsø, Tybjerg h. Præstø amt, kremeret 25. sep. 1988 på Glumsø kirkegård, stilling: Smed, navneændring ca.1947 til Viggo Stoksbjerg.  Fadderpige :Karoline Hansen aīNielstrup

                             Husmand Ole Nielsen`s  hustru  Maren Kirstine Langer aīSkuderløse

                             Ungkarl Jens Nielsen &  husmand Jens Christian Andersen .

                             Tager i 1948 navneforandring til  Viggo Jørgen Stoksbjerg

                              I  1919 kom, han i smedelære i SPRAGELSE, det varede 4 år. Han var svend flere steder, Jylland, Fyn og på Amager. På Amager lærte han Mary Regner Glad at kende og de blev gift. I 1927. De boede de første år i Nørre Hyllinge,hvor de havde smedien, her fik de Gurli . Senere  fik han fik sin egen forretning i Føllenslev. !948 blev han gift med Gunild Andersen og flyttede til Toxværd og senere til Glumsø. Han blev gift med (1) Mary Regner Glad, gift 08. nov.1927 i Teestrup Kirke Sorø amt, skilt 1946, f. 01.jan .1908 i Dragør, Sokkelund h. Københavns amt, Dk, døbt 23. feb.1908 i Dragør kirke, d. 18. okt. 1994 i Føllenslev, Skippinge h. Holbæk amt, begravet okt. 1994 i Føllenslev kirke, stilling: husmoder.  Han blev gift med (2) Gunild Andersen, borgerlig viet 29.. aug.1948 i Roholte, f. 11. mar. 1918 i Vester Egesborg, Hammerh. Præstø amt;Dk, døbt 31. marts 1918 i Vester Egesborg kirke, konfirmeret 03. april 1932 i Vejlø kirke, d. 13. apr. 1998 i Glumsø, Præstø amt, kremeret 18. apr.1998. på Glumsø kirkegård , Tybjerg h. Præstø amt, stilling: husmoder.

                    v     Albert Martin Alexander Nielsen, f. 25. okt 1904 i Skuderløse Husrække , Teestrup s. Ringsted h. Sorø amt,  ,Dk, døbt 15. feb. 1905 i Teestrup Kirke, d. 12. marts 1905 i i hjemmet, begravet 17.marts 1905 på Testrup kirkegård.  Faddere;Barnets moder,

                             Pige Nielsigne Andrea Hemmingsen.

                    vi    Albert Martin Alexander Nielsen, f. 05. jun. 1907 i Skudeløse Husrække , Teestrup s. Ringsted h. Sorø amt, Dk, døbt 07. jul. 1907 i Teestrup Kirke, konfirmeret 02. okt .1921 i Teestrup Kirke, d. 01. maj 1985 i Hellesø Horns h. Frederiksborg amt, begravet 07 maj 1985 på Selsø kirkegård , Horns h., stilling: landmand.  Faddere : Forældrene  Maren Kathrine Nielsen f .Hansen & Lars Peter Nielsen

                              Pige Amalie Kirstine Nielsen,

                              Ungkarl Jens Christian Nielsen

                            

                             Folketælling 1925 Albert er tjenestekarl hos Anna Kirstine Larsen på Vestergård i Skuderløse.

                             Forlover : Brudgommens moder og Brudendfader

                              Citat fra Albert og Ellens yngste datter Edith:

                            

                             Min far, parcellist Albert Martin Alexander Nielsen

                            

                             Min far og mor drev et lille landbrug på 14 - 16 tdr. land i Hellesø i Horns Herred.

                            

                             Jeg ved ikke, om det egentlig var min fars drøm at arbejde

                              med landbrug, men på hans tid var det meget almindeligt,

                             at børnene kom ud at 'tjene bønder' allerede når de var en

                             10 - 11 år, og det var også tilfældet for min far.

                            

                             Min far var meget intelligent og kunne have drevet det vidt,

                             hvis han havde fået mulighed for at fortsætte i skolen.

                             Det lå ham meget på sinde, at hans egne børn fik en

                             realeksamen.

                            

                             Jeg har aldrig kendt min farfar, men jeg har fået fortalt, at

                             han var en ret streng far; det var måske nødvendigt med en børneflok på 6 drenge og en pige. Min farmor kan jeg huske som en gammel dame, der kom på besøg en gang imellem og som sad og strikkede strømper.

                            

                             Jeg synes ikke min far var streng, da jeg var barn, og jeg kunne godt lide at være sammen med ham i marken og i stalden.

                             Min far var en meget udadvendt og glad person, som godt kunne lide når der kom gæster i vores hjem. Og han var glad for og stolt af sine to døtre.

                             Han kunne også godt lide at komme rundt til folk! Derfor påtog han sig forskellige opgaver. Bl.a. var han tilknyttet et lille stormskadeforsikringsselskab, for hvilket han krævede præmie op og var ude og taksere, hvis der var sket en skade.

                             Han var også med i flere bestyrelser bl.a. for den lokale brugsforening.

                            

                             Ud over at passe sit eget landbrug, der bestod af 10 - 15 grise, 6 køer og 2 heste foruden høns, gæs og ænder, hjalp han til på de store gårde rundt omkring. Der var jo nok ikke de store indtægter på sådan et lille landbrug, men jeg har aldrig følt, at vi var fattige. Dog kan jeg huske "katastrofestemningen", da køerne fik mund- og klovesyge, og hele besætningen blev slået ned.

                             Jeg kan også huske hvor stolt far var, da han var nr. 1 i mælkeydelse på mejeriet.

                            

                             Først i 1960-erne fik far arbejde på en betonelementfabrik i Ølstykke. Jeg tror, at det var hårdt arbejde, men han var meget glad for det. Det passede godt til ham, at komme ud og få nogle arbejdskolleger. (Nu havde de jo ikke hjemmeboende børn mere).

                            

                             I 1963 tog far kørekort i en alder af 56 år. Det var ikke så almindeligt dengang, at man tog kørekort i så sen en alder. De købte sig en lille bil (den lille sorte), som de havde megen glæde af, både til at køre på arbejde i og til turer i weekenden. Og Lilly og jeg fik lov at låne den, når vi var hjemme.

                            

                             Far havde et følsomt sind og uretfærdigheder kunne gøre ham meget ked af det og såret. Han måtte to gange have hjælp til sine dårlige nerver.

                             I 1972 blev han morfar for første gang og han var meget glad for sine 3 børnebørn og glædede sig over at være sammen med dem.

                            

                             I 1982 på en ferietur til Holland fik far en blodprop i hjernen og blev indlagt totalt lammet på et hospital dernede. Han blev aldrig den "gamle Albert" igen og de sidste år han levede sad han i kørestol og kunne ikke tale. Han blev meget "sort" i sindet.  Det var synd, at han skulle ende sit liv sådan.

                            

                            

                             Vidne til:  Edith Marie Nielsen #40 & Bo Nørret Jensen #42   Gift  07. okt. 1967  Selsø kirke. Han blev gift med Ellen Elisabeth Pedersen, gift 18. juni 1935 i Føllenslev kirke, Skippinge h. Holbæk amt.

           14.     vii   Arnold Harald Sigurd Nielsen, f. 22. jun 1909 i Skuderløse Husrække, Teestrup s. Ringsted h.Sorø amt, Dk, døbt 22. aug 1909 i Teestrup Kirke, konfirmeret 05. aug 1923 i Teestrup Kirke, d. 16. nov 1989 i Roskilde amts sygehus, bisat 20.  nov 1989 fra Kirke Hyllinge Kirke, stilling: Købmand, dødsårsag Hjerneblødning.  Han blev gift med Frida Lilly Brunsborg, gift 08. nov 1936 i Kirke Hyllinge Kirke Voldborg h.

                    viii  Anton Frederik Sofus Nielsen, f. 22. jul. 1911 i Skuderløse Husrække , Teestrup s. Ringsted h.Sorø amt.Dk, døbt 22. okt .1911 i Teestrup Kirke, konfirmeret 04. okt. 1925 i Teestrup Kirke, d. 02. april 1973 i Magtenbølle, Odense h. Odense amt, kremeret 08. april 1973 på Vissenbjerg kirkegård , Odense amt, stilling: Landmand.  Faddere : Moderen  Maren Kathrine Nielsen f .Hansen

                             Husmand Anders Rasmussen`s  hustru Anna Sofie f. .Andersen,  Skuderløse

                             Husmand Christian Nielsen, Toksværd

                            

                             Karen og Anton driver en ejendom i Magtenbølle ,Karens Mor Karen Kjerstine bor hos dem til sin død,

                             efter Antons død bor Poul og Inger der, og Karen bor der såles til sin død i år 2000

                             Vidne til:  Lilly Kathrine Beck Nielsen #49 & Niels  Christian Larsen #52   Gift  02 .okt .1971  Vissenbjerg kirke Odense h. Fyns amt

                             Vidne til:  Jørgen Peter Beck Nielsen #48 & Britta Elleberg Jensen #80   Gift  29. mar. 1975  Thomas Kingo kirke,Odense h. , Fyns amt. Han blev gift med Karen Henriette Christine  Beck, gift 28. maj 1944 i Sanerum kirke ,Odense amt.

                    ix    Lilly Elisabeth Magrethe Nielsen, f. 19. jun .1914. i Skuderløse husrække, Teestrup s. Ringsted h.Sorø amt.Dk, døbt 04.okt. 1914 i Teestrup Kirke, d. 17 jan. 1917 i hjemmet, begravet 23 jan. 1917 på Teestrup Kirkegård.  Faddere :  Enke Maren Kirstine Nielsen Haslev (farmor)

                             Parcl .Hans Pommegård Hansen, Skuderløse

                             Karen Kirstine f.  Christiansen ,

                             Husmand Carl Rasmussen Skuderløse.

 

29.  Maren Kathrine Hansen, f. 07. jan. 1874 i Søthorup, Bråby sogn Ringsted h. Sorø amt, Dk, døbt 08. mar .1874 i Bråby kirke, konfirmeret 08. apr .1888 i Ulse kirke, d. 13 dec .1948 i Bredstrup mark Bredstrup sogn Elbo her., begravet 19. dec .1948 i Ravnebjerg kirkegård Fyn, stilling: husmoder, skifte 15. dec. 1948 i Fredericia (kopi haves).  Faddere:  Pige Dorte Marie Nielsen aīNielstrup ,

       Hans Olsen aīBoserup, Husmand,

       Jens Olsen Søthorup &  Husmand Anders Larsen, Olstrup

      

       Skudsmålsbog 9. april 1888.

       folketælling Braaby 1890

       Maren Kathrine Hansen, 16 , Ugift, Tyende,hos Jens Henrik Hemmingsen gårdejer i Braaby Sogn, Sorø Amt

       Maren Kathrine  var meget flittig og dygtig til håndarbejde  både strikke, sy og hækle hun hæklede bl.a dobbelte sengetæpper til alle sine børn hæklede mange fine mellemværk til hovedpuderne , som vi brugte  hjemme i min barndom, hun hæklede tæpper strikkede masser af strømper og når de blev slidt blev der strikke nye fødder på strømpeskafterne, hun har sikkert også syet børnenes tøj. De får 8 børn den yngste Lilly Elisabeth Margrethe Hansen  bliver kun 2½ år gammel, hun dør af menigitis.

       Efter Lars Peterīs død bor Maren Kathrine hos børnene på skift ,hun er hos sin ældste søn August i Bredstrup da hun dør i 1948, 74 år gammel.

       Vidne til:  Ellen Elisabeth Pedersen #38 & Albert Martin Alexander Nielsen #37   Gift  18. juni 1935  Føllenslev kirke, Skippinge h. Holbæk amt.

 

30.  Jakob Brunsborg, f. 13. mar.1868 i Brændgård Thorsted s,Hind h.Ringkøbing amt Dk, døbt 13.apr.1868 i Thorsted kirke, konfirmeret 16. april 1882 i Thorsted kirke, d. 07. okt.1934 i Thorsted, begravet 13.okt. 1934. på Thorsted Kirkegård, reference g  --mg + skolen, stilling: Gårdmand, husmand, Kroejer, religion Lutheran.  Fadder :Else Jensen - Johanne Nielsen

       Jens Pedersen - Kristian Bærtelsen - Poul Klemmesen

        alle af bondestand i Thorsted.

      

       mart.32 Havbjerg, Thorsted-

       Folketælling 1890 er Jakob husejer af Havbjerg, hvor hans forældre står som aftægtsfolk

      

       Citat fra Alfred Kaaeīs Bog Thorsted:

       i 1930 solgte  Jens Damgaars Ørnhøj hotel  til Jacob Brunsborg ( Jacob Havbjerg). Han var enkemand, men hans ugifte datter Krista drev hotellet, der stadig skulle lukkes kl  9, Jacob Brunsborg søgte om tilladelse til at holde aaben til kl.11 paa grund af aftentogets sene ankomst, men sogneraadet ville give tilladelse til at holde aaben til kl. 10, Jacob Brunsborg kunne heller ikke faa det til at løbe rundt  og i 1935 var han nødsaget til at sælge hotellet.

      

        iflg. folketællingen 1916:  Årsindkomst 1300,00   kr.  -Formue . 7500, 00kr.

       Skat til Staten.: 6,38 kr. --til  Kommunen : 120,93 kr. Han blev gift med Christine Marie Søndergård, gift 08. apr 1895 i Thorsted kirke.

                             Børn:

                    i      Poul Jakobsen Brunsborg, f. 11.okt.1895 i Thorsted, Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 11 okt. 1895 i Thorsted kirke, konfirmeret 03. okt.1909 i Thorsted kirke, d. 16. nov.1986 på Plejehjemmet i Ulfborg, begravet 19. nov. 1986 på Ulfborg kirkegård, stilling: skovarbejder.  fadder.Karen Brunsborg Nr.Omme

                             Anne Kjeldsgård Hover,

                             husmand Niels Kristian Andersen Nr. Omme,

                             Skrædder Karl Havms Nr.Omme,

                             Ungkarl Peder Knudsen Pedersen Hover,

                             . Han blev gift med Kristiane Frederikke Iversen, gift 21. okt. 1928 i Ørnhøj kirke,Nørre Omme , Hind h. ringkøbing amt.

                    ii     Else Marie Brunsborg, f. 18.mar.1897 i Thorsted Hind  H. Ringkøbing amt,Dk, døbt 19. apr.1897 i Thorsted kirke, konfirmeret 09. apr.1911 i Thorsted kirke, d. 20. nov. 1981 i Rindum, begravet . nov. 1981 på Rindum kirkegård, stilling: husmoder.  fadder: Hendes moder Kristine Marie,

                              Maren Svendsen Egebjerg

                              Husmand Knud Pedersen Hover. Hun blev gift med Frederik Nielsen, gift 19. apr. 1921 ved sognefopræsten i Nr.Omme præstegård.

                    iii    Krista Mariane Brunsborg, f. 13. april 1899 i Thorsted, Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 22. maj 1899 i Thorsted kirke, konfirmeret 02. mar. 1913 i Thorsted kirke, d. 17. august 1979 i De gamles hjem i Højslev, begravet 22. august 1979 på Skive Kirkegård.  fadder: pigen Marianne Kristensen Hover,

                               Ane Marie Jeppesen Egebjerg,

                              Peder Knudsen Pedersen Hover

                            

                             Krista overtog hotellet i Ørnhøj. Hun blev vist nok støttet økonomisk af sin far, han boede sine sidste år på hotellet. Hoteldriften gik ikke i længden, og det endte med en konkurs.

                            

                            

                            

                             . Hun blev gift med Peder Christian Nielsen, gift 1948 i Skive.

                    iv    Nelly Brunsborg, f. 02. aug .1901 i Thorsted Hind h Ringkøbing amt, Dk, døbt 01. sep.1901 i Thorsted kirke, d. 29.sep .1903 i Thorsted, begravet 05. okt .1903 på Thorsted Kirkegård, reference blev kun 2 år.  Fadder: Johanne Margrethe Pedersen Hover,

                              Marianne Søndergård Pedersen Hover,

                              Knud Pedersen Toustrup

                              Karl Verner  Haurts Brejning.

                    v     Sørine Brunsborg, f. 29. aug .1903 i Thorsted, Hind h.Ringkøbing amt, Dk, døbt 20. sep .1903 i Thorsted kirke, konfirmeret 30. sep. 1917 i Thorsted kirke, d. 12. maj 1945 i Holstebro, begravet 18. maj 1945 på Holstebro kirkegård.  fadder: Maren Lavrenze Bovstrup,

                             Severine Kristensen

                             Møllebygger Knud Pedersen

                             tømer Peder Knudsen  alle Hover. Hun blev gift med Niels Herluf  Kristensen, gift 21. juli 1922 i Torsted Kirke.

                    vi    Maren Brunsborg, f. 04.dec.1905 i Haubjerg i Thorsted , Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 26 dec.1905 i Thorsted kirke, konfirmeret 11 apr.1920 i Thorsted kirke, d. 16.apr. 1994 på Domsognets Plejehjem, Roskilde, kremeret 23. apr. 1994 på Skt.Jørgensbjerg kirkegård, stilling: Strygerske, husmoder.  fadder: Kathrine Brunsborg Brejning,

                              husmand Christian Bjørnkjær Brejning,

                             Karl Hauritz    Brejning

                             Forlover: Thora Elvira Brunsborg  Kr. Hyllinge

                             + Peter Christensen Vang, Ulfborg. Hun blev gift med Kristian Christensen  Vang, gift 01. maj 1932 i Kr.Hyllinge kirke, Voldborg h.

                    vii   Nelly Brunsborg, f. 10. mar.1908 i Thorsted ,Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 20. apr.1908 i Thorsted kirke, konfirmeret 23. apr. 1922 i Thorsted kirke, d. 22. maj 1985 i Vind, Ulfborg h., begravet 25.maj. 1985 på Vind kirkegård, stilling: medhj. hustru.   Fadder: moderen Kristine Marie Søndergård,  Marianne Pedersen,

                             Husm. Martin Kristensen Mortensen,   ungkarl  Poul Andersen

                             alle Nr. Omme. Hun blev gift med Niels Nielsen, gift 28 nov. 1926 i Thorsted kirke.

                    viii  Amalie Brunsborg, f. 14. mar.1910 i Thorsted ,Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 17 apr. 1910 i Thorsted kirke, konfirmeret 13 apr. 1924 i Thorsted kirke, d. 01. marts 1996 i Holstebro, begravet 07.marts 1996 på Vind  kirkegård, stilling: husbestyreinde, aldrig gift.  Fadder:Kathrine Brunsborg Brejning,

                              pige Maren Kirstine Havbjerg  Hover,

                              husmand Christian Bjørnkjær Brejning

                             Ļhusmand Lars Peter Larsen Hegnshj.

                    ix    Thora Elvira Brunsborg, f. 02.nov .1912 i Thorsted, Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 06. apr.1913 i Thorsted kirke, konfirmeret 10. apr. 1927 i Thorsted kirke, d. 29.mar 1994 i Horbelev Falsters  Sønder h., begravet 05.apr. 1994 på Horbelev  kirkegård Maribo amt, stilling: medhj. hustru.   Fadder: Ingeborg Jensen Lystbæk ,

                             Jens Kristensen Lystbæk,

                             ungkarl Jens Peder Jensen  Vinkjælder

                              Citat fra datteren Ingrid:

                               Thora kommer til Sjælland , som pige i huset hos en Familien Frandsen ved Kirke Hyllinge, her var konen i huset meget syg , hvorved manden var lidt nærgående, så hun rejste så med sin komode til Falster, som husbestyreinde hos Johannes, som hun senere blev gift med.

                             De har en lille landejendom i Karleby på Falster, hvor de bor med deres 2 piger, Thora flytter senere til Horbelev, hvor hun bor til det sidste. Hun blev gift med Johannes Løderup  Jensen, gift 04. aug. 1935 i Horbelev kirke Falster.

           15.     x     Frida Lilly Brunsborg, f. 16. apr 1914 i Thorsted ,Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 01. jun 1914 i Thorsted kirke, konfirmeret 15. apr. 1928 i Thorsted kirke, d. 19. jun 1993 i Roskilde amts sygehus,[3] bisat 23. jun 1993 fra Kirke Hyllinge Kirke, stilling: medhj. hustru, dødsårsag Kræft.  Hun blev gift med Arnold Harald Sigurd Nielsen, gift 08. nov 1936 i Kirke Hyllinge Kirke Voldborg h.

                    xi    Knud Haubjerg Brunsborg, f. 22.mar.1917 i Thorsted, Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 29 apr. 1917 i Thorsted kirke, konfirmeret 12. april 1931 i Brejning  Kirke, Bølling h. Ringkøbing, stilling: Gårdmand, d. 06. juni 2006 på Ammershøj Plejecenter Kirke Hyllinge, bisat 10. juni 2006 fra Kirke Hyllinge Kirke.  Fadder: moderen Christine Marie,

                                              Enke Severine Haubjerg Toustrup Hover,

                                             Ungkarl Kristian Andreas Kristensen Krog Egebjerg

                                             Ungkarl Andreas Kristian Jensen Havbjerg .

                            

                             Som 12 - årig mister Knud sin moder, han kommer så i pleje hos sin faster Katrine i  Brejning, han bliver også konfirmeret i Brejning kirke.

                             Da han er 20  år rejser han sammen med sin bror Børge til Sjælland, hvor de begge får plads hos Kristine og Jens Sørensen Nr. Hyllinge mark, Knud arbejder, som fodremester, senere kommer han til Laura og Jens Jensen  Højsmosegård i Nr. Hyllinge og derefter kommer han til Lindbjerggården Nr. Hyllinge hos Kirstine Sørensen, hvorefter  han bliver forpagter på Oluf Eliasenīs gård Nr. Hyllinge, og han går daligt til søsteren Frida ( der er gift med Købmanden i Nr. Hyllinge), hvor han spiser sin varme mad .

                             Ca 1952 køber han ejdommen  "Brohuset " mellem Rye og Torkildstrup, Her kommer Grethe som husbestyrerinde ( hun har en datter Conny  f. 21.dec. 1949 ), som Knud senere adopterer ) efter et par år køber han 1953 Lindbjerggården i Nr. Hyllinge , hvor efter de gifter sig i 1954.

                             De får sønnen Karsten 1954, Ca 1982 sælger de gården og køber hus Hyllingeparken 33 Kr. Hyllinge, men ca. 1992 flytter Grethe og de bliver skilt.

                              Efteråret 2005 kommer Knud på plejehjemmet Ammershøj i Kirke Hyllinge, han er  Dement og kan ikke mere klare sig hjemme.   Han blev gift med Grete Nikoline Nielsen, gift 05. jan.1954 på Rådhuset i Roskilde, skilt 1992.

                    xii   Børge Heinse Brunsborg, f. 21. jan.1919 i Thorsted, Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 09 mar.1919 i Thorsted kirke, konfirmeret 09. april 1933 i Brejning  Kirke,Bølling h. Ringkøbing, d. 24.feb.2000 i Lyndby plejehjem, Voldborg h., begravet 02. mar. 2000 i Kr.Hyllinge kirke, stilling: landmand.   Fadder: Pige Krista Marianne Brunsborg ,Havbjerg

                             Else Marie Brunsborg ,

                             Ungkarl Sigurd Grønes Bokage,

                             Børge Brunsborg kom til sin faster Katrine (Trine) ,som 10årig og blev plejebarn og karl sammentidig. Som 18 årig rejste han sammen med sin bror Knud til Sjælland. Her fik han plads som fodermester hos Kristine og Jens Sørensen, Nr. Hyllinge mark.- der var han i 7 år.

                              Blev gift i 1944 i Kr. Hyllinge kirke  med  nabodatteren- Ingeborg. De kom til at bo på første sal i Tatol i Kr. Hyllinge og han cyklede daglig til Åmosen ved Tølløse og gravede tørv.

                             Den  1-2-1945   bosatte  Ingeborg & Børge sig på Venslev mark hvor de var forpagter til  1-2-1950.  Børge arbejede,som medhjælper i Jungedalskoven og kørte mælk for landmændene til Lyngerup  mejeri,

                              samt kørte med tærskeværket hvor han bl.a var "ilægger".

                            

                             Den 1-2-1950 blev familiestedet   "Dalager"   ledig og deres fremtid blev nu ,som selvejer af 14tdr. land og 12køer som  var indtægtkilden i de næste mange år. Børge fik næsten 50år på  Nr Hyllingevej 30 . Hvoraf de sidste 3år af sit lange liv (82 år)var, som beboer på Baunehøj plejehjem ,Han blev   stærkt dement efter en hjerneblødning, der kom lige efter Ingeborg,s   død den 28-2-97.Børge var indimellem til at kontakte og især når hans nærmeste kom ,lyste han op, men et strængt liv blev afsluttet  den 24-2-2000. Han blev gift med Ingeborg Skovgaard  Pedersen, gift 30. april 1944 i Kr.Hyllinge kirke.

                    xiii  Ydrun Brunsborg, f. 03. jan 1922 i Thorsted, Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 05 feb. 1922 i Thorsted kirke, konfirmeret 19. april  1936 i Skive kirke, Hindborg h. Viborg amt, d. 06. dec. 2002 på Arnold Nielsen`s boulevard  Hvidovre, bisat 12.dec.  2002 på Risbjerg kirkegård, dødsårsag Lungekræft.   Fadder: Pige Sørine Brunsborg, Thorsted,

                              Augusta Sandal i Tvis ,

                              ungkarl Herluf Madsbjerg Kristensen i Tim,

                              Poul Brunsborg Havbjerg  i Thorsted. Hun blev gift med Karl Tage Larsen, gift 16. dec.1944 på Københavnīs Rådhus.

 

31.  Christine Marie Søndergård, f. 05. mar. 1876 i Nørre Omme  s.Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 12. mar.1876 i Nørre Omme kirke, konfirmeret 13 apr. 1890 i Thorsted kirke, d. 13. feb.1929. i Thorsted, begravet 20.feb.1929 på Thorsted Kirkegård, reference skolekundskab mg-- mg+, stilling: husmoder, højde ved fødsel 20 tommer, vægt " 6 pund.  Udlagt som barnefader ungkarl  Christian  Peder Jensen p.t.Vorgod. (ifg:kirkebogen) Han er  helt sikkert den rigtige far, da rygtet altid har sagt at det var en spansk lejesoldat, som hed Ferdinand der var far , og Christians fader hed Jens Ferdinandsen, C. P. J. har BK nr. 1346.

      

       fadder : huskone Andersigne +husm. Anders Kristensen a`Brejning,

        gårdkone Petrine + gårdmand Niels Kristensen a`Hover

      

       Ved folketællingen 1880 er Christine plejebarn hos hendes bedsteforældre, som nyder aftægt  fra gård nr. 7 Søndergaard ,Kodal by , Nørre Omme ,Hind herred.

       Ved Folketællig 1890 boede i Thovstrup Hover , hos hendes mor Severine og hendes mand Knud Pedersen

      

       Jeg har kopi af Fadderskabssagen.

 

Tip-tip-oldeforældre

 

32.  Mads Pedersen, f. 26 aug 1824 i Sludstrup s. Slagelse h. Sorø amt Dk, døbt 03 okt. 1824 i Sludstrup kirke, stilling: Indsidder.  Han blev gift med Birthe Marie Pedersen.

                             Børn:

                    i      Niels Madsen, f. 25 apr. 1856 i Sludstrup s. Slagelse h. Sorø amt Dk, døbt 28 sep 1856 i Sludstrup kirke, konfirmeret 24, april 1870 i Slotsbjergeby Kirke.

                    ii     Rasmus Madsen, f. 31 maj 1858 i Sludstrup s. Slagelse h. Sorø amt Dk, døbt 06 sep. 1858 i Sludstrup kirke, konfirmeret 07. april 1872 i Slotsbjergeby Kirke.

           16.     iii    Hans Peter Madsen, f. 06 juni. 1861 i Sludstrup s. Slagelse h. Sorø amt Dk, døbt 08 dec. 1861 i Sludstrup kirke, d. 06 juni. 1937 på Slagelse kommunale Sygehus Sct Peders sogn, begravet 12 juni 1937 på Hyllested kirkegård, stilling: Fiskehandler.  Han blev gift med Eline Petrine Kristine Jensen, gift 04. maj 1889 i Hyllested kirke.

                    iv    Anna Sofie Madsen, f. 06. okt. 1865 i Sludstrup s. Slagelse h. Sorø amt Dk, døbt 11 jan 1866 i Sludstrup kirke.

                    v     Jakob Jakobi Madsen, f. 13 feb. 1868 i Sludstrup Slagelse h. Sorø Amt, døbt 7 jun 1868 i Sludstrup kirke.

 

33.  Birthe Marie Pedersen, f. 11. juli 1829 i  Rosted,Søbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, døbt 22. aug 1829 i Søbymagle Kirke, konfirmeret 1830 i Søbymagle Kirke.

 

34.  Hans Julius Jensen, f. 16. juli 1828 i Krummerup,Øster Flakke Bjerg h. Sorø amt, Dk, døbt 13. sep. 1828 i Krummerup Kirke, d. 24. jan 1878 i Vedskølle, begravet 30. jan 1878 på Tjæreby Kirkegård.  Han blev gift med Ellen Jørgensen, gift 20. nov. 1871 i Ørslev kirke.

                             Børn:

           17.     i      Eline Petrine Kristine Jensen, f. 23 dec. 1872 i Vedskølle Tjæreby s. Vester Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 21. feb 1873 i Tjæreby kirke, d. 14 okt. 1943 i Hyllested, begravet 17 okt. 1943 på Hyllested kirkegård, stilling: husmoder.  Hun blev gift med Hans Peter Madsen, gift 04. maj 1889 i Hyllested kirke.

                    ii     Niels Peter Ludvig Jensen, f. 18.dec.1874 i Vedskølle Tjæreby s. Vester Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 24.jan.1875 i Tjæreby kirke.

                    iii    Ole Christian Jensen, f. 13. aug 1877 i Vedskølle Tjæreby s. Vester Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 29. sep. 1877 i Tjæreby kirke.

 

35.  Ellen Jørgensen, f. 16 aug. 1844 i Ørslev,Vester Flakkebjerg,Sorø Amt Dk, døbt 21. okt 1844 i Ørslev kirke, konfirmeret 1858 i Ørslev kirke, d. 12 dec.1904 i Hyllested, begravet 17 dec. 1904 i Hyllested kirke.  Ellen Jørgensen bliver enke , gifter sig igen medHusmand Peter Jensen Hyllested , han dør i 1893.

 

36.  Jens Hansen.  Han blev gift med Maren Kirstine Dorthea Jensen.

                             Børn:

           18.     i      Johannes Daniel Hansen, f. 04 okt 1895 i Bisserup,Vester Flakkebjerg h,  Sorø amt, Dk, døbt 01 dec. 1895 i Holsteinborg, stilling: Fisker-tromlefører-skovm., d. 01. juni 1943 i Sorø amt, begravet 06. juni 1943 på Holsteinborg Kirkegård.  Han blev gift med Hansine Kristine Hansen, gift 02 feb. 1917 i Fyrendal kirke.

 

37.  Maren Kirstine Dorthea Jensen, f. 16. april1862 i Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt Dk, døbt 14. juni 1862 i Fyrendal kirke.  Datter af Ugift Fruentimmer Karen Marie Hansdatter , datter af afdøde Boelsmand Hans Christensens Enke i Tornemark.

        Som Barnefader er udlagt tjenestekarl Jens Pedersen i Vensløv.

 

38.  Peder Christian  Hansen, f. 29 nov 1851 i Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt Dk, døbt 21. jan 1852 i Hyllinge Kirke, konfirmeret 1866 i Hyllinge Kirke, stilling: tømmer, d. 02. feb. 1935 i Menstrup, Marvede sogn, begravet 08. feb 1935 på Marvede kirkegård.   Folketælling 1890 boende i kommunehuset i Spjællerup

       Peter Christian Hansen  Aldersrentenyder fhv. Tømer i Ågerup Hyllinge sogn.

       Enkemand efter Sidse Kristine født Ditlevsen, som døde 12. juli 1926.

        Født 29 nov. 1851, som Søn af Hugger Hans Nielsen og Hustru Marie Sørensdatter,

      

       83 år gammel.

       Skifteretten fra Korsør 04. feb. 1935. Han blev gift med Sidse Kristine Ditlevsen, gift 07. nov 1876 i Hyllinge Kirke.

                             Børn:

                    i      Karl Vilhelm Hansen, f. 17 dec. 1879 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, d. 14 apr. 1886 i drukner 6år gammel.

                    ii     Frederik Oluf Hansen, f. 28. jan. 1882 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 26, marts 1882 i Marvede kirke.

                    iii    Anna Frederikke Hansen, f. 06. juli 1885 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 10. aug 1885 i Marvede kirke.

                    iv    Karoline Vilhelmine Hansen, f. 01 okt.1887 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 28. nov. 1887 i Marvede kirke.

                    v     Karen Marie Hansen, f. 05 feb. 1889 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 05. maj 1889 i Marvede kirke.

                    vi    Ingeborg Hansen, f. 25 apr. 1891 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk.

           19.     vii   Hansine Kristine Hansen, f. 12 maj 1894 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, hjemmedøbt 09. juni 1894 i hjemmet, fremstillet 09 aug. 1894 i Marvede kirke, stilling: husmoder.  Hun blev gift med Johannes Daniel Hansen, gift 02 feb. 1917 i Fyrendal kirke.

 

39.  Sidse Kristine Ditlevsen, f. 21 apr. 1852 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 31 maj 1852 i Karrebæk kirke, d. 12. juli 1926 i Marvede, begravet 17. juli 1926 på Marvede kirkegård.  Sidse Kristine Hansen født Ditlevsen gift med Tømer Peter Christian Hansen Spjællerup født Karrebæk sogn 21 April 1852,

       Datter af fisker Ditlev Andersen og Hustru Karen Mortensdatter,

       sidste fælles bopæl Spjællerup 74 år gammel.

 

40.  Lars Søren Sørensen, f. 15. april 1858 på Enø, Karrebæk sogn Øster Flakkebjerg h.Sorø amt, Dk, døbt 11. maj 1858 i Karrebæk kirke, konfirmeret 07. april 1872 i Karrebæk kirke, d. 27. sep. 1934 på Sct Elisabeths Hospital i Næstved, begravet 02. okt. 1934 på Karrebæk kirkegård, stilling: Fisker, vaccineret 06 juni 1865.   Ungkarl og Orlogsmatros Lars Søren Sørensen viet til Pigen  Maren Kirstine Christiansdatter

       tjenende på Gjæstgivergaarden

       Forlover Christian Pedersen og Ole Sørensen

      

       Sidste fælles bopæl  Karrebæksminde 76 år gammel

         Skifteretten i Næstved 28. sep. 1934. Han blev gift med Maren Kirstine Christiansdatter, gift 11. nov. 1882 i Karrebæk kirke.

                             Børn:

                    i      Hansine Dorthea  Sørensen, f. 15. marts 1881 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt 10. april 1881 i Karrebæk kirke.  Ugift Maren Kirstine Christiansen af Karrebæk og Sømand Lars Søren Sørensen af Karrebæksminde.

           20.     ii     Edvard Sørensen, f. 27. november 1883 i Karrebæk sogn, Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 26. dec. 1883 i Karrebæk kirke, d. 02. januar 1953 i Karrebæksminde, begravet 06. januar 1953 på Karrebæk kirkegård, stilling: Fisker.  Han blev gift med Anna Dorthea Elisabeth Jensen, gift 01. juni 1906 i Karrebæk kirke.

 

41.  Maren Kirstine Christiansdatter, f. 25. marts 1858 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 19. juni 1858 i Karrebæk kirke, konfirmeret 07. april 1872 i Karrebæk kirke, d. 28. aug 1923 i Karrebæk, begravet 01. sep. 1923 på Karrebæk kirkegård, vaccineret 01. juli 1864.  Født i Karrebæk den 25 marts 1858 Datter af Indsidder Christian Pedersen og Hustru Dorthe Christensdatter

        var Gift med Fisker Lars Søren Sørensen Karrebæksminde  65 år gammel.

 

42.  Niels Peter Jensen, f. 28. aug 1844 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 28. aug 1844 i hjemmet, fremstillet 19 okt 1844 i Karrebæk kirke, d. 15. marts 1921 i Karrebæk, begravet 21. marts 1921 på Karrebæk kirkegaard, stilling: Husmand - Magasinbestyrer.  Niels Peter Jensen Enkemand og Magasinbestyrer f. 28 august 1844 ( tvilling ) i Karrebæk,

       Søn af Gdm. Jens Pedersen og Dorthea Larsdatter,

        I sin Tid gift med Marie Johansdatter Karrebæksminde, 76 år gammel.  Han blev gift med Karen Marie Johansen, gift 09. okt. 1874 i Marvede kirke.

                             Børn:

           21.     i      Anna Dorthea Elisabeth Jensen, f. 05. november 1885 i Vesterhave, Karrebæk sogn Øster Flakkebjerg h Sorø amt Dk, døbt 27. dec 1885 i Karrebæk kirke, d. 10. sep. 1937 på Amtssygehuset i Næstved, begravet 15. sep. 1937 på Karrebæk kirkegård.  Hun blev gift med Edvard Sørensen, gift 01. juni 1906 i Karrebæk kirke.

 

43.  Karen Marie Johansen, f. 29. maj 1852 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 16. juli 1852 i Marvede kirke, konfirmeret 30. sep.1866 i Marvede kirke, vaccineret 07. jul 1854 i Carstenskjold.  Pige Marie Larsdatter af Splællerup bar barnet,

       Pige Margrethe Christensdatter Marvede,

       Indsider Peter Mortensen,gårdmand Mads Jensen, Ungkarl Hansen , Brorup.

 

44.  Mikkel Kjeldsen  Mikkelsen, f. 27.juni 1858 i Tøndering Harre , Viborg Amt Dk, hjemmedøbt 13. juli 1858 i hjemme, fremstillet 12. sep. 1858 i Tøndering Kirke, konfirmeret 20. april 1873 i Tøndering Kirke, vaccineret 23. juli 1863 ved Lund, d. 16. okt. 1888 i Viborg, begravet 25. okt. 1888 på Tøndering Kirkegaard, stilling: Murer.  Død i Viborg , begraves på Tøndering Kirkegaard,

       Begravelsesdagen meldt  til Stiftsprovsten i Viborg. Partner med Karen Villadsen, ugift.

                             Børn:

           22.     i      Christian Mikkelsen Kjeldsen, f. 20. sep. 1880 i Aasted sogn Harre h. Viborg Amt DK, døbt 03. okt. 1880 i Aasted Kirke, d. 30. sep. 1952 på Skive Sgehus, begravet 04 0kt. 1962 på Sæby Sogns Kirkegaard, stilling: Arbejdsmand- murersvend.  Han blev gift med Agnes Jensen, gift ca. 1900.

 

45.  Karen Villadsen, f. 29. april 1850 i Torum,Nørre h, Viborg amt Dk, døbt 05. maj 1850 i Torum kirke, konfirmeret 1. sønd. efter påske i Torum kirke, vaccineret 18. juli 1851, stilling: 1890 Husbestyrerinde i Aasted.  Fadder Embedsmand Adam Frederiks Kone af Nesten og Pigen Jette Pedersdatter,af Torum,

       Husmand Hans Christian Jensen af Sandbæk, overnævnte Adam Frederik og Ungkarl Søren Pedersen

      

       Ifølge afgangslisten flytter Karen fra sognet til Selde sogn d.20. okt 1866.

 

46.  Anders Romelund Jensen, f. 26. nov. 1845 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 22. feb. 1846 i Auning Kirke, konfirmeret 15. april 1860 i Auning Kirke, vaccineret 11. juli 1846 ved Arendrup, stilling: Politibetjent- Træskomand.  1873Ungkark Anders Romelund Jensen Politibetjent i Randers 28 år gammel og

       Pige Mathilde Kristine Blichfeldt af Tversige Auning sogn 26 år gammel. Han blev gift med Mathilde Kristine Blichfeldt, gift 14. februar 1873 i Marie Magdalene Kirke.

                             Børn:

                    i      Frederikke Jensen, f. 09. marts 1873 i Tversige, Auning Mark,Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 04. maj 1873 i Marie Magdalene Kirke.  Datter af Politibetjent Anders Romelund Jensen og Hustru Mathilde Blichfeldt.

                    ii     Sofus Jensen, f. 15. maj 1875 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 11.juli 1875 i Marie Magdalene Kirke.  Fadder Barnets Forældre, Gårdmand Jens Andersen af Auning

                              og Ungkarl Rasmus Nikolaj Rasmussen.

           23.     iii    Agnes Jensen, f. 23. april 1877 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 05. aug 1877 i Øster Alling Kirke, d. 27. maj 1967 i Bysted Nautrup sogn, begravet 31. maj 1967 på Nautrup Kirkegaard, vaccineret 10. okt 1891, konfirmeret 04. okt 1891 i Auning Kirke, reference Mg fra Skolen, stilling: Skrædder.  Hun blev gift med Christian Mikkelsen Kjeldsen, gift ca. 1900.

                    iv    Jenny Jensen, f. 23. april 1877 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 05. august 1877 i Øster Alling Kirke, konfirmeret 05. april 1891 i Auning Kirke, vaccineret 31. marts 1891.  Fadder. gårdejer Jens Andersens Hustru Frederikke Kristine Rasmussen,

                             gårdejer Søren Blichfeldts Hustru Frederikke Marie Bang.

                    v     Henrik Jensen, f. 23. september 1878 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 27. okt. 1878 i Auning Kirke.  Fadder Barnets Moder , Pige Kristine Johanne Blichfeldt,

                             gårdmand Jens Andersen, Træskomager Adolf Knudsen

                             og Barnets Fader alle af Auning.

 

47.  Mathilde Kristine Blichfeldt, f. 14. februar 1847 i Tværsige Auning ,  Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 30. april 1847 i Auning Kirke.  Fadder: Baaret af Madam Lyngbye,

       Fadder: Jomfru Elenore Stilling fra Hammel, Hrr J. Brandt på Christiansminde,

       Skovrider Blichfeldt fra Gjersing, og Politibetjent Edvard Nielsenfra Frisenborg.

 

48.  Ole Nielsen, f. 10. jul. 1861 i Nr. Dalby Ramsø h. Roskilde amt, Dk, hjemmedøbt 15. juli 1861 i hjemmet, fremstillet 22. sep 1861 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 15 .jul. 1875 i Nr. Dalby kirke, d. 09. dec. 1912 i Adelgade 57. København, stilling: Gårdbestyer.  Simon Madsenīs kone Ane Hansdatter b.b.

       Faddere:gårdmand i Dalby Simon Madsen

       gårdmand Jens Jensen, Peder Jensen, begge Dalby

      

       Ved giftermål boende hos faderen

       folketællingen 1890 bor O.N. sammen med begge sine børn på gård nr. 14. i Vemmedrup, Bjæverskov,

       han har en husbestyreinde Ane Larsen 35 år af Ejby.

      

       Ca 1890 rejser han til København, han arbejder som Smed ifløge Dødeblade har han mange adresser til sin død i 1912. Han blev gift med Karen Nielsen, gift 01. jul 1887 i Nr. Dalby kirke, lysning begyndt 22 maj.

                             Børn:

           24.     i      Niels Peter Nielsen, f. 07. nov. 1887 i ( Svendstrup )Nr. Dalby, Ramsø H. Roskilde amt,Dk, døbt 29 jan. 1888 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 06. april 1902 i Nr. Dalby kirke, d. 08. aug.1962 i Strøby, Stevns h. Præstø amt, begravet 11, aug. 1962 på Strøby kirkegård, stilling: husmand.  Han blev gift med Anna Larsine Nielsen, gift 07 nov. 1913 i Strøby kirke.

                    ii     Hans Kristian Nielsen, f. 20. jan. 1889 i Vemmedrup, Bjæverskov h, Præstø amt, hjemmedøbt 07. feb. 1889 ved Lærer Jensen I Bjæverskov, døbt 05. april 1889 i Bjæverskov kirke, konfirmeret 19. april 1903 i Kimmerslev kirke, d. i Amerika, aldrig gift. Fadder: Hans Nielsenīs hustru Ane Marie Hansen og Møller +  Parcl. Hans Nielsen i Regnemark,

                             gmd. Hans Nielsen Nr. Dalby,

                             ungkarl. Anders Nielsen ; Kløversted

                             Ved konfirmationen boende i Regnemark, har været i pleje her hos sin farbroder , ved folketælling 1906

                             bor han ikke i Regnemark mere.

 

49.  Karen Nielsen, f. 09 .maj 1863 i Kløversted Nr. Dalby, Ramsø h Roskilde.amt,Dk, hjemmedøbt 18. maj 1863 i hjemmet, fremstillet 19. juli.1863 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 15. april 1877 i Ejby kirke, d. 08. feb. 1889 i Vemmedrup, Bjæverskov h. Præstø amt, begravet 15. feb. 1889 på Bjæverskov kirkegård.  Kone Ane Margrethe Jensdatter af Glumsø b.b.

       Faddere:gårdmand Niels Andersen af Glumsø,

       gårdmand Hans Andersen, Sognefoged Niels Knudsen begge Kløversted

      

       Bor ved giftermål hos moderen i Kløversted

        Skriftligt samtykke fra moderen er anført  vielses-attesten.

 

50.  Niels Madsen Nielsen, f. 19 sep. 1862 i Endeslev, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 30. nov. 1862 i Endeslev kirke, vaccineret 23. juni 1863, konfirmeret 03. okt. 1875 i Strøby kirke, d. 02. juli.1930 i Herfølge, begravet 06. juli 1930 på Herfølge kirkegård, reference bortadopteret.  Pige Sofie Hansen, gmd Mathias Sørensen i Endeslev,

       Mads Christensen i Endeslev ,  UngkarlHans Madsen.

      

       I folketælling 1880:Tjenestekarl på en gård i Strøby

       Forlover : Anders Jørgensen og Hans Andersen , Strøby

       03 aug 1889 Ungkarl Niels Madsen Nielsen og Enken Inger Sofie Jørgensen

      

       Folketælling 1911   Egøje mart. 15b --arbejder ved Privatbane

       Folketælling 1916 Ejøje Årsindtægt 700.00 kr. betalt skat til kommunen 1,00 kr. Han blev gift med (1) Inger Sophie Jørgensen, gift 03. aug 1889 i Herfølge kirke ( folie 72), f. 11 feb. 1866 i  Viverup  Dalby Sogn , Fakse h.  Præstø amt,Dk (folie 106), døbt 25 mar. 1866 i Sdr. Dalby kirke, konfirmeret 04. april 1880 i Karise Kirke, d. 30. dec 1892 i Herfølge, begravet 06. jan. 1892 på Herfølge kirkegård.  Han blev gift med (2) Karen Marie Jensen, gift 24. nov. 1893 i Herfølge kirke, f. 26. okt. 1865 i Alkestrup, Sædder sogn, d. 26. okt. 1930 i Herfølge, begravet 04. nov. 1930 på Herfølge kirkegård.

                             Børn:

                    i      Ane Margrethe Nielsen, f. 12. aug 1890 i Eiøje ,Herfølge Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 31. aug 1890 i hjemme, fremstillet 10. okt. 1890 i Herfølge kirke, konfirmeret 02. okt. 1904 i Herfølge kirke.  Faddere, Tjenestekarl Christen  Peder Christensen i Kjøge,

                                                        "                 Peder Jørgensen i Hastrup,

                             faderen gmd. Niels Madsen Nielsen i Eiøje,

                             Bårret af Ane Marie Andersen i Strøby.

           25.     ii     Anna Larsine Nielsen, f. 10. dec. 1892 i Eiøje Herfølge s.Bjæverskov h.Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 19. dec. 1892 i hjemme, fremstillet 26. marts 1893 i Herfølge kirke, konfirmeret 07. april 1907 i Strøby kirke, d. 18. aug 1947 i Køge, begravet 22. aug. 1947 på Strøby kirkegård.  Hun blev gift med Niels Peter Nielsen, gift 07 nov. 1913 i Strøby kirke.

                    iii    Jens Peter Nielsen, f. 29. juni 1894 i Eiøje, Herfølge, Bjæverskon h. Præstø amt, døbt 08. sep. 1894 i Herfølge kirke.  Fadder: Barnets moder og fader, Tjenestekarl Rasmus Pedersen. Eiøje,

                              Tjenestekarl Niels Peter Christensen af Vedskølle.

                    iv    Inger Sofie Nielsen, f. 03. nov. 1895 i Eiøje, Herfølge, Bjæverskov h. Præstø amt, døbt 05. jan. 1896 i Herfølge kirke, konfirmeret 03. april 1910 i Herfølge kirke.  Fadder: Husmand Jen Petersen Eiøje --muresvend Hans Andersen , Strøby

                             Tømmer Albert Nielsen Strøby ,--  bårret  af Ane Marie Andersen , Strøby.

                    v     Mads Poul Nielsen, f. 07. sep. 1897 i Eiøje , Herfølge , Bjæverskov h. Præstø amt, døbt 20. nov. 1897 i Herfølge kirke, konfirmeret 01. okt. 1911 i Herfølge kirke, stilling: Sadelmager.  fadder: Husmand Jens Pedersen Eiøje, - - Indsidder Lars Christensen Eiøje

                             faderen, -- bårret af moderen Karen Marie Jensen.

                    vi    Poul Nielsen, f. 19. sep.1898 i Eiøje Herfølge s.Bjæverskov h.Præstø amt,Dk.

                    vii   Karen Dorthea Nielsen, f. 19. juni 1900 i Hastrup , Herfølge s. Bjæverskov h. Præstø amt, døbt 05 aug. 1900 i Herfølge kirke, konfirmeret 04. okt. 1914 i Herfølge kirke.  hjemmedøbt 19. juni 1900      (TVILLING)

                             Fadder: Brygger Niels Larsen Herfølge - Gårdmand Niels Hansen i Hastrup

                             faderen indsidder Nielsmadsenīs hustru

                             bårret af Cathrine, gårdejer Niels Hansens hustru i Hastrup.

                    viii  Hans Johannes Nielsen, f. 19. juni 1900 i Hastrup, Herfølge s. Bjæverskov h. Præstø amt, døbt 05. aug. 1900 i Herfølge kirke, konfirmeret 04. okt. 1914 i Herfølge kirke.  hjemmedøbt 19. juni 1900.     (TVILLING)

                             Fadder: Brygger Niels Larsen Herfølge, Gårdmand Niels Hansen Hastrup,

                             faderen Indsidder Niels Madsen Nielsenīs hustru.

                             bårret af Johanne Nielsen , Brygger Niels Larsenīs hustru i Herfølge.

                    ix    Knud Nielsen, f. 14. feb. 1904 i Eiøje Herfølge s.Bjæverskov h.Præstø amt,Dk.

 

51.  Inger Sophie Jørgensen, f. 11 feb. 1866 i  Viverup  Dalby Sogn , Fakse h.  Præstø amt,Dk (folie 106), døbt 25 mar. 1866 i Sdr. Dalby kirke, konfirmeret 04. april 1880 i Karise Kirke, d. 30. dec 1892 i Herfølge, begravet 06. jan. 1892 på Herfølge kirkegård.  gudmoder: pige Inger Sophie Larsen af Viverup.

       Fadder gmd Peder Madsen, Jacob Larsen, Hans Nielsen alle Viverup.

      

       Moderen tjente på 10 månedersdagen før fødselen i Alslev sogn på Alslevgård

      

       Moderen ugift fruentimmer Ane Sophie Hansdatter ,24 år af Viverup, som barnefader udlagt  Anders Jørgensen, Alslevgård

       barnet Uægte

        Forevist Kongebrev af 8. december 1888 Forloverne afgiver deres

       Ugift Inger Sofie Jørgensen af Eiøje 22 år gl. og udlagt Barnefader Lars Petersen, Forældrene ægtedes samme dag , som Barnets Dåb i Herfølge.

       Forlover: Baneformand Anders Jørgensen og Husmand ,Murer Jens Johansen begge i Eiøje. Hun blev gift med (1) Lars Petersen, gift 11. dec. 1888 i Herfølge kirke ( folie 71), f. 11. april 1855 i Herfølge Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 08. juli 1855 i Herfølge kirke, vaccineret 08. aug. 1857 i Gjerding, konfirmeret 04 april 1869 i Herfølge kirke, d. 01. jan. 1889 i Herfølge, begravet 16. jan. 1889 på Herfølge kirkegård, stilling: Gårdmand, dødsårsag Difteri.  Hun blev gift med (2) Niels Madsen Nielsen, gift 03. aug 1889 i Herfølge kirke ( folie 72), f. 19 sep. 1862 i Endeslev, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 30. nov. 1862 i Endeslev kirke, vaccineret 23. juni 1863, konfirmeret 03. okt. 1875 i Strøby kirke, d. 02. juli.1930 i Herfølge, begravet 06. juli 1930 på Herfølge kirkegård, reference bortadopteret.

                             Børn:

                    i      Rasmus Petersen, f. 16. nov. 1888 i Herfølge, Bjæverskov h. Præstø amt,Dk, døbt 11. dec. 1888 i Herfølge kirke.  Fadder: Banevogter Anders Jørgensen Eiøje -- Husmand Jens Johansen Eiøje

                              Tjenende Niels Jørgensen Eiøje -- Bårret af Karen Jensen, Niels Olsenīs hustru Eiøje.

                    ii     Ane Margrethe Nielsen, f. 12. aug 1890 i Eiøje ,Herfølge Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 31. aug 1890 i hjemme, fremstillet 10. okt. 1890 i Herfølge kirke, konfirmeret 02. okt. 1904 i Herfølge kirke.  Faddere, Tjenestekarl Christen  Peder Christensen i Kjøge,

                                                        "                 Peder Jørgensen i Hastrup,

                             faderen gmd. Niels Madsen Nielsen i Eiøje,

                             Bårret af Ane Marie Andersen i Strøby.

           25.     iii    Anna Larsine Nielsen, f. 10. dec. 1892 i Eiøje Herfølge s.Bjæverskov h.Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 19. dec. 1892 i hjemme, fremstillet 26. marts 1893 i Herfølge kirke, konfirmeret 07. april 1907 i Strøby kirke, d. 18. aug 1947 i Køge, begravet 22. aug. 1947 på Strøby kirkegård.  Hun blev gift med Niels Peter Nielsen, gift 07 nov. 1913 i Strøby kirke.

 

52.  Lars Peder Pedersen, f. 26. marts 1854 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt.;Dk, døbt 07. maj 1854 i Vemmelev kirke, vaccineret 21. juni 1854 i Skælskør, konfirmeret 12. april 1868 i Vemmelev kirke, d. 12.okt  1896 i Gjerslev, Løve h. Holbæk amt, begravet 17. okt. 1896 på Gjerslev kirkegård.  Fadder: bårret af Gdm. Jens Hansenīs kone Birte Andreasdatter af Vemmelev

       gdm. Johannes Sørensenīs kone  cathrine Larsdatter f Vemmelev

        Gmd. Jens Nielsen, Ungkarl Peter Pedersen af Vemmelev

       Gmd. Niels Rasmussen , Hunemar

                                                                                                                        Boelsmand.

                                                                  Lars Peder Petersen og Hustru Hansine Christine Christensen.

                                                                                     Af Løve Mark, Gjerslev Sogn.

                                                                                                       Mine Forældre.

      

                                                                         (Uddrag fra Gjerslev Kirkebog ).

      

       1890 Vielse.            " Pigen Hansine Christine Christensen, Datter Bdm. På Løve Mark . Jens Peder Christensen , født 4 April 1860 . conf. 12 April 1874 . og Ungkarl Lars Petersen af Vemmelev, født 26 Marts 1854, conf. 1868 1ste S. efter Påske i Vemmelev Kirke. Vacc. 21 Juni 1854. Viede 29 April 1890 i Kirken efter forudgangen Tillysning. Forlovere: Jens Peder Christensen. Rasmus Petersen.-Attest fra Slagelse Byråds Fattigudvalg af 16 April,  at han ikke har modtaget offentlig Hjælp".

      

                                                                                                  Lars Peter Petersens Ungdom.

      

       Da Forældrene havde sat deres Hjem over styr, kom han straks, som 11 Årig , sammen med Broderen Hans , hen at være hos Bedstemoderen Karen Jens Nielsen i Vemmelev og blev opdraget der og tjente der videre indtil han blev 18 År gammel. Medens han tjente der sagde han flere Gange: " Aldrig skal nogen få mig at se som Mand, at gå med Madkassen på Ryggen Morgen og Aften, nej, jeg vil have mit eget Hjem, således at jeg ikke behøver Arbejde for andre, thi jeg har set nok hjemme, hvor elendige Kår en Daglejerfamilie lever under." Dette Mål han havde sat sig higede han stadig efter at nå og nåede det da også omsider.

      

                                                                                          Afskrift af Skudsmålsbogen.

       " Lars Pedersen Søn af Hmd. Peder Rasmussen og Hustru Gjertrud Marie Rasmusdatter er født i Vemmeløv Mark i Vemmeløv Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt den 26 de Marts 1854.Sex og tyvende Marts, atten hundrede fire og halvtreds, og døbt i Vemmeløv Kirke  den 7de Maj samme År. Han er vaccineret af Distriktslægen i Skjelskør den 21de Juni 1854.

       Efter at være udskreven af Skolen i Vemmeløv , med Hovedkarrakter god,Opførsel mg. erholdt for sit Forhold under Forberedelsen til Konfirmation Vedtegning for Kundskab God ? for Opførsel mg. Han blev derefter confirmeret i sin Dåbs Pagt i Vemmeløv Menighed den 1ste Søndag efter Påske1868 og Delagtiggjort med Menigheden i Herrens Nadvere.

                             Vemmeløv, Slagelse Herred  30 April 1872.

                                 Wilh. Rothe.   Sognepræst. Han blev gift med Hansigne Christine Christensen, gift 29.april1890 i Gierslev kirke Holbæk  amt.

                             Børn:

           26.     i      Thorvald  Petersen, f. 24. juni 1892 i  Løvegade 30 g Sankt Mikkelsby  Slagelse, Sorø a.Dk, døbt 14.aug. 1892 i St. Mikkelsborg Slagelse, vaccineret 01. juni 1895, konfirmeret 30. sep. 1906 i Geirslev kirke, d. 14. marts 1979 i Sønderby Selsø Horns H. Frederiksborg amt, begravet 19. marts 1979 på Selsø kirkegård, navneændring 18.maj 1918 til Vangslev, stilling: Boelsmand.  Han blev gift med (1) Anna Johanne Kirstine Jensen, forlovet Julen 1915, gift 19. april 1918 i Selsø kirke, lysning 23/3- 24/3- 7/4 1918 i Selsø kirke, f. 28. dec. 1894 i Sønderby Selsø Horns H. Frederiksborg amt, Dk, døbt 31 marts 1895 i Selsø kirke, konfirmeret 03. okt. 1909 i Skuldelev kirke, d. 23 juni 1925 i Sønderby mark, begravet 29 juni 1925 på Selsø kirkegård.  Han blev gift med (2) Karoline  Margrethe Jensen, lysning 28-11,1926 i klemensker, gift 08. jan 1927 i Klemensker kirke Bornholm, f. 16. nov.1902 i Rømersminde Klemmesker, Nørre h. Bornholm, Dk, døbt 19. feb. 1903 i Klemensker kirke, d. 19. marts 1931 i Frederikssund Amtssygehus, begravet 26. marts 1931 på Selsø kirkegård.  Han blev gift med (3) Karen Marie Petersen, lysning 27/10- 30/10 1932 i Selsø kirke, gift 13. nov 1932 i Selsø kirke, f. 04. juli 1895 i Kongsted , Fakse h. Præstø amt, Dk, døbt 28. juli 1895 i Kongsted kirke, d. 04. dec 1982 i Sønderby Horns h. Frederiksborg amt, begravet dec. 1982 på Selsø kirkegård.

 

53.  Hansigne Christine Christensen, f. 04. april 1860 i Gierlev , Løve h. Holbæk  amt, Dk, hjemmedøbt 16. april 1860 i hjemmet, døbt 26. maj 1860 i Gierslev  kirke, konfirmeret 12. apr. 1874 i Gierslev kirke, d. 24. juni 1952 i Gierslev, begravet 29. juni 1952 ved Vester Løve kirke, vaccineret 24. juni 1869.  Fadder: Pige Ane Kirstine Hansdatter, Knudstrup

       Gmd. Hans Peder Poulsenīs hustru

        ''        Niles Olsen

         ''       Hans Peder Poulsen

        Karl Hans Christensen,  N. Andersen f. løve mark.

      

       ifølge kirkebog 1899.25. aug, Enke Hansine Christine Christensen, født Løve Mark 4. April 1860 , døbt 16. april a,Aa,konfirmeret 12. april 1874,

       Husejerinde  paa Løve Mark Forældrene Boelsdmand  Jens Peter Christensen og hustruen  mette kristine hansen af Løve Mark

       2. Ægteskab Gft 1. Gamg med Boelsmand Lars  Peter Christensen. Hun blev gift med (1) Lars Peder Pedersen, gift 29.april1890 i Gierslev kirke Holbæk  amt, f. 26. marts 1854 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt.;Dk, døbt 07. maj 1854 i Vemmelev kirke, vaccineret 21. juni 1854 i Skælskør, konfirmeret 12. april 1868 i Vemmelev kirke, d. 12.okt  1896 i Gjerslev, Løve h. Holbæk amt, begravet 17. okt. 1896 på Gjerslev kirkegård.  Hun blev gift med (2) Mads Peder Nielsen, gift 25. august 1899 i Gjerslev kirke, f. 04. maj 1850 i Løve mark, Løve h. Holbæk amt, døbt 05. juni 1850 i Gjrslev kirke, Løve h.  Holbæk amt, vaccineret 04. aug. 1851, konfirmeret 04. okt. 1863 i Gjerslev kirke, d. 18. marts 1925 i Gjerslev, begravet 25. marts 1925 i Vester Løve kirke, stilling: Boelsmand.

                             Børn:

           26.     i      Thorvald  Petersen, f. 24. juni 1892 i  Løvegade 30 g Sankt Mikkelsby  Slagelse, Sorø a.Dk, døbt 14.aug. 1892 i St. Mikkelsborg Slagelse, vaccineret 01. juni 1895, konfirmeret 30. sep. 1906 i Geirslev kirke, d. 14. marts 1979 i Sønderby Selsø Horns H. Frederiksborg amt, begravet 19. marts 1979 på Selsø kirkegård, navneændring 18.maj 1918 til Vangslev, stilling: Boelsmand.  Han blev gift med (1) Anna Johanne Kirstine Jensen, forlovet Julen 1915, gift 19. april 1918 i Selsø kirke, lysning 23/3- 24/3- 7/4 1918 i Selsø kirke, f. 28. dec. 1894 i Sønderby Selsø Horns H. Frederiksborg amt, Dk, døbt 31 marts 1895 i Selsø kirke, konfirmeret 03. okt. 1909 i Skuldelev kirke, d. 23 juni 1925 i Sønderby mark, begravet 29 juni 1925 på Selsø kirkegård.  Han blev gift med (2) Karoline  Margrethe Jensen, lysning 28-11,1926 i klemensker, gift 08. jan 1927 i Klemensker kirke Bornholm, f. 16. nov.1902 i Rømersminde Klemmesker, Nørre h. Bornholm, Dk, døbt 19. feb. 1903 i Klemensker kirke, d. 19. marts 1931 i Frederikssund Amtssygehus, begravet 26. marts 1931 på Selsø kirkegård.  Han blev gift med (3) Karen Marie Petersen, lysning 27/10- 30/10 1932 i Selsø kirke, gift 13. nov 1932 i Selsø kirke, f. 04. juli 1895 i Kongsted , Fakse h. Præstø amt, Dk, døbt 28. juli 1895 i Kongsted kirke, d. 04. dec 1982 i Sønderby Horns h. Frederiksborg amt, begravet dec. 1982 på Selsø kirkegård.

                    ii     Anna Vilhelmine Nielsen, f. 26. jan. 1901 i Løve mark, Geirslev Løve h,  Holbæk amt, døbt 10. marts 1901 i Geirslev kirke, konfirmeret 11. april 1915 i Geirslev kirke, d. 26. maj 1972 i Amtssygehuset i Sæby Sæby Sogn Høng Kommune, begravet 31. maj 1972 i Vester Løve kirkegård Geirslev sogn.  Faddere: Bårret af moderen,

                             Husmand Lars Peder Nielsen , Løve mark

                             Indsidder Lars Peder Andersen og hutru Sofie Frandsen, Løve mark

                            

                              ved giftermål ung pige i Hjemmet på Løve Mark

                            

                             sidste Bopæl Engvang Geirslev Sogn.

                             begravelsesattest af 27. maj 1972 Attest fra Løve Herreds Skifteret af 29 Maj 1972,

                             Tilbagemelding om Begravelsen 31 ,aj 1972. Hun blev gift med Søren  Kristian Albert Olsen, gift 06. juni 1925 i Vester Løve Kirke Geirslev sogn, lysning 15-17 maj 1925 i Vester Løve kirke.

 

54.  Peter Jensen, f. 23. dec 1858 i Catrinelyst, Allerslev, Voldborg h.   Roskilde amt, Dk, døbt 22. april .1859 i Ledreborg Kapel, vaccineret 20. juni 1862, konfirmeret 06. okt 1872 i Osted kirke, reference fra skolen mg, d. 21 dec.1927 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, begravet 28. dec. 1927 på Selsø kirkegård, stilling: Husmand + Rentier.  Niels Henrik Jensen hustru b.b.

       fadder . gårdmand Niels Henrik Jensen ,

       Hans Jacobsen og gårdmand Hans Christensen , alle Lejre

       Ved konfirmatinen bor de i Blæsenborg, Lejre

      

       Samtlige personer i husstanden

      

       kbhv, Smørum, Høje Taastrup, Høje Thostrup By, En Gaard, 63, FT-1880, C4838

       Peder Jensen 21  Ugift (Tomt felt)  Allerslev Sogn, Roskilde Amt ( Tjener på en gård)

      

      

       Ved folketællingen 1916:

       årsindtægt: 973,00   Formue: 14000,00, Skat til Stat : 14,00 Skat til kommunen 26,00 kroner.

       Vidne til:  Anna Johanne Kirstine Jensen #460 & Thorvald  Petersen #459   Gift  19. april 1918  Selsø kirke. Han blev gift med Anna Christine Jørgensen, gift 23. maj 1890 i Selsø kirke, Horns h. Frederiksborg amt.

                             Børn:

                    i      Jens Jørgen Jensen, f. 23. marts 1891 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 07. juni 1891 i Selsø kirke, konfirmeret 16. april 1905 i Skuldelev kirke, d. 10. aug. 1965 i København, begravet aug.1965 på Selsø kirkegård, stilling: Postbud.   Fadder:Caroline Jørgensen Sønderby, gmd Peder Pedersen+ Sognefoged Peter Chr. Petersen i Sønderby+

                             Husmand Ole Hansen

                             Forlover : Peder Jensen i Sønderby +Anders Jensen Østby. Han blev gift med Hansine Marie Hansen, gift 25. juli 1919 i Selsø kirke.

           27.     ii     Anna Johanne Kirstine Jensen, f. 28. dec. 1894 i Sønderby Selsø Horns H. Frederiksborg amt, Dk, døbt 31 marts 1895 i Selsø kirke, konfirmeret 03. okt. 1909 i Skuldelev kirke, d. 23 juni 1925 i Sønderby mark, begravet 29 juni 1925 på Selsø kirkegård.  Hun blev gift med Thorvald  Petersen, forlovet Julen 1915, gift 19. april 1918 i Selsø kirke, lysning 23/3- 24/3- 7/4 1918 i Selsø kirke.

 

55.  Anna Christine Jørgensen, f. 17. marts 1864 i Sønderby Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 05. maj 1864 i Selsø kirke Frederiksborg amt, vaccineret 18. juli 1865, konfirmeret 14.apr. 1878 i Selsø kirke, reference Mg fra skolen, d. 24. mar. 1937 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, begravet 24. mar. 1937 på Selsø kirkegård.  Faddere: Gmd Peder Pedersen af Sønderby,

       aftægtsmand Simon Pedersen af Skuldelev,

       Gmd Lars Pedersen og hustru af Lyngerup.

 

56.  Jørgen Nielsen, f. 02. maj 1835 i Vester Egede, Tybjerg h.  Præstø amt;Dk, døbt 16. aug. 1835 i Vester Egede kirke, vaccineret 07. maj 1835 af Hejde, konfirmeret 18 apr. 1849 i Vester Egede kirke, reference mg + - g+ skolen, d. 17. apr. 1911 i Skuderløse husrække, begravet 25. apr. 1911 på Teestrup Kirkegård, stilling: Huslejer og husfader.  Bårret  af Jomfru Henriette Bøvling C

        Fadder: Gårdmænd Jørgen Nielsen og Niels Nielsen,

       Christian Andersen, Peder Nielsen alle Vester Egede

      

       Forlover Peder Jensen Bråby og Niels Larsen ,Skuderløse

      

       24. feb 1862 afgangslisten fra Vester Egede til Toksværd (folie 208)

      

       Ved folketællingen 1870 boende i hus i Gjødstrup.

        Matr.40 a løbenr.3 Skuderløse husrække 4

          Praestoe, Hammer, Toksværd, Giødstrup By, Et Huus, 284, FT-1880, C5133

       Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

       Jørgen Nielsen 44  Gift Husfader, Arbeider  Vesteregede Sogn, Præstø Amt

       Maren Kirstine Hansen 49  Gift Hans Kone  Haslev Sogn, Sorøe Amt

       Lars Peder Nielsen 13  Ugift Deres Søn  Toxværd Sogn, Præstø Amt

         Fra 1885 boende i Skuderløse,inden da boende Toksværd

       folketælling 1890: husmand i Skuderløse Husrække

       folketælling 1906 Parcelist i Skuderløse Husrække

      

       Vidne til:  Hans Christian Nielsen #106 & Ane Margrethe Hansen #160   Gift  01. dec. 1884  Toksværd kirke

       Vidne til:  Maren Kathrine Hansen #96 & Lars Peter Nielsen #95   Gift  10. dec .1897  Ulse kirke, Fakse h.  Præstø amt. Han blev gift med Maren Kirstine Hansdatter, gift 25. apr.1861 i Haslev kirke, Ringsted h. Sorø amt.

                             Børn:

                    i      Hans Christian Nielsen, f. 15. jul 1862 i Toksværd, Hammer h. Præstø amt;Dk, hjemmedøbt 20. juli 1862 i hjemmet, fremstillet 11. Okt. 1862 i Toksværd kirke, konfirmeret 01. okt.1876 i Toksværd kirke, d. 02. Aug. 1920 i Toksværd, begravet 08. Aug. 1920 på Toksværd Kirkergård, stilling: murerarbejdsm. og husmand.  Faddere: Jomfru H. fra Carisen k? s kone , Peder Jensen, husmand Niels Larsen

                            

                              Folketællingen 1880 tjenestekarl på en gård i Gjødstrup, Toksværd.

                             boende fra 1886 i Toksværd

                             1915:  ENKEMAND for første gang Husmand i Toksværd Hans Christian Nielsen, født i Gjødstrup

                             Toksværd sogn den 15.juli i 1862, søn af Husmand Jørgen Nielsen og hustru Maren Kirstine Hansen ,

                             var 1. gang gift med Ane Margrethe Hansen, død den 08 sep.1911.

                             Forlover Uddeler Hans Frederik Jensen, Brugsforeningen og skomager Rasmus Madsen af Toksværd.

                             Vielsesbrev af 29 september 1915

                             gift i Vester Egede kirke 18. oktober 1915 , indført ifølge skrivelse 28. december 1915,

                             fra Sognepræsten i Vester Egede. Han blev gift med (1) Ane Margrethe Hansen, gift 01. dec. 1884 i Toksværd kirke, f. 09 feb. 1857 i Ulse, Fakse h. Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 12. marts 1857 i hjemmet, fremstillet 09 apr. 1857 i Ulse kirke, vaccineret 07. juni 1859 af Frost, konfirmeret 16. april 1871 i Ulse kirke, d. 08. Sep. 1911 i Toksværd, Hammer h. Præstø amt, begravet 13 Sep. 1911 på Toksværd Kirkegård, stilling: hustru.  Han blev gift med (2) Johanne Marie Sørensen, gift 18.okt. 1915 i Vester Egede kirke, f. 18. marts 1886 i Lejbølle Bøstrup sogn Svendborg amt Dk, hjemmedøbt 27. maj 1886 i hjemmet, døbt 26. juni 1886 i Bøstrup kirke.

           28.     ii     Lars Peter Nielsen, f. 10. aug .1866 i Gjødstrup, Toksværd  Hammer h. Præstø amt  Dk, døbt 20 .okt .1866 i Toksværd kirke, konfirmeret 03. okt .1880 i Toksværd kirke, d. 03. jul 1929 i Kærslund  Højme mark Saderum sogn, begravet 10. jul .1929 på Ravnebjerg kirkegård, Fyn, stilling: Murer & Parcelist.  Han blev gift med Maren Kathrine Hansen, gift 10. dec .1897 i Ulse kirke, Fakse h.  Præstø amt.

 

57.  Maren Kirstine Hansdatter, f. 06. jul. 1830 i Haslev, Ringsted h. Sorø amt;Dk, døbt 15. aug. 1830 i Haslev kirke, vaccineret 23. juli 1831, konfirmeret 30. mar. 1845 i  Haslev kirke, d. 09 jan.1919 i Skuderløse husrække, begravet 17. jan. 1919 på Teestrup Kirkegård, stilling: hustru.  Pige af Hasle, Katrine Sørensdatter b.b.

       Fadder: Niels Nielsen ,Niels Hansen, Jens Nielsen, alle gårdmænd.

        Folketælling 1860 tjendende på en gård Lysholm ved Haslev

      

       Forlover: Peder Jensen af Braaby og Husmand Niels Larsen af Herlufmagle.

      

        dødsartest 11-1-1919 / skrifteattest 10-1-1919 .

      

       Citat fra Skifteprotekol nr 243 på Landsarkivet , København, Sjælland .

       Samme Dag kom Husmand Hans Christian Nielsen Toksværd,anmeldte at hans Moder Maren Kirstine Nielsen f. Hansdatter, Enke efter Jørgen Nielsen Skuderløse, Idag er død 88 År gammel.

         Efterlader 2 børn:

                                         1.  Anmelderen

                                         2.  Lars Peter Nielsen, Murer i Skuderløse.

         Begge fuld ansvarlige, afdøde opholdt sig hos sidstnævnte.

      

         nr 319.

       Boet efter afdøde Maren Kirstine Nielsen f. Hansdatter, enke efter Jørgen Nielsen Skuderløse og mødte sønnen Murer Lars Peter Nielsen Skuderløse, der på tro og love og under Ed i tillid, erklærer at afdøde ikke har efterladt mere , end til begravelsen, der er betalt af ham og hans broder Husmand Hans Christian Nielsen Toksværd, hvor boet efter begæring overdrages, disse som vederlag.

      

                                                 Peter Nielsen ( Har læst )

      

       Ifgl folketællingen 1916: bor Maren Kirstine de sidste år, som aldersrentenyder hos sønnen Lars Peter,M.K + J.N. boede indtil 1885 i Gjødstrup Toksværd, hvorefter de flyttede til Skuderløse Husrække  martr. 40 a  ( Skuderløse Husrække nr. 4 ).

 

58.  August Otto Ernst Hansen, f. 19. apr.1842 i Spragelse ,Herlufmagle s. Tybjerg h. Præstø amt, Dk, døbt 19. jun. 1842 i Herlufmagle kirke, vaccineret 15, aug 1842 ved Carstenskjold, konfirmeret 05. okt. 1856 i Herlufmagle kirke, d. 22. maj 1897 i Nielstrup Ulse s.  Fakse h.Præstø amt, begravet 26. maj 1897 på Ulse kirkegård, stilling: indsidder,arbejdsm. landmand, dødsårsag Stanget ihjel af  en Tyr.   Sognefoged Hans Larsenīs  Datter Margrethe  a` Tybjerglille bar barnet

       fadder:.   Sognefoged Jørgen Andersen   i Nielstrup

       gårdmand Hans Petersen aīNielstrup &  Hans Jørgensen Spragelse.

      

       Boende fra 1883  i Nielstrup ( Nielstrupvej 60)  mart. 5b løben. r 8.

       ,inden da  boende i  Bråby .

       Indskrevet til lægdsrullen 19 apr. 1842 nr. 632-

      

         1842: Braaby Ungkarl og Matrielkusk på Gisselfelt  August Otto Ernst Hansen 22 aar gl. viet til Ane Sophie Hansdatter 25 aar gl. pige på Gisselfelt.

        Forlover  Hans Olsen og Frederik Hansen

      

       Citat  fra

       Haslev Folketidende Mandag 24. Maj 1897.

                                        Ulykkestilfælde.

        Røgteren på Gisselfelt avlsgaard Arbejdsmand.  August Hansen , Nielstrup  er i forgaars morges  blevet revet ihjel af en tyr, som han skulle trække ud paa marken, han var meget ilde tilredt af tyrens horn, og for de hurtigt tililende folk fik ham bragt til sit hjem. Var han afgaaet ved døden.

      

       Soroe, Ringsted, Braaby, Søtorup, , No. 3 Hus, 3, FT-1880

       August Ernst Hansen, 37 , Gift, Indsidder, Arbeidsmand ved Jordbruget, , Sognet [Braaby S. Sorø A.]

       Ane Sophie Hansdatter, 40 , Gift, Hans Hustru, , Kongsted Sogn Præstø A.

       Hans Christian Hansen, 12 , Ugift, Deres Barn, , V. Egede Præstø A.

       Hanne Kirstine Hansen, 8 , Ugift, Deres Barn, , V. Egede Præstø A.

       Maren Cathrine Hansen, 6 , Ugift, Deres Barn, , Her på Stedet [Braaby S. Sorø A.]

       Niels Peder Hansen, 2 , Ugift, Deres Barn, , Her på Stedet [Braaby S. Sorø A.]

      

       Soroe, Ringsted, Braaby, Gisselfeld, , Gisselfeld Hovedgaard, 22, FT-1880

       Kilde:  FT-1880 Kildehenvisning: Optællingsliste No. 7

       Navn:  August Otto Ernst Hansen Køn:  M

       Alder:  37

       Stilling i husstanden:  Tjenestetyende Civilstand:  Gift

       Fødested:  Herlufmagle Sogn Præstø Amt

       Sogn:  Braaby Herred:  Ringsted

       Amt:  Sorø Stednavn:  Gisselfeld

       Husstands-/familienr:  22 Matr.nr/adresse:  Gisselfeld Hovedgaard

       Trossamfund:  Lutheran

       Indtastningsnr:  C3022 Løbenr.:  303

       Kommentarer:  Indsidder i Braaby Sogn Sorø Amt

      

       praestoe, Fakse, Ulse, Nielstrup, , 69, FT-1890, C8405

       Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

       August O. E. Hansen 47  Gift Husfader Husmand Nielstrup, Ulse Sogn, Præstø Amt

       Ane Sofie Hansen 50  Gift Husmoder - Tystrup Sogn, Sorø Amt

       Hans Kristjan Hansen 22  Ugift Søn - Vesteregede Sogn, Præstø Amt

       Niels Peter Hansen 12  Ugift Barn - Søtorup, Braaby Sogn, Sorø Amt

       Karoline Elisabeth Hansen 9  Ugift Barn - Søtorup, Braaby Sogn, Sorø Amt

      

       --------------------------------------------------------------------------------

      

       Vidne til:  Jens Peter Madsen #577 & Ane Marie Sophie Hansen #576   Gift  12. marts 1889  Ulse kirke. Han blev gift med Ane Sophie Hansdatter, gift 27. apr.1865 i Bråby kirke, Ringsted h. Sorø amt.

                             Børn:

                    i      Ane Marie Sophie Hansen, f. 02. sep 1865 i Vester Egede, Tybjerg h. Præstø amt, Dk, døbt 22. okt. 1865 i Vester Egede kirke, vaccineret 28. juni1866, konfirmeret 05. okt. 1879 i Vester Egede kirke, d. 30. dec.1932 i Louisehuset Bråby, begravet 04. jan. 1933 på Bråby kirkegård.  Faddere: pige Kirstine Hansen af Gisselfelt bar barnet,

                             husmand Lars Sørensen, ?, af Vester Egede, indsidder Frederik Hansen Nielstrup mark,

                            

                              Skifteartest     - Bregensfeld- Gisselfelt birk 30-12-1932

                            

                             soroe, Ringsted, Braaby, Gisselfeld, , Gisselfeld Hovedgaard, 22, FT-1880

                            

                             Ane Marie Sophie Hansen, 14 , Ugift, Tjenestetyende, , V. Egede Sogn Præstø Amt. Hun blev gift med Jens Peter Madsen, gift 12. marts 1889 i Ulse kirke.

                    ii     Hans Christian Hansen, f. 13. jan.1868 i  Mosehuset, Vester Egede, Tybjerg h. Præstø amt, Dk, døbt 23. feb. 1868 i Vester Egede kirke, konfirmeret 16. april 1882 i Braaby kirke, reference mg fra skolen, d. 16. Nov. 1938 på Gentofte sygehus Københavns amt, begravet 22. Nov. 1938 på Sorgenfri Kirkegård, Sokkelund h. Københ. amt, stilling:  Forvalter.  Faddere .Ellen Hansen Tystrup

                              Albert Hansen,  Indsidder Frederik Hansen, Lars Hansen

                              Vac. 25. jun. 1868.

                             Oplysning: arbejder i søndagsskole i Virum fra 1905 - 1933 ( er ind gravet i en lysestage)

                              Sidste Bopæls adresse: Enighedsvej 11 Lyngby

                             Vidne til:  Maren Kathrine Hansen #96 & Lars Peter Nielsen #95   Gift  10. dec .1897  Ulse kirke, Fakse h.  Præstø amt. Han blev gift med Kirsten Marie Sophie Pedersen, lysning 25. aug 1901 i Tyvelse kirke, gift 07. september 1901 i Garnisions Kirken  København.

                    iii    Johanne Kirstine Hansen, f. 27. feb. 1871. i  Mosehuset, Vester EgedeTybjerg h. Præstø amt, Dk, døbt 07. maj 1871. i Vester Egede kirke, konfirmeret 12. april 1885 i Braaby kirke, reference g - mg fra skolen, d. 02 jan. 1888 i Nielstrup, Ulse s. Præstø amt, begravet 08  jan. 1888 på Ulse kirkegård.  Faddere: Pige Caroline Josefine Hansen

                             Christian Hansen,  Hans Olsen Borup,  Frederik Hansen Nielstrup.

                             Død som 16 3/4 årrig af brystsyge (tuberkulose).

           29.     iv    Maren Kathrine Hansen, f. 07. jan. 1874 i Søthorup, Bråby sogn Ringsted h. Sorø amt, Dk, døbt 08. mar .1874 i Bråby kirke, konfirmeret 08. apr .1888 i Ulse kirke, d. 13 dec .1948 i Bredstrup mark Bredstrup sogn Elbo her., begravet 19. dec .1948 i Ravnebjerg kirkegård Fyn, stilling: husmoder, skifte 15. dec. 1948 i Fredericia (kopi haves).  Hun blev gift med Lars Peter Nielsen, gift 10. dec .1897 i Ulse kirke, Fakse h.  Præstø amt.

                    v     Niels Peter Hansen, f. 10. mar. 1877 i Søthorup ,Bråby s. Ringsted h. Sorø amt,Dk, døbt 22. apr. 1877. i Bråby kirke, konfirmeret 05 april 1891 i Ulse kirke, d. 08 nov. 1950 på Haslev amtssygehus. Sorø amt, begravet 13 nov. 1950 på Haslev kirkegård, stilling: arbejdsmand.  Marie Pedersen af Gisselfeld

                             Husmand Jens Olsen, Husmand Jens Pedersen  ,Degnekrogshuset

                             og gårdbestyrer Andreas Larsen , Nielstrup.

                            

                             karekter fra skolen. mg             Skudsmålsbog modtaget 6. apr.1891. Han blev gift med Anne Marie Jensen, gift 19. april 1898 i Bråby kirke.

                    vi    Karoline Elisabeth Hansen, f. 04. okt. 1880 i Søthorup, Bråby s. Ringsted h. Sorø amt, Dk, døbt 03. okt. 1880 i Bråby kirke, konfirmeret 30 .sep.1894 i Øster Egede kirke, reference mg. fra skolen, d. 27. nov.1933 i Nielstrup, begravet 03. dec. 1933 på Ulse kirkegård, stilling: Skrædder og sy-jomfru.  Pige Karen Andersen bar barnet,

                             Fadder: Parcelist Anders Larsen, Husmand Jens Olsen begge  Søtorup

                             Jens Pedersen Degnekrogshuset

                            

                             Flytter til Nielstrup 1883,

                             Karoline var ugift , var husbestyreinde i Nielstrup, efter moderens død.

                             lle oplysninger vedr. den valgte person

                            

                            

                             Kilde:  FT-1890 Kildehenvisning: Optællingsliste 3 Side 3

                             Navn:  Karoline Hansen Køn:  K

                             Alder:  10

                             Stilling i husstanden:  Barnepige Civilstand:  Ugift

                             Erhverv:  -

                             Fødested:  Vesteregede Sogn, Præstø Amt

                             Sogn:  Braaby Herred:  Ringsted

                             Amt:  Sorø Stednavn:  Gisselfeld

                             Husstands-/familienr:  109

                             Trossamfund:  Folkekirken

                             Indtastningsnr:  C8406 Løbenr.:  565

                               Folketælling 1916:  Dameskrædderinde

                             betalt kommuneskat 0.52

                            

                             praestoe, Fakse, Ulse, Nielstrup, 3, , 116, FT-1901

                             Der vises flg. felter:

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Ane Sofie Hansen, 23-9-1839 , Enke, Husmoder, Agerbrug, Lejer, Fakse S., Præstø A.

                             Karoline Elisabeth Hansen, 4-10-1880 , Ugift, Barn, Skræderi (Syjomfru), Braaby S., Sorø A.

                            

                             Alle oplysninger vedr. den valgte person

                             Kilde:  FT-1921

                             Navn:  Karoline Elisabeth Hansen Køn:  K

                             Fødselsdato:  2/10

                             Fødeår:  1880

                             Stilling i husstanden:  Husmoder Civilstand:  Ugift

                             Erhverv:  Husbestyrerinde

                             Fødested:  Braaby Sg

                             Sogn:  Ulse Herred:  Fakse

                             Amt:  Præstø Stednavn:  Nielstrup B

                             Matrikel:  2f

                             Flyttet til kommunen:  1884

                             Sidste oph.sted:  Braaby Sg

                             Trossamfund:  FK.

 

59.  Ane Sophie Hansdatter, f. 23. sep. 1839 i Tystrup Fakse h. Præstø amt, Dk, døbt 20. okt .1839 i Fakse kirke, vaccineret 13. aug 1840 af Mourier, konfirmeret .1854 i Fakse kirke, d. 19. jul .1922 i Nielstrup Ulse s. Præstø amt, begravet 25.jul.1922 på Ulse kirkegård, stilling: hustru, reference g. fra skolen.  Faddere: Gårdmand Lars Nielsen`s kone Kirsten Olsdatter

        Gmd.  Mads Jensen ,Tystrup

       Peter Hansen,  Tystrup

       folketælling 1906 boende i Nielstrupmart. 3f. sammen med datteren Karoline, hvor hun dyrker Agerbrug

       folketælling 1916,Ane Sofie får Alderdomsunderstøttelse i personlig Skat for året 1916-17 har hun betalt 0,52 kr.

       Praestoe, Fakse, Ulse, Nielstrup By, 2f, , 121, FT-1921

       Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

       Hans Christian Hansen, 27/9 1865, Ugift, Husfader, Husmand, Kongsted Sogn

       Karoline Elisabeth Hansen, 2/10 1880, Ugift, Husmoder, Husbestyrerinde, Braaby Sogn

       Ane Sofie Hansen, 23/9 1839, Enke, , Alderdomshjælp, Faxe

      

       Ifølge folketællingen bor Ane Sophie sammen med datteren  Karoline, ved sin død i 1922.

      

        Citat  fra landsarkivet ,Sjælland, København.

       År 1922, den 20 Juli anmeldte arbejdsmand Hans Christian Hansen , Skovtofte  Kongens Lyngby, at hans Moder Ane Sophie Hansen f. Hansdatter af Nielstrup sogn, var afgåt ved døden, 82 år gammel.

       Anmelderen oplyser, at afdøde blev Enke d. 22 Maj 1897, efter Husmand August Otto Ernst Hansen af Nielstrup og at afdøde fik Alderdomsunderstøttelse. Anmelderen oplyser, at der er 5 Fællesbørn i ægteskabet, alle fuld myndige.

       1.  Anne Marie Sofie Hansen gift m. Havemand Jens Peter Madsen,Louisehuset, Gisselfelt.

       2  .Anmelderen

       3  .Maren Cathrine Hansen gift m. Murer Lars Peter Nielsen, Skuderløse.

       4.  Arbejdsmand Niels Peter Hansen, Haslev Snave.

       5.  Ugift Caroline Elisabeth Hansen, Nielstrup.

                        Som Anmelder . Hans Christian Hansen.

      

                                                            Boet efter Enke Ane Sophie Hansen

                                                         født Hansdatter, Nielstrup. død 19.Juli 1922.

      

      

        Aar 1922 den 2. Aug.  blev fremlagt  Anmeldelsen af 25. Juli. S. Aa.  saalydende:

      

       " Til Bregentved - Gisselfeld Birks Skifteret.

       I Forbindelsen med Anmeldelsen om, at Ane Sophie Hansen f. Hansdatter, Nielstrup den 19. ds.

        er afgaaet ved Døden anmelder vi underskrevne:

       1.Ane Marie Sofie Madsen g.m. Havemand Jens Peter Madsen, Louisehuset, Gisselfeld

       2. Arbejdsmand Hans Christian Hansen, Skovtofte" Kongens Lyngby

       3. Maren Catrine  Nielsen g.m. Murer Peter Nielsen , Skudeløse

       4.Arbejdsmand  Niels Peter Hansen, Haslev Snave, og

       5. ugift Caroline Elisabeth Hansen, Nielstrup.

       At afdøde hensad i uskiftet  Bo efter sin den 22. Maj 1897 afdøde Ægtefælde, Husmand August Otto Ernst Hansen med os, deres 5  fuldmyndige  Føllesbørn,  at vi som eneste Arvinger  overtaget Boet til privat Skifte og Deling, idet vi vedgaar Arv og Gæld og forpligtiger os til  rettidigt at indgive  arveanmeldelse og betale Arveafgift.

      

                      F.F. Nielstrup den 25. Juli 1922.

                                          Ane Marie Sofie Madsen                  Jens Peter Madsen

                                                                     Hans Christian Hansen

                                          Maren Katrine  Nielsen                     Peter Nielsen

                                                                      Niels Peter Hansen

                                                                      Karoline Elisabeth Hansen.

      

       I Henhold til den fremlagte Anmeldelse blev Boet  expaderet  er  fornævnte eneste  og myndige Arvinger  til fri Raadighed,  mod at de tilsvarer Gælden og Arveafgiften.

      

                                                                                Fabrinn.

 

60.  Poul  Vindgab Jakobsen, f. 10. jan. 1826 i Brunsborg huset i Ulfborg  Ringkøbing amt, Dk, hjemmedøbt 10 jan 1826 i hjemmet, døbt 24. mar. 1826 i Ulfborg kirke, vaccineret 1830 i Dalgaard, konfirmeret 26. april 1840 i Ulfborg kirke, reference mg -- mg skolen, d. 25. aug. 1905 i Thorsted, begravet 01. sep.1905 på Thorsted Kirkegård, stilling: Aftægtsmand & Boelsmand, religion Lutheran.  Ulfborg Kirkebog  1826: Jacob Jensen og hustru Karen Pedersdatter  i Brunsborg en Søn til daaben confirmeret

        baaret af  gmd Michel Vium hustru, Jens Langager i Vium, Jens Sørensen i Ormstrup

        og pige Ane Christensdatter i Vodde.

      

       Ved folketælling 1840 tjenestedreng Poul Brunsborg i Lillelund, en gård ,76 Ulfborg

       Ved folketælling  1845 & 1850 boende hos Moderen Karen Pedersdatter i Brunsborg

      

       16. juli 1853: Ungkarl Poul Vindgab Jacobsen i Brunsborg 27½ år gl. viet til pige Else Marie Nielsdatter i Baunbæk 28 år gl .

       Forlover:  Husmand Jens Graversen og Niels Jørgensen begge Ulfborg

      

       Samtlige personer i husstanden

      

       ringkoebing, Ulfborg, Ulfborg, Ulfborg, Et huus, 92, FT-1855, D2381

       Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

       Poul Jacobsen 30  Gift Lever af sin jordlod  Her i sognet

       Else Marie Nielsdatter 30  Gift Hans kone  Her i sognet

       Karen Brunsborg 1  Ugift Deres datter  Her i sognet

       Karen Pedersdatter 67  Enke Aftægtskone  Raasted

       Maren Jacobsdatter 34  Ugift Huusfaderens søster, der af ham forsørges  Her i sognet

      

         i 1872 køber Poul Jacobsen , den ene af de to Haubjerg ejendomme, hans søn Jacob overtager senere gården.

         Boende på gården Havbjerg  ifølge sønnens dåbsatest .

       Aftægtsmand i Havbjerg,

       ,sidste bopæl var Havbjerg.

      

       Ringkoebing, Hind, Thorsted, Kronheden, , Havbjerg, et Hus, 44, FT-1880

       Poul Jacobsen, 54 , Gift, Husfader, Agerdyrker, , Ulfborg Sogn, Ringkøbing Amt

       Else Marie Nielsdatter, 54 , Gift, Hans Kone, , Nees Sogn, Ringkøbing Amt

       Jacob Brunsborg, 11 , Ugift, Deres Søn, , Thorsted Sogn, Ringkøbing Amt

      

       Folketælling 1890 aftægtsfolk hos sønnen Jacob

       Vidne til:  Maren Brunsborg #175 & Karl Verner Blume Havris #1735   Gift  07. nov. 1884  Nørre Omme kirke

       Vidne til:  Karen Brunsborg #177 & Niels Christian Andersen #1734   Gift  20 maj. 1880  Thorsted kirke

       Vidne til:  Else Kathrine Brunsborg #178 & Christian Chistiansen #1729   Gift  12. dec. 1889  Thorsted kirke. Han blev gift med Else Marie Nielsdatter, gift 16. juli 1853 i Ulfborg kirke.

                             Børn:

                    i      Karen Brunsborg, f. 08.dec 1854 i Ulfborg, Ulfborg h. Ringkøbing amt;Dk, døbt 26.dec1854 i Ulfborg kirke, vaccineret 08. aug 1853 i Blicker, reference g+ mg skolen, konfirmeret 1869 i Thorsted kirke, d. april 1925 i Abildaa Nørre Omme sogn, begravet 28.april 1925 i Ørnhøj kirkegård.  fadder Pigen  Marianne Brunsborg ,Husmand Lars Christian Baunsbæk ,

                             Jørgen Nielsen Pinvig og Hustru Mariane Pinvig ,Pige Dorte Hvalby

                            

                            

                             Forlover : Niels Christensen Gintberg & Poul Jakobsen Havbjerg

                             1880: Hjemme hos  Faderen Poul Jakobsen i Havbjerg viet til ungkarl Niels Christian Andersen 23 år,

                             af Sønder Nissum sogn, opholder sig hos Brudens Fader på Havbjerg.

                            

                             1925: Enke efter Aftægtsmand Niels Kristian Andersen i Abildaa, født i Ulfborg 8 december 1854,

                              Datter af husmand Poul Vindgab Jacobesen og Hustru Else Marie Nielsdatter ,

                              Sidste fælles bopæl Abildaa. 70 År/ ved SognepræstenJørgensen i Nørre Omme. Hun blev gift med Niels Christian Andersen, gift 20 maj. 1880 i Thorsted kirke.

                    ii     Maren Brunsborg, f. 11. apr.1858 i Brændgård ,Thorsted Ulfborg h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 16. maj 1858 i Thorsted kirke, reference mg?  -- mg skolen, konfirmeret 1872 i Thorsted kirke.  fadder :Karen Weidergård, Else Kathrine Olsdatter aī Thorsted, gårdm. Niels Baunbæk aīUlfborg

                             Jens Petersen + 3 mere fra Thorsted sogn

                             Som 14 årrig flytter til Thim sogn

                            

                             1884: Ungkarl ,husmand Karl Verner Blume, Havris af Nørre Omme

                             viet til pige Maren Brunsborg opholdende sig i Nørre Omme datter af Poul Jakobsen af Thorsted

                             Forlover bruders Fader Poul Jakobsen og Krirsten Madsen af Nørre Omme.

                            

                             iflg.folketælling 1890 boende Grønbjerg, Kodal by, Nørre Omme, Hind herred

                             Karl Verner Blume Havris, 31 , Gift, Husfaden, Skrædder, Slesvig

                             Maren Brunsborg, 31 , Gift, Husmoder, , Thorsted. Hun blev gift med Karl Verner Blume Havris, gift 07. nov. 1884 i Nørre Omme kirke.

                    iii    Jakob Brunsborg, f. 08. okt.1861 i Brændgård ,Thorsted Ulfborg h. Ringkøbing, Dk, døbt 18. nov 1861 i Thorsted kirke, d. 02.apr 1866 i Thorsted, begravet 07.apr 1866 på Thorsted Kirkegård.     Fadder:Aftægtsmand Niels Jørgensen i Baunbæk, Ulfborg ,

                             Tjenestkekar lJens Christensen Jensen Bakdal, Poul Christian Clemmesen

                             samt pigerne Johanne Jensen og Andersigne Kristensen

                             alle Thorsted sogn.

                    iv    Else Kathrine Brunsborg, f. 10.maj 1864 i Brændgård, Thorsted, Ulfborg h.Ringkøbing amt,Dk, hjemmedøbt 12. juni 1864 i hjemmet, fremstillet 04. sep.1864 i Thorsted kirke, konfirmeret 14. april 1878 i Ulfborg kirke, reference mg fra skolen, d. 03. april 1954 i Vesterbæk, begravet april 1954 i Brejning  Kirke.  fadder Else Marie Larsen,  Mette Kristensen, Niels Kristensen , Poul Klemmesen,  Bertel Jensen Bakdal

                              Alle bondestand i Thorsted

                            

                             Konfirmeret i 1778 i Ulfborg kirke Tj. Tilhuse i Ebbensgård Ulfborg sogn

                             Folketælling 1880: Tjenende  Grønborg gaard i Nørre Omme.

                            

                             Ungkarl Kristian Kristiansen 29 år gammel, Mølleejer i Abisgade Mølle i Thorsted viet til pige Else Kathrine Brunsborg 25 år gammel,

                             husholderske for brudgommen i Abisgade Mølle Thorsted

                            

                             Forlover: Poul Jakobsen ,Thorsted & Christen Bjørnkjær, Brejning

                            

                             Ringkoebing, Bølling, Brejning, Moesdahl, 27a, , 189, FT-1901

                            

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Christen Christiansen, 28 02 1860 , Gift, Husfader, Husmand, Brejning sg., Ringkøbing amt

                             Else Katrine Brunsborg, 10  05 1864 , Gift, Husmoder, , Thorsted

                             Christen Frederik Christiansen, 29 03 1890 , Ugift, Barn, , Brejning sg., Ringkøbing amt

                             Ane Louise Christiansen, 19 02 1892 , Ugift, Barn, , Brejning sg., Ringkøbing amt

                             Viggo Christiansen, 30 07 1894 , Ugift, Barn, , Brejning sg., Ringkøbing amt

                             Knud Christiansen, 02 08 1897 , Ugift, Barn, , Brejning sg., Ringkøbing amt. Hun blev gift med Christian Chistiansen, gift 12. dec. 1889 i Thorsted kirke.

           30.     v     Jakob Brunsborg, f. 13. mar.1868 i Brændgård Thorsted s,Hind h.Ringkøbing amt Dk, døbt 13.apr.1868 i Thorsted kirke, konfirmeret 16. april 1882 i Thorsted kirke, d. 07. okt.1934 i Thorsted, begravet 13.okt. 1934. på Thorsted Kirkegård, reference g  --mg + skolen, stilling: Gårdmand, husmand, Kroejer, religion Lutheran.  Han blev gift med Christine Marie Søndergård, gift 08. apr 1895 i Thorsted kirke.

 

61.  Else Marie Nielsdatter, f. 16. juni 1825 i Nees, Skodborg h. Ringkøbing amt,Dk, hjemmedøbt 17 juni 1825 i Hedehuset, døbt 08.aug 1825 i Ness kirke, vaccineret 1835 i Dalgaard, konfirmeret 26.april  1840 i Ulfborg kirke, reference mg skolen, d. 10. aug. 1912 i Thorsted, begravet 16. aug 1912 på Thorsted kirkegård., stilling: husmoder, religion Lutheran.  Nees Kirkebog 1825 Niels Jørgensen og hustru Else Cathrine Jensdatter en Datter til daaben confirmeret

       baaret af Thor Gammeltofts kone Marie Kathrine Simonsdatter,

       Fadder. gdm Poul Saxkjærgaard, Thor Gammeltoft, ungkarl Jens Christian og pige Mariane Westernæs.

      

       Boede på gården Havbjerg ved Thorsted , hvor de boede til deres død.

         Hun var 41 år da sønnen Jakob blev født.

       Boende i sognet fra 1857

      

       ringkoebing, Ulfborg, Ulfborg, Ulfborg, Baunbæk,en gaard, 88, FT-1845, C1511

       Niels Jørgensen 52  Gift  Gaardmand Nees sogn

       Else Cathrine Jensdatter 56  Gift  Hans kone Vemb sogn

       Else Marie Nielsdatter 19  Ugift  Deres datter Nees sogn

      

       Aftægtskone i Haubjerg, Torsted sogn, Hind H. Født d. 16. juni 1825 i Nees sogn, Skodborg H.

       Datter af husmand samme sted Niels Jørgensen og hustru Else Katrine.

       Hun har været gift med husmand af Haubjerg Povl Jakobsen Brunsborg.

        Sidste fælles bopæl var dødsstedet.

      

       .

 

62.  Christian Peder Jensen, f. 14. maj 1856 i Vorgod Mark , Bølling h. Ringkøbing ,Dk, døbt 22. juli 1856 i Vorgod kirke, vaccineret 30.juni 1857, konfirmeret 24. april 1870 i Vorgod kirke, stilling: Husmand, Landpostbud, reference Tjenende i Boris v/ giftermålet, d. 06 april 1940 i Gammel Kirkevej 39, Herning, begravet 12. april 1940 på Troldhede kirkegaard.  Fadder: Pigen Mette Marie Pedersen af Faster, Pige Abelone Jespersen af Vorgod præstegård

       ungkarl husm. Frantz Pedersen af Sædding & Fredinand Christensen

       Møllersvend Niels Jensen af Egeris Mølle

      

       Christian Peder Jensen og Severine Christensen  får sammen barnet Christine Marie Søndergård

        ( min Mormor) men de bliver aldrig gift med hinanden.

      

       Forhenværende  Landpost af Gl. Kirkrvej 39, Herning  f. 14, maj 1856 i Vorgod sogn Søn af

       Husmand Jens Ferdinandsen og hustru Karen Jensen i Vorgod,Enkemand efter Christine f. Hansen af Taudal i Nørre Vium sogn ,

       83 år gl,

       Ligsynsattest af 6. april 1940 Skifteattest af 6 aprol 1940

       Begravelsen tilmeldt Dødsstedets Kirkebog d. 13. april 1940.

      

       Folketællingen 1916:

       Årsindtægt :1200,00 Fornue 7000,00 Skat til Staten 14,00 Skat til Kommunen 26,00 kroner. Han blev gift med (1) Severine Christensen, f. 01. apr.1858 i Nørre Omme Hind h. Ringkøbing amt Dk, døbt 24. maj 1858 i Nørre Omme kirke, vaccineret 07. juli 1859 ved Arntz, konfirmeret 07. april 1872 i Brejning kirke, d. 12. feb.1935 på Ringkøbing sygehus, begravet 16. feb. 1935 på Hover kirkegård, stilling: Sypige.  Han blev gift med (2) Christine Hansen, lysning 27/2  6/3   13/3  18 i Nørre Virum kirke, gift 20. marts 1881 i Nørre Virum kirke, f. 03. april 1860 i  Virumkrog Hede, Bølling h.Ringkøbing a, Dk, døbt 20. maj 1860 i Nørre Virum kirke, vaccineret 24. juni 1863, konfirmeret 04. okt. 1874 i Nørre Virum kirke, d. 13. maj 1919 i Taudal Nørre Vium sogn, begravet 13. maj 1919 på Troldhede kirkegaard, stilling: Husmor.

                             Børn:

           31.     i      Christine Marie Søndergård, f. 05. mar. 1876 i Nørre Omme  s.Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 12. mar.1876 i Nørre Omme kirke, konfirmeret 13 apr. 1890 i Thorsted kirke, d. 13. feb.1929. i Thorsted, begravet 20.feb.1929 på Thorsted Kirkegård, reference skolekundskab mg-- mg+, stilling: husmoder, højde ved fødsel 20 tommer, vægt " 6 pund.  Hun blev gift med Jakob Brunsborg, gift 08. apr 1895 i Thorsted kirke.

                    ii     Mads Jensen, f. 01. juni 1881 i  Virumkrog , Bølling h. Ringkøbing a.Dk, døbt 06. juni  1881 i Nøre Virum kirke.  Ved hans Dåb har præsten indskrevet Faderen ,som Christen P. Jensen.

                             Fadder: Gårdmand MadsHansen i Rahbekīs hustru, husm. Mads Hansen,

                             møller Niels Thorvaldīs hustru,   ungkarl. Kristen Rahbek,

                             husmand Knud Thomsenīs datter, alle af Nørre Vium.

                    iii    Jens Jensen, f. 28. aug. 1883 i  Nr. Vium, Virumkroghede, Troldhede , Bølling h. Ringkøbing a.Dk, døbt 16. sep. 1883 i Nørre Virum kirke, stilling: Landpost og Husmand, d. 23. okt.1961 i Troldhede, begravet på Troldhede kirkegaard.  Fadder: pigen Pernille Jensen, Egeris , bar barnet, gmd. Mads Rahbek og hustru , Virumkrog

                             ungkarl P. Thomsen Virumkrog. Han blev gift med Karen Heldgaard, gift 24. april 1905 i Sønder Borris.

                    iv    Christen Kirkegaard Jensen, f. 13. feb. 1887 i Virumkrog, Bølling. h. Ringkøbing a.Dk, hjemmedøbt 06. marts 1887 i Hjemmet i Virumkrog, døbt 07. april 1887 i Nørre Virum kirke, d. 1954.  Fadder: pigen Ane Katrine Jensen, Egeris, husmand Johan Jensen Troldhede,

                             ungkarl Mads Rabek, Virumkrog

                             pigen Johanne Marie Jensen, Egeris. Han blev gift med Bertha Ejby.

                    v     Marinus Jensen, f. 25. marts 1891 i Virumkrog , Bølling h. Ringkøbing a.Dk, hjemmedøbt 12. april 1891 i hjemmet, døbt 18. maj 1891 i Nørre Virum kirke.  Fadder:Husmand Jens Østergårdīs hustru Troldhede ,bar barnet ,Jens Østergård

                             husmand Mads Hansenīs hustru , Troldhede,

                             ungkarl Chr. Madsen , Virumkrog. Han blev gift med Kirstine Skive.

                    vi    Karl Jensen, f. 13. okt 1893 i Viunkrog, Bølling h, Ringkøbing,Dk, d. 25. jan. 1919 i Viumkrog.  Karl og Henny døde af Spansk syge med en dags mellemrum. Han blev gift med Henny Elmine.

                    vii   Ane Marie Kathrine Jensen, f. 24. marts 1898 i Viumkrog Mark, Bølling h, Ringkøbing a, Dk, døbt 07. april 1898 i Nørre Vium kirke.  Fadder Ungkarl Jensen, Viumkrog, Kristine Marie Pedersen, Assing Møller Jensen Østergaard,

                            

                             Ane Kathrine Pedersen er formegentlig den, som er gift Kathrine Pedersen i Herning,

                             hun var også med  til Karl Henning Jensens barnedåb 02 feb. 1919.

 

63.  Severine Christensen, f. 01. apr.1858 i Nørre Omme Hind h. Ringkøbing amt Dk, døbt 24. maj 1858 i Nørre Omme kirke, vaccineret 07. juli 1859 ved Arntz, konfirmeret 07. april 1872 i Brejning kirke, d. 12. feb.1935 på Ringkøbing sygehus, begravet 16. feb. 1935 på Hover kirkegård, stilling: Sypige.  Konerne Degnekonen Madame A. Jepsen

       og Gaardk. Kirstine Marie Henriksdatter

       og Maren Jensdatter, Pigerne Johanne

       Marie Pedersen og Ane Katherine Lau-

       ritsen, Gaardmændene Jens Poulsen og Mads

       Veis samt Ungk. Jeppe Thomsen og Jens Chri-

       stian Jensen. Alle af N. Omme

      

       Vacc. (=Vaccineret) d. 7. Juli 18 (?)  af Distrk. (=Distriktskirurg) Arnt

      

       Fik uægte barn Christine Marie Søndergård , indskrevet som barnefader Christian Peder Jensen p.t. Vorgod ( 1876) kopi fra Lak i Viborg ,

       af fadderskabssag på 16 sider  jeg er i besiddelse af ,

       Severine bliver aldrig gift med Christian Peder Jensen

       Severine bliver senere gift med Knud Pedersen

        FT 1911 dattersøn Knud Haubjerg  f. 7.maj1907 boende .

       Ved giftermål opholder hun sig  Niels Kristensen Hede.

      

       Ringkoebing, Hind, Hover, Hoversdahl, , Hedegaarden, en Gaard, 42 Fam 2, FT-1880

       Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

       Severine Kristensen, 21 , Ugift, Indsidderske , Syerske, , Nørre Omme, Ringkøbing Amt

       Peder Knudsen Pedersen, Under 1 Aar , Ugift, Hendes Barn, , Hover Sogn, Ringkøbing Amt

      

       Folketællingen 1916 Hover: Lille Toustrup matr. 22a Enke Sverine Haubjerg hjemmeboende børn  Sofie, Aksel, Viggo og Knud,

       årsindkomst 600 kr, formue 2000 kr, skat til kommunen 10,20 skat til staten 5,92 kr. Hun blev gift med (1) Christian Peder Jensen, f. 14. maj 1856 i Vorgod Mark , Bølling h. Ringkøbing ,Dk, døbt 22. juli 1856 i Vorgod kirke, vaccineret 30.juni 1857, konfirmeret 24. april 1870 i Vorgod kirke, stilling: Husmand, Landpostbud, reference Tjenende i Boris v/ giftermålet, d. 06 april 1940 i Gammel Kirkevej 39, Herning, begravet 12. april 1940 på Troldhede kirkegaard.  Hun blev gift med (2) Knud  Pedersen ( Haubjerg), gift 22.feb. 1883 i Hover kirke, f. 18. mar.1858 i Toustrup,Hover sogn, Hind h.Ringkøbing amt,Dk, døbt 25. apr. 1858 i Hover kirke, vaccineret 07. juli 1859, konfirmeret 04. april 1875 i Hover kirke, d. 31 maj 1915 på Herning sygehus, begravet 06 jun. 1915 på Hover kirkegård, stilling: Husmand , Tømrer og møllebygger.

                             Børn:

           31.     i      Christine Marie Søndergård, f. 05. mar. 1876 i Nørre Omme  s.Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 12. mar.1876 i Nørre Omme kirke, konfirmeret 13 apr. 1890 i Thorsted kirke, d. 13. feb.1929. i Thorsted, begravet 20.feb.1929 på Thorsted Kirkegård, reference skolekundskab mg-- mg+, stilling: husmoder, højde ved fødsel 20 tommer, vægt " 6 pund.  Hun blev gift med Jakob Brunsborg, gift 08. apr 1895 i Thorsted kirke.

                    ii     Peder Knudsen  Haubjerg, f. 18. dec.1879 i  Toustrup -Hover Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 26. dec. 1879 i Hover kirke, konfirmeret 01. april 1894 i Hover kirke, reference navnef. i Medfør af Lov 1-4-1905 til Haubjerg, d. 2o. juni 1917 i Viborg, begravet juni 1917 i Vildbjerg kirkegård, stilling: Snedker i Aulum.  Ugift Severine Kristensen opholder sig 10 måneders dagen før fødselen i Nørre Omme sogn

                             ved Fødselen   på Hestegård  i Hover

                            

                             Udlagt Barnefader Knud Pedersen af Tovstrup.

                             Bårret af Ane Pedersdatter af Tovstrup i Hover

                             Fadder: Karen Petrine Kristensen af Hestegården, Husm. Peder Knudsen af Tovstrup,

                             Gmd, Niels Kristensen af Hestegården, Ungkarl Mourids Peder Lauridsen Hovergården,

                            

                             I Folketællingen 1890 er Peder Knudsen og faderen Knud Pedersen

                             midlertidig opholdsted i Vorgod.

                             Peder Knudsen  Haubjerg f. 1879 , snedker  boede i Aulum ( citat fra Alfred Kaaeīs bog Hover ). Han blev gift med Maren Laurentce Boutrup, gift 30. okt. 1905 i Hover kirke.

                    iii    Johanne Margrethe Haubjerg f.Pedersen, f. 26.nov.1884 i Tovstrup -Hover Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 26.dec. 1884 i Hover kirke, konfirmeret 09. april 1899 i Thorsted kirke, reference navnf.1-4-1905, d. 27. feb. 1942 på Gård i Tovstrup, Hover.  Fadder:  Konen Karen Margrethe Kristensen af Brejning

                             Pige Anne Mathea Smidt af Tovstrup Hover

                             husmand Peder Knudsen   af      ---- ----

                             aftægtsmand  Kristen Svendsen af Brejning

                             husmand Kristen Lauridsen af Tovstrup Hover ( folie 13)

                            

                             barn  Agnethe f.18-9-1909  død 20-10-1959. Hun blev gift med Holger Madsen, gift 09. juli 1909 i Hover kirke.

                    iv    Marianne Søndergård Pedersen, f. 25.okt.1886 i Tovstrup -Hover Hind h.Ringkøbing amt, Dk, døbt 21.nov 1886 i Hover kirke, reference navnf.1-4-1905.  Fadder: Konen Petrine Chistensen afHedegården i Hover

                             pige Petrine Pedersen af Hedegården i Hover

                             husmand Peder Knudsen af Yovstrup Hover snedker Johanne Munksgaard Andreasen Hover

                             ungkarl Simon Kjeldgaard af Hedegården (folie 14). Hun blev gift med Martin Kristinus Mortensen, gift 28. nov. 1905 i Hover kirke.

                    v     Maren Kirstine Haubjerg f. Pedersen, f. 10.apr.1889 i Tovstrup-Hover Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 22.apr.1889 i Hover kirke, reference navnf.1-4-1905, konfirmeret 19. april 1903 i Brejning  Kirke.  Fadder:  Pige Ane Mathea Smidt af Tovstrup Hover

                             Konen Bodil Marie Nielsen af Gammelager Hover

                             husmand Peder Knudsen af Tovstrup Hover

                             ungkarl Peder Kr. Smidt af Tovstrup Hover (folie 14).

                    vi    Knudine SørineHaubjerg f.Pedersen, f. 03.jun. 1891 i Tovstrup-Hover Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 28.jun 1891 i Hover kirke, d. 26 sep.1926, reference navnf 1-4-1905, konfirmeret 01. okt. 1905 i Hover kirke.  Fadder: pige Petrine Pedersen af Kirkegård i Hover

                             pige Christine Marie Sønder gård af Hover

                             snedker Johannes Munksgaard Andreasen af Tovstrup Hover

                             ungkarl Jens Jensen af Hedegården Hover ( folie 15)

                            

                             gift med murermester Ebbe Madsen datter Inger Haubjerg  Død på Roskilde sygehus 7 mar.1942

                               vaskeriassistent og ugift,urne nedsat på Hover kirkegård 5 apr. 1942. Hun blev gift med Ebbe Madsen, gift 29. nov. 1913 i Hover kirke.

                    vii   Andrea Vejgård Haubjerg f. Pedersen, f. 11 aug 1892 i Tovstrup -Hover Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 04 sep. 1892 i Hover kirke, navneændring 1905.

                    viii  Ane Sofie Haubjerg f. Pedersen, f. 10. feb. 1895 i Tovstrup- Hover , Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 17. marts 1895 i Hover kirke, d. 28. april 1895 i Tovstrup Hover, begravet 04. maj 1895 på Hover kirkegård.

                    ix    Ane Sofie Haubjerg f. Pedersen, f. 31. mar 1896 i Tovstrup-Hover Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 26. april 1896 i Hover kirke, konfirmeret 03 april 1910 i Hover kirke, navneændring i navnf.1-4-1905, d. 15. okt. 1964 i Hover, begravet okt. 1964 på Hover kirkegård.  død som spæd. Hun blev gift med Ebbe Madsen, gift 02 marts 1928 i Ringkøbing.

                    x     Julie Mathilde Haubjerg f.Pedersen, f. 04 jul. 1897 i Tovstrup-Hover Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 08. aug 1897 i Hover kirke, konfirmeret 01. okt. 1911 i Hover kirke, reference navnf.1-4-1905.  Hun blev gift med Alfred Kristian Louis Magnussen, gift 26. dec. 1924 i Hover kirke.

                    xi    Aksel Haubjerg f. Pedersen, f. 23. mar.1899 i Tovstrup-Hover Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 16. april 1899 i Hover kirke, konfirmeret 02. marts 1913 i Thorsted kirke, reference navnf.1-4-1905.  Pigen Laura Andersen af Meldhede Hover

                             Pigen Kirstine Lavridsen af Heden i Hover

                             Husmand Johannes Munksgård Andreasen i Tovstrup Hover

                             Ungkarl Jens Jensen af Heden Hover

                             Ungkarl Peder Knudsen Pedersen af Tovstrup Hover.

                    xii   Amalie  Pedersen, f. 02. april 1900 i Tovstrup Hover Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 29. april 1900 i Hover kirke, d. 02. sep. 1900 i Tovstrup Hover, begravet 07. sep. 1900 på Hover kirkegård.  bårret af konen Kristine Marie Søndergård af Thorsted,

                             Fadder. Pigen Johanne Pedersen af Tovstrup Hover

                             ungkarl Peder Knudsen Pedersen af Borbjerg

                             Tømmer Marius Andersen af Borbjerg.

                    xiii  Viggo Haubjerg f.Pedersen, f. 14. maj 1903 i Tovstrup -Hover Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 21. jun 1903 i Hover kirke, konfirmeret 17. april 1917 i Thorsted kirke, reference navnf. 1-4-1905, d. 31,dec.1988 i Hover, begravet på Hover kirkegård, stilling: Tømrer.  Han blev gift med Hilda Marie Jensen, gift 05. dec. 1923 i Hover kirkegård.

 

Tip-3-oldeforældre

 

64.  Peder Hansen.  Han blev gift med Anne Larsdatter.

                             Børn:

           32.     i      Mads Pedersen, f. 26 aug 1824 i Sludstrup s. Slagelse h. Sorø amt Dk, døbt 03 okt. 1824 i Sludstrup kirke, stilling: Indsidder.  Han blev gift med Birthe Marie Pedersen.

 

65.  Anne Larsdatter.

 

66.  Peder Jensen, f. 1804, stilling: Husmand.  Han blev gift med Karen Pedersdatter, gift 22. august 1829 i Søbymagle.

                             Børn:

           33.     i      Birthe Marie Pedersen, f. 11. juli 1829 i  Rosted,Søbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, døbt 22. aug 1829 i Søbymagle Kirke, konfirmeret 1830 i Søbymagle Kirke.  Hun blev gift med Mads Pedersen.

                    ii     Maren Sofie Pedersdatter, f. 1831 i Rosted, Søbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt.

                    iii    Kirsten Pedersdatter, f. 1833 i Rosted, Søbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt.

 

67.  Karen Pedersdatter, f. 1806.

 

68.  Niels Jensen, f. 1788 i Holsteinsborg, Vester Flakkebjerg Sorø Amt Dk, stilling: gårdmand + hørsvinger, d. 23. jan 1853 i Krummerup, begravet 01. feb 1853 på Krummerup Kirkegaard.   Heden Kirke 18. juni 1814. Niels Jensen Hørvender fra Binsløv i Sjælland 26 år til

       Mette Kirstine Rasmusdatter fra Heden 24 år

       Forlover Hans Rasmussen og Christen Sørensen fra Højrup

      

       soroe, Øster Flakkebjerg, Krummerup, Bensløv, en Gaard, 21, FT-1834, B435

       Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

       Niels Jensen 36  Gift  Hørsvinger

       Mette Kirstine Rasmusdatter 34  Gift  Hans kone

       Jens Christian Jensen 19  Ugift  Deres barn

       Christine Jensen 16  Ugift  Deres barn

       Peter Ludvig Jensen 13  Ugift  Deres barn

       Carl Jensen 11  Ugift  Deres barn

       Adolphine Jensen 10  Ugift  Deres barn

       Caroline Jensen 5  Ugift  Deres barn

       Hans Julius Jensen 5  Ugift  Deres barn

       Rasmus August Jensen 3  Ugift  Deres barn

       Rasmus Hansen 77  Gift  Huusmoders Forældre, der underholdes af Svigersønnen

       Christine Sørensdatter 70  Gift  Huusmoders Forældre, der underholdes af Svigersønnen

      

        Folketællin 1850.

       Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

       Niels Jensen 63  Gift  gaardmand, ??, huusfader Holsteinborg, Sorø amt

       Mette Kirstine Rasmusdatter 61  Gift  hans kone Heden, Svendborg amt

       Carl Emil Jensen 27  Ugift  deres barn her i sognet

       Rasmus August Jensen 19  Ugift  deres barn her i sognet

       Susanne Caroline Jensen 22  Ugift  deres barn her i sognet

       Peter Ludvig Jensen 29  Ugift  deres barn, fraværende i krigstjeneste her i sognet

       Birthe Kirstine Jensen 11  Ugift  pleiebarn, datterdatter af huusfader her i sognet

       Hans Jørgensen 68  Ugift  almisselem Rønnebek, Præstø amt

      

       --------------------------------------------------------------------------------

       . Han blev gift med Mette Kirstine Rasmusdatter, gift 18. juni 1814 i Heden Kirke, Svendborg Amt.

                             Børn:

                    i      Jens Christian Jensen, f. 24. juli 1815 i Krummerup,Øster Flakke Bjerg h. Sorø amt, Dk.

                    ii     Christine Rasmine Dorthea Jensen, f. 1818 i Krummerup,Øster Flakke Bjerg h. Sorø amt, Dk, døbt 12. januar 1818 i Krummerup Kirke, konfirmeret 1832 i Krummerup Kirke.

                    iii    Peter Ludvig Jensen, f. 29. april 1821 i Krummerup,Øster Flakke Bjerg h. Sorø amt, Dk, døbt 21. juni 1821 i Krummerup Kirke.

                    iv    Carl Emil Jensen, f. 26. april 1823 i Krummerup,Øster Flakke Bjerg h. Sorø amt, Dk, døbt 04. aug. 1823 i Krummerup Kirke, d. 19. aug 1898.  Han blev gift med Maren Larsdatter, gift 03 aug, 1861 i Marvede kirke.

                    v     Adolfine Jensen, f. 30. dec. 1824 i Krummerup,Øster Flakke Bjerg h. Sorø amt, Dk, døbt 31.dec.1824.

                    vi    Susanne Caroline Jensen, f. 16. juli 1828 i Krummerup,Øster Flakke Bjerg h. Sorø amt, Dk, døbt 13. sep. 1828 i Krummerup Kirke.

           34.     vii   Hans Julius Jensen, f. 16. juli 1828 i Krummerup,Øster Flakke Bjerg h. Sorø amt, Dk, døbt 13. sep. 1828 i Krummerup Kirke, d. 24. jan 1878 i Vedskølle, begravet 30. jan 1878 på Tjæreby Kirkegård.  Han blev gift med Ellen Jørgensen, gift 20. nov. 1871 i Ørslev kirke.

                    viii  Rasmus August Jensen, f. 22. aug. 1831 i Krummerup,Øster Flakke Bjerg h. Sorø amt, Dk, døbt 02. sep. 1831 i Krummerup Kirke.

 

69.  Mette Kirstine Rasmusdatter, f. 1790 i Heden , Sallinge, Svendborg amt,Dk, d. 19. marts 1874 i Krummerup, begravet 27. marts 1874 på Krummerup Kirkegaard.

 

70.  Ole Jørgensen, f. 1802 i Ørslev,Vester Flakkebjerg,Sorø Amt Dk, stilling: Fattiglem og husmand.  Folketælling 1834: husmand 1845: husmand + fattiglem

       Folketælling 1850 husfader -arbejdsm.- blind. Han blev gift med Karen Hansdatter.

                             Børn:

                    i      Hans Jørgen Jørgensen, f. 1831 i Ørslev,Vester Flakkebjerg,Sorø Amt Dk.

                    ii     Niels Jørgensen, f. 1833 i Ørslev,Vester Flakkebjerg,Sorø Amt Dk.

           35.     iii    Ellen Jørgensen, f. 16 aug. 1844 i Ørslev,Vester Flakkebjerg,Sorø Amt Dk, døbt 21. okt 1844 i Ørslev kirke, konfirmeret 1858 i Ørslev kirke, d. 12 dec.1904 i Hyllested, begravet 17 dec. 1904 i Hyllested kirke.  Hun blev gift med Hans Julius Jensen, gift 20. nov. 1871 i Ørslev kirke.

 

71.  Karen Hansdatter, f. 1803 i Tjæreby Vester Flakkebjerg Sorø amtDk.

 

74.  Jens Pedersen.  Han blev gift med Karen Marie Hansdatter.

                             Børn:

           37.     i      Maren Kirstine Dorthea Jensen, f. 16. april1862 i Venslev, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt Dk, døbt 14. juni 1862 i Fyrendal kirke.  Hun blev gift med Jens Hansen.

 

75.  Karen Marie Hansdatter, f. 08. aug 1832 i Tornemark, Fyrendal,Øster Flakkebjerg, Sorø Amt,Dk, døbt 15. sep. 1832 i Fyrendal kirke, konfirmeret 1847 i Fyrendal kirke.

 

76.  Hans Nielsen, f. 06. okt 1823 i Bisserup, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt Dk, døbt 23. nov. 1823 i Hyllinge Kirke, konfirmeret 1839 i Hyllinge Kirke, vaccineret 04. okt 1829 ved Tode, stilling: Hugger.  soroe, Øster Flakkebjerg, Fyrendal, Nyrup, en Gaard, 13, FT-1880, C8745

      

       Hans Nielsen 56  Gift Husfader, Gaardmand  Bisserup

       Karen Marie Sørensdatter 46  Gift hans Hustru  Skafterup

       Karen Hansdatter 17  Ugift hans Datter  Nyrup

       Nikoline Hansdatter 15  Ugift hans Datter  Nyrup

       Magrete Hansdatter 13  Ugift hans Datter  Nyrup

       Frederikke Jakobbine Hansdatter 7  Ugift hans Datter  Nyrup

       Ane Kirstine Sørensen 3  Ugift hans Datterdatter  Nyrup

       Hans Pedersen 22  Ugift Tjenestekarl  Bjerre

       Hans Hindriksen 17  Ugift Tjenestekarl  Taarnemark

      

       --------------------------------------------------------------------------------

      

       Folketælling 1850  fraværende i Krigstjeneste. Han blev gift med Karen Marie Sørensdatter, gift 26, sep 1845 i Fyrendal kirke.

                             Børn:

                    i      Ane Sofie Hansdatter, f. 15. okt. 1845 i Nyrup Fyrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, døbt 21. nov. 1845 i Fyrendal kirke, konfirmeret 1859 i Hyllinge Kirke.

                    ii     Mette Marie Hansdatter, f. 07. dec. 1848 i Nyrup, Fyrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, døbt 08. marts 1849 i Fyrendal kirke, konfirmeret 1863 i Hyllinge Kirke.

           38.     iii    Peder Christian  Hansen, f. 29 nov 1851 i Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt Dk, døbt 21. jan 1852 i Hyllinge Kirke, konfirmeret 1866 i Hyllinge Kirke, stilling: tømmer, d. 02. feb. 1935 i Menstrup, Marvede sogn, begravet 08. feb 1935 på Marvede kirkegård.  Han blev gift med Sidse Kristine Ditlevsen, gift 07. nov 1876 i Hyllinge Kirke.

                    iv    Christiane Kirstine Hansdatter, f. 31. aug 1857 i Agerup, Hyllinge  Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, døbt 29. nov 1857 i Hyllinge Kirke, konfirmeret 1871 i Hyllinge Kirke.

                    v     Hans Søren Hansen, f. 19. nov 1859 i Agerup, Hyllinge  Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, døbt 01. dec. 1859 i Hyllinge Kirke, konfirmeret 1874 i Hyllinge Kirke.

                    vi    Niels Kristian Hansen, f. 30. april 1863 i Agerup, Hyllinge  Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, døbt 09. okt 1863 i Hyllinge Kirke, konfirmeret 1877 i Hyllinge Kirke.

                    vii   Nikoline Hansine Hansen, f. 19. aug 1864 i Nyrup Fyrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, døbt 08. nov 1864 i Fyrendal kirke.

                    viii  Margrethe Hansen, f. 17. dec. 1866 i Nyrup, Fyrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, hjemmedøbt 17. dec 1866, fremstillet 09. jan 1867 i Fyrendal kirke, konfirmeret 24. april 1881 i Fyrendal kirke.

                    ix    Frederikke Jacobine Hansen, f. 08. marts 1872 i Nyrup Fyrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, hjemmedøbt 03. april 1872, fremstillet 25. juli 1872 i Fyrendal kirke.

 

77.  Karen Marie Sørensdatter, f. 23. nov 1823 i Skafterup Fyrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, døbt 04. jan 1824 i Fyrendal kirke, konfirmeret 1838 i Fyrendal kirke.

 

78.  Ditlev Andersen, f. 25. jan 1818 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 25. jan 1818 i Karrebæk kirke, stilling: husfader, Fisker + væver, vaccineret 25. juli 1818, d. 13. dec. 1889 i Karrebæk, begravet 19. dec. 1889 på Karrebæk kirkegård.  Forlover  Morten Rasmussen og Rasmus Pedersen

       Enkemand , Fattiglem tidligere Fisker ,

       boede på Fattiggården, 72 år gammel. Han blev gift med Karen Mortensdatter, gift 12.sep. 1849 i Karrebæk kirke.

                             Børn:

                    i      Christian Ditlevsen, f. 1841 i Marvede.

                    ii     Peder Ditlevsen, f. 1843 i Marvede.

                    iii    Karen Ditlevsen, f. 1845 i Marvede.

                    iv    Lars Ditlevsen, f. 1850 i Marvede.

           39.     v     Sidse Kristine Ditlevsen, f. 21 apr. 1852 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 31 maj 1852 i Karrebæk kirke, d. 12. juli 1926 i Marvede, begravet 17. juli 1926 på Marvede kirkegård.  Hun blev gift med Peder Christian  Hansen, gift 07. nov 1876 i Hyllinge Kirke.

 

79.  Karen Mortensdatter, f. 23. marts 1824 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 25. marts 1824 i hjemmet, døbt 07. juni 1824 i Fyrendal kirke, vaccineret 29. juli 1825, d. 04. juni 1878 i Karrebæk, begravet 08. juni 1878 på Karrebæk kirkegård.  Fadder Hr. Sandberg og Kone, Ellen Larsdatter,

        Lars Rasmussen, alle af Bistrup, Morten Christensen af Skafterup.

 

80.  Ole Sørensen, f. 30.december 1827 i  Karrebæk sogn Øster Flakkebjerg h.Sorø amt, Dk, hjemmedøbt 31. dec.1827 i hjemmet, fremstillet 10. feb. 1828 i Karrebæk kirke, d. 01 aug 1895 i Karrebæk, begravet aug. 1895 i Karrebæk kirkegaard, stilling: Fisker.  Han blev gift med Dorthe Olsdatter, gift 26. nov. 1854 i Karrebæk kirke.

                             Børn:

                    i      Sidse Marie Sørensen, f. 29. april 1855 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 13. maj 1855 i hjemme, fremstillet 22. juni 1855 i Karrebæk kirke.  Sorø, Øster Flakkebjerg, Fodby, Fodby, et Hus, 6, FT-1880, C8773

                            

                             Christian Carl Ferdinandsen 30  Gift Husfader, Skovfoged  Vordingborg

                             Sidse Marie Sørensen 24  Gift Hans Kone  Karebek, Sorø Amt

                             Carl Christian Ferdinandsen 5  Ugift deres Søn  Karebek, Sorø Amt

                             Elise Petrine Sofie Ferdiandsen 3  Ugift deres Datter  Karebek, Sorø Amt

                             Elna Olavia Ferdiandsen 2  Ugift deres Datter  Karebek, Sorø Amt

                             Udøbt Pigebarn Under 1 Aar  Ugift deres Datter  Fodby, Sorø Amt. Hun blev gift med Christian Carl Ferdinandsen, gift 28. feb 1874 i Karrebæk kirke.

           40.     ii     Lars Søren Sørensen, f. 15. april 1858 på Enø, Karrebæk sogn Øster Flakkebjerg h.Sorø amt, Dk, døbt 11. maj 1858 i Karrebæk kirke, konfirmeret 07. april 1872 i Karrebæk kirke, d. 27. sep. 1934 på Sct Elisabeths Hospital i Næstved, begravet 02. okt. 1934 på Karrebæk kirkegård, stilling: Fisker, vaccineret 06 juni 1865.  Han blev gift med Maren Kirstine Christiansdatter, gift 11. nov. 1882 i Karrebæk kirke.

                    iii    Frederikke Louise Sørensen, f. 15. sep. 1860 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 20. okt 1860 i Karrebæk kirke, konfirmeret 04. okt. 1874 i Karrebæk kirke.

                    iv    Ludvig Sørensen, f. 17. feb. 1865 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 28. marts 1865 i Karrebæk kirke, d. 1941, stilling: Tjener.

                    v     Anna Boline Mathilde Sørensdatter, f. 16. dec 1872 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 25. feb 1872 i Karrebæk kirke.

 

81.  Dorthe Olsdatter, f. 29. marts 1833 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt 16.maj 1833 i Karrebæk kirke, konfirmeret 1847 i Karrebæk kirke, d. 07. maj 1916 i Karrebæk, begravet maj 1916 i Karrebæk kirkegaard.  Også kaldet Dorthea.

 

82.  Christian Pedersen, f. 20. feb. 1919 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 21. feb. 1819 i hjemme, fremstillet 12. april. 1919 i Fyrendal kirke, konfirmeret 1833 i Fyrendal kirke, vaccineret 07. juli 1819, stilling: Indsidder. Fisker.  Forlover Hans Jensen og Jørgen Christensen. Han blev gift med Dorthe Christensdatter, gift 05. jan 1842 i Karrebæk kirke.

                             Børn:

                    i      Margrethe Christensdatter, f. 23. april 1846 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt 21. juni 1846 i Karrebæk kirke.

           41.     ii     Maren Kirstine Christiansdatter, f. 25. marts 1858 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 19. juni 1858 i Karrebæk kirke, konfirmeret 07. april 1872 i Karrebæk kirke, d. 28. aug 1923 i Karrebæk, begravet 01. sep. 1923 på Karrebæk kirkegård, vaccineret 01. juli 1864.  Hun blev gift med Lars Søren Sørensen, gift 11. nov. 1882 i Karrebæk kirke.

                    iii    Peder Christiansen.

 

83.  Dorthe Christensdatter, f. 08. feb. 1815 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 09. feb. 1815 i Karrebæk kirke, konfirmeret 1. søn. e Påske 1829 i Karrebæk kirke, d. 18. dec. 1868 i Karrebæk, begravet 22. dec. 1868 på Karrebæk kirkegaard, vaccineret 05. sep. 1815, dødsårsag Kræft.

 

84.  Jens Pedersen, f. 27. maj 1802 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, hjemmedøbt 27. maj 1802 i hjemme, fremstillet 27. juni 1802 i Karrebæk kirke, konfirmeret 1817 i Karrebæk kirke, vaccineret 11. juni 1808 i Tode, stilling: Gaardfæster.  1830 Ungkarl Jens Pedersen 28 aar, tjenende for moderen gaardkone Peder Hansens Enke i Karrebæk til

       Pigen Dorthe Larsdatter 25. aar, tjenende hos Faderen Husm. Lars Mikkelsen i Karrebæk

       Forlover Lars Mikkelsen Husm.  i Karrebæk og Ole Jensen Gdm. i Karrebæk. Han blev gift med Dorthe Larsdatter, gift 26. juni 1830 i Karrebæk kirke.

                             Børn:

                    i      Peder Jensen, f. 06. marts 1830 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt 24. april 1830 i Karrebæk kirke.

                    ii     Dorthe Jensdatter, f. 1834 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk.

           42.     iii    Niels Peter Jensen, f. 28. aug 1844 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 28. aug 1844 i hjemmet, fremstillet 19 okt 1844 i Karrebæk kirke, d. 15. marts 1921 i Karrebæk, begravet 21. marts 1921 på Karrebæk kirkegaard, stilling: Husmand - Magasinbestyrer.  Han blev gift med Karen Marie Johansen, gift 09. okt. 1874 i Marvede kirke.

                    iv    Maria Lovise Jensdatter, f. 28 aug 1844 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 28. aug 1844 i hjemmet, døbt 19. okt 1844 i Karrebæk kirke.

 

85.  Dorthe Larsdatter, f. 31. maj 1805 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt 11. juni 1805 i Karrebæk kirke, konfirmeret 1820 i Karrebæk kirke, vaccineret 25.sep. 1813 i Tode.

 

86.  Johan Jensen, f. ca 1819 i Menstrup, stilling: Præsteforpagter.  Han blev gift med Ane Lisbeth Hansdatter, gift 28. december 1849 i Marvede kirke.

                             Børn:

           43.     i      Karen Marie Johansen, f. 29. maj 1852 i Marvede, Øster Flakkebjerg h. Sorø amt Dk, døbt 16. juli 1852 i Marvede kirke, konfirmeret 30. sep.1866 i Marvede kirke, vaccineret 07. jul 1854 i Carstenskjold.  Hun blev gift med Niels Peter Jensen, gift 09. okt. 1874 i Marvede kirke.

 

87.  Ane Lisbeth Hansdatter, f. 06. april  1825 i Brorup Marvede Øster Flakkebjerg h. Sorø Amt Dk, hjemmedøbt 18. april 1825 i hjemme, fremstillet 12. juni 1825 i Marvede kirke, konfirmeret 1.søndag e. Påske 18 i Marvede kirke, vaccineret 31. juli 1827 i Tode.

 

88.  Kjeld Mikkelsen, f. 26. sep.1816 på Fur, Harre, Viborg Amt Dk, døbt 03. nov 1816 i Fur Kirke, konfirmeret 1832 i Fur Kirke, vaccineret 01. aug 1825 ved Stængel, d. 29. sep. 1888 i Tøndering, begravet 07. okt. 1888 på Tøndering Kirkegaard, stilling: Husmand,telefonmand.  Kjeld Mikkelsen, Ungkarl i Tøndering 39 år vacc. 1823 af Stængel viet til

       Pige Else Hansdatter i Tøndering 29 år ,

       Forlover : Gårdmand Jørgen Jensen og Hans Christensen af Tøndering. Han blev gift med Else Hansdatter, gift 09. nov. 1855 i Tøndering Kirke.

                             Børn:

                    i      Mette Kirstine Mikkelsen, f. 04. juli 1856 i Tøndering Harre , Viborg Amt Dk, hjemmedøbt 06. juli 1856 i hjemme, fremstillet 21. sep. 1856 i Tøndering Kirke, konfirmeret 27. marts1871 i Durup Kirke, vaccineret 28. juli 1857 ved Lund.

           44.     ii     Mikkel Kjeldsen  Mikkelsen, f. 27.juni 1858 i Tøndering Harre , Viborg Amt Dk, hjemmedøbt 13. juli 1858 i hjemme, fremstillet 12. sep. 1858 i Tøndering Kirke, konfirmeret 20. april 1873 i Tøndering Kirke, vaccineret 23. juli 1863 ved Lund, d. 16. okt. 1888 i Viborg, begravet 25. okt. 1888 på Tøndering Kirkegaard, stilling: Murer.  Partner med Karen Villadsen, ugift.

                    iii    Ane Marie Mikkelsen, f. 26. juni 1864 i Tøndering Harre , Viborg Amt Dk, døbt 24. juli 1864 i Tøndering Kirke, konfirmeret 20. april 1879 i Durup Kirke, vaccineret 08. aug 1867 i Schou.

                    iv    Hans Christian Mikkelsen, f. 18. feb. 1867 i Tøndering Harre , Viborg Amt Dk, døbt 24. marts 1867 i Tøndering Kirke, konfirmeret 04. april 1880 i Durup Kirke, vaccineret 17. juni 1869 ved Schou.

 

89.  Else Hansdatter, f. 26. dec.1825 i Nedre Hjerk,Harre, Viborg Amt Dk, døbt 03. feb. 1826 i Hjerk Kirke, konfirmeret 1840 i Hjerk Kirke, vaccineret 27. okt. 1830 ved Tetens.

 

90.  Villads Christian Jensen, f. 1812 i Thise s. Nørre h. Viborg amt. Dk, døbt 15. nov. 1812 i Thise kirke, konfirmeret 1827 i Thise kirke, vaccineret 26. okt. 1814 i Stengel, stilling: Husfader / Jordbruger.  Han blev gift med (1) Ane Marie Christensdatter, gift 16. april 1846 i Torum kirke, f. 05. april 1818 i Selde, Nørre H. Viborg amt Dk, døbt 06. april 1818 i Selde kirke, d. 20. 0kt 1872 i Torum, begravet 27. okt.1872 på Torum kirkegaard, vaccineret 01. aug. 1823 i Stengel.  Han blev gift med (2) Kristiane Steffensdatter, gift 27. juli 1875 i Torum kirke, f. 17. aug 1829 i Lem Rødding Viborg Dk, døbt 23 aug 1829 i Lem kirke.

                             Børn:

                    i      Lars Villadsen, f. 1847 i Torum,Nørre h, Viborg amt Dk.

                    ii     Ane Villadsen, f. 10. jan 1848 i Torum,Nørre h, Viborg amt Dk, hjemmedøbt 23. jan 1848 i hjemme, fremstillet 19. marts 1848 i Torum kirke, konfirmeret 1. sønd e. Påske 186 i Torum.

           45.     iii    Karen Villadsen, f. 29. april 1850 i Torum,Nørre h, Viborg amt Dk, døbt 05. maj 1850 i Torum kirke, konfirmeret 1. sønd. efter påske i Torum kirke, vaccineret 18. juli 1851, stilling: 1890 Husbestyrerinde i Aasted.  Partner med Mikkel Kjeldsen  Mikkelsen, ugift.

                    iv    Mette Marie Villadsen, f. 05. okt 1855 i Torum,Nørre h, Viborg amt Dk, døbt 11. nov. 1855 i Torum kirke, d. 10. marts 1861 i Torum, begravet 17. marts 1861 på Torum kirkegaard, dødsårsag Mæslinger.

                    v     Johanne Villadsen, f. 24. feb 1858 i Torum,Nørre h, Viborg amt Dk, døbt 10. april  1858 i Torum kirke, d. 05. marts 1861 i Torum, begravet 11. marts 1861 på Torum kirkegaard, dødsårsag Mæslinger.

                    vi    Jens Villadsen, f. 31. marts 1859 i Torum,Nørre h, Viborg amt Dk, hjemmedøbt 05. april 1859 i hjemme, fremstillet 08. maj 1859 i Torum kirke.  Jens Villadsen er i Folketælling 1916 boende i Aasted  gift med Karen Marie Villadsen. de har følgende børn:

                             Magda 1899, Ester 1901, Katrine 1903, Espen 1905, Signe 1907.

 

91.  Ane Marie Christensdatter, f. 05. april 1818 i Selde, Nørre H. Viborg amt Dk, døbt 06. april 1818 i Selde kirke, d. 20. 0kt 1872 i Torum, begravet 27. okt.1872 på Torum kirkegaard, vaccineret 01. aug. 1823 i Stengel.

 

92.  Jens Andersen, f. 14, nov.  1803 i Ejstrup, Fausing, Randes Amt Dk, døbt 11. dec 1803 i Fausing Kirke, konfirmeret 1818 i Fausing Kirke, d. 17. aug 1884 i Auning, begravet 22. aug 1884 på Auning Kirkegaard, stilling: Husmand. Boelsmand.  Randers, Sønderhald, Auning, Auning, et Boelsted, 19, FolkeTælling -1850, B3469

       Jens Andersen 47  Gift  Boelsmand, huusfader Fausing sogn, Randers Amt

       Frederikke Rasmusdatter 44  Gift  Hans kone Her i sognet

       Bodil Marie Jensen 8  -  Deres barn Her i sognet

       Anders Romelund Jensen 5  -  Deres barn Her i sognet

       Ane Kirstine Pedersdatter 28  Ugift  Tjenestepige Her i sognet

       Vidne til:  Anders Romelund Jensen #564 & Mathilde Kristine Blichfeldt #565   Gift  14. februar 1873  Marie Magdalene Kirke. Han blev gift med Frederikke Christine Rasmusdatter, gift 09. sep.  1838 i Auning Kirke.

                             Børn:

                    i      Bodil Marie Jensen, f. 26. april 1842 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 19. juni 1842 i Auning Kirke, konfirmeret 1856 i Auning Kirke, vaccineret 13, juli 1843 ved Arendrup.

           46.     ii     Anders Romelund Jensen, f. 26. nov. 1845 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 22. feb. 1846 i Auning Kirke, konfirmeret 15. april 1860 i Auning Kirke, vaccineret 11. juli 1846 ved Arendrup, stilling: Politibetjent- Træskomand.  Han blev gift med Mathilde Kristine Blichfeldt, gift 14. februar 1873 i Marie Magdalene Kirke.

 

93.  Frederikke Christine Rasmusdatter, f. 21. dec 1806 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 1807 i Auning Kirke, konfirmeret 1820 i Auning Kirke, vaccineret 01. dec 1811, d. 27. jan 1885 i Auning Kirke, begravet 01. feb 1885 på Auning Kirkegaard.  Den 21 dec. 1803 Lod Ane Marie Andersdatter fra Auning  inddøbe sin uægte

       Datter og blev kaldt Frederikke Chrisiane Rasmusdatter,

       til Barnets Fader blev udlagt  en Hestepranger Peder Povelsen fra Haderslev.

 

94.  Søren Christian Blichfeldt, f. 23 marts 1819 i Voldby sogn Skanderborg Amt. Dk, døbt 25. april 1819 i Voldby Kirke, d. 13. aug 1900 i Auning, stilling: lever af sin jord- Husmand.  Dansk Demografisk Database

      

       Samtlige personer i husstanden

      

       randers, Sønderhald, Auning, Auning, Tversige, 32, FT-1850, B3469

       Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

       Søren Christian Blichfeldt 31  Gift  Huusfader, lever af sin jordlod Voldbye sogn, Skanderborg Amt

       Frederikke Marie Bang 35  Gift  Hans kone Fausing sogn, Randers Amt

       Amdie Christian Blichfeldt 10  -  Deres barn Gjesing sogn, Randers Amt

       Mathilde Chr. Blichfeldt 3  -  Deres barn Her i sognet

       Søren Stilling Blichfeldt 1  -  Deres barn Her i sognet

       Julius Bernhardt Blichfeldt 24  Ugift  Tjenestekarl Hammel sogn, Skanderborg Amt

      

       --------------------------------------------------------------------------------

        Dansk Demografisk Database

      

       Samtlige personer i husstanden

      

       randers, Sønderhald, Auning, Auning udflyttere, , 46, FT-1860, C9267

       Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

       Søren Christian Blichfeldt 41  Gift Huusfader  Voldby Sogn Skanderborg Amt

       Frederikke Marie Bang 45  Gift Hans kone  Fausing Sogn Randers Amt

       Mathilde Christine Blichfeldt 13  Ugift Deres barn  Heri Sognet

       Søren Stilling Blichfeldt 11  Ugift Deres barn  Heri Sognet

       Henrik Anton Blichfeldt 8  Ugift Deres barn  Heri Sognet

       Niels Erhardt Blichfeldt 6  Ugift Deres barn  Heri Sognet

       Christine Joh. (Maaske Johanne) Blichfeldt 4  Ugift Deres barn  Heri Sognet

      

       --------------------------------------------------------------------------------

      

       Vidne til:  Anders Romelund Jensen #564 & Mathilde Kristine Blichfeldt #565   Gift  14. februar 1873  Marie Magdalene Kirke. Han blev gift med Frederikke Marie Bang, gift 14. august 1840 i Gjesing Kirke.

                             Børn:

                    i      Amdie Christian Blichfeldt, f. 15. dec 1840 i Tværsige,Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 09. april 1841 i Auning Kirke, konfirmeret 1855 i Fausing Kirke.

           47.     ii     Mathilde Kristine Blichfeldt, f. 14. februar 1847 i Tværsige Auning ,  Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 30. april 1847 i Auning Kirke.  Hun blev gift med Anders Romelund Jensen, gift 14. februar 1873 i Marie Magdalene Kirke.

                    iii    Søren Stilling Blichfeldt, f. 21. april 1849 i Tværsige, Auning Mark,Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 30. juli 1849 i Auning Kirke, konfirmeret 1863 i Fausing Kirke.  Han blev gift med Sofie Frederikke Blichfeldt, gift 20. april 1877 i Gjersing Kirke.

                    iv    Henrik Nikolaj Blichfeldt, f. 1843 i Voldby.

 

95.  Frederikke Marie Bang, f. 20. juli 1815 i Fausing sogn, Randers Amt Dk, døbt 11. sep. 1825 i Fausing Kirke, konfirmeret 1830 i Fausing Kirke, d. 04. feb 1884 i Auning, begravet 11. feb 1884 på Auning Kirkegaard.

 

96.  Niels Hansen, f. 09. marts 1828 i Kløversted, Nr Dalby , Ramsø h.Roskilde amt,Dk, hjemmedøbt 09. marts 1828 i hjemmet, fremstillet 04. maj 1828 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 03. april 1843 i Ejby kirke, d. 02. aug. 1906 i Sandby By  Tybjerg herred Præstø amt, begravet 08. aug. 1906 på Nr. Dalby kirkegård, stilling: gårdmand.  Birthe Olesdatter , med Jester  Jensensīs hustru af Dalbye b.b.

       Faddere:Smed Jesper Jensen, Smed Ole Hansen begge Dalbye

       gårdmans Jørgen Pedersen ,Regnemark.

      

       ifølge folketælling Mørkhøjgaard martr. 5 Nørre Dalby

      

      

      

                                                                                                                             Testamente.

      

                           59

                      1906

                           07

                              Stempel 2 Kr

      

      

       Undertegnede Fhv. Gaardmand Niels Hansen af Nørre Dalby, der hensidder i uskiftet Bo efter min Hustru Kirsten Olsdatter bestemmer herved, som min sidste Vilje.

          Den Arv der falder efter min Død deles i 3 lige store Dele idet min søn Christen Nielsen har givet Afkald på saavel fædrene som mødrene Arv.

          Med Hensyn til den Del, der Tilfalder min Søn Ole Nielsen, fhv.Gaardmand i Vemmedrup ønsker jeg, at den skal deles i 3 lige store Dele, hvoraf min Søn Ole kun erholde eén Del, medens de To andre Dele tilfalder hans 2 Børn, med hans afdøde Hustru, hver med Halvdelen, Børnene Niels Peter Nielsen og Hans Christian Nielsen.

         Skulde min nævnte Søn imidlertid modsætte sig denne Ordning, er det mit Ønske at hele den til ham tilfaldende Arvelod saavel mødrene som fædrene Arv bortlægges under Overformynderrigets regels Bestyrelse saaledes, at han i sin Levetid alene nyder Renter.

         Min nævnte Søn har vist sig udygtig til at bestyre Pengesager og jeg formoder derfor, at der paa denne Bestemmelse, kan gives til Konfirmation, naar den Tid maatte blive ansøgt derom. Skulde  en saadan ikke kunne gives, bestemmer jeg ihvert Fald at en Tredjedel af den Arvelod skal fratages ham og med Halvdelen til hver Tilfalde hans 2 forenævnte Sønner Niels Peter og Hans Christian.

         Til som Execerpere Testamente at fuldbyrde dette Testamente indsætter jeg herved Sagfører Alfred Simonsen , Kjøge.

         Da jeg paa Grund af Sygdom er ude af Stand til at gjøre Rejse underskriver jeg nærværende Testamente dels i overværelse af benævnte Sagfører Alfred Simonsen, dels i Overværelse af værende særlig tilkaldte Mænd som Vidner. Gjenstanden ikke 8000 Kr.

      

                                                              Nørre Dalby den 4. August 1904.

      

                                                                                                      N. Hansen

      

      

       Aar 1904 den 4. August da Undertegnede Mænd befandt sig paa Gaardmand Hans Nielsens Gaard i Nørre Dalby, underskrive bemældte Hans Nielsens Fader fhv. Gaardmand Niels Hansen egenhændigt forestaaende Testamente, efter at det førstinden højt og tydeligt var blevet oplæst for ham og han i en Tilstand, hvor han der er i Personlig bekjendt var ved sine Forstands fulde Brug, havde erklæret at det var i Overensstemmelse med hans sidste Vilje

      

       Hans Pedersen                                                                     Anderes Knudsen

       Parcelist i Nørre Dalby.                                                    Husbestyrer i Nørre Dalby.

      

      

      

       Undertegnede forenævnte Ole Nielsen Santykker herved i den forenævnte Bestemmelse,hvorefter den ene Tredjedel der Tilfalder mig, deles saaledes at jeg kun erhverver 1/3 Del deraf medens mine 2 Børn Niels Peter Nielsen og Hans Christian Nielsen erhverver de  To øvrige Trediedele af min Lod.

       Til at varetage mine Interesser  befordrer jeg hermed fornævnte Alfred Simonsen

      

       Nærværende   ?? er forbindende saavel for mit Bo som mine Arvinger.

      

       Til Bekræftelse med min Underskrift vidnes.

      

                                                                            Kjøbenhavn den 9. December 1904.

      

                                                                                       Ole Nielsen.

      

       Af Hensyn til Stemplingen

        bemærkes et Afhold

        angiver ikke over 3000 Kr.

        Kjøge den 30/12.1904

          Paa Vegne Alfred Simonsen.

       Vidne til:  Karen Nielsen #325 & Ole Nielsen #324   Gift  01. jul 1887  Nr. Dalby kirke. Han blev gift med Kirsten Olesdatter, gift 03. jan.1855 i Nr. Dalby kirke.

                             Børn:

                    i      Hans Nielsen, f. 27. jan. 1856 i Nr. Dalby, Ramsø h.  Roskilde amt,Dk, døbt 21. marts. 1856 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 24. april 1870 i Ejby kirke, vaccineret 15. juli 1859.  Ane Hansdatter

                             Gårdmand Simon Madsens Hustru i Dalby

                             Gårdmand Simon Madsen, Peder Hansen,

                             Gårdmand Jens Jensen alle af Dalby. Han blev gift med Ane Margrethe Olsen, gift 19. sep. 1893 i Nr.  Dalby kirke.

                    ii     Karen Nielsdatter, f. 20. juni 1857 i Nr. Dalby, Ramsø h.  Roskilde amt,Dk, døbt 23. aug 1857 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 15. juli 1859 i Driftslæge Ramtofte i Kjøge, konfirmeret 01. okt. 1871 i Nr. Dalby kirke, d. 27. august 1919 på Amtssygehuset i Næstved, begravet 02. sep. 1919 på Sandby kirkegård.  Bårret til Dåben af Maren Olsdatter, Gårdmand af Dalby Jens Jensenīs hustru,

                             Peder Hansen, Simon Madsen gårdm. i Dalby,Jens Jensen gårdm. i Dalby.(folie 30). Hun blev gift med Niels  Nielsen, gift 24. juni 1879 i Nr. Dalby kirke.

                    iii    Christen Nielsen, f. 31. okt. 1859 i Nr. Dalby, Ramsø h.  Roskilde amt,Dk, døbt 27 dec. 1859 i Nr .Dalby kirke, konfirmeret 05. okt, 1873 i Nr. Dalby kirke.   Maren Olsdatter Jens Jensenīs hustru b.b.

                              Faddere: gårdmand  Jens Jensen, gårdmand  Simon Madsen,

                             Peder Hansen alle Dalby.

           48.     iv    Ole Nielsen, f. 10. jul. 1861 i Nr. Dalby Ramsø h. Roskilde amt, Dk, hjemmedøbt 15. juli 1861 i hjemmet, fremstillet 22. sep 1861 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 15 .jul. 1875 i Nr. Dalby kirke, d. 09. dec. 1912 i Adelgade 57. København, stilling: Gårdbestyer.  Han blev gift med Karen Nielsen, gift 01. jul 1887 i Nr. Dalby kirke, lysning begyndt 22 maj.

 

97.  Kirsten Olesdatter, f. 22. okt 1835 i Nr.Dalby, Ramsø h. Roskilde. amt,Dk, døbt 25. okt. 1835 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 02. juli 1836, konfirmeret 07. april 1850 i Ejby kirke, d. 12. nov. 1872 i Nr. Dalby, begravet 18. nov. 1872 på Nr. Dalby kirkegård.  Smed Jesper Jensens konr, Birthe Olesdatter

       Hans Pedersens søn Peder aīDalby

       Ungkarl Peder ?

 

98.  Niels Nielsen, f. 1810 i Kløversted, Nr. Dalby Ramsø h. Roskilde. amt;Dk, døbt 15.juli 1810 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 10. april 1825 i Nr. Dalby kirke, d. 29. maj 1885 i Kløversted, Nr. Dalby Ramsø h. Rosk. amt, begravet 05 jun .1885 på Nr Dalby kirkegård, stilling: gårdmand.   kopi af Kirkebogen findes først efter 1814.

       forlover :aftægtsm. Niels Nielsen --gdr. Anders Andersen

       gode kunskaber med god opførsel

       Vidne til:  Karen Nielsen #325 & Ole Nielsen #324   Gift  01. jul 1887  Nr. Dalby kirke. Han blev gift med Ane Andersdatter, gift 31. mar. 1844 i Nr. Dalby kirke.

                             Børn:

                    i      Ane Nielsdatter, f. 24. juni. 1845 i Kløversted, Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt, Dk, hjemmedøbt 5. juli 1845 i hjemmet, fremstillet 03. aug. 1845 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 24. juni 1846, konfirmeret 02. okt.1859 i Nørre Dalby kirke, reference mg+ fra skolen.  Gårdmand Hans Rasmussen hustru Ane Marie ? Hun blev gift med Jens Christoffersen, gift 21. nov. 1868 i Nørre Dalby kirke  folie 79.

                    ii     Niels Nielsen, f. 18. nov. 1846 i Kløversted, Nr Dalby, Ramsø h. Rosk. amt, døbt 17. jan. 1847 i Nr. Dalby kirke, d. 22. nov. 1850 i Nr. Dalby, begravet 28. nov. 1850 på Nr. Dalby kirkegård.  Kirsten Pedersdatter Kløversted b.b.

                             Faddere:gårdmand Peder Nielsen & hustru, Kløversted ,

                             Frands Christiansen, Smed Morten Henrichsen.

                    iii    Kirsten Nielsdatter, f. 12. marts 1849 i Kløversted, Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt, Dk, døbt 17. maj 1849 i Nr. Dalby kirke.  Ane Jensdatter , gårdmand Frands Christiansenīs hustru

                             Faddere: gårdmand Frands Christiansen,

                             Peder Nielsen, Smed Morten Henrichsen, alle Kløversted.

                    iv    Hans Nielsen, f. 20. april 1851 i  Kløversted, Nr. Daldy, Ramsø h. Roskilde amt, Dk, døbt 09. juni 1851 i Nr. Dalby kirke, d. november 1851 i Nr. Dalby, begravet 10. nov. 1851 på Nr. Dalby kirkegård.  Kirsten Pedersdatter, gårdmand Christian Hansenīs hustru, Vollerslev, b.b.

                             Faddere:gårdmand Christian Hansen , ??? Vollerslev

                             gårdmand Christian Andersen, Bjæverskov,

                             Skovfoged Ole Pedersen.

                    v     Niels Nielsen, f. 27. feb 1852 i Kløversted, Nr. Dalby, Ramsø h. Rosk. amt, døbt 22. maj 1852 i Nr. Dalby kirke.  Kirsten i Kløversted b.b.

                             Faddere:Smed  Morten Henrichsen,gårdmand Frands Christiansen,

                             gårdmand Anders Larsen, alle Kløversted.

                    vi    Hans Nielsen, f. 22. april 1853 i Kløversted, Nr. Dalby Ramsø h. Rosk. amt, hjemmedøbt 30. maj 1853 i hjemmet, fremstillet 19. juni 1853 i Nr. Dalby kirke.  Pige Kirsten a Kløversted b.b.

                             faddere:gårdmand Anders Larsen i Kløversted.

                    vii   Anders Nielsen, f. 13. marts 1855 i  Kløversted, Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt, Dk, døbt 03. juni 1855 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 26. juni 1855, reference mg+ fra skolen, konfirmeret 04. april 1869 i Ejby kirke.  Marie Nielsdatter datter af gårdmand Niels Hansen ,Kløversted b.b.

                    viii  Jens Nielsen, f. 10. maj 1857 i Kløversted, Nr. Dalby.Ramsø h. Roskilde amt, Dk, døbt 12. juli 1857 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 16. april 1871 i Ejby kirke, vaccineret 02. juli 1858, reference mg - mg+ fra skolen.  Pige Marie Nielsdatter, datter af gårdmand  Niels Hansen, Kløversted b.b.

                             Faddere: gårdmand Niels Hansen i Kløversted,

                             gårdmand og Sognefoged Niels Knudsen, Christoffer Nielsen.

                    ix    Karen Nielsdatter, f. 04. marts 1859 i Kløversted, Nr. Dalby, Ramsø h. Rosk. amt, døbt 25. maj 1859 i Nr. Dalby kirke, d. 26. feb. 1861 i Nr. Dalby, begravet 04. marts 1861 på Nr. Dalby kirkegård, dødsårsag gigtfeber. Ane Margrethe  Nielsdatter, gårdmand Niels Andersens hustru i Glumsø,

                             Faddere: Gårdmand Niels Andersen, glumsø

                             gårdmand Hand Hansen, Kløversted,

                             Smed Morten Henrichsen, Kløversted.

           49.     x     Karen Nielsen, f. 09 .maj 1863 i Kløversted Nr. Dalby, Ramsø h Roskilde.amt,Dk, hjemmedøbt 18. maj 1863 i hjemmet, fremstillet 19. juli.1863 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 15. april 1877 i Ejby kirke, d. 08. feb. 1889 i Vemmedrup, Bjæverskov h. Præstø amt, begravet 15. feb. 1889 på Bjæverskov kirkegård.  Hun blev gift med Ole Nielsen, gift 01. jul 1887 i Nr. Dalby kirke, lysning begyndt 22 maj.

                    xi    Johanne Marie Nielsdatter, f. 13. juli 1866 i Kløversted, Nr. Dalby,Ramsø h. Roskilde amt, Dk, hjemmedøbt 13. juli 1866 i hjemmet, fremstillet 23. sep. 1866 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 03. okt. 1880 i Nr. Dalby kirke, reference mg fra skolen.  Ane Margrethe Nielsdatter , gårdmand Niels Andersenīs hustru b.b.

 

99.  Ane Andersdatter, f. 11 mar.1820 i  Grønholt ,Kimmerslev, Ramsø h. Roskilde. amt;Dk, hjemmedøbt 12. marts 1820 i hjemmet, fremstillet 22. maj . 1820 i Kimmerslev kirke, d. 29 nov1891 i Nr. Dalby, Ramsø h. Rosk. amt, begravet 07 dec 1891 på Nr. Dalby kirkegård.  Gårdmand Niels Nielsens kone i Kløversted b.b.

       Faddere: Peder Nielsen, Lars (?),

       Christian Frandsen Nielsen,indsidder Søren Andersen.

 

100.  Niels Madsen, f. 24. sep. 1820 i Vraaby , Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 25. sep 1820 i hjemme, fremstillet 12. nov. 1820 i Vraaby kirke, vaccineret 14. juli 1821, konfirmeret 26. april 1835 i Vraaby kirke, reference mg fra skolen, d. 21. sep.1864 i Vraaby, begravet 28. sep. 1864 på Vraaby kirkegård.  Fadder: Hans Nielsen hustru  i  Søllerup, gmd. Hans Hansen

         gmd. Niels Jensen, ungkarl Søren Nielsen alle Vråby. Han blev gift med Karen Kirstine Hansdatter, gift 18. feb 1860 i Endeslev kirke, Bjæverskov h. Præstø amt.

                             Børn:

                    i      Mads Nielsen, f. 11. juli 1860 i Enderslev, Bjæverskov h. Præstø amt,Dk, døbt 12. aug. 1860 i Enderslev kirke, konfirmeret 04. oktober 1874 i Enderslev kirke, vaccineret 18.juli 1861, reference bortadopteret, d. 21. maj 1884 i Vraaby, begravet 28. maj 1884 i Vraaby kirke, militærtjeneste 83 Lægd Litra B no.11.  Båret af Pige Ane Sørensen af Lille Linde,

                             Faddere: Mathias Sørensen aaf Endeslev, gmd Jens Hansen af

                             ?, Ungkarl Anders C. af Endeslev.

                             1880: Ungkarl Mads Nielsen , Tjenestekarl i Enderslev

                              til Pige Johanne  Hansen i Enderslev Hestehave

                             datter af Husmand Hans Jensen i Enderslev Hestehave

                             Forlover Husmand og Fisker Hans Jensen i enderslev Hestehave og Søren E Sørensen i Vraaby

                             Skiftr Køge 23/5-84. Han blev gift med Johanne Hansen, lysning 11/18/25 juli 1880 i Enderslev kirke, gift 06 august 1880 i Enderslev kirke.

           50.     ii     Niels Madsen Nielsen, f. 19 sep. 1862 i Endeslev, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 30. nov. 1862 i Endeslev kirke, vaccineret 23. juni 1863, konfirmeret 03. okt. 1875 i Strøby kirke, d. 02. juli.1930 i Herfølge, begravet 06. juli 1930 på Herfølge kirkegård, reference bortadopteret.  Han blev gift med (1) Inger Sophie Jørgensen, gift 03. aug 1889 i Herfølge kirke ( folie 72), f. 11 feb. 1866 i  Viverup  Dalby Sogn , Fakse h.  Præstø amt,Dk (folie 106), døbt 25 mar. 1866 i Sdr. Dalby kirke, konfirmeret 04. april 1880 i Karise Kirke, d. 30. dec 1892 i Herfølge, begravet 06. jan. 1892 på Herfølge kirkegård.  Han blev gift med (2) Karen Marie Jensen, gift 24. nov. 1893 i Herfølge kirke, f. 26. okt. 1865 i Alkestrup, Sædder sogn, d. 26. okt. 1930 i Herfølge, begravet 04. nov. 1930 på Herfølge kirkegård.

 

101.  Karen Kirstine Hansdatter, f. 17. jun .1843 i Endeslev hestehave, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 30. sep. 1843 i Endeslev kirke, vaccineret 27.juli1844, konfirmeret 04 okt 1857 i Vraaby  kirke, reference god fra skolen, d. 03. jan 1920 i Strøby , Stevns h., begravet 10. jan. 1920 på Strøby kirkegård.  fadder:gdr. Hans Pedersen a` Eiøje gdr. Iver Hansen ,

         Ole Rasmussen  Mads Akselsen. Hun blev gift med (1) Niels Madsen, gift 18. feb 1860 i Endeslev kirke, Bjæverskov h. Præstø amt, f. 24. sep. 1820 i Vraaby , Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 25. sep 1820 i hjemme, fremstillet 12. nov. 1820 i Vraaby kirke, vaccineret 14. juli 1821, konfirmeret 26. april 1835 i Vraaby kirke, reference mg fra skolen, d. 21. sep.1864 i Vraaby, begravet 28. sep. 1864 på Vraaby kirkegård.  Hun blev gift med (2) Hans Andersen, gift 27. juni 1866 i Strøby kirke, f. 25. juni 1838 i Strøby Stevns herred ,Præstø amt,Dk, døbt 06 aug 1838 i Strøby kirke (folie 71), d. 08.nov. 1915 i Tolvhusene Strøby, begravet 15. nov. 1915 på Strøby kirkegård.

                             Børn:

                    i      Mads Nielsen, f. 11. juli 1860 i Enderslev, Bjæverskov h. Præstø amt,Dk, døbt 12. aug. 1860 i Enderslev kirke, konfirmeret 04. oktober 1874 i Enderslev kirke, vaccineret 18.juli 1861, reference bortadopteret, d. 21. maj 1884 i Vraaby, begravet 28. maj 1884 i Vraaby kirke, militærtjeneste 83 Lægd Litra B no.11.  Båret af Pige Ane Sørensen af Lille Linde,

                             Faddere: Mathias Sørensen aaf Endeslev, gmd Jens Hansen af

                             ?, Ungkarl Anders C. af Endeslev.

                             1880: Ungkarl Mads Nielsen , Tjenestekarl i Enderslev

                              til Pige Johanne  Hansen i Enderslev Hestehave

                             datter af Husmand Hans Jensen i Enderslev Hestehave

                             Forlover Husmand og Fisker Hans Jensen i enderslev Hestehave og Søren E Sørensen i Vraaby

                             Skiftr Køge 23/5-84. Han blev gift med Johanne Hansen, lysning 11/18/25 juli 1880 i Enderslev kirke, gift 06 august 1880 i Enderslev kirke.

           50.     ii     Niels Madsen Nielsen, f. 19 sep. 1862 i Endeslev, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 30. nov. 1862 i Endeslev kirke, vaccineret 23. juni 1863, konfirmeret 03. okt. 1875 i Strøby kirke, d. 02. juli.1930 i Herfølge, begravet 06. juli 1930 på Herfølge kirkegård, reference bortadopteret.  Han blev gift med (1) Inger Sophie Jørgensen, gift 03. aug 1889 i Herfølge kirke ( folie 72), f. 11 feb. 1866 i  Viverup  Dalby Sogn , Fakse h.  Præstø amt,Dk (folie 106), døbt 25 mar. 1866 i Sdr. Dalby kirke, konfirmeret 04. april 1880 i Karise Kirke, d. 30. dec 1892 i Herfølge, begravet 06. jan. 1892 på Herfølge kirkegård.  Han blev gift med (2) Karen Marie Jensen, gift 24. nov. 1893 i Herfølge kirke, f. 26. okt. 1865 i Alkestrup, Sædder sogn, d. 26. okt. 1930 i Herfølge, begravet 04. nov. 1930 på Herfølge kirkegård.

                    iii    Inger Margrethe Andersen, f. 13. marts 1867 i Tolvhusene, Strøby Stevns h. Præstø amt (folie 103), Dk, døbt 22. april 1867 i Strøby kirke, vaccineret 15. aug. 1867, konfirmeret 24. april 1881 i Strøby kirke, reference Kundskab, mg - opførsel mg.  Båret af pige Kirstine  Andersen,

                              Fadder: ungkarl Jens Andersen, gmd. Jens Pedersen,

                              gmd Rasmus Pedersen alle Strøby.

                    iv    Ane Marie Andersen, f. 21. nov. 1868 i Tolvhusene, Strøby, Stevns h. Præstø amt (folie 62) Dk, døbt 02. jan. 1869 i Strøby kirke, konfirmeret 01. Oktober 1882 i Strøby kirke, vaccineret 21. aug. 1869, reference kundskab mg - opførsel mg.  Båret af gmd Jens Pedersenīs hustru Sidse Marie Rasmussen,

                             Fadder ungkarl Peder Jensen, ungkarl Jens Rasmussen, ungkarl Jens Andersen,

                             alle af Strøby. Hun blev gift med Julius Albert Nielsen, gift 04. juli 1897 i Strøby kirke.

                    v     Ane Kirstine Andersen, f. 18. dec. 1871 i Tolvhusene, Strøby, Stevns h. Præstø amt (folie 14) Dk, døbt 10. feb.  1872 i Strøby kirke, konfirmeret 03. maj 1886 i Strøby kirke, vaccineret 20. juni 1872, reference kundskab mg - opførsel mg.  Båret af pige Sophie Larsen plrjedatter af Henrik Hansen i Tolvhusene,

                             Fadder; ungkarl Peder Jensen, Niels Larsen og Oluf Nørsted

                             alle af Strøby.

 

102.  Anders Jørgensen, f. 30. maj 1848 i Karise fakse herred, Præstø amt Dk, døbt 12. juni 1848 i Karise Kirke, konfirmeret 05. okt. 1862 i Karise Kirke, stilling: Banevogter, d. 04. maj 1924 i Sygeplejehjemmet i Herfølge, begravet 11. maj 1924 i Herfølge kirke.  Fadder Ingrid Birthe Hansdatter tjenende på Skovriddergården,

         Hans Clausen, Indsidder Peder Nielse  og Indsidder Ole Pedersen alle af Jørslev.

        

         30- 5. 1848 Pigen Maren Adolfsdatter tjendende på Skovriddergården ved Gdm Hans Clausen i Jørslev,

         som Barnefader blev Udlagt Tjenestekarl Jørgen Ottesen i Faxe Krogen.

        

         Der ligger en stor sag omkring begge hans forældre som begge sidder i tugthus, Moderen Maren Adolfsdatter sidder i Christianhavns tugthus, fra 1849 til 1856 da hun giver Anders gift, faderen Jørgen Ottesen sidder i Møns Tugt og forbedringshus fra 1849 dømt for Mened

        

         praestoe, Fakse, Karise, Jerslev By, , et hus, 49, FT-1850

         Peder Hansen, 32 , Gift, , Huusfader, Væver, Her i Sognet

         Inger Nielsdatter, 33 , Gift, , Hans Kone, Her i Sognet

         Anders Jørgensen, 2 , Ugift, , Pleiebarn, Her i Sognet

        

         Moderen Ugift ved Anders Konfirmation

         1924: Forhenværende  Baneformand boende Ejøje født 30 maj 1848 i Jørslev, Karise sogn Søn af ugift Maren Adolfsdatter sammesteds

          gift anden gang med  Johanne Jensen , sidste fælles bopæl Ejøje

         Skifteattest fra Køge af 5. maj 1924

        

         1868: Anders Jørgensen boende i Jørlunde 20 år gl. og Pige Ane Sofie Hansen i Jørlunde 27 år gl..

         Forlover : Hans Nielsen Gmd. i Viverup og Hans Klausen Aftægtsmand i Jørsløv.

        

         praestoe, Fakse, Karise, Jørsløv By, , et Hus, 151, FT-1880

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

         Anders Jørgensen, 31 , Gift, Banevogter, , Karise Sogn Præstø Amt

         Ane Sofie Hansen, 38 , Gift, hans Kone, , Dalby Sogn Præstø Amt

         Inger Sofie Jørgensen, 13 , Ugift, Deres Barn, , Dalby Sogn Præstø Amt

         Hans Christian Jørgensen, 12 , Ugift, Deres Barn, , Dalby Sogn Præstø Amt

         Peder Jørgensen, 10 , Ugift, Deres Barn, , Karise Sogn Præstø Amt

         Lars Jørgensen, 9 , Ugift, Deres Barn, , Karise Sogn Præstø Amt

         Anders Jørgensen, 8 , Ugift, Deres Barn, , Karise Sogn Præstø Amt

         Niels Jørgensen, 6 , Ugift, Deres Barn, , Karise Sogn Præstø Amt

         Birte Johanne Jørgensen, 2 , Ugift, Deres Barn, , Karise Sogn Præstø Amt

         Frederik Jørgensen, 1 , Ugift, Deres Barn, , Karise Sogn Præstø Amt

        

         1890: Baneformand 1ste gang Enkemand Anders Jørgensen  41 år viet til Johanne Jensen Enderslev

         Brudgommen attest for Vallø birk,skifte af 12- 8 1890, Bræstrup.

          ved folketælling 1911  Egøje martr, 16d

         Ved folketælingen 1921 martrikel 16D i Ejøje. Han blev gift med (1) Ane Sophie Hansdatter, gift 02 juli 1868 i Karise Kirke ( folie 26), f. 22. aug. 1841 i Viverup,Sønder Dalby , Fakse h. Præstø amt,Dk( folie 169), døbt 12. nov. 1841 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1842 i Kruule, konfirmeret 30. sep. 1855 i Tureby kirke (folie 177), reference god opførsel, fra skolen, d. 08. august 1889 i Ejøje, begravet 14. august 1889 i Herfølge kirke, dødsårsag Gigtfeber.  Han blev gift med (2) Johanne Jensen, gift 18. maj 1890 i Herfølge kirke, f. 19.dec. 1856 i Enderslev, Bjæverskov h. Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 31. januar 1856 i hjemmet, fremstillet 11.marts 1857 i Enderslev kirke, vaccineret 28.april 1871 i Gjerring, konfirmeret 16. april 1871 i Vraaby kirke, d. 06. jan 1931 i Sygeplejehjemmet Herfølge, begravet 11. jan. 1931 i Herfølge kirke.

                             Børn:

           51.     i      Inger Sophie Jørgensen, f. 11 feb. 1866 i  Viverup  Dalby Sogn , Fakse h.  Præstø amt,Dk (folie 106), døbt 25 mar. 1866 i Sdr. Dalby kirke, konfirmeret 04. april 1880 i Karise Kirke, d. 30. dec 1892 i Herfølge, begravet 06. jan. 1892 på Herfølge kirkegård.  Hun blev gift med (1) Lars Petersen, gift 11. dec. 1888 i Herfølge kirke ( folie 71), f. 11. april 1855 i Herfølge Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 08. juli 1855 i Herfølge kirke, vaccineret 08. aug. 1857 i Gjerding, konfirmeret 04 april 1869 i Herfølge kirke, d. 01. jan. 1889 i Herfølge, begravet 16. jan. 1889 på Herfølge kirkegård, stilling: Gårdmand, dødsårsag Difteri.  Hun blev gift med (2) Niels Madsen Nielsen, gift 03. aug 1889 i Herfølge kirke ( folie 72), f. 19 sep. 1862 i Endeslev, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 30. nov. 1862 i Endeslev kirke, vaccineret 23. juni 1863, konfirmeret 03. okt. 1875 i Strøby kirke, d. 02. juli.1930 i Herfølge, begravet 06. juli 1930 på Herfølge kirkegård, reference bortadopteret.

                    ii     Hans Christian Jørgensen, f. 19. feb. 1867 i Viverup Dalby sogn ,Fakse h. Præstø amt, Dk, døbt 07. april 1867 i Sønder  Dalby  kirke, konfirmeret 10.april 1881 i Karise Kirke ( folie 43), reference meget god fra skolen.  Født i Sønder Dalby af Ugift Fruentimmer ane Sofie Hansen i Viverup 25 år gl., som  Barnefader Anders Jørgensen.

                             Gudmoder Pigen Bodil Kirstine Klausen af Faxe.

                             Fadder : Gmd. Peder Madsen i Viverup, Husmand Niels Klausen af Druestrup og Peder Klausen af Borup.

                            

                             Moderen tjenende 10 månedersdagen før  i Alslev Sogn ved Nygård

                             Meddelt af Peder ?  23 maj.

                    iii    Peder Jørgensen, f. 14. marts 1869 i Jørslev , Karise , Fakse h. Præstø amt DK, hjemmedøbt 25. marts 1869 i hjemmet, døbt 22. maj 1869 i Karise Kirke, konfirmeret 01. april 1883 i Karise Kirke.  Søn af Indsidder i Jørsløv Overdrev Anders Jørgensen og Hustru Ane Sofie Hansen.

                             Bårret af  Pige  Ane Kirstine Nielsen af Druestrup

                             Husmand Poul Madseni Jørsløv, Ole Pedersen i Faxe, Niels Hansen på Hårlev Overdrev.

                    iv    Lars Jørgensen, f. 03. juni 1870 i Jørslev , Karise , Fakse h. Præstø amt DK, døbt 10 juli 1870 i Karise Kirke, konfirmeret 05. okt. 1884 i Karise Kirke.   Søn af Indsidder på Jørsløv Overdrev Anders Jørgensen og Hustru Ane Sofie Hansen

                             Bårret af  Husmand Anders Hansens Kone  Maren Larsen,

                             Husmand Poul Madsen,Husmand Anders Hansen, Aftægtsmand Hans Clausen alle af Jørsløv.

                    v     Anders Jørgensen, f. 01. jan. 1872 i Jørslev , Karise , Fakse h. Præstø amt DK, døbt 17. marts 1872 i Karise Kirke.  Søn af Husmand på Jørsløv Overdrev Ander Jørgensen og Hustru Ane Sofie Hansen.

                             Bårret af  Pigen Karen Marie Andersen tjenende hos Rasmus Olsen i Karise,

                             Gmd i Jørsløv  Anders Pedersen, Husmand i Jørsløv anders Hansen

                             Husmand på Jørsløv Overdrev Poul Madsen.

                    vi    Niels Jørgensen, f. 22. maj 1873 i Jørslev , Karise , Fakse h. Præstø amt DK, døbt 12. juli 1873 i Karise Kirke ( folie 31), konfirmeret 17.april 1887 i Herfølge kirke.  Indsidder i Jørsløv Anders Jørgensen og Hustru Ane Sofie Hansen

                             Bårret af Husmand på Karise Overdrev Peder Christensens Datter Kirsten pedersen,

                             Fadder  Husmand unge Anders Pedersen i Karise  Præstehus,

                             Husmand på Karise Overdrev Lars Pedersen, Gård bestyrer Jens Hansen i Olstrup.

                    vii   Birthe Johanne Jørgensen, f. 26. april 1877 i Jørslev , Karise , Fakse h. Præstø amt DK, døbt 11. april 1877 i Karise Kirke, konfirmeret 04. okt 1891 i Sædder kirke.  Datter af  Indsidder Anders Jørgensen og Hustru Ane Sofie hansen i Jørsløv

                             Bårret af Pige Ane Lisbeth Andersen af Jørsløv

                             Gmd. Anders Pedersen af Jørslev og Barnets Fader.

                    viii  Frederik Jørgensen, f. 23. nov. 1878 i Jørslev , Karise , Fakse h. Præstø amt DK, hjemmedøbt 28. nov. 1878 i hjemmet, døbt 05. jan 1879 i Karise Kirke ( folie 39), vaccineret 13 maj 1892, konfirmeret 02, okt. 1892 i Herfølge kirke, reference mg fra skolen.  Indsidder Anders Jørgensen og Ane Sofie Hansen 37 år.

                             Bårret af Pigen Marie Larsen af Karise Præstegård,Fadder: Gmd Anders Pedersen af Jørsløv,

                             Husmand, Skrotter Lars Hansen,

                             Karen Søren Christensen af Karise Præstegård.

                            

                             1892 ved Konfirmationen tjenende hos Niels Madsen Nielsen i Ejøje.

                    ix    Christian Jørgensen, f. 14. april 1881 i Jørslev , Karise , Fakse h. Præstø amt DK, døbt 29. maj 1881 i Karise Kirke, konfirmeret 27. april 1895 i Herfølge kirke.  Fadder gaardmand Peder Andersens hustru i Dalby og nævnte Peder Andersen,

                             gårdbestyrer Hans Knudsen i Jørslev,

                             Husmand Peder Pedersen i Fræslev.

                    x     Jens Peder Christian Jørgensen, f. 03. feb. 1885 i Jørslev , Karise , Fakse h. Præstø amt DK, døbt 22. marts 1885 i Karise Kirke.  Hans Majestæt Kong Christian den niende  har allernådigst tilladt,

                             at han indføres i Kirkebogen,som Fadder for dette Barn,

                             Gårdm. Hans Knudsen i Jørslev, Barnets Fader,

                             Tjenestepige Inger Sofie Jørgensen i Alslev.

 

103.  Ane Sophie Hansdatter, f. 22. aug. 1841 i Viverup,Sønder Dalby , Fakse h. Præstø amt,Dk( folie 169), døbt 12. nov. 1841 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1842 i Kruule, konfirmeret 30. sep. 1855 i Tureby kirke (folie 177), reference god opførsel, fra skolen, d. 08. august 1889 i Ejøje, begravet 14. august 1889 i Herfølge kirke, dødsårsag Gigtfeber.  Båret af pige Maren Hansdatter Astrupgården,

         Fadder Peder Rasmussen fra Druestrup Overdrev

         Lars Ivarsen, ungkarl Jacob Larsen, Pige Johanne Hansdatter alle  af  Viverup.

        

         Gift med anearbejder og baneformand Anders Jørgensen i Ejøje

         født i Viverup Datter af Tømmer Hans Nielsen sammesteds.

 

104.  Peder Rasmussen, f. 05. april 1822 på Vemmelev mark , Slagelse h. Sorø amt, Dk, døbt 21. juni 1822 i Vemmelev kirke, konfirmeret 1837 i Vemmelev kirke, d. 09. dec. 1891 i Vemmelev, begravet 17. dec. 1891 på Vemmelev Kirkegård, stilling: Boelsmand -- Husmand, dødsårsag Koldbrand.  Min Farfaders Dåb.

         Peder Rasmussen  f. 5.April 1822. Forældre: Gmd. Rasmus Kristensen og Hustru Ane Pedersdatter af Vemmeløv Mark. Hjemmedøbt Samme Dag og i Kirken 21. Juni . Faddere: Karen Kristensens Fader, Indsidder Hans Sørensens Kone, Gmd. Chr. Jakobsens Hustru i Vemmeløv, Lars Christensen af Ormitsløv, Johannes Sørensen, Niels Andersen begge af Vemmeløv Mark, alle tre vare Gårdmænd.

         Peder Rasmussen konfirmeret 1837. Han blev gift med Gjertrud Marie Rasmusdatter, gift 04 .april 1851 i Vemmelev kirke.

                             Børn:

                    i      Rasmus Petersen, f. 21. Jan 1852 i Vemmelev , Slagelse h. Sorø amt, Dk, døbt 21. Marts 1852 i Vemmelev kirke.

                             1.    Rasmus Petersen.

                             Født 21. Januar , døbt 21. marts 1852 i Vemmelev.

                            

                             Da Forældrene flyttede til Forlev Mark at bo og Nøden begyndte at indfinde sig, blev Rasmus sendt ud at tjene. Han var 13 År gl. Sin Værnepligt aftjente han , som Marinesoldat. Han blev gift med en Kvinde fra Boeslunde Sogn og der sagdes at hun var af jødisk Slægt. De boede i nogle År i et Boelsted ved Tornehøjmøllen. Stillinge Sogn. Hun døde imidlertid tidlig og blev Begravet på Vemmelev Kirkegård.

                              Deres eneste Barn Niels Bruun Petersen, hvis Kone er fra Lundforlund Mark, havde først en mindre Landejendom på Slotsbjergby Mark. Kom derefter til Hobro i Jylland, hvor han ernærede sig som Murerarbejdsmand 1936.

                              Rasmus Pedersen blev anden Gang gift med Marie fra Lundforlund Mark og de overtog hendes Barndomshjem syd for Byen i Dalen. Viet  4 -5- 1893.

                            

                              De havde følgende Børn sammen:

                             1.    Gerda Betty  Kirstine Petersen f. 11-9-1895.

                             2.    Peter Erik Petersen                   f.6-1-1898.

                             3.    Marius Frede Petersen             f.28-12-1899.

                             4.    Karoline Aleksandra Petersen  f. 12-1-19

                             5.    Rasmus Petersen døde 70 År gl. i 1922.

                             Marie sad derefter i en lang Årrække og drev Ejendommen ved Sønnen Eriks Hjælp.

                             Da Erik var svagt begavet kunde han ikke selv drive Ejendommen efter Moderens Død, han forblev Ugift.

                             Betty Petersen tjente , som ung et Par År på Fyn. Hun blev senere d. 23-5 -1924, gift med Samsingen Tønnes Tønnesen og de fik et Boelsted på Nordrup Mark ved Slagelse. Da de var i Pensionsalderen flyttede de ind i et Hus i Pedersborg og efter Mandens Død fik Betty ophold på " De gamles Hjem " på Holbergsvej i Sorø. Hun var næsten Blind, som Gammel. En Søn er bosat i Sverige og en anden Søn bor i Hedehusene. Datteren Ellen, som er Sygeplejerske og ugift bor i København i Håndværkerhaven No. 31. Aleksandra blev gift med en Husmand i Stenmagle, de har en Søn.

           52.     ii     Lars Peder Pedersen, f. 26. marts 1854 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt.;Dk, døbt 07. maj 1854 i Vemmelev kirke, vaccineret 21. juni 1854 i Skælskør, konfirmeret 12. april 1868 i Vemmelev kirke, d. 12.okt  1896 i Gjerslev, Løve h. Holbæk amt, begravet 17. okt. 1896 på Gjerslev kirkegård.  Han blev gift med Hansigne Christine Christensen, gift 29.april1890 i Gierslev kirke Holbæk  amt.

                    iii    Hans Petersen, f. 3. Juni 1856 i Vemmelev, Slagelse Sorø amt, Dk, døbt 3. Juni 1856 i Hjemmedøbt, d. 14. april 1932 i Vemmelev.  3.   Hans Petersen.

                             ( Vemmelev Kirkebog 1856)

                             Hans Petersen Søn af Landmand Peter Rasmussen og Hustru Gerda Marie Rasmusdatter på Vemmelev Mark . Født 3. Juni 1856, Hjemmedøbt 26. Juni 1856.

                            

                             Da Hans Petersen var 9 År gl. kom han hen at være hos sin Bedstemoder  Karen Jens Nielsen i Vemmelev og tjente senere til Stadighed til han blev Voksen. Senere hen fik han flere Ansvarsfulde  Pladser. Han blev gift med en Rig Gårdmandsdatter fra Vemmelev, som efter Forældrenes død Arvede 14,000 Kr. og senere har hun flere Gange Arvet Penge efter en anden Familie.

                             Hans Petersen havde meget Lyst til at blive ved Landbruget, men det havde Konen ikke. Hun fik så overtalt ham til søge Plads som Statstjenestemand. I en lang Årrække - indtil han var fyldt 60 År, var han ansat, som Fyrbøder på Isbryderen i Færgeruten: Helsingør - Helsingborg. Han Ejede da Villa Elmely på J.L. Tvedevej Helsingør. Men så snart han blev fri for sin Plads i Helsingør droges han atter mod Landet og Rejste tilbage til Vemmelev, hvor han i mange År herefter var Bestyrer for sin Svigerinde, der sad ene med en lille Gård på Vemmelev Mark. Konen var en Tid meget nedtrykt og nervøs efter at Faderen havde hængt sig og en Broder druknede ved Uforsigtighed. Hans Petersen  døde d. 14-4- 1932 og Hustruen Ane Kirstine  født Hansen døde Nytårsaften 1935 og blev begravet på Vemmelev Kirkegård.

                    iv    Niels Kristian Petersen, f. 05. Aug. 1861 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt, Dk, døbt 22. Dec. 1861 i Vemmelev kirke, d. 11. maj 1886 i Vemmelev.  4.            Niels Kristian Petersen.

                                 (Vemmelev kbg.1861)  Niels Kristian Petersen. Søn af Lmd.  Peter Rasmussen og Hustru Gerda Marie Rasmusdatter på Vemmelev Mark. Født, 5 Aug. 1861, døbt 22 dec.1861.

                             Da Niels var 7 År gammel kom han også over hos Bedstemoderen og tjente der lige til han skulde være Soldat. Omtrent ½ År før han skulde i Tjenesten stødte han Brystkassen slemt ved en Gymnastikøvelse og havde stærke Smerter deraf. Han mødte dog som Gardist og gik Rekrutskolen igennem, men blev derefter kasseret, da Brystet stadig blev dårligere. Året efter døde han af denne Svaghed. Jeg ejer 2 Fotografier af ham. Det ene som Soldat og det andet for Tiden lige før. Der står en Marmorplade på hans Grav på Vemmelev Kirkegård med følgende Indskrift:

                             Her hviler Ungkarl Niels Kristian Petersen f. 5 August  1861 død 11 maj 1886.

                              " Hvil i Fred ".

                    v     Ludvig Petersen, f. 24. Sep. 1864. i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt, Dk.  5.  Ludvig Petersen.

                             Født 24. Sep. 1864. Han aftjente sin Værnepligt , som Dragon i Næstved. Tjente derefter i mange År , som Gårdskarl hos Købm. Strudsberg  Nytorv Slagelse og var i den Tid ca. 9 forlovet med Ellen Olsen fra Devitsrød. Derefter hjalp Købm. Strudsberg ham at få Fæstebrev på en forsømt Gård i Grøfte Kindertofte Sogn, som hørte til Frederikslund Gods. Her arbejdede de sig støt frem med Årene, fik kultiveret Jorden og bygget Gården op og fik senere Gården billig til Købs.

                              Deres Velstand steg endog så meget, så at de anskaffede en Bil, som nogle af de første på Egnen. De slutter sig stærkt til Indre Mission. Deres to Sønner har fået en god Skoleundervisning i Sorø og har taget Primilinæreksamen. En tredje Søn døde som Barn.  Ellen døde 4-4-1946. Ludvig døde 1950. Sønnen gdr. Poul Pedersen, Højbjerggård " Tersløse, Telefon Skellebjerg nr. 55u - 70 Td. Ld.-- 4 Døtre = 21,19.17 og 9 År og en søn 15 År ( 1952).

                             Svend Pedersen har en Gård på 24 Td. Ld. i Saltofte. Har Sønnerne : Ove 21 År og Magnus 19 År ( 1952) . Svend og Poul Pedersen er gift med 2 Søstre.

                    vi    Karen Rasmine Petersen, f. ca. 1866 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt, Dk.  6.         Karen Rasmine Pedersen  . Født i Vemmelev Sogn. Hun blev Gift med en Mand ved Navn Hansen. De fik følgende 7 Børn Gerda,Anna,Augusta, Thorvald,Margrethe og Ole.

                    vii   Marie Petersen, f. 1867 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt, Dk, d. ca. 1949.   7. Marie Pedersen.  Hun fik som Pige et Barn ved en slet og Fordrukken Person" Albert "der var Stenhugger, og blev senere gift med ham. Skønt hendes Moder Gerda var meget imod det. En af deres Døtre blev senere gift med Karl Trebbien i Løve men hun døde et Par År efter efterladende en Søn, der var Åndsvag. Rasmine og Marie kom sjældent sammen med deres Brødre. Marie og hendes Mand holdt Guldbryllup i deres Hjem i Haverup ved Sorø ca. 1946 og hun fyldte 80 År i Efteråret 1947, hun døde ca. 1949.

 

105.  Gjertrud Marie Rasmusdatter, f. 04. juli 1828 i Refsvindinge Svendborg amt, Dk, hjemmedøbt 04 juli 1828 i hjemmet, fremstillet 03. aug. 1828 i Refsvindinge kirke, vaccineret 04 sep. 1829 ved Fryd, konfirmeret 1843 i Vemmelev kirke, d. 17 marts 1896 på Korsør sygehus, begravet 24 marts 1896 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt, dødsårsag Mavekartar.  Selvejergaardmand Rasmus Larsen og hustru Karen Nielsdatter i Refsvindinge.

        

         Pigen Margrethe Pedersdatter af Refsvindinge bar det,

         Fadder peder Knudsen,Christian Nielsen, mads Nielsen og Kone

         alle af Refsvindinge.

 

106.  Jens Peter Christensen, f. 16. nov. 1831 i Løve mark ( Juelborgsmarken)  Holbæk amt, Dk, døbt 26. dec. 1831 i Gierslev kirke, Løve h. Holbæk amt, vaccineret 19. juli 1832, konfirmeret 19. april 1846 i Geirslev kirke, d. 18 .marts 1908 i Løve mark, begravet 25. marts  1908 på Gierslev kirkegård, stilling: Boelsmand.  Jens Peder Christensen, født 16 Nov. 1831. Forældre: Huusm. Christen Pedersen på Bredlængde og Hustru Maren Larsdatter. Døbt 2den Juledag d. 26 Dec. 1831. Faddere: 1. Pigen Lisbeth Nielsdatteri Knudstrup 2. Hum. Hans Madsens Kone på Bredlængde 3. Bmd. Lars Olsen ibdem. 4. Gmd.Niels Jensen i Knudstrup 5. Hmd. Hans Madsen i Bredlængde.

        

        

         Døde af Lungebetændelse og delerium. Han blev gift med Mette Kirstine Hansdatter, gift 24. marts 1860 i Gierslev kirke.

                             Børn:

           53.     i      Hansigne Christine Christensen, f. 04. april 1860 i Gierlev , Løve h. Holbæk  amt, Dk, hjemmedøbt 16. april 1860 i hjemmet, døbt 26. maj 1860 i Gierslev  kirke, konfirmeret 12. apr. 1874 i Gierslev kirke, d. 24. juni 1952 i Gierslev, begravet 29. juni 1952 ved Vester Løve kirke, vaccineret 24. juni 1869.  Hun blev gift med (1) Lars Peder Pedersen, gift 29.april1890 i Gierslev kirke Holbæk  amt, f. 26. marts 1854 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt.;Dk, døbt 07. maj 1854 i Vemmelev kirke, vaccineret 21. juni 1854 i Skælskør, konfirmeret 12. april 1868 i Vemmelev kirke, d. 12.okt  1896 i Gjerslev, Løve h. Holbæk amt, begravet 17. okt. 1896 på Gjerslev kirkegård.  Hun blev gift med (2) Mads Peder Nielsen, gift 25. august 1899 i Gjerslev kirke, f. 04. maj 1850 i Løve mark, Løve h. Holbæk amt, døbt 05. juni 1850 i Gjrslev kirke, Løve h.  Holbæk amt, vaccineret 04. aug. 1851, konfirmeret 04. okt. 1863 i Gjerslev kirke, d. 18. marts 1925 i Gjerslev, begravet 25. marts 1925 i Vester Løve kirke, stilling: Boelsmand.

 

107.  Mette Kirstine Hansdatter, f. 27 jan. 1837 i Knudstrup, Løve h. Holbæk amt, Dk, døbt 27. marts 1837 i Finderup kirke, vaccineret 15, juni 1837, d. 19 aug 1900 i Gierslev, begravet 25 aug 1900 på Gierslev kirkegård.

 

108.  Niels Jensen, f. 19. nov.1827 i Allerslev Lejre, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, hjemmedøbt 21. nov. 1827 i hjemmet, fremstillet 26. dec. 1827 i Allerslev kirke, vaccineret 13. maj 1829 i Rauchmaul, konfirmeret 03 april 1842 i Allerslev kirke, reference mg fra skolen, d. 27.juni 1898 på  Roskilde amtsygehus, begravet 03. juli 1898 på Allerslev kirkegård, stilling: Skræddermester & Landpostbud.  Bårret af Pige Maren Hansdatter, Osted.

         Fadder: Gmd. Peter Thomsen, Søren Nielse,

         Peter Frederiksenīs kone, Ole Nielsenīs kone

         Alle af Allerslev

        

         Forlover: Jens I.P.S. Pedersen, Husmand i Allerslev

                      & Jens Peter Jensen, Husmand & Smed i Kornerup

        

         roskilde, Voldborg, Allerslev, Alleslev sogn, et huus, Gl. Thinghuusbygning, 3 F4, FT-1880, B0051

         Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

         Niels Jensen 52  Gift landpostbud, huusbond  do [Alleslev sogn, Kjøbenhavns Amt]

         Ane Kirstine Jensen 56  Gift huusmoder  do [Alleslev sogn, Kjøbenhavns Amt]

         Vidne til:  Nielsine Elisa Jensdatter #1020 & Søren Christophersen #3037   Gift  02 aug. 1891  Allerslev  kirke. Han blev gift med Ane Kirstine Jensen, gift 13. sep.1856 i Allerslev kirke.

                             Børn:

                    i      Frederik Christen Jensen, f. 29. jan 1857 i  Catrinelyst ,Allerslev, Voldborg h. Roskilde  amt, Dk, døbt 17. maj 1857 i Ledreborg Kapel, vaccineret 20. jan. 1862, konfirmeret 16. april 1871 i Allerslev kirke (folie 107), reference mg fra skolen, d. 11. juni 1924 i Bjørksvik, Norge, begravet juni 1924 i Askvik kapel.  Bodil Smed i Kornerup, Jens Peter Jensenīs hustru b.b.

                             Fadder. gårdmand Hans Christensen

                                             gårdmand Niels Henrik Jensen i Lejre

                                             gårdmand Niels Christensen i Herslev

                            

                             .      Frederik Kristen Jensen, f. 29. jan. 1857 i Allerslev sogn, Roskilde Amt, døbt 17. mai 1857 i Ledreborg kapell, Allerslev sogn, konfirmert 10 apr 1871 i Allerslev kirke (Kirkeboken siger 1. søndag etter påske.), d. 11. juni 1924 i Bjørsvik, gravlagt i Askvik Kapel

                                    Frederik Jensen kom fra Danmark før 1880 til Ryland i Meland hvor han tog arbeide ved Ryland Mølle. Han giftet sig med Randine Vikingsdatter fra Io og i en periode boede de på en husmandsplads på gården Io. I en kort periode har de vært bosatt i Fana før de kom til Bjørsvik Mølle hvor de blev boende.

                              En sønn er født i Fana. Han blev gift med Randine Karine Vikingdatter, gift 17. juli 1880 i Herdla kirke Norge.

           54.     ii     Peter Jensen, f. 23. dec 1858 i Catrinelyst, Allerslev, Voldborg h.   Roskilde amt, Dk, døbt 22. april .1859 i Ledreborg Kapel, vaccineret 20. juni 1862, konfirmeret 06. okt 1872 i Osted kirke, reference fra skolen mg, d. 21 dec.1927 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, begravet 28. dec. 1927 på Selsø kirkegård, stilling: Husmand + Rentier.  Han blev gift med Anna Christine Jørgensen, gift 23. maj 1890 i Selsø kirke, Horns h. Frederiksborg amt.

                    iii    Carl August Jensen, f. 5. okt. 1860 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 18. nov. 1860 i Ledreborg Kapel, d. 16. feb. 1870 i Allerslev, Lejre , Voldborg h. Rosk. amt, begravet 23. feb. 1870 på Allerslev kirkegård.  Karen , gårdmand i Ny Glim Niels Jensenīs kone b.b.

                             fadder: gårdmand Hans Christensen, Cathrinelyst,

                             gårdmand Hans Jacobsen og Smed Niels Svendsen, Lejre.

                    iv    Hans Christian Jensen, f. 10. maj 1862 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde  amt, Dk, døbt 20. juli   1862 i Ledreborg Kapel (folie 31), konfirmeret 23 april 1876 i Allerslev kirke ( folie 67), reference mg fra skolen.  Pige Karen Jensen af Kornerup bar barnet,

                              Fadder: gmd Niels Henrik Jensen, Lejre

                             gårdmænd Niels Jensen og Ole Olsen  i Ny Glim.

                    v     Ane Sofie Jensdatter, f. 02. maj 1864 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 10. juli 1864 i Ledreborg Kapel, konfirmeret 28. april 1878 i Allerslev kirke, reference mg - mg+ fra skolen.  Pige Ane Sofie Jensen, tjenende Vintre Mølle , bar barnet

                             Fadder: Smed Jens Peter Jensen, Kornerup,

                             gdm. Niels Jensen, Ny Glim.

                    vi    Nielsine Elisa Jensdatter, f. 24. feb. 1867 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 30. maj 1867 i Allerslev kirke.  Pige Ellen Kirstine Olsen af Ny Glim bar Barnet,

                             Fadder: gmd. Ole Olsen Ny Glim

                             Smed Brun Albertsen, Ungkarl Poul Jensen, Kornerup. Hun blev gift med Søren Christophersen, gift 02 aug. 1891 i Allerslev  kirke.

                    vii   Ane Kirstine Jensdatter, f. 21.juni 1869 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 05. sep. 1869 i Ledreborg Kapel, konfirmeret 31 sep 1883 i Allerslev kirke ( folie 84), vaccineret 03 aug. 1870, reference mg fra skolen.  Moderen bar Barnet.

                             Fadder: Ungkarl Ole Olsen , Ny Glim,Ungkarl Frederik Jensen, Allerslev

                             Smed Søren Jensen, Lejre.

 

109.  Ane Kirstine Jensen, f. 25. okt.1823 i Lejre, Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, hjemmedøbt 26. okt.1823 i hjemmet, fremstillet 04. dec. 1823 i Ledreborg Kapel, konfirmeret 22. april 1838 i Osted kirke, vaccineret 05. april 1825 i Rauchmaul, d. 11.okt.1912 på Kristianhavns Torv no.2 København, begravet 20. okt.1912 på Allerslev kirkegård, reference Mg fra skolen. Bårret af gmd. Jens Hansenīs kone Sidsel,  af  Lejre,

         Fadder:  gdm . Niels Pedersen, Indsidder Niels Christensen,

         gdm. Lars Poulsen, gmd. Jacob Jensenīs kone,

               alle af Lejre.

         Skifte fra Lejre herred 16.juli 1856. Hun blev gift med (1) Christen Nielsen, gift 28. jan. 1847 i Allerslev kirke, f. 26. aug 1820 i Lejre, Voldborg herred Roskilde amt, hjemmedøbt 08. okt.1820 i hjemmet, fremstillet 08. okt 1820 i Allerslev kirke, vaccineret 04. sep. 1821, reference mg fra skolen, konfirmeret 26. april 1834 i Allerslev kirke ( folie 161), d. 11. sep. 1850 i Københerredavn, begravet 14. sep. 1850 på Garnisions kirkegården, stilling: Væver.  Hun blev gift med (2) Niels Jensen, gift 13. sep.1856 i Allerslev kirke, f. 19. nov.1827 i Allerslev Lejre, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, hjemmedøbt 21. nov. 1827 i hjemmet, fremstillet 26. dec. 1827 i Allerslev kirke, vaccineret 13. maj 1829 i Rauchmaul, konfirmeret 03 april 1842 i Allerslev kirke, reference mg fra skolen, d. 27.juni 1898 på  Roskilde amtsygehus, begravet 03. juli 1898 på Allerslev kirkegård, stilling: Skræddermester & Landpostbud.

                             Børn:

                    i      Dorte Christensen, f. 16. marts 1847 i Allerslev ,Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 30. maj 1847 i Ledreborg Kapel, vaccineret 11. sep. 1847, reference mg fra skolen, konfirmeret 07. april 1862 i Allerslev kirke ( folie 123), d. 1943 på Christianshavn i  København.  Pige Karen Nielsen , Lejre bar Barnet

                             Fadder. Gdm. Niels Hansen, Ungkarl Peder Jacobsen

                             Indsidder Jens Peder Nielsen.

                             Alle af Lejre.

                    ii     Karen Marie Christensen, f. 0 1. aug 1849 i Allerslev, Voldborg h, Roskilde amt Dk, døbt 23. sep. 1849 i Ledreborg Kapel.  Karen, Gdm. Niels Christensenīs hustru, bar Barnet,

                             Fadder: gmd. Niels Christensen, Herslev, gmd. Niels Henrik Jensen ,Lejre

                             gmd. Hans Justesen, Lejre.

                    iii    Frederik Christen Jensen, f. 29. jan 1857 i  Catrinelyst ,Allerslev, Voldborg h. Roskilde  amt, Dk, døbt 17. maj 1857 i Ledreborg Kapel, vaccineret 20. jan. 1862, konfirmeret 16. april 1871 i Allerslev kirke (folie 107), reference mg fra skolen, d. 11. juni 1924 i Bjørksvik, Norge, begravet juni 1924 i Askvik kapel.  Bodil Smed i Kornerup, Jens Peter Jensenīs hustru b.b.

                             Fadder. gårdmand Hans Christensen

                                             gårdmand Niels Henrik Jensen i Lejre

                                             gårdmand Niels Christensen i Herslev

                            

                             .      Frederik Kristen Jensen, f. 29. jan. 1857 i Allerslev sogn, Roskilde Amt, døbt 17. mai 1857 i Ledreborg kapell, Allerslev sogn, konfirmert 10 apr 1871 i Allerslev kirke (Kirkeboken siger 1. søndag etter påske.), d. 11. juni 1924 i Bjørsvik, gravlagt i Askvik Kapel

                                    Frederik Jensen kom fra Danmark før 1880 til Ryland i Meland hvor han tog arbeide ved Ryland Mølle. Han giftet sig med Randine Vikingsdatter fra Io og i en periode boede de på en husmandsplads på gården Io. I en kort periode har de vært bosatt i Fana før de kom til Bjørsvik Mølle hvor de blev boende.

                              En sønn er født i Fana. Han blev gift med Randine Karine Vikingdatter, gift 17. juli 1880 i Herdla kirke Norge.

           54.     iv    Peter Jensen, f. 23. dec 1858 i Catrinelyst, Allerslev, Voldborg h.   Roskilde amt, Dk, døbt 22. april .1859 i Ledreborg Kapel, vaccineret 20. juni 1862, konfirmeret 06. okt 1872 i Osted kirke, reference fra skolen mg, d. 21 dec.1927 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, begravet 28. dec. 1927 på Selsø kirkegård, stilling: Husmand + Rentier.  Han blev gift med Anna Christine Jørgensen, gift 23. maj 1890 i Selsø kirke, Horns h. Frederiksborg amt.

                    v     Carl August Jensen, f. 5. okt. 1860 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 18. nov. 1860 i Ledreborg Kapel, d. 16. feb. 1870 i Allerslev, Lejre , Voldborg h. Rosk. amt, begravet 23. feb. 1870 på Allerslev kirkegård.  Karen , gårdmand i Ny Glim Niels Jensenīs kone b.b.

                             fadder: gårdmand Hans Christensen, Cathrinelyst,

                             gårdmand Hans Jacobsen og Smed Niels Svendsen, Lejre.

                    vi    Hans Christian Jensen, f. 10. maj 1862 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde  amt, Dk, døbt 20. juli   1862 i Ledreborg Kapel (folie 31), konfirmeret 23 april 1876 i Allerslev kirke ( folie 67), reference mg fra skolen.  Pige Karen Jensen af Kornerup bar barnet,

                              Fadder: gmd Niels Henrik Jensen, Lejre

                             gårdmænd Niels Jensen og Ole Olsen  i Ny Glim.

                    vii   Ane Sofie Jensdatter, f. 02. maj 1864 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 10. juli 1864 i Ledreborg Kapel, konfirmeret 28. april 1878 i Allerslev kirke, reference mg - mg+ fra skolen.  Pige Ane Sofie Jensen, tjenende Vintre Mølle , bar barnet

                             Fadder: Smed Jens Peter Jensen, Kornerup,

                             gdm. Niels Jensen, Ny Glim.

                    viii  Nielsine Elisa Jensdatter, f. 24. feb. 1867 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 30. maj 1867 i Allerslev kirke.  Pige Ellen Kirstine Olsen af Ny Glim bar Barnet,

                             Fadder: gmd. Ole Olsen Ny Glim

                             Smed Brun Albertsen, Ungkarl Poul Jensen, Kornerup. Hun blev gift med Søren Christophersen, gift 02 aug. 1891 i Allerslev  kirke.

                    ix    Ane Kirstine Jensdatter, f. 21.juni 1869 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 05. sep. 1869 i Ledreborg Kapel, konfirmeret 31 sep 1883 i Allerslev kirke ( folie 84), vaccineret 03 aug. 1870, reference mg fra skolen.  Moderen bar Barnet.

                             Fadder: Ungkarl Ole Olsen , Ny Glim,Ungkarl Frederik Jensen, Allerslev

                             Smed Søren Jensen, Lejre.

 

110.  Jens Jørgensen, f. 13 jan. 1831 i Sønderby Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 04. Marts 1831 i Selsø kirke, vaccineret 26. juni 1833 ved Bunde, konfirmeret 13. april 1845 i Selsø kirke, reference meget god fra skolen, d. 15. nov. 1900 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, begravet 22. nov .1900 på Selsø kirkegård, stilling: Smed -- Landmand.   Fadder:  Gmd.Anders Mortensen af Manderup Gmd. Lars Nielsen og  Gmd. Niels Andersen af Skibby.

         Jens Jørgensen , blev født 13.1.1831, som Søn af Smed og Dyrlæge Jørgen Jensen i Sønderby.

         Han lærte som Smed hjemme og måtte tidlig tage Ansvaret. Efter Faderens Død overtog han Landbruget og Smedien .

         I hans Tid havde man stadig Smedien midt inde i den lange , ståtægte Længe, hvilke var meget brandfarligt.

         I 1857 blev han gift med Gmd. Peder Andersens Datter Johanne Kirstine, født 17.2.1838.

         Jens og Johanne havde 9 Børn sammen.

         I 1864 måtte Jens Jørgensen forlade Hjemmet og drage i Krig, men han slap da uskadt hjem igen.

         Han var Distriktsformand for Holbæk m.fl. Amters Brandforsikring  fra 1.5.1871 til Maj 1894, hvorefter Svigersønnen Peder Jensen fortsatte. Protokollen, som han førte, er stadig i god Behold.

         For øvrigt er der intet videre at oplyse om denne Slægt, da Efterkommerne, som kendte dem intet har fortalt om dem.

        

           Fkt-1880; Selsø - Sønderby By; 43; Et Hus

         185; Jens Jørgensen; m; 49; gift; Selsø Sogn; Lutheran; Husfader, Smed

         186; Johanne Kirstine Pedersen; k; 41; gift; Selsø Sogn; Lutheran; Hans Hustru

         187; Anders Pedersen Jørgensen; m; 21; ugift; Selsø Sogn; Lutheran; Deres Barn

         188; Jørgen Jensen Jørgensen; m; 17; ugift; Selsø Sogn; Lutheran; Deres Barn

         189; Ane Kerstine Jørgensen; k; 15; ugift; Selsø Sogn; Lutheran; Deres Barn

         190; Christian Fredrik Jørgensen; m; 13; ugift; Selsø Sogn; Lutheran; Deres Barn

         191; Peter Anders Jørgensen; m; 10; ugift; Selsø Sogn; Lutheran; Deres Barn

         192; Lars Peter Jørgensen; m; 6; ugift; Selsø Sogn; Lutheran; Deres Barn

         193; Christiane Sofie Jørgensen; k; 3; ugift; Selsø Sogn; Lutheran; Deres Barn

        

         Fkt-1890; Selsø - Sønderby; 2; et Hus

         4; Jens Jørgensen; m; 59; gift; Selsø sogn; Folkekirken; Husfader / Smed

         5; Johanne Kirstine Pedersen; k; 51; gift; Selsø sogn; Folkekirken; Husmoder

         6; Lars Peder Jørgensen; m; 16; ugift; Selsø sogn; Folkekirken; Barn / Smedelærling

         7; Kristiane Sofie Jørgensen; k; 13; ugift; Selsø sogn; Folkekirken; Barn

         Vidne til:  Anna Christine Jørgensen #510 & Peter Jensen #509   Gift  23. maj 1890  Selsø kirke, Horns h. Frederiksborg amt. Han blev gift med Johanne Kirstine Pedersen, gift 29. august 1857 i Skibby kirke.

                             Børn:

                    i      Anders Peder  Jørgensen, f. 02. sep.1858 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 17. okt. 1858 i Selsø kirke, vaccineret 07. nov. 1859 ved Kjeldal, konfirmeret 06. okt. 1872 i Skuldelev kirke, reference mg fra skolen.   Fadder: Gmd. Peder Madsen. gmd, Jens Jørgensen,

                             gmd Peder Andersens datter Sofie Frederikke af Sønderby, Jens Pedersen, husmand af Skibby

                            

                             .Anders Jørgensen , lærte som Smed , men rejste senere til Australien, giftede sig derovre og fik 2 Døtre.Han havde en Sukkerrørsfarm ved Bundaberg, Queensland.Han var født 2.9.1858.

                    ii     Ingeborg Karoline Jørgensen, f. 28. april 1860 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 22. juni 1860 i Selsø kirke, vaccineret 27. juli 1860 ved Kjeldal, konfirmeret 12. april 1874 i Skuldelev kirke, reference mg x fra skolen.  Fadder: Ole Olsen, Jens Hansen,, Anders Jensen, alle gmd.

                              Peder Andersens datter Marie, Pige Ane Kirstine Larsdatter, alle af Sønderby.

                             .Ingeborg Karoline Jørgensen, født 28.4.1860. Hun tjente i mange År hos Morbroderen Peder Pedersen i Sønderby og blev senere gift med sin MedtjenerSøren Jensen Christiansen. Hendes Fader hjalp dem med Lejlighed i et Hus, der lå foran Smedien. Dertil blev lagt 12 Td.Ld. tildels Jord fra Lines Morfaders Gård.

                             De havde Sønnen Jens Peder Christiansen, der døde ca. 1952. Hun blev gift med Søren Jensen Christiansen, gift 08. maj 1895 i Selsø kirke.

                    iii    Jørgen Jensen Jørgensen, f. 07. marts 1862 i Sønderby ,Horns Hh. Frederiksborg amt, Dk, døbt 11, maj 1862 i Selsø kirke, vaccineret 02. feb. 1863 fra Kjeldal, konfirmeret 23. april 1876 i Skuldelev kirke, reference mg fra skolen.   Fadder: Anders Hansen, Peder Madsen, Ole Olsen, gårdmænd i Sønderby

                             Gmd. Lars Pedersens kone af Lyngerup, pige Marianne Jacobsen af Skuldelev.

                            

                             Jørgen Jensen Jørgensen født 7.3.1862. Lærte også Smedehåndværket, men rejste sammen med Broderen til Australien.

                              Han blev gift med en Pige fra Hvalsø.

                             De ejede Sukkerrørsfarmen Burnet Heads. Bundaberg.

                             Havde 2 Døtre, samt en Søn James. Han deltog i Verdenskrigen 1916 - 18

                              i Nordfrankrig.

           55.     iv    Anna Christine Jørgensen, f. 17. marts 1864 i Sønderby Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 05. maj 1864 i Selsø kirke Frederiksborg amt, vaccineret 18. juli 1865, konfirmeret 14.apr. 1878 i Selsø kirke, reference Mg fra skolen, d. 24. mar. 1937 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, begravet 24. mar. 1937 på Selsø kirkegård.  Hun blev gift med Peter Jensen, gift 23. maj 1890 i Selsø kirke, Horns h. Frederiksborg amt.

                    v     Chistian Frederik Jørgensen, f. 03. jan. 1867 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 01. marts 1867 i Selsø kirke, vaccineret 30. juli 1867 ved Kjeldal, konfirmeret 10. april 1881 i Skuldelev kirke, reference g x - mg fra skolen.  Fadder: Lars Andersen, Peder Pedersen, Anders Hansen,alle gmd. , samt barnets moder, alle af Sønderby

                            

                             Kristian Frederik Jørgensen, født 3.1.1867. Lærte også som Smed, men rejste sammen med Brødrene til Australien.

                             Herovre drev han Fåreavl i stor Stil i Queensland. Han blev aldrig gift.

                    vi    Peter Andersen Jørgensen, f. 08. april 1869 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 18, juli 1869 i Selsø kirke, vaccineret 12. juli 1869 ved Kjeldal, konfirmeret 30. sep. 1883 i Selsø kirke, reference g x - mg fra skolen.  Fadder:Parcelist Anders Andersen  af Sønderby, gmd Lars Pedersen af Lyngerup,

                              gmd Jens Pedersen og hustru af Skibby.

                            

                             Peter Andersen Jørgensen, født 8.4.1869. Lærte også som Smed. Han var senere i mange År Landsbysmed i Venslev.

                             Den eneste Søn Jens Peter Jørgensen, fik en Gård i Kvinderup.Og hans eneste Søn forsætter på Gården.

                              Senere blev han Politibetjent i København.

                    vii   Karen Sofie Jørgensen ( Tvilling), f. 17. nov. 1871 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 18. jan. 1872 i Selsø kirke, d. 02. feb.1872 i Sønderby, begravet 11. feb 1872 på Selsø kirkegård, dødsårsag Kokopper.  Fadder: Gmd. Lars Pedersens hustru i Skibby, gmd Lars Pedersenīs hustru i Lyngerup,

                              gmd Peder Pedersen, pacl. Christian Knudsen af Sønderby.

                    viii  Christiane Margrethe Jørgensen (Tvilling), f. 17. nov. 1871 i Sønderby Horn h.Frederiksborg amt, Dk, døbt 18. jan. 1872 i Selsø kirke, d. 15. feb.1872 i Sønderby, begravet 20. feb. 1872 på Selsø kirkegård, dødsårsag Kokopper.  Fadder: Gmd. Lars Pedersens hustru i Skibby, gmd Lars Pedersenīs hustru i Lyngerup,

                              gmd Peder Pedersen, pacl. Christian Knudsen af Sønderby.

                    ix    Lars Peter Jørgensen, f. 18. maj 1873 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 20. juli 1873 i Selsø kirke, konfirmeret 02. okt. 1897 i Selsø kirke, reference g x - mg fra skolen.  Fadder: Pige Ane kathrine Pedersen af Lyngerup, Lars Pedersen Lyngerup,

                             Simon Pedersen , Skuldeløv, Peder Pedersen, Sønderby, alle gmd.

                            

                             Lars Peter Jørgensen, født 18.5.1873. Lærte også som Smed og overtog Ejendommen og Smedien efter Faderen. Blev gift med Gmd. Per Christiansens Anna og de fik Døtrene Sofie og Erna, samt Sønnen Henry Jørgensen.

                             Døtrene blev gift i København og Henry fortsatte som Landmand på Faderens Ejendom, indtil 1969.

                             Lars Jørgensen, blev slået fordærvet af en Hest.

                             Vidne til:  Anna Johanne Kirstine Jensen #460 & Thorvald  Petersen #459   Gift  19. april 1918  Selsø kirke.

                    x     Christiane Sofie Jørgensen, f. 27. april 1876 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg, Dk, døbt 14. juli 1876 i Selsø kirke, konfirmeret 05. okt. 1890 i Selsø kirke.   Fadder:. Gmd. Simon Pedersen Skuldelev,  gmd.Peder Christiansenīs hustru

                             husmand Hans Larsen, Sønderby, Barnets moder.

                            

                             Christiane Sofie Jørgensen. Hun tjente i mange År hos Morbroderen Gmd. Per Persen på Søgård.

                             Her blev hun gift med sin Medtjener Jens Hansen Jensen, som Per Persen kaldte for " Dyne Jens ". De fik i 1916 tilskødet Gården. Senere var Jens Jensen Sognefoged i 25 År.

                             De adopterede min Datter Asta i 1928. ( Thorvald og Johannes Asta)

                              ( Christiane Sofie Jørgensen er ikke nævnt i Thorvaldīs slægtsbog).

 

111.  Johanne Kirstine Pedersen, f. 17. feb. 1838 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, Dk, døbt 12. april 1838 i Selsø kirke, vaccineret 28. juli 1838 i Dorph, konfirmeret 18. april 1852 i Skuldelev kirke, reference meget god fra skolen særdeles rosværdig, d. 03.maj 1908 i Sønderby, Horns h. Frederiksborg amt, begravet 11. maj 1908 på Selsø kirkegård.  Faddere: Gmd. Jens Hansen, do Lars Justesen, do Anders Nielsen alle af Sønderbye

         Pigen Karen Christiansen af Skibbye.

 

112.  Niels Larsen, f. 11. april 1801 i Vester Egede, Tybjerg h. Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 11. april 1801 i hjemmet, døbt 02. juni 1801 i Vester Egede kirke, konfirmeret 17. juni 1815 i Vester Egede kirke, d. 05. sep..1876 i Vester Egede  Præstø, begravet 10. sep. .1876 på Vester Egede kirkegård., stilling: Indsidder ,Daglejer, Træskomand, dødsårsag Selvmord ved Drukning.  Pige  Ane Rasmusdatter Vester Egede bar til Dåben

         Forlover Jørgen Holm og Anders Olsen

        

         praestoe, Tybjerg, Vester Egede, Vester Egede, , et Huus, 35, FT-1834

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

         Niels Larsen, 33 , Gift, , husmand og daglejer,

         Ane Marie Jörgensdatter, 32 , Gift, , hans kone,

         Ane Marie Nielsdatter, 6 , Ugift, , "-",

         Lars Nielsen, 3 , Ugift, , "-",

         Maren Cathrine Nielsen, 1 , Ugift, , "-",

         Sidsel Nielsdatter, 66 , Enke(mand), , nyder aftægt og almissehjælp

        

         praestoe, Tybjerg, Vester Egede, Vester Egede by, , hus, 57, FT-1845

         Niels Larsen, 44 , Gift, , husmand - daglejer, I sognet

         Ane Marie Jørgensdatter, 43 , Gift, , hans kone, Ulse, Præstø amt

         Lars Nielsen, 14 , Ugift, , deres barn, I sognet

         Maren Cathrine Nielsen, 12 , Ugift, , deres barn, I sognet

         Jørgen Nielsen, 10 , Ugift, , deres barn, I sognet

         Sidse Kirstine Nielsen, 7 , Ugift, , deres barn, I sognet

        

         praestoe, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede By, , , 91, FT-1860

         Niels Larsen, 59 , Enkemand, Hmd., Lever af sin Jordlod, Huusfader, , Her i Sognet

         Frederik Henriksen, 26 , Gift, Indsidder, Dagleier, , Frerslev Sogn, Sorø Amt

         Maren Cathrine Nielsen, 27 , Gift, Hans Kone, , Her i Sognet

         Lars Frederiksen, 5 , Ugift, Deres Barn, , Her i Sognet

        

         Skifte fra Landsarkivet København/ Sjælland:

         År 1876 d. 6. sep.anmelder Kongens foged at aftægtsmand Niels Larsen i Vesteregede er død d. 5. ds.

         attest om at han var fattiglem fremlagdes.  Intet Skifte. Han blev gift med Ane Marie Jørgensdatter, gift 21. jun. 1828 i Vester Egede kirke.

                             Børn:

                    i      Ane Marie Nielsdatter ( Larsen) rettet  iflg. kirkebog, f. 26. dec. 1828 i Vester Egede, Tybjerg h. , Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 04. jan. 1829 i hjemmet, fremstillet 20. apr. 1829 i Vester Egede kirke, vaccineret 11. juli 1829 af Hejde, konfirmeret 23. april 1843 i Vester Egede kirke, reference mg+g fra skolen, d. 09. august 1850 i Vester Egede, begravet 15. august 1850 i Vester Egede kirke.  Pige Ane Sofie Larsdatter i Søthorup b.b.

                             Fadder: gårdmand Niels Larsen, Kristen Hansen,

                             Sognefoged Søren Nielsen , Indsidder Henrik Andersen

                             af  Vester Egede.

                    ii     Lars Nielsen, f. 07. maj  1831 i Vester Egede, Tybjerg h.  Præstø amt,Dk, døbt 12.juni. 1831 i VesterEgede Kirke, vaccineret 21. juli 1832 af Hejde, konfirmeret 13.apr 1845 i  Vester Egede kirke, d. 16. juli 1854 i Vester Egede ,, begravet 22, juli 1854 i Vester Egede kirke., dødsårsag druknet ved badning  i mergelgrav ved Ringsted.  Pige Karen Nielsdatter aīDalby b.b.

                             Fadder:Gårdmand Søren Nielsen, Gårdmand Niels Pedersen,

                             Husmand Søren Pedersen, Lars Jørgensen,

                             alle Vester Egede.

                    iii    Maren Cathrine Nielsdatter, f. 05. aug 1833 i Vester Egede, Tybjerg h.  Præstø amt, Dk, døbt 11. okt. 1833 i Vester Egede kirke, konfirmeret 13. apr .1848 i Vester Egede kirke, vaccineret 05. juni 1834 af Hejde.  Indsidder Ole Hansenīs kone Ane Nielsdatter i Vester Egede b.b.

                             Fadder: gårdmand Niels Nielsen, Gårdmand og Sognefoged Jørgen Nielsen,

                             Christian Hansen ,alle Vester Egede.

                            

                             praestoe, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede By, , Huus, 32, FT-1870

                             Der vises flg. felter:

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Frederik Hendriksen, 35 , Gift, Huusfader, Hmd., Arbeidsmand, Haslev Sogn, Sorø Amt

                             Maren Cathrine Nielsen, 36 , Gift, Huusmoder, , Vesteregede [Præstø Amt]

                             Lars Frederiksen, 14 , Ugift, Søn, , Vesteregede [Præstø Amt]

                             Niels Christian Frederiksen, 9 , Ugift, Søn, , Vesteregede [Præstø Amt]

                             Hans Peter Frederiksen, 6 , Ugift, Søn, , Vesteregede [Præstø Amt]

                             Ane Marie Frederiksen, 4 , Ugift, Datter, , Vesteregede [Præstø Amt]

                             Maren Henriette Christine Frederiksen, 2 , Ugift, Datter, , Vesteregede [Præstø Amt]

                             Jens Frederiksen, 1 , Ugift, Søn, , Vesteregede [Præstø Amt]

                             Niels Larsen, 68 , Enkemand, Konens Fader, Aftmd., Vesteregede [Præstø Amt]

                            

                             praestoe, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede By, , Et Hus, 21 F1, FT-1880

                             Der vises flg. felter:

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Frederik Hendriksen, 45 , Gift, Husfader, Husmd. og Arbejder ved Landbruget, , Frerslev Sogn, Præstø [Sorø] Amt

                             Maren Kathrine Nielsen, 46 , Gift, Husmoder, , Vesteregede Sogn, Præstø Amt

                             Jens Frederiksen, 10 , Ugift, Deres Barn, , Vesteregede Sogn, Præstø Amt

                             Vilhelm Frederiksen, 8 , Ugift, Deres Barn, , Vesteregede Sogn, Præstø Amt

                            

                             praestoe, Tybjerg, Vester Egede, Vesteregede, , , 48, FT-1890

                             Der vises flg. felter:

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                            

                            

                             Frederik Henriksen, 55 , Gift, Husfader, Husmand og Arbejdsmand, Frerslev

                             Maren Cathrine Henriksen f. Nielsen, 56 , Gift, Husmoder, , Vesteregede

                             Vilhelm Frederiksen, 18 , Ugift, Søn, Daglejer, Vesteregede. Hun blev gift med Frederik Henriksen, gift 14. maj 1859 i Vester Egede kirke.

           56.     iv    Jørgen Nielsen, f. 02. maj 1835 i Vester Egede, Tybjerg h.  Præstø amt;Dk, døbt 16. aug. 1835 i Vester Egede kirke, vaccineret 07. maj 1835 af Hejde, konfirmeret 18 apr. 1849 i Vester Egede kirke, reference mg + - g+ skolen, d. 17. apr. 1911 i Skuderløse husrække, begravet 25. apr. 1911 på Teestrup Kirkegård, stilling: Huslejer og husfader.  Han blev gift med Maren Kirstine Hansdatter, gift 25. apr.1861 i Haslev kirke, Ringsted h. Sorø amt.

                    v     Sidse Kirstine Nielsdatter, f. 09. apr.  1838 i Vester Egede, Tybjerg h.   Præstø amt, Dk, døbt 27. maj 1838 i Vester Egede kirke., vaccineret 26. juni 1838, konfirmeret 18 apr. 1852 i Vester Egede kirke.  Gårdmand Jørgen Nielsenīs datter Karen Sofie Nielsdatter på Gisselfelt b.b.

                             Fadder. Husmand PederJørgensen af Spragelse

                             Husmand Niels Nielsen, Christen Andersen, Jørgen Nielsen, alle Vester Egede.

 

113.  Ane Marie Jørgensdatter, f. 10. sep .1802 i Ulse , Fakse h. Præstø amt ;Dk   (folie 31), hjemmedøbt 10. sep. 1802 i hjemmet, fremstillet 17. okt. 1802 i Ulse kirke, vaccineret 1804, konfirmeret 1817 i Vester Egede kirke, Tybjerg h., d. 11.okt. 1853 i Vester Egede  Præstø, begravet 19. okt. 1853 på Vester Egede kirkegård.   Skomager Christian Hansenīs kone Bubberup b.b.

           Fadder: Peder Hansen, Lars Hansen, HansPedersen.

 

114.  Hans Mortensen, f. 1785 i Ullerslev. sogn, Vindinge h. Svendborg amt;Dk, døbt 02. okt 1785 i Flødstrup kirke, d. 03 maj 1842 i Haslev, Ringsted h. Sorø amt, begravet 08. maj 1842 i Haslev kirke, stilling: indsidder-daglejer.   Baarret af Sofie Nielsdatter ,fadder var Hans Christensen Husmands hustru, Mads Rasmussen og Christen Rasmussen af Paarup

        

         Svendborg, Vindinge, Avnslev, Reistrup Byen, , , 13, FT-1801

         Hans Mortensen, 16 , Ugift, Tienestefolk, ,

        

         Ved Lægdsrullen 1814 :  28 år -højde 28 tommer Far: Morten Christensen Ullerslev, Svendborg

        

         Aar 1815: ungkarl Hans Mortensen tjenende hos gaardmand Hans Jensen i Tjærebye 30 aar

          og pige Karen Simonsdatter tjenende hos gaardmand Lars Jensen i Tjærebye 26 aar.

         Forlover gaardmand og Sognefoged Hans Jensen i Tjærebye og Simon Olsen i Førslev.

        

         Soroe, Ringsted, Haslev, Hasle Bye, en Gaard, 5 F3, FT-1834, C4934

         Hans Mortensen 38  Gift  Indsidder, Dagleier

         Kilde:  FT-1840 Kildehenvisning: 129

         Navn:  Hans Mortensen Køn:  M

         Alder:  52 Civilstand:  Gift

         Erhverv:  Inds. Dagleier

         Sogn:  Haslev Herred:  Ringsted

         Amt:  Sorø Stednavn:  Hasle

         Husstands-/familienr:  10 F2 Matr.nr/adresse:  en Gaard

        

          Citat af Skifte:  Aar 1842,  5. maj for Skifteretten anmeldt indsidder Hans Mortensen i Hasle ved døden er afgaaet

         efterladende Enken og i Ægteskabet med hende  4 umyndige børn, Enken forbliver i uskiftet Bo.

                           underskrevet   Bertelsen. Han blev gift med Karen Simonsdatter, gift 03. nov. 1815 i Terslev kirke.

                             Børn:

                    i      Hans Kristian Hansen, f. 03 juli 1823 i Haslev.Ringsted h.  Sorø amt Dk, hjemmedøbt 04. juli 1823 i hjemmet, døbt 10. aug 1823 i Haslev kirke, d. 29. aug 1829 i Haslev, begravet 03, sep. 1829 i Haslev kirke.  Bæres af jomfru Maria i ?

                              fadder Simon Jensen og Hustru, Gmd Søren Olsen og Hustru

                             Gmd Peder Hansen af Ulstrup.

                    ii     Ane Sofie Hansdatter, f. 22. maj 1825 i Haslev , Ringsted h. Sorø amt, Dk, hjemmedøbt 23. maj 1825 i hjemmet, døbt 10 juli 1825 i Haslev kirke, vaccineret 04. sep. 1826, konfirmeret 03. maj 1840 i Haslev kirke.   Bæres af Pigen Karen Sofie Jo? tjenende i ?

                             fadder Gmd Simon Jensen og Hustru, Gmd Søren Olsen og Hustru af Haslev ,

                             Gmd Peder Hansen og Hustru af Ulstrup. Hun blev gift med Lars Andersen, gift 03. marts 1848 i Testrup kirke.

                    iii    Karen Kirstine Hansdatter, f. 20, sep. 1827 i Haslev , Ringsted h. Sorø amt, Dk, hjemmedøbt 20. sep 1827 i hjemmet, døbt 04. nov. 1827 i Haslev kirke, d. 27. juni 1829 i Haslev, begravet 30. juni 1829 i Haslev kirke.  Bæres af Pige Ane Sofie Pedersdatter af Ulstrup.

                             Fadder Peder Hansens Hustru, Gmd. Søren Olsen og Hustru,

                             Gmd, Jacob Sørensen og Hustru af Haslev.

           57.     iv    Maren Kirstine Hansdatter, f. 06. jul. 1830 i Haslev, Ringsted h. Sorø amt;Dk, døbt 15. aug. 1830 i Haslev kirke, vaccineret 23. juli 1831, konfirmeret 30. mar. 1845 i  Haslev kirke, d. 09 jan.1919 i Skuderløse husrække, begravet 17. jan. 1919 på Teestrup Kirkegård, stilling: hustru.  Hun blev gift med Jørgen Nielsen, gift 25. apr.1861 i Haslev kirke, Ringsted h. Sorø amt.

                    v     Hans Kristian Hansen, f. 10. jun.1833 i Haslev, Ringsted h. Sorø amt,Dk, døbt 21. juli .1933 i Haslev kirke, vaccineret 12. juli 1834, konfirmeret 30. april 1848 i Haslev kirke.  Sofie ? b.b.

                             Fadder: Gårdmand Peder Hansen ,gårdmand Niels Hansen

                             Begge Hasle.

                    vi    Ane Marie Hansdatter, f. 22. aug 1835 i Haslev,Ringsted h. Sorø amt, Dk, døbt 11. okt. 1835 i Haslev kirke, konfirmeret 07. april 1850 i Haslev kirke.  Pige Kristine Simonsdatter aīHasle b.b.

                             Søren Hansen, Andreas Simonsen af sammegårdmand Peder Hansen.

 

115.  Karen Simonsdatter, f. 1791 i Øde Førslev, Ringsted h. Sorø amt, Dk, døbt 1791 i Øde Førslev  kirke, konfirmeret 1807 i Øde Førslev kirke, d. 19. april.1860 i Haslev Ringsted h. Sorø amt, begravet 24. april 1860 på Haslev kirkegård.  Aar 1791 Dom Pentec confimeret gaardmand Simon Olsen og hustru Maren Jørgensdatters Datter  af Førslev .

         Dette barn, som forinden var blevet hjemmedøbt og kaldet Karen.

         Sogne Degnens hustru Madame Asgerleben frembar hende, Faddere  vare Hans Olsen, Christoffer Olsens hustru,

          Poul Sørensens hustru, gl, Peder Nielsens hustru og Rasmus Jensens hustru alle af Førslev.

        

         1807: Karen Simonsdatter , indsidder Simon Olsens Datter i Førslev, fyldt 15 aar.

        

         soroe, Ringsted, Haslev, Hasle Bye, , en Gaard, 15 F2, FT-1845

          Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

         Karen Simonsdatter, 52 , Enke, , Indsidderske, Almisselem, Foersløv, Sorøe Amt

         Hans Christian Hansen, 12 , -, , hendes Børn, Hasle

         Ane Marie Hansdatter, 10 , -, , hendes Børn, Hasle

        

         skifte: Eskildstrup Gods skiftebog 1848-50 film 77.(side 84)

         Aar 1860den 21. April anmelder Lars Andersen af Hasle Søndermarkhus,

         at Enken Karen Simonsdatter af Hasle( Haslev) er død d. 19, ds

         og frem lagde den attest fra Peter Lebjerg i Hasle amt,afdød  var fattiglem.

                              underskrift utydelig.

 

116.  Hans Larsen, f. 22. apr.1801 i Sønder Dalby s. Fakse h. Præstø amt Dk( folie 146), hjemmedøbt 25. april 1801 i hjemmet, fremstillet 31. maj 1801 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1815, konfirmeret 21 april 1816 i Sønder Dalby kirke, d. 03. maj 1861 i  Bråby Ringsted h. Sorø amt, begravet 10. maj 1861 på Bråby kirkegård, stilling: husmand -Sognefoged.  bårret  af  Peder Eriksenīs datter Bodel af Roholte.

         fadder: ungkarlen Jacob Pedersen , Kristen Olsen,Høsten, Ole Jensen Tågerup,

         Kristen Madsenīs kone Maren Nielsen af Overdrevet.

        

          Haslev kirke 25. okt. 1828 Ungkarl Hans Larsen 26 år tjendende på Gisselfelt viet til pige Oline Kirstine Bager 22.år gl tjenende på Bregentved

         forlover: Gdm Peder Andersen i Frenderup og kusk Lars Nielsen på Bregentved

        

         Oline Kirstine Johansdatter & Hans Larsen , flytter d. 22. november 1829 fra Frenderup til Braaby, Sorø amt,

          den 2. oktober 1838 flytter de til Herlufmagle,Præstø amt, ca. 1855 flytter de tilbage til Braaby sogn

        

         soroe, Ringsted, Braaby, Gisselfeld Hovedgaards Bygninger, , et Huus, 7 F1, FT-1834

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

         Hans Larsen, 32 , Gift, , Wægter paa Gisselfeld,

         Oline Kirstine Johansdatter, 27 , Gift, , hans Kone,

         Christian Conrad Sophus Hansen, 3 , Ugift, , deres Børn,

         Friderich Johan Hansen, 1 , Ugift, , deres Børn,

        

         praestoe, Tybjerg, Herlufmagle, Spragelse Bye, , et Huus, 103, FT-1840

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

         Hans Larsen, 38 , Gift, , Tørvefoged??,

         Oline Kirstine Johansdatter, 34 , Gift, , hans Kone,

         Christian Conrad Sophus Hansen, 9 , Ugift, , deres Børn,

         Aleksander Wilhelm Hansen, 5 , Ugift, , deres Børn,

         Frederich Hansen, 3 , Ugift, , deres Børn,

         Therese Elisabeth Hansdatter, 2 , Ugift, , deres Børn,

        

         praestoe, Tybjerg, Herlufmagle, Spragelse by, , hus, 72, FT-1845

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

         Hans Larsen, 43 , Gift, , sognefoged, Dalby, Præstø amt

         Eline Kirstine Johannesdatter, 38 , Gift, , hans kone, Dalby, Præstø amt

         Sophus Hansen, 14 , Ugift, , deres barn, Braaby, Sorø amt

         Alexander Hansen, 11 , Ugift, , deres barn, Braaby, Sorø amt

         Frederich Hansen, 9 , Ugift, , deres barn, Braaby, Sorø amt

         Elisabeth Hansen, 7 , Ugift, , deres barn, I sognet

         August Otto Hansen, 3 , Ugift, , deres barn, I sognet. Han blev gift med Oline Kirstine Johansdatter Bager, gift 25. okt.1828 i Haslev kirke.

                             Børn:

                    i      Christian Konrad Sofus Hansen, f. 24. jun. 1831 i Bråby, Ringsted h. Sorø amt;Dk, døbt 31. jul.1831 i Bråby kirke, konfirmeret 30.marts 1845 i Tybjerg kirke, vaccineret 06. juli 1832.  Jomfru Pries fra Hesede Hunde ? b.b.

                             Lars Pedersen , Frennerup, -- Nielsen i Kausehuset,

                             Peder Pedersen på  Edelsminde.

                            

                             modtog erindringsmedaljen i 1877, Christian Conrad Sophus Hansen, født den 24 Juni 1831. Han blev indkaldt som forstærkningsmand (ældste årgange), den 14. januar 1864 og hjemsendt den 16. maj. Han boede i 1877 i Præstø Amt, Tybjerg Herred, St. Mortens Landsogn, Aaderup og er smed.

                    ii     Frederik Johan Hansen, f. 15. sep. 1833 i Bråby, Ringsted h. Sorø amt,Dk, døbt 20. okt. 1833 i Bråby kirke, d. 16. apr. 1835 i Bråby, begravet 22. april 1835 på Bråby kirkegård.  Pige Johanne Pedersdattertjenende i Hesede b.b.

                             fadder: Nikolaj Nielsen, Kause huset,

                              David Nielsen ,Tømmermand Hovmarkshusene

                             Peder Pedersen på Edelsminde.

                    iii    Alexander  Vilhelm Hansen, f. 11. jan .1835 i Bråby, Ringsted h. Sorø amt;Dk, døbt 01. mar. 1835 i Bråby kirke, konfirmeret 15. april 1849 i Tybjerg kirke, vaccineret 24. marts 1835.  Pige Ellen Christine Sørensdatter b.b.

                             Fadder; David Nielsen ,Tømmermand. Hovmarkshusene

                              Nikolaj Nielsen , Kausehuset,

                             Hans Nielsen, Edelsminde.

                    iv    Frederik Hansen, f. 13. jan. 1837 i Bråby, Ringsted h. Sorø amt;Dk, døbt 19. mar. 1837 i Bråby kirke.  Pige Johanne Pedersdatter aīGisselfelt b.b.

                             Nikolaj Nielsen, Tømmermand, Hovmarhshusene

                             Bødker Lars Jensen Schwiterserhuset.

                            

                             praestoe, Fakse, Ulse, Nielstrup Bye, , 1 Huus, 4, FT-1880

                             Der vises flg. felter:

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                            

                            

                             Frederik Hansen, 42 , Gift, Huusfader, Dagleierarbeider, , Braaby Sogn, Sorø Amt

                             Sidse Katrine Andersen, 40 , Gift, hans Hustru, , Haslev Sogn, Sorø Amt

                             Hans Frederiksen Hansen, 13 , Ugift, deres Barn, , Her i Sognet [Ulse S. Præstø A.]

                             Jens Christian Hansen, 9 , Ugift, deres Barn, , Her i Sognet [Ulse S. Præstø A.]

                             Kristiane Marie Hansen, 7 , Ugift, deres Barn, , Her i Sognet [Ulse S. Præstø A.]

                             Vilhelm Hansen, 5 , Ugift, deres Barn, , Her i Sognet [Ulse S. Præstø A.]

                             Maren Kristine Hansen, 3 , Ugift, deres Barn, , Her i Sognet [Ulse S. Præstø A.]

                            

                             praestoe, Fakse, Ulse, Nielstrup, , , 5, FT-1890

                             Der vises flg. felter:

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Frederik Hansen, 53 , Gift, Husfader, Husmand, Braaby Sogn, Sorø Amt

                             Sidse Katrine Andersen, 50 , Gift, Husmoder, -, Haslev Sogn, Sorø Amt

                             Peter Hansen, 25 , Ugift, Søn, Tømrer, Haslev Sogn, Sorø Amt

                             Hans Frederik Hansen, 23 , Ugift, Søn, Dageleier, Ulse Sogn, Præstø Amt

                             Karen Sophie Hansen, 8 , Ugift, Datter, -, Ulse Sogn, Præstø Amt

                             Alle oplysninger vedr. den valgte person

                            

                            

                             Kilde:  FT-1901 Kildehenvisning: Liste 112

                             Navn:  Frederik Hansen Fødselsdato:  13-1-1837

                             Stilling i husstanden:  Husfader Civilstand:  Gift

                             Erhverv:  Hmd., Daglejer ved Skovarbejde, Agerbrug

                             Fødested:  Braaby, Sorø

                             Sogn:  Ulse Herred:  Fakse

                             Amt:  Præstø Stednavn:  Nielstrup

                             Husstands-/familienr:  135

                             Gift hvornår:  1864 Levende børn:  1

                             Matrikel:  9

                             Flyttet til kommunen:  1864

                             Sidste oph.sted:  Braaby

                             Trossamfund:  Folkekirken

                             Indtastningsnr:  C9601 Løbenr.:  540

                             Kommentarer:  Matr.nr. = 9-b iflg. 'Husfortegnelsen'. Han blev gift med Sidse Marie Andersen.

                    v     Therese Elisabeth Hansdatter, f. 21.jan.1839 i Spragelse Herlufmagle Tybjerg h. Præstø amt;Dk, døbt 03. mar. 1839 i Herlufmagle kirke.  Stine Jensdatter aīTybjerglille b.b.

                             Marie Nielsdatter  Glumsøe,  Hans Olsen Herluflille , Frans Nielsen Tybjerg

                            

                               Uægte søn : Lars Peter Hansen f. 29-1-1860-- Ugift fruentimmer fra Hesede skov Therese E Hansdatter

                              indlagt som barnefader tjenestekarl Carl Hans Pedersen, Conradsfeld.

           58.     vi    August Otto Ernst Hansen, f. 19. apr.1842 i Spragelse ,Herlufmagle s. Tybjerg h. Præstø amt, Dk, døbt 19. jun. 1842 i Herlufmagle kirke, vaccineret 15, aug 1842 ved Carstenskjold, konfirmeret 05. okt. 1856 i Herlufmagle kirke, d. 22. maj 1897 i Nielstrup Ulse s.  Fakse h.Præstø amt, begravet 26. maj 1897 på Ulse kirkegård, stilling: indsidder,arbejdsm. landmand, dødsårsag Stanget ihjel af  en Tyr.  Han blev gift med Ane Sophie Hansdatter, gift 27. apr.1865 i Bråby kirke, Ringsted h. Sorø amt.

                    vii   Lars Hansen, f. 21. maj 1845 i Spragelse ,Herlufmagle, Tybjerg h. Præstø amt,Dk, døbt 20. juli 1845 i Herlufmagle kirke, vaccineret 03. aug. 1846 af  Castenskjold, konfirmeret 06. maj 1859 i Bråby kirke, reference mg. fra skolen.  Pige Maren Hansdatter a`Spragelse b.b.

                             Gårdmand Ole Jensen` s kone,

                             Hans Jørgensen.

                    viii  Caroline Josefine Hansen, f. 12. maj 1847 i Spragelse ,Herlufmagle, Tybjerg h. Præstø amt,Dk, døbt 12. sep.1847 i Herlufmagle kirke, vaccineret 09. nov. 1848 af Castenskjold, konfirmeret 06. okt. 1861 i Bråby kirke, reference mg fra skolen.  Gårdmand Jørgen Sørensen`s kone aīSpragelse b.b.

                             Ole Jensenīs kone

                             Jørgen Sørensen, Ole Jensen, Hans Sørensen

                              Ved konfirmationen boende i Hanebjerghuset.

 

117.  Oline Kirstine Johansdatter Bager, f. 05. okt. 1806 i  Rode, Sønder Dalby, Fakse h. Præstø amt Dk   (folie 2), hjemmedøbt 09. okt  1806 i hjemmet, fremstillet 08., feb .1807 i Sønder Dalby kirke, d. 26. nov. 1878 i Bråby, Ringsted h. Sorø amt, begravet 01. dec.1878 i Bråby kirke, stilling: husmoder, reference Hun forbindes med Schvitserhuset flere steder.  Båret af indsidder Jacob Pedersenīs kone Bodil Pedersdatter af Rode

         fadder: Kristian  Pedersen, Indsidder Christoffer Larsen, Jacob Pedersen

         Christoffer ? datter, Else Christofsdatter.alle af Rode.

         -aīHanebjerghuset i Hesede skov

        

         Oplysninger hentet på Landsarkivet København/Sjælland:

        

         År 1878 d. 27. nov anmeldte Husmand Frederik Hansen af Nielstrup, at hans Moder Oline Kirstine Backe, Enke efter Husmand Hans Larsen, senest boende i Bråby, er død igår   73 år gl. Hendes efterladenskaber kunne ikke tilstrække til Udgifterne ved Begravelsen  /  Intet Skifte.

 

118.  Hans Jensen, f. 09 jan.1802 i Løkkebækgård,Tystrup  Fakse s. Præstø amtDk (folie 47), døbt 28 feb.1802 i Fakse kirke, konfirmeret 1815 i Fakse kirke, d. 10. aug 1846 i Tystrup, begravet 14. aug .1846 på  Fakse kirkegård, stilling: indsidder-daglejer.  Kirkebogen Fakse sogn 1802:(6)

         "28de februar : :Fastelavns Søndag Gaardmand Jens Madsen i Thystrup en Søn Hans./ født d. 9de Januar; Moderen hedder Anne Marie Christians Datter:

         Faddere: Pige Bodil Christiansdatter tienende i Faxe Vertshuus, Christian Jørgensen, Snedker i Faxe, Gårdmænd: Peder Olesen, Ole Pedersen og Niels Andersen alle Thystrup.

         Kirkebogen ,Fakse sogn, konfirmerede drenge 1815 (1)

         Hovedministerialbogen: 16- Hans Jensen (i Tystrup). Jens Madsens søn (i Tystrup)" født 15(Aar)D.9deJanuar i 1800 (født)" Karakter"(meget god)" Vaccineret "30t September 1812 af Hejde i Vordingborg."

         Kontraministerialbogen: Hans Jensen - Gmd. Jens Madsens Søn ibid." Alder 15 Aar d9de January 1800"

         Kararter "mådelig"

         Ved folketælling 1845 daglejer hos gdm. Lars Nielsen Tystrup

         adresse: Skovager, Tystrup, Fakse (indsidder i 1834-1845)

        

         "Hans Jensen 27 Aar, Tjenestekarl i Tystrup. Johanne Jeppesdatter 26 Aar Tjenestepige i Strandhoved" Forlover:Ole Pedersen Gaardb.- Jens Madsen Indsidd - (begge) Tystrup"

         Forlovede 1829 - indskrevet i kirkebogen1790-1814:" 1819 den 26de Junii mødte Ungkarl Hans Jensen af Thystrup, fød sammensteds d.9de janu: 1802 og anmeldte sig forlovet med Pigen Johanne Jeppesdatter tjenende i Strandhoved, 26 Aar gammel, og begjærede Tillysning af prædikestolen. Som deres Forlovere mødte ? aftægtsmand Jens Madsen og Gaardmand Ole Pedersen - begge Thystrup - der med egenhændig Underskrift bevidne og indestaae for, at intet er til Hinder i deres Forbindelse enten i Henseende til Slægtskab eller Ægteskab-Efter fremlagt Attest er Brudgommen vaccineret 1890 af Hejde og begge Forlovere bevidnede eenstemigen, at Bruden, skjønt ingen Attest derfor kunde fremlægges, virkeligheden er vaccineret-

                     Jens Madsen                                           Ole Pedersen

                  Aftægtsmand i Thystrup                        Gaardmand i Thystrup

                                                        Begge med påholdt Pen.

         Han dør muligvis som fattiglem i Tystrup 44 ½ år gammel. Han blev gift med Johanne Jeppesdatter, gift 08. august 1829 i Fakse kirke.

                             Børn:

                    i      Ane Marie Hansdatter, f. 20 sep.1829 i Tystrup, Fakse h. Præstø amt,Dk, døbt 15 nov. 1829 i Fakse kirke, vaccineret 17. juli 1830  af Hejde, konfirmeret 1844 i Fakse kirke, reference mg  fra skolen.  Fadder: Abelone Jensdatter,Indsidder Jens ? hustru aīTystrup

                             Gmd. Mads Jensen, Jens Hansen, Peder Hansen , Tystrup

                             Husmand Peder Jensen, Tystrup.

                    ii     Jens Jeppesen  Hansen, f. 23. marts 1833 i Tystrup, Fakse h. Præstø amt,Dk, døbt 12. maj 1833 i Fakse kirke, vaccineret 02. juli 1836, konfirmeret 1847 i Fakse kirke, reference mg. fra skolen.  Pige Ane Sofie Madsdatter, Gårdmand Mads Jensens datter.

                             Frederik Johansen, Peder Hansen, Jens Hansen, alle Tystrup.

                             Vidne til:  Bodil Kirstine Hansen (tvilling) #155 & Hans Andersen #3131   Gift  19.jan 1855  Fakse kirke.

                    iii    Ellen Katrine Hansen  (tvilling), f. 18. Jan 1836 i Tystrup , Fakse h. Præstø amt, Dk, døbt 28. feb 1836 i Fakse kirke, vaccineret 13. juli 1839 i af Mourier, konfirmeret 1850 i  Fakse kirke, reference mg fra skolen.  Fadder. Birthe Hansdatter, gmd. Peder Hansenīs kone, Tystrup.

                             Gmd. Frederik Johansen, Gmd. Ole Jensen , Fuglebjerg

                            

                             praestoe, Fakse, Ulse, Olstrup, , , 120, FT-1890

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Anders Larsen, 64 , Gift, Husfader, -, Kongsted Sogn, Præstø Amt

                             Ellen Katrine Hansen, 54 , Gift, Husmoder, -, Tystrup Sogn, Sorø Amt

                             Alma Gusda Nielsen, 7 , Ugift, Pleiebarn, -, Kjøbenhavn

                            

                             praestoe, Fakse, Ulse, Olstrup, 18, , 20, FT-1901

                             Der vises flg. felter:

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Ellen Katrine Hansen, 19-1-1836 , Gift, Aftægt, Aftægt og Alderdomsunderst., Fakse

                            

                             Kilde:  FT-1916 Kildehenvisning: Mikrokort 12894 - Liste 3

                             Navn:  Ellen Katrine Hansen Køn:  K

                             Fødselsdato:  19/1 1836

                             Stilling i husstanden:  Husmoder Civilstand:  Enke

                             Erhverv:  Alderdomsunderst.

                             Sogn:  Ulse Herred:  Fakse

                             Amt:  Præstø Stednavn:  Olstrup By

                             Husstands-/familienr:  35 Kommune skat:  0,52

                             Indtastningsnr:  C9602 Løbenr.:  159.

                    iv    Bodil Kirstine Hansen (tvilling), f. 18. jan. 1836 i Tystrup, Fakse h. Præstø amt,Dk, døbt 28 feb. 1836 i Fakse kirke, konfirmeret 1850 i Fakse kirke, vaccineret 02. juli 1836 af Mourier, reference g. fra skolen.  Fadder: Inger Rasmusdatter, Peder Jensenīs kone, Jyderup.

                             Gmd. Jens Hansen,Indsidder hans Larsen , begge Tystrup.

                            

                             praestoe, Fakse, Fakse, Fakse Sogn, Tyrstrup, , Huus, 23, FT-1890

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Bodil Kirstine Hansen, 54 , Enke, Husmoder, , Faxe Sogn, Præstø Amt

                             Ane Kirstine Andersen, 11 , , Barn, , Faxe Sogn, Præstø Am

                             gift folie 228. Hun blev gift med Hans Andersen, gift 19.jan 1855 i Fakse kirke.

           59.     v     Ane Sophie Hansdatter, f. 23. sep. 1839 i Tystrup Fakse h. Præstø amt, Dk, døbt 20. okt .1839 i Fakse kirke, vaccineret 13. aug 1840 af Mourier, konfirmeret .1854 i Fakse kirke, d. 19. jul .1922 i Nielstrup Ulse s. Præstø amt, begravet 25.jul.1922 på Ulse kirkegård, stilling: hustru, reference g. fra skolen.  Hun blev gift med August Otto Ernst Hansen, gift 27. apr.1865 i Bråby kirke, Ringsted h. Sorø amt.

 

119.  Johanne Jeppesdatter, f. 28.jan 1803 i Nielstrup ,Ulse sogn, Fakse h. Præstø amtDk, hjemmedøbt 28. jan 1803 i hjemmet                                                          (folie 31), fremstillet 1. sønd i påsken i Ulse kirke, vaccineret 1805 i Flemmer, konfirmeret påsken 1817 i Ulse kirke                                                         (folie 114), reference Ret gode kundskaber ( fra skolen), d. 19. aug. 1862 i Tystrup Fakse, begravet 24. aug .1862 på Fakse kirkegård, stilling: hustru.  Båret af Hans Pedersen`s hustru på Sunegaarden,

         fadder.Jens Pedersen, Peder Jeppesen af Nielstrup og Niels Hansen

        

          "Hans Jensen,27 år  Tjenestekarl i Tystrup. Johanne Jeppesdatter Tjenestepige i Strandhoved "Forlover: "Ole Petersen Gårdbeboer og  Jens Madsen indsidder  begge Tystrup " Forlovede 1829 indskrevet i kirkebogen 1790-1814 : " 1829 den 26. Juniimødte Ungkarl Hans Jense Tystrup fød sammenstedd 9. janu1802 ,anmeldte sig som forlovet med Pigen Johanne Jeppesdatter, tjenende i Strandhoved,26 år gammelog begjærede Tillysning af prædikestolen, som deres Forlovere mødte ? aftægtsmand Jens Madsen og Gmd Ole Pedersen -  begge Tystrup - der med egenhændig Underskrivt bevidne og indestaae for, st Intet er tilHinder i deres Forbindelse enten i Henseende til Slægtskab eller Ægteskab - Efter fremlagt attest er Brudgommen vaccineret 1809 af Heide og begge Forlovere bevidne eenstemmigen, at Bruden, skjønt ingen Attest derfor kunne fremlægges, virkeligen er vaccineret -

                                               Jens Madsen                                          Ole Pedersen

                                               Aftægtsmand i Tystrup                         Gaardmand i Tystrup

                                                                           Begge med paaholdt Pen.

        

         praestoe, Fakse, Fakse, Tystrup By, , en Gaard, 69, FT-18

         Lars Nielsen, 41 , Gift, , Gaardmand, Huusfader, Kongsted Sogn, Præstø Amt

         Kirsten Olsdatter, 31 , Gift, , Hans Kone, Her i Sognet

         Ole Larsen, 10 , Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet

         Hans Larsen, 7 , Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet

         Ane Sofie Larsen, 2 , Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet

         Jens Jeppe Hansen, 17 , Ugift, , Tjenestekarl, Her i Sognet

         Ane Marie Hansen, 21 , Ugift, , Tjenestepige, Her i Sognet

         Ellen Katrine Hansen, 15 , Ugift, , Tjenestepige, Her i Sognet

         Sidse Jensdatter, 66 , Enke, , Aftægtsenke, Her i Sognet

         Johanne Jeppesdatter, 48 , Enke, , Inderste, lever af Haandarbeide, Huusmoder, Ulse Sogn, Præstø Amt

         Bodil Kirstine Hansen, 15 , Ugift, , Hendes Barn, Her i Sognet

         Ane Sofie Hansen, 11 , Ugift, , Hendes Barn, Her i Sognet.

 

120.  Jacob Jensen, f. 11. nov. 1782 i Østergaard i Vind,Ulfborg h. Ringkøbing amt, Dk, hjemmedøbt 11. nov. 1782 i hjemmet, fremstillet 26..dec.1782 i Vind kirke, d. 25.aug 1841 i Brunsborg i Ulfborg, begravet 04.sep 1841 på Ulfborg kirkegård, stilling: Husmand & Skrædder.   Aar 1782 den 11. November om morgenen klokken 2½  er Jens Michelsen af Vind Bye og Anna Kirstine Andersdatter deres Søn Jacob født, samme dag hjemmedøbt og i Kirken den 26. December, bleb bårren af Karen Michelsdatter, Fadderne vare Mads Jensen af Vind Bye, Povel Jensen i Vingab,

         Christen Jensen fra Roikier, Anne Michelsdatter i Vingab.( folie 173)

        

         Ungkarl Jacob Jensen , Østergaard i Vind, ungkarl og Maren Andersdatter Kjær begge af Vind sogn,

          viede 3 Oktober 1813 i Vind kirke

          Forlover: Peder Andersen Kjær og Thomas Poulsen begge Gaardmænd i Vind sogn

          Ægteskab: 1820, 22 maj  Enkemand Jacob Brunsborg 39 aar og pige Karen Pedersdatter ,Ormstrup 32 aar

           Forlover : Dalsgaard og ?

         Jacob Brunsborg husmand i Brunsborg , født Østergaard i Vind sogn, faderen Jens Michelsen, gm

        

         ringkoebing, Ulfborg, Ulfborg, Baunsborg, , et Hus, 99, FT-1834

         Der vises flg. felter:

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

        

        

         Jacob Jensen, 52 , Gift, , Husmand,

         Maren Pedersdatter, 47 , Gift, , hans Kone,

         Mariane Jacobsdatter, 14 , Ugift, , deres Barn,

         Maren Jacobsdatter, 13 , Ugift, , deres Barn,

         Jens Peder Jacobsen, 11 , Ugift, , deres Barn,

         Poul Jacobsen, 9 , Ugift, , deres Barn,

         Ane Marie Jacobsdatter, 6 , Ugift, , deres Barn,

        

        

         ringkoebing, Ulfborg, Ulfborg, , , Bruunsborg, et Huus, 85, FT-1840

         Der vises flg. felter:

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

        

        

         Jacob Jensen, 56 , Gift, , Huusmand,

         Karen Pedersdatter, 53 , Gift, , hans Kone,

         Maren Jacobsdatter, 19 , Ugift, , deres Børn,

         Jens Peter Jacobsen, 17 , Ugift, , deres Børn,

         Ane Marie Jacobsdatter, 12 , Ugift, , deres Børn,

         Maren Fisker, 39 , Ugift, , Fattiglem,

        

         -----------------------------------------------------------------------------. Han blev gift med (1) Maren  Andersdatter Kjær, gift 03. okt. 1813 i Vind kirke, f. 27 oktober 1782 i Blaaemose , Vind, Ulfborg, Ringkøbing, Dk, døbt 10, nov 1782 i Vind kirke, d. 05 marts 1820 i Brunsborg,Ulfborg, Ringkøbing.Dk, begravet 15.marts 1820 i Ulfborg kirke.  Han blev gift med (2) Karen Pedersdatter, gift 22. maj 1820 i Ulfborg kirke, f. 30. dec.1787 i Ormstrup, Raasted ,Ulfborg h. Ringkøbing amt,Dk, d. 04. mar .1858 i  Brunsborg ,Ulfborg, konfirmeret 1802 i  Raasted kirke, d. 04. marts 1858 i Brunsborg, begravet 12. mar 1858 på Ulfborg kirkegård, dødsårsag gammel Svaghed, religion Lutheran.

                             Børn:

                    i      Marie Kirstine Jakobsdatter, f. 12. dec 1813 i Vind , Ulfborg h. Ringkøbing amt, Dk, hjemmedøbt 12. dec 1813 i hjemmet, fremstillet 03, april 1814 i Vind kirke, vaccineret 01 april 1820 i Dalsgaard, konfirmeret 1830 i Ulfborg kirke, stilling: Inderste og spinderske, aldrig gift. Den12, dec 1813 blev født og samme dag hjemmedøbt en Datter Marie Kirstine kaldet, Jakob Jensen og hustru Maren Andersdatter

                             der opholder sig fortiden hos gaardmand Peder Andersen i Blaaskier i Vind.

                             I kirken den 3. april 1814 baaret af Thomas Poulsenīs kone i Vindgab,

                             Fadderne var Kirsten Thomasdatter og Mette Jensdatter i Windbye, Christen Pedersen

                              og hustru af Blaaberg, Søren Mouritsen af Rindum, Thomas Sørensen af Vindgab, Niels Jakobsen af Møllebebeck

                             og Peder Thomsen af Windbye alle af bondestanden.

                             Vidne til:  Christian Chistiansen #1729 & Else Kathrine Brunsborg #178   Gift  12. dec. 1889  Thorsted kirke.

                    ii     Christine Jakobsdatter, f. 12. jan 1818 i Brunsborg i Ulfborg,  Ringkøbing amt, Dk, døbt 19. jan 1818 i Ulfborg kirke.  Ane Andersdatter Fladmose i Idum bar barnet, ? Baunbeck

                             Christine Pedersdatter Arenberg, Jens Christian Fladmose

                             Anders Svendsen Isager i Rindum, Anders Rasmussen Pinvig. (15 ).

                    iii    Mariane Jacobsen, f. 26. feb 1820 i Ulfborg, Ulfborg h, Ringkøbing amt Dk, døbt 15 marts 1820 i Ulfborg kirke, konfirmeret 1834 i Ulfborg kirke, stilling: Væverske.  1820 de. 15 marts blev en Datter af Jacob Brunsborg og hustru Maren Andersdatterbaaret til Daaben af Anna Møller af gl Mølle,

                             Fadder; Mogens Møller, Anders Pinvig, Indsidder Agnethe Holmog Johanne Pinvig.

                    iv    Maren Jakobsdatter, f. 14. sep.1821 i Brunsborg i Ulfborg,  Ringkøbing amt, Dk, hjemmedøbt 14. okt.1821 i hjemmet, konfirmeret 10. april 1836 i Ulfborg kirke, d. 26. okt.1856 i Brunsborg Ulfborg, begravet 02. nov. 1856 i Ulfborg kirke.  aar 1820 Jabob Bunsborg og Karen Pedersdatter i Brunsborg

                             en datter baaret til Daaben af Ane Andersdatter i Fladmose i Idom,

                             Fadder: Jens Christensen i Raasted, Søren Knudsig,

                             Anders Pinvigs hustru Johanne Poulsdatter Idum.

                            

                             1856: ugift, opholdende og tjenende for moderen i Brunsborg

                              Datter af Jacob Jensen  i Brunsborg,født i Brunsborg  død af Svaghed 35 aar gammel.

                    v     Jens Peter  Jakobsen, f. 23 juni 1823 i Brunsborg i Ulfborg,  Ringkøbing amt, Dk, hjemmedøbt 23 juni 1823 i hjemmet, døbt 27 jul. 1823 i Ulfborg kirke, vaccineret 1823, konfirmeret 22. aug. 1838 i Ulfborg kirke.  aar 1823 Jacob Brunsborg og hustru Karen Pedersdatter en Søn til daabenconfirmeret

                             baaret af Kirsten Ormstrup af Raasted,

                              Fadder: Jens Christensen, ibid Jens Langager, Anders Pinvig, Johanne Marie Møller.

           60.     vi    Poul  Vindgab Jakobsen, f. 10. jan. 1826 i Brunsborg huset i Ulfborg  Ringkøbing amt, Dk, hjemmedøbt 10 jan 1826 i hjemmet, døbt 24. mar. 1826 i Ulfborg kirke, vaccineret 1830 i Dalgaard, konfirmeret 26. april 1840 i Ulfborg kirke, reference mg -- mg skolen, d. 25. aug. 1905 i Thorsted, begravet 01. sep.1905 på Thorsted Kirkegård, stilling: Aftægtsmand & Boelsmand, religion Lutheran.  Han blev gift med Else Marie Nielsdatter, gift 16. juli 1853 i Ulfborg kirke.

                    vii   Ane Marie Jakobsdatter, f. 14. sep..1828 i Brunsborg i  Ulfborg  Ringkøbing amt, Dk, døbt 08 .okt. 1828 i Ulfborg kirke, konfirmeret 1843 i Ulfborg kirke.  aar 1828 Jacob Jensen og hustru Karen Pedersdatter i Brunsborg En Datter til daaben confirmeret

                             baaret af Maren Jensdatter i Femhøie,Fadder: Peder Pedersen ibid,

                              Peder Friis fra Vinding sogn og Marie Kistine  Pedersdatter i Femhøie.

                            

                             1853: Ungkarl Jens Jensen af Sandbek i Ulfborg Præstegaard 31 aar vacc i 1829 af Lassen

                               Ane Marie Jakobsdatter  i Brunsborg 25 aar gammel Vacc 1830 af P Dalsgaard

                             Forlover: Husmand Jens Madsen af Sandbek og Bondemand Poul Brunsborg ( 207). Hun blev gift med Jens Jensen, gift 12 nov. 1853 i Ulfborg.

 

121.  Karen Pedersdatter, f. 30. dec.1787 i Ormstrup, Raasted ,Ulfborg h. Ringkøbing amt,Dk, d. 04. mar .1858 i  Brunsborg ,Ulfborg, konfirmeret 1802 i  Raasted kirke, d. 04. marts 1858 i Brunsborg, begravet 12. mar 1858 på Ulfborg kirkegård, dødsårsag gammel Svaghed, religion Lutheran.  30. dec 1787. havde Peder i Ormstrup og hustru Anne Marie Christensdatter

         til daaben confirmeret en datter, blev kaldt Karen,

         baaret af Lau Blæsbergs Datter Else

         fadder: Christen Nielsen af Ormstrup, Christian Gasdall, Christen Jensen ,

         Christian Johansens hustru i Knudhuse, Peder Fladmose i Idom.

 

122.  Niels Jørgensen (Høj), f. 14. jul. 1792 i  Vester Heede,Ness, Skodborg h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 26 aug.1792 i Nees kirke, konfirmeret 1809 i Nees kirke, stilling: Boelsmand+gårdmand, dødsårsag Alderdomsvækelse, d. 28. jan1882 i Ulfborg, begravet 04 feb.1882 på Ulfborg kirkegård, religion Lutheran.  aar 1792. Jørgen Jensen Høj og hustru Else Jørgensdatter en Søn til daaben confirmeret baaret af Else Jepsdatter,

         Fadder:P Kirkegaard , Christen Bertelse, Mads Kaatborg og Grethe Jepsdatter og Syster

         aar 1820 Viede  Niels Jørgensen , husmand i Ness 28 aar og pige Else Cathrine Jensdatter 30 aar.

         Forlover Gravers Nørager og Ole Jensen Flak.

        

          Ved Tilgangslisten 1829 fra Nees sogn til Ulfborg sogn

         anmærkning:

         Se under No 22-25 ved anførte 4 perso

         ner udgjør en Familie, som have bosat

         sig i Neder Vei. Attest 2 Jan foreviist 5 Jan

        

        

         ringkoebing, Ulfborg, Ulfborg, Neder Weie, , et Hus, 101, FT-1834

         Niels Jørgensen, 42 , Gift, , Horn- og Skomager, Husfæster,

         Else Katrine Jensdatter, 47 , Gift, , hans Kone,

         Jørgen Nielsen, 12 , Ugift, , deres Barn,

         Else Marie Nielsdatter, 9 , Ugift, , deres Barn,

         Inge Nielsdatter, 6 , Ugift, , deres Barn,

         Ane Kirstine Simonsdatter, 3 , Ugift, , Inderste, Syinderske, Lever adskilt fra sin Mand,

        

        

         ringkoebing, Ulfborg, Ulfborg, , , Baunbæk, en Gaard, 83F1, FT-1840

         Niels Jørgensen, 48 , Gift, , Gaardfæster,

         Else Cathrine Jensdatter, 52 , Gift, , hans Kone,

         Jørgen Nielsen, 18 , Ugift, , deres Børn,

         Else Marie Nielsdatter, 15 , Ugift, , deres Børn,

         Inger Nielsdatter, 12 , Ugift, , deres Børn,

         Inger Marie Vang, 12 , Ugift, , Fattiglem,

        

         --------------------------------------------------------------------------------

         ringkoebing, Ulfborg, Ulfborg, Ulfborg, , Baunbæk,en gaard, 88, FT-1845

         Niels Jørgensen, 52 , Gift, , Gaardmand,

         Else Cathrine Jensdatter, 56 , Gift, , Hans kone,

         Else Marie Nielsdatter, 19 , Ugift, , Deres datter,

         Ane Sophie Andreasdatter, 34 , Ugift, , Forsørges af fattigvæsenet

        

         Samtlige personer i husstanden

        

         ringkoebing, Ulfborg, Ulfborg, Ulfborg, Gård Baunbæk, 7, FT-1880, C2032

        

         Lars Kristian Nielsen 57  Gift Husfader Gaardejer  Idum Ringkjøbing Amt

         Inger Nielsdatter 51  Gift Hans hustruer  Ulfborg Ringkjøbing Amt

         Jeppe Kristian Baunbæk 13  Ugift Børn  Ulfborg Ringkjøbing Amt

         Jensine Kristine Baunbæk 10  Ugift Børn  Ulfborg Ringkjøbing Amt

         Niels Jørgen Hede 87  Enke Husmoders Fader af dem forsørges  Nees Ringkjøbing Amt

        

         --------------------------------------------------------------------------------

         . Han blev gift med Else Cathrine Jensdatter, gift 08 okt.1820 i Gørding kirke Hjerm h.

                             Børn:

                    i      Jørgen Nielsen ( Hede), f. 05. maj 1822 i Ness, Skodborg h. Ringkøbing, Dk, hjemmedøbt 05 maj i hjemmet, døbt 09 juni  1822 i Ness, vaccineret 1836 i Dalgaard, reference mg-g fra skolen, konfirmeret 02 april 1837 i Ulfborg, d. 31, jan 1906 i Ulfborg, begravet 07. feb. 1906 på Ulfborg kirkegård.  Aar 1822, Niels Jørgensen og hustru Else Cathrine Jensdatter en Søn til daaben confirmeret

                             baaret af Knud Hedes kone Johannes Laus datter,

                             Fadder: Husmand Knud Hede, Christen Christensen, Niels Thorsen, Pige Mariane Christensdatter

                            

                             Veteran fra 1848- 1850. Han blev gift med (1) Mariane Nielsdatter, gift 10. nov 1846 i Ulfborg kirke, f. 14. marts 1820 i Skonningsborg Ulfborg, Ulfborg h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 22. maj 1820 i Ulfborg kirke, vaccineret 1823 i Dalgaard, konfirmeret 06. april 1834 i Ulfborg kirke, reference tg-g skolen, d. 22. feb. 1871 i  Pinvig, Ulfborg, begravet 02. marts 1871 i Ulfborg kirke.  Han blev gift med (2) Ane Marie Christensen, gift 07. juni 1872 i Ulfborg kirke, f. 03 okt. 1837 i Vangsbo Ulfborg, Ringkøbing amt, Dk, døbt 26. nov. 1837 i Ulfborg kirke, konfirmeret 1852 i Ulfborg kirke.

           61.     ii     Else Marie Nielsdatter, f. 16. juni 1825 i Nees, Skodborg h. Ringkøbing amt,Dk, hjemmedøbt 17 juni 1825 i Hedehuset, døbt 08.aug 1825 i Ness kirke, vaccineret 1835 i Dalgaard, konfirmeret 26.april  1840 i Ulfborg kirke, reference mg skolen, d. 10. aug. 1912 i Thorsted, begravet 16. aug 1912 på Thorsted kirkegård., stilling: husmoder, religion Lutheran.  Hun blev gift med Poul  Vindgab Jakobsen, gift 16. juli 1853 i Ulfborg kirke.

                    iii    Inger Nielsdatter, f. 23 feb.1828 i Neder Veje Ulfborg,  Ulfborg h.Ringkøbing amt, Dk, hjemmedøbt 23.feb. 1828 i hjemme, fremstillet 03 april .1828 i Ulfborg kirke, konfirmeret 03 april 1842 i Ulfborg, vaccineret 1835 i Dalgaard, reference g-mg fra skolen, d. 11. marts 1888 i Ulfborg, begravet på Ulfborg kirkegård.  aar 1828 Niels Jørgensen og hustru Else Cathrine Jensdatter i Baunbæk en Datter til daaben confirmeret

                             baaret af Ane Cathrine Jensdatter, Niels Jensens i Baunbækīs hustru

                             Fadder: Gravers Jørgensen i Nørager ved  Gørding, Christen Simonsen Hvolbyhuset

                              Karen Marie Nielsdatter i Pinvig.

                            

                             1852: Ungkarl Lars Christian Nielsen af Idom tjenende Vester Damgaard,29Ļår

                             pigen Inger Nielsdatter af Baunbæk i Ulfborg sogn 24 år

                             forlover Niels Sørensen og Søren Damgaard. Hun blev gift med Lars Christian Nielsen, gift 31. maj 1852 i Ulfborg kirke.

 

123.  Else Cathrine Jensdatter, f. 05 okt.1787 i Smedegård, Vemb, Hjerm h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 21. okt.1787 i Vemb kirke, konfirmeret 1802 i Gjørding kirke, d. 03.mar.1871 i  Nr. Baunbæk, begravet 11 mar.1871 på Ulfborg kirkegård.  Fadder: Jep Smed, Jens Vemb,

          Niels Feld & Kirsten Jepsdatter

           aar 1871:Gift med aftægtsmand Niels Jørgensen i Nørre Baunbæk

         født i Smedegaard i Vemb 05 okt. 1787, død i Nørre Baunbæk 83½ aar gl.

 

124.  Jens Ferdinandsen, f. 13. maj 1826 i Nørre Virum ( En parcel af Vestergård), Bølling h, Ringkøbing amt,Dk, hjemmedøbt 14. maj 1826 i hjemmet, fremstillet 16. juli 1826 i Nørre Virum kirke, vaccineret 07. okt. 1831 i Gunst, konfirmeret 18 april 1841 i Vorgod kirke, stilling: Gårdmand, reference ret god skolen, d. 10. feb.1916 i Videbæk, Herborg sogn, begravet 16, feb. 1916 på Herborg kirkegaard.    Pigen Birgithe Poulsdatter af Viumbye  bar barnet ,

          fadder:  Aftægtsmand Christen Andersen, gmd Thyge Jensen Melgård,

         Ane Pedersdatter,  Ungkarl Peder Jensen, pige Ane Poulsdatter, alle af Vium Bye

        

          Ved konfirmationen 1841 tjenende i Vorgod præstegaard

         ringkoebing, Bølling, Nørre Vium, Fiskbæk, , En gaard, 3, FT-1845

         Navn: Jens Ferdinandsen   Køn: M   Alder: 19   Civilstand: Ugift

         Erhverv: Tjenestekarl   Fødested: Do her i sognet [Nørre Vium Sogn, Ringkøbing Amt

        

         ringkoebing, Bølling, Nørre Vium, Vium bye, , En gaard, 1 F1, 1850

        

         ringkoebing, Bølling, Vorgod, Vorgod, en Gaard, 260, FT-1880, C9698

         Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

         Jens Ferdinandsen 53  Gift Husfader  Vorgod Sogn, Ringkjøbing Amt

         Karen Jensen 49  Gift hans Hustru  Faster [Sogn, Ringkjøbing Amt]

         Johanne Marie Jensen 13  Ugift deres Datter  Vorgod Sogn, Ringkjøbing Amt

         Morten Jensen 55  Ugift -  Skarrild [Sogn, Ringkjøbing Amt]

         Karen Mortensen 82  Ugift Aftægtsnyder  Skarrild [Sogn, Ringkjøbing Amt]

        

         --------------------------------------------------------------------------------

        

         Vidne til:  Andersine Frandsen #2465 & Ferdinand Jensen #1359   Gift  04. dec. 1891  Vorgod kirke. Han blev gift med Karen   Jensdatter, gift 24. marts 1850 i Nørre Vium kirke.

                             Børn:

                    i      Ferdinand Jensen, f. 24. juni 1853 i Sædding, Bølling h. Ringkøbing a.Dk, døbt 14. aug. .1853 i Sædding kirke, vaccineret 25. aug 1854 ved Blicher, konfirmeret 19. april 1868 i Vorgod kirke, d. 22. april 1900 i Vorgod, begravet 28. april på Vorgod kirkegård, stilling: Husmand.   Husmand Christian Pedersenīs Hustru på Astrup hede bar barnet,

                             fadder:Husmand Ferdinand Christiansen af Fiskbæk,

                             Husmand Niels Pedersen, Pige Mette Marie Frandsen. Han blev gift med Andersine Frandsen, gift 04. dec. 1891 i Vorgod kirke.

           62.     ii     Christian Peder Jensen, f. 14. maj 1856 i Vorgod Mark , Bølling h. Ringkøbing ,Dk, døbt 22. juli 1856 i Vorgod kirke, vaccineret 30.juni 1857, konfirmeret 24. april 1870 i Vorgod kirke, stilling: Husmand, Landpostbud, reference Tjenende i Boris v/ giftermålet, d. 06 april 1940 i Gammel Kirkevej 39, Herning, begravet 12. april 1940 på Troldhede kirkegaard.  Han blev gift med (1) Severine Christensen, f. 01. apr.1858 i Nørre Omme Hind h. Ringkøbing amt Dk, døbt 24. maj 1858 i Nørre Omme kirke, vaccineret 07. juli 1859 ved Arntz, konfirmeret 07. april 1872 i Brejning kirke, d. 12. feb.1935 på Ringkøbing sygehus, begravet 16. feb. 1935 på Hover kirkegård, stilling: Sypige.  Han blev gift med (2) Christine Hansen, lysning 27/2  6/3   13/3  18 i Nørre Virum kirke, gift 20. marts 1881 i Nørre Virum kirke, f. 03. april 1860 i  Virumkrog Hede, Bølling h.Ringkøbing a, Dk, døbt 20. maj 1860 i Nørre Virum kirke, vaccineret 24. juni 1863, konfirmeret 04. okt. 1874 i Nørre Virum kirke, d. 13. maj 1919 i Taudal Nørre Vium sogn, begravet 13. maj 1919 på Troldhede kirkegaard, stilling: Husmor.

                    iii    Pernille Jensen, f. 11. nov. 1858 i Vorgod, Bølling. h  Ringkøbing a.Dk, døbt 19. dec. 1858 i Vorgod kirke, vaccineret 15. juli 1859, konfirmeret 20. april 1873 i Vorgod kirke.  Fadder; Gårdmand Peder Abildgårdīs hustru af Vorgod sogn,

                             Pige Abelone Jepsdatter af Vorgod præstegård,gårdm. Peder Meldgård,

                             Gravers Troelsen af Vorgod sogn.(57). Hun blev gift med Anders Pedersen, gift 15. maj 1885 i Vorgod kirke.

                    iv    Ane Cathrine Jensen, f. 01. nov. 1860 Vorgod ; Bølling h.  Ringkøbing amt, Dk, døbt 11. nov.1860 i Vorgod kirke, konfirmeret 04. april 1875 i Vorgod kirke.  Pigen Abelone Jepesen, Fransine Gjesten, Gmd Peder Midtgård og Ungkarl Jens Tegltoft

                             alle af Vorgod. Hun blev gift med Jens Christian Lauridsen, gift 05. juni 1889 i Vorgod kirke.

                    v     Fransine Jensen, f. 27. maj 1863 i Vorgod ; Bølling h.  Ringkøbing amt, Dk, døbt 28. juni 1863 i Vorgod kirke, konfirmeret 14 april 1878 i Vorgod kirke.  Pigerne ? og Abelone, Kathrine Jensen, aftægtsmand Eskild Mortensen,gmd Jens Andersen, alle Vorgod.

                    vi    Johanne Marie Jensen, f. 13. feb. 1867 i Vorgod ; Bølling h.  Ringkøbing amt, Dk, hjemmedøbt 13. feb 1867 i hjemmet, fremstillet 18. april 1867 i Vorgod kirke, konfirmeret 24. april 1881 i Vorgod kirke.  Fadder aftægtsmand Jens Christensen og hustru, Husmand Jens Laurids Jensen,

                             Ungkarl Christen Vestager Nielsen, Pige Madsine Jensen af Vorgod.

 

125.  Karen   Jensdatter, f. 24. juni 1830 i Faster , Bølling h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 04. juli 1830 i Faster kirke, vaccineret 31. marts 1834, konfirmeret 30. marts 1845 i Sædding, reference mg fra Skolen, d. 09. dec 1908 i Fasterlund Hede, begravet 16. dec 1908 på Herborg kirkegaard.  Moderen: Tjenestepige for Niels Sørensen på Toftekjær Ane Jensdatter ,

          til Barnefader er Udlagt Frands Pedersen tjenestekarl i Rækker Mølle.

        

         Fadder Pige Else Marie Jensdatter af Hanning Gdm. Niels Sørensen og Gdm Niels Christensen begge Kjær,

         Ungkarl Jens Pedersen og Pige Ane Poulsdatter

        

         ringkoebing, Bølling, Sædding, Sædding Hede, , Et huus, 33, FT-1845

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

        

         Frands Pedersen, 54 , Gift, , Huusmand og dagleier, Sønder Felding Sogn, Ringkøbing Amt

         Ane Pedersdatter, 46 , Gift, , Hans kone, Her i sognet [Sædding Sogn, Ringkøbing Amt]

         Karen Frandsdatter, 15 , -, , Deres børn, Faster Sogn, Ringkøbing Amt

         Mette Marie Frandsen, 7 , -, , Deres børn, Her i sognet [Sædding Sogn, Ringkøbing Amt]

        

         --------------------------------------------------------------------------------.

 

126.  Christen Andersen, f. 29. dec.1826 i Kronheden ,Thorsted s. Hind h. Ringkøbing, Dk, hjemmedøbt 29 dec.1826 i hjemmet, fremstillet 10. april 1827 i Thorsted kirke, konfirmeret 1841 i Thorsted kirke, vaccineret 11. marts 1834 i af Poul Smed, d. 09. maj 1905 i Heden Hover sogn, begravet 17. maj 1905 på Hover kirkegård.  Kirkebogen for Thorsted sogn 1815- 1827.

         Forældre Colonist Anders Lauridsen og Hustrue  Mariane Christensdatter

        

         Faddere: Anne Kathrine aīStaby Johanne Eriksgrd.Christen Eriksdatter

         Christen Christensen aīStaby Dorothe Lauridsdatter, Tovt(?)

        

         Folketælling 1850: boende på Søndergård i Nørre Omme

        

         ringkoebing, Hind, Nørre Omme, Kodal By, , Søndergaard, et Hus, 8, FT-1880

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

         Kristen Andersen, 64 , Gift, Nyder Aftægt fra Gaard nr.7, , Thorsted Sogn, Ringkøbing Amt

         Mariane, født Sørensen, 63 , Gift, Nyder Aftægt fra Gaard nr.7, , Vorgod Sogn, Ringkøbing Amt

         Kristine Marie Søndergaard, 3 , Ugift, Pleiebarn, , Nørre Omme, Ringkøbing Amt ( datterdatter)

        

         folketællng 1890: Enkemand i Kodal by Nørre Omme omtalt som blind/ dårligt seende. Han blev gift med Mariane Sørensdatter, gift 09. Okt.1842 i Nørre Omme kirke.

                             Børn:

                    i      Petrine Christensen, f. 27. maj 1844 i Søndergaard i Kodal ,Nørre Omme, Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 23. juni 1844 i Nørre Omme kirke, vaccineret 09. aug. 1848 i Distriktslæge Blicher, konfirmeret 17. april 1859 i Nørre Omme kirke, religion Lutheran.   Fadder: Konen Johanne Marie Sørensdatter af Vorgod,

                             Konen Marie Jensdatter, pige Ane Thomasdatter,

                             gaardmand Gravers Andersen, Overgaard,

                             gaardmand Hans Christensen af Vorgod,

                             ungkarl  Mads Pedersen.(folie 28)

                            

                             Forlover Kristen Andersen af Nørre Omme  og Kristen Simonsen af Hover. Hun blev gift med Niels Kristensen Hede, gift 26. dec. 1869 i Hover kirke.

                    ii     Maren Ane Kirstine Christensen, f. 02. mar .1848 i Søndergaard i Kodal,Nørre Omme,Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 12. mar .1848 i Nørre Omme kirke, vaccineret 09. aug 1848 i Distriktslæge Blicher, konfirmeret 27. april 1862 i Nørre Omme kirke.  Fadder: konerne  Maren Jensdatter og Inger Marie Jørgensdatter,

                             pige Ane Lauridsdatter, gaardmanden Christen S--kjær,

                             og Thomas Christensen Sønderkjærhuset,

                             husmand Mads Madsen Kjærgaard,alle af Nørre Omme.  ( folie 32). Hun blev gift med Andreas Nielsen, gift 05. okt 1868 i Hover kirke.

                    iii    Andersine Christensen, f. 24. jun 1851 i Nørre Omme, Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 13. jul 1851 i Nørre Omme kirke, vaccineret 25. juni 1853 i Distriktslæge Blicher, konfirmeret 01. okt. 1865 i Nørre Omme kirke.  Fadder Konen Kathrine Mouridsdatter og Maren Pedersdatter

                             pige Ane Jensine Jensen,gaardmandenLaurids ?,og Jens Poulsen, Kodal

                             samt husmand Laurids Mogensen alle Nørre Omme. Hun blev gift med Andreas Kristensen, gift 30. okt. 1873 i Nørre Omme Hind h. Ringkøbing amt,Dk.

           63.     iv    Severine Christensen, f. 01. apr.1858 i Nørre Omme Hind h. Ringkøbing amt Dk, døbt 24. maj 1858 i Nørre Omme kirke, vaccineret 07. juli 1859 ved Arntz, konfirmeret 07. april 1872 i Brejning kirke, d. 12. feb.1935 på Ringkøbing sygehus, begravet 16. feb. 1935 på Hover kirkegård, stilling: Sypige.  Hun blev gift med (1) Christian Peder Jensen, f. 14. maj 1856 i Vorgod Mark , Bølling h. Ringkøbing ,Dk, døbt 22. juli 1856 i Vorgod kirke, vaccineret 30.juni 1857, konfirmeret 24. april 1870 i Vorgod kirke, stilling: Husmand, Landpostbud, reference Tjenende i Boris v/ giftermålet, d. 06 april 1940 i Gammel Kirkevej 39, Herning, begravet 12. april 1940 på Troldhede kirkegaard.  Hun blev gift med (2) Knud  Pedersen ( Haubjerg), gift 22.feb. 1883 i Hover kirke, f. 18. mar.1858 i Toustrup,Hover sogn, Hind h.Ringkøbing amt,Dk, døbt 25. apr. 1858 i Hover kirke, vaccineret 07. juli 1859, konfirmeret 04. april 1875 i Hover kirke, d. 31 maj 1915 på Herning sygehus, begravet 06 jun. 1915 på Hover kirkegård, stilling: Husmand , Tømrer og møllebygger.

 

127.  Mariane Sørensdatter, f. 25.maj 1817 i Vorgod s. Bølling h.Ringkøbing;Dk, hjemmedøbt 25. maj 1817 i hjemmet, fremstillet 06. juli  1817 i Vorgod kirke, d. 08. dec. 1884 i Tovstrup Hover s, begravet 16. dec. 1884 på Hover  kirkegård ,Hind h.  Mariane Sørensdatter ved folketællingen 1840: 23 år tjenestepige på en gård i Qvodahl , Nørre Omme, hos Enkemand Peder Ditlevsen,54 år

        

         Forlover: Thomas Christensen og Søren Larsen.

        

         Den 09. okt. 1842 gifter hun sig med Christen Andersen.

         Folketælling 1860 .  Hus i Kodal

                 ""               1870 Søndergård , en gård i Nørre Omme

                 ""                1880 Aftægtsfolk ,( Barnebarnet Kirstine Marie Søndergård boende)

                 ""                1890 Christen Andersen Enkemand. Hun blev gift med (1) Peder Ditlevsen, gift 23 april  1840 i Nørre Omme kirke, f. 1785 i Quodal bye, Nøre Omme , Hind H. Ringkøbing amt, d. 26. april 1842 i Nørre Omme, begravet 05. maj 1842 på Nørre Omme kirkegård.  Hun blev gift med (2) Christen Andersen, gift 09. Okt.1842 i Nørre Omme kirke, f. 29. dec.1826 i Kronheden ,Thorsted s. Hind h. Ringkøbing, Dk, hjemmedøbt 29 dec.1826 i hjemmet, fremstillet 10. april 1827 i Thorsted kirke, konfirmeret 1841 i Thorsted kirke, vaccineret 11. marts 1834 i af Poul Smed, d. 09. maj 1905 i Heden Hover sogn, begravet 17. maj 1905 på Hover kirkegård.

                             Børn:

                    i      Johanne Marie Pedersen, f. 31. okt. 1841 i Nørre Omme, Hind h. Ringkøbing amt,Dk, hjemmedøbt 04. nov. 1841 i hjemmet, fremstillet 26. dec. 1841 i Nørre Omme kirke, vaccineret 09. aug 1848, konfirmeret 30. marts 1856 i Brejning kirke.  Fadder : pige Johanne ?  , konerne Ane Nielsdatter

                             og Mariane Sørensdatter, Christen Søndergaard, alle af Nørre Omme

                             pige Karen Sørensdatter og Lars Sørensen begge af Vorgod.

                            

                             Forlover: Frederik Pedersen og Kristen Andersen. Hun blev gift med Anders Pedersen, gift 16. nov. 1866 Nørre Omme kirke.

                    ii     Petrine Christensen, f. 27. maj 1844 i Søndergaard i Kodal ,Nørre Omme, Hind h. Ringkøbing amt,Dk, døbt 23. juni 1844 i Nørre Omme kirke, vaccineret 09. aug. 1848 i Distriktslæge Blicher, konfirmeret 17. april 1859 i Nørre Omme kirke, religion Lutheran.   Fadder: Konen Johanne Marie Sørensdatter af Vorgod,

                             Konen Marie Jensdatter, pige Ane Thomasdatter,

                             gaardmand Gravers Andersen, Overgaard,

                             gaardmand Hans Christensen af Vorgod,

                             ungkarl  Mads Pedersen.(folie 28)

                            

                             Forlover Kristen Andersen af Nørre Omme  og Kristen Simonsen af Hover. Hun blev gift med Niels Kristensen Hede, gift 26. dec. 1869 i Hover kirke.

                    iii    Maren Ane Kirstine Christensen, f. 02. mar .1848 i Søndergaard i Kodal,Nørre Omme,Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 12. mar .1848 i Nørre Omme kirke, vaccineret 09. aug 1848 i Distriktslæge Blicher, konfirmeret 27. april 1862 i Nørre Omme kirke.  Fadder: konerne  Maren Jensdatter og Inger Marie Jørgensdatter,

                             pige Ane Lauridsdatter, gaardmanden Christen S--kjær,

                             og Thomas Christensen Sønderkjærhuset,

                             husmand Mads Madsen Kjærgaard,alle af Nørre Omme.  ( folie 32). Hun blev gift med Andreas Nielsen, gift 05. okt 1868 i Hover kirke.

                    iv    Andersine Christensen, f. 24. jun 1851 i Nørre Omme, Hind h. Ringkøbing amt, Dk, døbt 13. jul 1851 i Nørre Omme kirke, vaccineret 25. juni 1853 i Distriktslæge Blicher, konfirmeret 01. okt. 1865 i Nørre Omme kirke.  Fadder Konen Kathrine Mouridsdatter og Maren Pedersdatter

                             pige Ane Jensine Jensen,gaardmandenLaurids ?,og Jens Poulsen, Kodal

                             samt husmand Laurids Mogensen alle Nørre Omme. Hun blev gift med Andreas Kristensen, gift 30. okt. 1873 i Nørre Omme Hind h. Ringkøbing amt,Dk.

           63.     v     Severine Christensen, f. 01. apr.1858 i Nørre Omme Hind h. Ringkøbing amt Dk, døbt 24. maj 1858 i Nørre Omme kirke, vaccineret 07. juli 1859 ved Arntz, konfirmeret 07. april 1872 i Brejning kirke, d. 12. feb.1935 på Ringkøbing sygehus, begravet 16. feb. 1935 på Hover kirkegård, stilling: Sypige.  Hun blev gift med (1) Christian Peder Jensen, f. 14. maj 1856 i Vorgod Mark , Bølling h. Ringkøbing ,Dk, døbt 22. juli 1856 i Vorgod kirke, vaccineret 30.juni 1857, konfirmeret 24. april 1870 i Vorgod kirke, stilling: Husmand, Landpostbud, reference Tjenende i Boris v/ giftermålet, d. 06 april 1940 i Gammel Kirkevej 39, Herning, begravet 12. april 1940 på Troldhede kirkegaard.  Hun blev gift med (2) Knud  Pedersen ( Haubjerg), gift 22.feb. 1883 i Hover kirke, f. 18. mar.1858 i Toustrup,Hover sogn, Hind h.Ringkøbing amt,Dk, døbt 25. apr. 1858 i Hover kirke, vaccineret 07. juli 1859, konfirmeret 04. april 1875 i Hover kirke, d. 31 maj 1915 på Herning sygehus, begravet 06 jun. 1915 på Hover kirkegård, stilling: Husmand , Tømrer og møllebygger.

 

Tip-4-oldeforældre

 

136.  Jens Christensen, f. 1742, stilling: bonde + gårdbeboer.  Han blev gift med Dorthe Pedersdatter.

                             Børn:

                    i      Ellen Jensdatter  hans datter 1.ægteskab, f. 1781.

                    ii     Peder Jensen, f. 1786 i Rude by Sorø amt.

           68.     iii    Niels Jensen, f. 1788 i Holsteinsborg, Vester Flakkebjerg Sorø Amt Dk, stilling: gårdmand + hørsvinger, d. 23. jan 1853 i Krummerup, begravet 01. feb 1853 på Krummerup Kirkegaard.  Han blev gift med Mette Kirstine Rasmusdatter, gift 18. juni 1814 i Heden Kirke, Svendborg Amt.

                    iv    Maren Jensdatter, f. 1790 i Holsteinsborg, Vester Flakkebjerg Sorø Amt Dk.

                    v     Morten Jensen, f. 1799 i Holsteinsborg, Vester Flakkebjerg Sorø Amt Dk.

 

137.  Dorthe Pedersdatter, f. 1759.

 

138.  Rasmus Hansen, f. 1759, stilling: husmand med jord, d. 27. april 1844 i Krummerup, begravet 06. maj 1844 på Krummerup Kirkegaard.  Han blev gift med Christine Sørensdatter.

                             Børn:

           69.     i      Mette Kirstine Rasmusdatter, f. 1790 i Heden , Sallinge, Svendborg amt,Dk, d. 19. marts 1874 i Krummerup, begravet 27. marts 1874 på Krummerup Kirkegaard.  Hun blev gift med Niels Jensen, gift 18. juni 1814 i Heden Kirke, Svendborg Amt.

                    ii     Hans Rasmussen, f. 1794.

 

139.  Christine Sørensdatter, f. 1764, d. 06. sep. 1843 i Krummerup, begravet 13, sep. 1843 på Krummerup Kirkegaard.

 

150.  Hans Christensen, f. 1800 i Magleby, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt Dk, døbt 11. dec 1800 i Magleby kirke, konfirmeret 1816 i Magleby kirke, d. 20. april 1854 i Tornemark, begravet 27. april 1854 i Fyrendal kirke, stilling: Boelsmand og Postbud.  Han blev gift med Dorthea Jørgensdatter, gift 28. nov.1823 i Kirkerup Kirke.

                             Børn:

                    i      Christen Hansen, f. 16. juli 1829 i Tjæreby, Vester Flakkebjeg, Sorø amt.Dk, døbt 30. aug. 1929 i Tjæreby kirke.

           75.     ii     Karen Marie Hansdatter, f. 08. aug 1832 i Tornemark, Fyrendal,Øster Flakkebjerg, Sorø Amt,Dk, døbt 15. sep. 1832 i Fyrendal kirke, konfirmeret 1847 i Fyrendal kirke.  Hun blev gift med Jens Pedersen.

                    iii    Niels Hansen, f. 24. nov 1834 i Tornemark, Fyrendal,Øster Flakkebjerg, Sorø Amt,Dk, døbt 27. dev. 1837 i Fyrendal kirke.

                    iv    Jens Hansen, f. 09. feb 1837 i Tornemark, Fyrendal,Øster Flakkebjerg, Sorø Amt,Dk, døbt 18. marts 1837 i Fyrendal kirke.

                    v     Line Christiane Hansdatter, f. 15. aug 1839 i Tornemark, Fyrendal,Øster Flakkebjerg, Sorø Amt,Dk, døbt 12. okt  1839 i Fyrendal kirke.

 

151.  Dorthea Jørgensdatter, f. 22. april 1798 i Søbymagle, Vester Flakkebjerg. Sorø Amt Dk.

 

152.  Niels Hansen, f. 1790 i Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt Dk, d. 20. juli 1861 i Agerup, begravet 25. juli 1861 i Hyllinge Kirke, stilling: Husmand / Daglejer.  Han blev gift med Anne Sørensdatter, gift 07. feb 1819 i Fyrendal kirke.

                             Børn:

           76.     i      Hans Nielsen, f. 06. okt 1823 i Bisserup, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt Dk, døbt 23. nov. 1823 i Hyllinge Kirke, konfirmeret 1839 i Hyllinge Kirke, vaccineret 04. okt 1829 ved Tode, stilling: Hugger.  Han blev gift med Karen Marie Sørensdatter, gift 26, sep 1845 i Fyrendal kirke.

                    ii     Niels Hansen, f. 1819 i Hyllinge, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt Dk.

                    iii    Karen Nielsdatter, f. 1837.

                    iv    Maren Nielsdatter, f. 1833.

 

153.  Anne Sørensdatter, f. 1795 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, d. 30. okt 1870 i Agerup, begravet 06. nov 1970 i Hyllinge Kirke.

 

154.  Søren Andersen, f. 1790 i Nyerup Fyrrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, stilling: Hjulmand.  Han blev gift med Mette Hansdatter.

                             Børn:

           77.     i      Karen Marie Sørensdatter, f. 23. nov 1823 i Skafterup Fyrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk, døbt 04. jan 1824 i Fyrendal kirke, konfirmeret 1838 i Fyrendal kirke.  Hun blev gift med Hans Nielsen, gift 26, sep 1845 i Fyrendal kirke.

                    ii     Christian Sørensen, f. 1830 i Nyerup Fyrrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk.

 

155.  Mette Hansdatter, f. 1795 i Nyerup Fyrrendal Øster Flakkebjerg Sorø Amt Dk.

 

156.  Anders Hansen, f. 1774 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt 11. dec 1774 i Karrebæk kirke.  Han blev gift med Anne Hansdatter, gift 20. feb 1817 i Vejlø kirke.

                             Børn:

           78.     i      Ditlev Andersen, f. 25. jan 1818 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 25. jan 1818 i Karrebæk kirke, stilling: husfader, Fisker + væver, vaccineret 25. juli 1818, d. 13. dec. 1889 i Karrebæk, begravet 19. dec. 1889 på Karrebæk kirkegård.  Han blev gift med Karen Mortensdatter, gift 12.sep. 1849 i Karrebæk kirke.

 

157.  Anne Hansdatter, f. 1775 i Vejlø Præstø amt Dk, stilling: gårdmandsenke (1834).  Folketælling 1850 Enke boende hos Sønnen  Ditlev Andersen i Karrebæk.

 

158.  Morten Rasmussen, f. 1793 i Ørslev, Sorø Amt Dk.  Han blev gift med Maren Nielsdatter, gift 11. marts 1822 i Fyrendal kirke.

                             Børn:

                    i      Rasmus Mortensen, f. 14. nov. 1821 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 18. nov.1821 i hjemmet, fremstillet 01.marts 1821 i Fyrendal kirke.

           79.     ii     Karen Mortensdatter, f. 23. marts 1824 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 25. marts 1824 i hjemmet, døbt 07. juni 1824 i Fyrendal kirke, vaccineret 29. juli 1825, d. 04. juni 1878 i Karrebæk, begravet 08. juni 1878 på Karrebæk kirkegård.  Hun blev gift med Ditlev Andersen, gift 12.sep. 1849 i Karrebæk kirke.

                    iii    Ellen Mortensdatter, f. 1826 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk.

                    iv    Kirsten Mortensdatter, f. 1828 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk.

                    v     Sidse Mortensdatter, f. 07. april 1833 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 23. juni 1833 i Fyrendal kirke.

                    vi    Niels Mortensen, f. 22. juli 1835 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 26. sep. 1835 i Fyrendal kirke.

                    vii   Hans Mortensen, f. 15. sep 1837 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 23. nov. 1837 i Fyrendal kirke.

                    viii  Kristen Mortensen, f. 03. juni 1840 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 07. august 1840 i Fyrendal kirke.

                    ix    Lars Mortensen, f. 15. maj 1842 i Bjælkebækhuset,Fyrendal s. Øster Flakkebjerg h. Sorø Amt. Dk, døbt 29. juli 1842 i Fyrendal kirke.

 

159.  Maren Nielsdatter, f. 1797 i Holsteinborg, Sorø amt Dk.

 

160.  Søren Olsen, f. 1786 i Vejlø sogn, Præstø amt Dk, d. 21. april 1856 på Enø, begravet 25. april 1856 på Karrebæk kirkegaard, stilling: Gaardmand på Enø.  Ved giftermål tjenende hos Baron Reetz de Thott Gavnø 37 år gammel

         Dansk Demografisk Database

        

         Samtlige personer i husstanden

        

         soroe, Øster Flakkebjerg, Karrebæk, Enø, , 187, FT-1845, B4948

         Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

         Søren Olsen 59  Gift  Gaardmand Veilø, Præstø Amt

         Sidse Sørensdatter 42  Gift  hans Kone [Enø]

         Birthe Sørensdatter 21  Ugift  [deres Børn] [Enø]

         Ole Sørensen 18  Ugift  [deres Børn] [Enø]

         Emilie Olsdatter 8  Ugift  Pleiebarn [Enø]

         Stine Larsdatter 19  Ugift  [tienestefolk] [Enø]

         Anders Christensen 15  Ugift  [tienestefolk] [Enø]

        

         --------------------------------------------------------------------------------

         . Han blev gift med Sidse Sørensdatter, gift 18. juli 1923 i Karrebæk kirke.

                             Børn:

                    i      Birthe Sørensdatter, f. 02. aug 1824 i Enø, Karrebæk sogn Øster Flakkebjerg h.Sorø amt, Dk, hjemmedøbt 14. aug. 1824 i hjemme, konfirmeret 1839 i Karrebæk kirke.

           80.     ii     Ole Sørensen, f. 30.december 1827 i  Karrebæk sogn Øster Flakkebjerg h.Sorø amt, Dk, hjemmedøbt 31. dec.1827 i hjemmet, fremstillet 10. feb. 1828 i Karrebæk kirke, d. 01 aug 1895 i Karrebæk, begravet aug. 1895 i Karrebæk kirkegaard, stilling: Fisker.  Han blev gift med Dorthe Olsdatter, gift 26. nov. 1854 i Karrebæk kirke.

 

161.  Sidse Sørensdatter, f. 1803 i Enø, Karrebæk sogn Øster Flakkebjerg h.Sorø amt, Dk, døbt 06 dec. 1803 i Karrebæk kirke, konfirmeret 1818 i Karrebæk kirke, d. 06. marts 1852 på Enø, begravet 12. marts 1852 på Karrebæk kirkegaard.  Ved gifter ål tjenende hos sin Fader gårdmand  Søren Rasmussen på Enø

        

         *) Sidse Sørensdatter har stadig efterkommere boende i Karrebæksminde (Februar 2000).

         Sidse Sørensdatter gifter sig,18.07.1823, med gmd. Søren Olsen (født 1786(85) i Vejlø sogn), de fik en søn den 30.12.1827, født i Karrebæk, døbt Ole Sørensen, gift 26.11.1854, med (Daarthe Olsdatter) Dorthea Olsen, født 29.03.1833.

         Ole Sørensen er senere gmd., død 01.08.1895. Dorthea dør, 07.05.1916, de fik følgende børn:

         Sidse Marie Sørensen

         Lars Søren Sørensen 1.

         Frederikke Louise Sørensen

         Ludvig Sørensen (Tjener, død ca. 1941)

         Anna Sørensen.

 

162.  Ole Andersen, f. 24. juni 1794 i Enø,Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 31. juli 1794 i Karrebæk kirke, d. 30. okt 1879 i Karrebæk, begravet 06. nov 1879 på Karrebæk kirkegaard, stilling: fisker - lever af sin jord. prammand.  Han blev gift med Bodil Hansdatter, gift 18. nov 1826 i Karrebæk kirke.

                             Børn:

           81.     i      Dorthe Olsdatter, f. 29. marts 1833 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt 16.maj 1833 i Karrebæk kirke, konfirmeret 1847 i Karrebæk kirke, d. 07. maj 1916 i Karrebæk, begravet maj 1916 i Karrebæk kirkegaard.  Hun blev gift med Ole Sørensen, gift 26. nov. 1854 i Karrebæk kirke.

                    ii     Anders Olsen, f. 1827.

                    iii    Christen Olsen, f. 1839.

                    iv    Ane Marie Olsdatter, f. 1837.

 

163.  Bodil Hansdatter, f. 08. nov. 1801 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 20. dec. 1801 i Karrebæk kirke, d. 04. feb. 1880 i Karrebæk, begravet 11. feb. 1880 på Karrebæk kirkegaard.

 

164.  Peder Eriksen, f. 1778, d. 18. april 1838 i Fyrendal, begravet 24. april 1838 på Fyrendal kirkegaard, stilling: Husmand.  Han blev gift med Anne Jensdatter.

                             Børn:

                    i      Marie Pedersdatter, f. 14. feb. 1815 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 2. påskedag 1815 i Fyrendal kirke.

                    ii     Rasmus Pedersen, f. 28. feb. 1817 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 26. maj 1817 i Fyrendal kirke.

           82.     iii    Christian Pedersen, f. 20. feb. 1919 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 21. feb. 1819 i hjemme, fremstillet 12. april. 1919 i Fyrendal kirke, konfirmeret 1833 i Fyrendal kirke, vaccineret 07. juli 1819, stilling: Indsidder. Fisker.  Han blev gift med Dorthe Christensdatter, gift 05. jan 1842 i Karrebæk kirke.

                    iv    Hans Pedersen, f. 04. aug. 1821 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 05. aug 1821 i hjemme, fremstillet 01. okt. 1821 i Fyrendal kirke.

                    v     Jørgen Pedersen, f. 20. april 1824 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, hjemmedøbt 20. april 1824 i hjemme, fremstillet 24. juni 1824 i Fyrendal kirke.

                    vi    Maren Kirstine Pedersdatter, f. 04. okt. 1828 i Fyrendal s.  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 22. nov. 1828 i Fyrendal kirke, konfirmeret 1843 i Fyrendal kirke.

 

165.  Anne Jensdatter, f. 1786.

 

166.  Christen Larsen, f. 1782, d. 12. dec.1832 i Karrebæk, begravet 18.dec. 1832 i Karrebæk kirkegaard.  Han blev gift med Maren Jensdatter.

                             Børn:

           83.     i      Dorthe Christensdatter, f. 08. feb. 1815 i Karrebæk sogn  Øster Flakkebjerg h.Sorø amt Dk, døbt 09. feb. 1815 i Karrebæk kirke, konfirmeret 1. søn. e Påske 1829 i Karrebæk kirke, d. 18. dec. 1868 i Karrebæk, begravet 22. dec. 1868 på Karrebæk kirkegaard, vaccineret 05. sep. 1815, dødsårsag Kræft.  Hun blev gift med Christian Pedersen, gift 05. jan 1842 i Karrebæk kirke.

 

167.  Maren Jensdatter, f. 1782 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk.  soroe, Øster Flakkebjerg, Karrebæk, Karrebek Bye, et Huus, 28, FT-1834, B4366

         Maren Jensdatter 53  Enke(mand)  Huusmands Enke lever af sin Jordlod

         Dorthe Christensdatter 18  Ugift  Hendes Datter

         Marie Jensdatter 11  Ugift  Pleiebarn.

 

168.  Peder Hansen, f. 1761, d. 01. feb. 1828 i Karrebæk, begravet 08.feb 1828 på Karrebæk kirkegaard.  Han blev gift med Margrethe Jensdatter.

                             Børn:

           84.     i      Jens Pedersen, f. 27. maj 1802 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, hjemmedøbt 27. maj 1802 i hjemme, fremstillet 27. juni 1802 i Karrebæk kirke, konfirmeret 1817 i Karrebæk kirke, vaccineret 11. juni 1808 i Tode, stilling: Gaardfæster.  Han blev gift med Dorthe Larsdatter, gift 26. juni 1830 i Karrebæk kirke.

                    ii     Maren Pedersdatter, f. 1798 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk.

 

169.  Margrethe Jensdatter, f. 1765, d. 23. marts 1833 i Karrebæk, begravet 29. marts 1833 på Karrebæk kirkegaard.

 

170.  Lars Mikkelsen.  Han blev gift med Marie Hendriksdatter.

                             Børn:

           85.     i      Dorthe Larsdatter, f. 31. maj 1805 i Karrebæk s. Øster Flakkebjerg Sorø amt, Dk, døbt 11. juni 1805 i Karrebæk kirke, konfirmeret 1820 i Karrebæk kirke, vaccineret 25.sep. 1813 i Tode.  Hun blev gift med Jens Pedersen, gift 26. juni 1830 i Karrebæk kirke.

 

171.  Marie Hendriksdatter.

 

174.  Hans Larsen.  Han blev gift med Karen Hansdatter.

                             Børn:

           87.     i      Ane Lisbeth Hansdatter, f. 06. april  1825 i Brorup Marvede Øster Flakkebjerg h. Sorø Amt Dk, hjemmedøbt 18. april 1825 i hjemme, fremstillet 12. juni 1825 i Marvede kirke, konfirmeret 1.søndag e. Påske 18 i Marvede kirke, vaccineret 31. juli 1827 i Tode.  Hun blev gift med Johan Jensen, gift 28. december 1849 i Marvede kirke.

 

175.  Karen Hansdatter.

 

176.  Mikkel Kjeldsen, f. 1794 i Madsbad Fur, Harre VIborg Amt Dk, d. 28. dec. 1859 på Fur, begravet 05. jan 1860 på Fur Kirkegaard, stilling: Husmand i Søndergaarde.  7. nov. 1816 Ungkarl Mikkel Klældsen af Madsborg 22 1/4 år gammeltil

         Pige Mette Pedersdatter fra   Floustrup i Selde Sogni Salling  31 år gammel.

        

         viborg, Harre, Fur, Søndergaarde, et Huus, 12, FT-1834, A9219

         Mikkel Kjeldsen 40  gift  lever deels af sin Jordlod. deels af Fiskerie

         Mette Pedersdatter 49  gift  Hans Kone

         Boel Mikkelsdatter 16  ugift  deres Børn

         Johanne Mikkelsdatter 14  ugift  deres Børn

         Ane Mikkelsdatter 11  ugift  deres Børn

         Helle Mikkelsdatter 5  ugift  deres Børn. Han blev gift med Mette Pedersdatter, gift 07. juli 1816 i Fur Kirke.

                             Børn:

           88.     i      Kjeld Mikkelsen, f. 26. sep.1816 på Fur, Harre, Viborg Amt Dk, døbt 03. nov 1816 i Fur Kirke, konfirmeret 1832 i Fur Kirke, vaccineret 01. aug 1825 ved Stængel, d. 29. sep. 1888 i Tøndering, begravet 07. okt. 1888 på Tøndering Kirkegaard, stilling: Husmand,telefonmand.  Han blev gift med Else Hansdatter, gift 09. nov. 1855 i Tøndering Kirke.

                    ii     Boel Mikkelsdatter, f. 25. okt. 1818 i Fur, Harre, Viborg Amt Dk, døbt 01. nov 1818 i Fur Kirke.

                    iii    Johanne Mikkelsdatter, f. 10. jan 1821 i Fur, Harre, Viborg Amt Dk, døbt 21. juni 1821 i Fur Kirke.

                    iv    Ane Mikkelsdatter, f. 06. nov. 1823 i Fur, Harre, Viborg Amt Dk, døbt 14. dec. 1923 i Fur Kirke.

                    v     Helle Mikkelsdatter, f. 13. april 1829 i Fur, Harre, Viborg Amt Dk, døbt 16. april 1829 i Fur Kirke.

 

177.  Mette Pedersdatter, hjemmedøbt 12. april 1785 i Floustrup, Selde sogn Viborg Dk, fremstillet 29. maj 1785 i Selde kirke, d. 14. okt 1861 på Fur, begravet 20. okt 1861 på Fur Kirkegaard.

 

178.  Hans Christensen, f. 1790 i Rødding sogn Viborg Amt Dk, stilling: Gårdmand.

        

         Samtlige personer i husstanden

        

         viborg, Harre, Hjerk, Nedre Hjerk Bye, en Gaard, 25, FT-1834, C3816

         Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

         Hans Christensen 44  Gift  Gaardmand

         Kirsten Jeppesdatter 30  Gift  hans Kone

         Else Hansdatter 8  Ugift  deres Børn

         Karen Hansdatter 7  Ugift  deres Børn

         Christen Hansen 5  Ugift  deres Børn

         Jeppe Hansen 3  Ugift  deres Børn

        

         --------------------------------------------------------------------------------

          Dansk Demografisk Database

        

         Samtlige personer i husstanden

        

         viborg, Harre, Hjerk, Hjerk bye, En gaard, 21, FT-1845, B7957

         Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

         Hans Christensen 55  Gift  Gaardmand Rødding sogn Viborg amt

         Kirsten Jeppesdatter 41  Gift  Hans kone Lime sogn Viborg amt

         Else Hansdatter 20  Ugift  Deres børn Heri sognet

         Christen Hansen 15  Ugift  Deres børn Heri sognet

         Ane Hansen 11  Ugift  Deres børn Heri sognet

         Anders Hansen 9  Ugift  Deres børn Heri sognet

         Jeppe Hansen 7  Ugift  Deres børn Heri sognet

         Peder Hansen 5  Ugift  Deres børn Heri sognet

         Ane Johanne Hansen 2  Ugift  Deres børn Heri sognet

        

         --------------------------------------------------------------------------------

         . Han blev gift med Kirsten Jeppesdatter.

                             Børn:

           89.     i      Else Hansdatter, f. 26. dec.1825 i Nedre Hjerk,Harre, Viborg Amt Dk, døbt 03. feb. 1826 i Hjerk Kirke, konfirmeret 1840 i Hjerk Kirke, vaccineret 27. okt. 1830 ved Tetens.  Hun blev gift med Kjeld Mikkelsen, gift 09. nov. 1855 i Tøndering Kirke.

 

179.  Kirsten Jeppesdatter, f. 21.maj 1804 i Aalbæk bye Lime Sogn, Rødding, Viborg Amt Dk, konfirmeret 1818 i Lime Kirke, vaccineret 1811 ved Sommer.

 

180.  Jens Sørensen Vester, f. ca. 1754, d. 16. feb 1846 i Mogenstrup, begravet 24. feb. 1846 på Grinderslev Kirkegaard, stilling: Gårdmand.  I Folketælling 1834  er Anne Jacobsdatter og Jens Sørensen aftægtsfolk hos sønnen Jeppe boende i Bundgård i Thise

         i Folketælling 1845 aftægtsmand og Enkemand boende hos sønnen Jeppe i Mogenstrup, Grinderslev. Han blev gift med Anne Jacobsdatter, gift 1798 i Thise.

                             Børn:

                    i      Jeppe Jensen, f. 1799 i Thise s. Nørre h. Viborg amt. Dk.  Han blev gift med Kirsten Jakobsdatter, gift 01. okt 1833 i Rødding Kirke.

                    ii     Niels Jensen.

                    iii    Jens Jensen.

                    iv    Boldil Jensdatter.

                    v     Søren Jensen.

                    vi    Anna Jensdatter.

           90.     vii   Villads Christian Jensen, f. 1812 i Thise s. Nørre h. Viborg amt. Dk, døbt 15. nov. 1812 i Thise kirke, konfirmeret 1827 i Thise kirke, vaccineret 26. okt. 1814 i Stengel, stilling: Husfader / Jordbruger.  Han blev gift med (1) Ane Marie Christensdatter, gift 16. april 1846 i Torum kirke, f. 05. april 1818 i Selde, Nørre H. Viborg amt Dk, døbt 06. april 1818 i Selde kirke, d. 20. 0kt 1872 i Torum, begravet 27. okt.1872 på Torum kirkegaard, vaccineret 01. aug. 1823 i Stengel.  Han blev gift med (2) Kristiane Steffensdatter, gift 27. juli 1875 i Torum kirke, f. 17. aug 1829 i Lem Rødding Viborg Dk, døbt 23 aug 1829 i Lem kirke.

 

181.  Anne Jacobsdatter, f. ca. 1772, d. 20. maj 1841 i Bundgaard, begravet 27. maj 1841 på Thise kirkegaard.

 

182.  Christen Jørgensen.  Han blev gift med Ane Pedersdatter.

                             Børn:

           91.     i      Ane Marie Christensdatter, f. 05. april 1818 i Selde, Nørre H. Viborg amt Dk, døbt 06. april 1818 i Selde kirke, d. 20. 0kt 1872 i Torum, begravet 27. okt.1872 på Torum kirkegaard, vaccineret 01. aug. 1823 i Stengel.  Hun blev gift med Villads Christian Jensen, gift 16. april 1846 i Torum kirke.

 

183.  Ane Pedersdatter.

 

184.  Anders Jensen, f. 1783 i Romlund sogn, Viborg Amt Dk, d. 11. aug 1861 i Fausing, begravet 18. aug 1960 på Fausing Kirkegaard, stilling: Træskomand.  Husmand i Grund født i Romelund ved Viborg ,Død af Koldbrand 82 år gammel. Han blev gift med Bodil Jørgensdatter, gift 05. nov. 1803 i Fausing Kirke.

                             Børn:

           92.     i      Jens Andersen, f. 14, nov.  1803 i Ejstrup, Fausing, Randes Amt Dk, døbt 11. dec 1803 i Fausing Kirke, konfirmeret 1818 i Fausing Kirke, d. 17. aug 1884 i Auning, begravet 22. aug 1884 på Auning Kirkegaard, stilling: Husmand. Boelsmand.  Han blev gift med Frederikke Christine Rasmusdatter, gift 09. sep.  1838 i Auning Kirke.

                    ii     Mette Marie Andersdatter, døbt 1811 i Fausing Kirke.

 

185.  Bodil Jørgensdatter, f. 1780 i Fausing sogn, Randers Amt Dk, d. 18. juni 1860 i Fausing, begravet 24. juni 1860 på Fausing Kirkegaard.

 

186.  Peder Povelsen.  Han blev gift med Ane Marie Andersdatter.

                             Børn:

           93.     i      Frederikke Christine Rasmusdatter, f. 21. dec 1806 i Auning Sønderhald h. Randers Amt Dk, døbt 1807 i Auning Kirke, konfirmeret 1820 i Auning Kirke, vaccineret 01. dec 1811, d. 27. jan 1885 i Auning Kirke, begravet 01. feb 1885 på Auning Kirkegaard.  Hun blev gift med Jens Andersen, gift 09. sep.  1838 i Auning Kirke.

 

187.  Ane Marie Andersdatter.

 

188.  Henrik Blichfeldt, f. 24 juli 1791 i Fuglsang Dk, døbt 27. juli 1791 i Hammel Kirke, d. 30. sep. 1858 i Gjersing, begravet 06. okt. 1858 på Gjersing Kirkegaard, stilling: Skovrider i Frisenborg.  Biografi for: Henrik Blichfeldt

         Skovrider 1815 på Frisenborg efter sin far, men efter konkurs og skifte må han i 1819 , fratræde og sammen med hustruen driver han Hammel Kro samtidig med at han er ansat som skytte på Frisenborg. I 1832 bliver han skilt og bliver skovrider på Gl. Estrup, hvor han er til sin død.

         Ved opregningen af de ting, som blev sat på tvangsauktion i 1819 er det dyreste møbel en himmelseng som af godsforvalter Tommesen, der var leder af skifteretten vurderet til ikke minder end 46 rigsdaler. Til sammenligning var et hjørneskab med glasdøre vurderet til 9 rigsdaler, et jagtgevær til 6, de fem heste til hver 30 rigsdaler, mens de seks køer hver blev sat til 15-16 rigsdaler.

        

        

        

         Dansk Demografisk Database

        

         Samtlige personer i husstanden

        

         randers, Sønderhald, Gjesing, Gjesing by, , 40, FT-1840, b5934

         Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

         Henrich Blicfeldt 49  Gift  gårdejer og skovridder på Estrup

         Elisabeth Carlotte Bang 29  Gift  hans kone

         Christian Blichfeldt 3  Ugift  deres barn

         Marie Blichfeldt 1  Ugift  deres barn

         Søren Christian Blichfeldt 21  Ugift  hans søn af 1. ægteskab

         Niels Jensen 19  Ugift  tjenestekarl

        

           Dansk Demografisk Database

        

         Samtlige personer i husstanden

        

         randers, Sønderhald, Gjesing, Søndre Gjesing, , 40, FT-1845, B5935

         Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

         Hendrik Blichfeldt 54  Gift  snedker Hammel sogn, Århus amt

         Charlotte Elisabeth Bang 33  Gift  hans kone Fausing sogn, Randers amt

         Christian Blichfeldt 8  Ugift  deres barn Fausing sogn, Randers amt

         Marie Blichfeldt 6  Ugift  deres barn Fausing sogn, Randers amt

         Harald Anton Blichfeld 5  Ugift  deres barn Fausing sogn, Randers amt

         Jens Nielsen 36  Ugift  avlskarl Auning sogn, Randers amt

         Thomas Abrahamsen 20  Ugift  tjenestekarl her i sognet

         Karen Marie Sørensdatter 20  Ugift  tjenestepige Marimalene sogn, Randers amt

         Ane Kjerstine Knudsdatter 15  Ugift  tjenestepige her i sognet

         Niels Andersen 53  Ugift  væver Nørager sogn, Randers amt

        

        

         . Han blev gift med (1) Anne Stilling, gift 28.juni 1817 i Gjern Kirke, skilt 02. marts 1832, f. 1795 i Gjern Hammel Skanderborg Dk, døbt 12. april 1795 i Hammel Kirke, d. 26. feb 1881 i Hammel, begravet 07. marts 1881 på Hammel Kirkegaard.  Han blev gift med (2) Elisabeth Charlotte Bang, gift 14. feb.1837 i Fausing, f. 1812 i Fausing Skole Randers amt Dk, døbt 01. feb 1812, konfirmeret 1827 i Fausing Kirke, d. 31.jan, 1882 i Gjersing, begravet 10. feb. 1882 på Gjersing Kirkegaard.

                             Børn:

           94.     i      Søren Christian Blichfeldt, f. 23 marts 1819 i Voldby sogn Skanderborg Amt. Dk, døbt 25. april 1819 i Voldby Kirke, d. 13. aug 1900 i Auning, stilling: lever af sin jord- Husmand.  Han blev gift med Frederikke Marie Bang, gift 14. august 1840 i Gjesing Kirke.

                    ii     Erhardt August Blichfeldt, f. 02 okt. 1823 i Frisenborg, Dk, døbt 12. nov 1824 i Hammel Kirke, d. 09. aug 1903 i Skallebæk/ Sem sogn, stilling: pensioneret oversergent, kammerassessor.  Biografi for: Erhardt August Blichfeldt

                             Deltog i krigen 1848-50. Oversergent i grænsegendarmeriet i Holsten og efter fredsslutningen i 1865 i Skallebæk ved Ribe. Var kammerassessor, Dbmd. 6. okt. 1850:

                             Efternavn: Blichfeldt Fornavn: Erhardt August Fødselsdato: 2. Oktbr. 1823 Fødeby: Hammel pr. Frisenborg Erhverv: pens. Oversergent. Kammerassessor Dekoreret den: D.M. 6. Oktb. 1850 Faders navn: Henrik Blichfeldt Faders erhverv: Kobmand Moders navn: Ane Stilling Vielsesdato: 28. Maj 1869 Hustrus navn: Maria Christine Olesen Hustrus datoer: 22. August 1842 Hustrus fødeby: Ribe.

                             -o-

                             Herunder vises registyreringen i forbindelse med dekoreringen som DBM:

                             Efternavn: Blichfeldt

                             Fornavn: Erhardt August

                             Fødselsdato: 2. Oktbr. 1823

                             Fødeby: Hammel pr. Frisenborg

                             Erhverv: pens. Oversergent. Kammerassessor

                             Dekoreret den: D.M. 6. Oktb. 1850

                             Faders navn: Henrik Blichfeldt

                             Faders erhverv: Kobmand

                             Moders navn: Ane Stilling

                             Vielsesdato: 28. Maj 1869

                             Hustrus navn: Maria Christine Olesen Hustrus datoer: 22. August 1842

                             Hustrus fødeby: Ribe.

                            

                            

                             Udtræk fra DDD Dannebrogsmænd

                            

                             Efternavn:  Blichfeldt Fornavn:  Erhardt August

                             Fødselsdato:  2. Oktbr. 1823 Fødeby:  Hammel pr. Frisenborg

                             Erhverv:  pens. Oversergent. Kammerassessor Dekoreret den:  D.M. 6. Oktb. 1850

                             Faders navn:  Henrik Blichfeldt Faders erhverv:  Kobmand

                             Moders navn:  Ane Stilling Vielsesdato:  28. Maj 1869

                             Hustrus navn:  Maria Christine Olesen Hustrus datoer:  22. August 1842

                             Hustrus fødeby:  Ribe.

                             Kilde:  FS1903 Side i FS:  P715.1 Han blev gift med (1) Cathrine Elisabeth Ahrens, f. 1832, d. 1867.  Han blev gift med (2) Maria Christine Olsen, gift 28. maj 1869 i Ribe, f. 22. aug 1842.

                    iii    Julius Bernhard Blichfeldt, f. 24. dec. 1825 i Hammel, Gjern Skanderborg Amt, Dk, døbt 24. april 1825 i Hammel Kirke, d. 20. juni  1910 på Århus Amts Sygehus, begravet 25. juni 1910 på Lading kirkegård, stilling: landmand.  Biografi for: Julius Bernhard Blichfeldt

                             Svendstrup, Søby sogn. Var ved folketællingen i 1845 tjenestkarl i Hår, Haldum sogn. Boede i 1910 hos sønnen, Søren, i Lading.

                            

                             . Han blev gift med (1) Jacobine Nielsen, f. 1828, d. 1882.  Han blev gift med (2) Karen Pedersdatter, f. 17.maj 1822, d. 1890.  Han blev gift med (3) Marie Elisabeth Sørensen, gift 14. april 1883 i Hammel, f. 18. aug. 1837, d. 11. marts 1911.

                    iv    Mette Kirstine Blichfeldt, f. 17. nov 1827 i Hammel, Gjern Skanderborg Amt, Dk, døbt 19. nov 1827 i Hammel.

                    v     Christian Blichfeldt, f. 26. april 1837 i Fausing sogn, Randers Amt Dk, døbt 18. juni 1837 i Fausing Kirke, d. i Randers, stilling: gårdejer.  Han blev gift med Caroline Christensen, gift 13. juni 1867.

                    vi    Marie Blichfeldt, f. 03 marts 1839 i Gjersing Sønderhald, Randers Amt Dk, døbt 28. april 1839.  Hun blev gift med Christian Frederik Christensen, gift 12. juni 1863 i Gjesing Kirke.

                    vii   Harald Anton Blichfeldt, f. 29. jan 1841 i Gjersing Sønderhald, Randers Amt Dk, døbt 09.jan 1841 i Gjersing Kirke, d. 17. marts 1849 i Gjersing, begravet 25. marts 1849 på Gjersing Kirkegaard, dødsårsag Vattersot.

                    viii  Nicolaj Blichfeldt, f. 19. dec. 1842, d. 25.feb. 1843.

                    ix    Kristine Nicoline Blichfeldt, f. 15. marts 1845.

                    x     Nicolaj Blichfeldt, f. 06. maj 1848, d. 22. maj 1848.

                    xi    Harald Anton Blichfeldt, f. 06 juni 1849 i Gjersing Sønderhald, Randers Amt Dk, døbt 17. juni 1849, d. 1920 i Spetrup, stilling: Lærer.  Biografi for: Harald Anton Blichfeldt

                             Dimitteret fra Lyngby Seminarium 1868 (1.kar). Førstelærer i Spentrup, hvor der neden for kirkebakken er rejst en mindesten for ham.

                             Fra folketællingen 1880:

                             randers, Nørhald, Spentrup, Spendrup Sogn, , Skolen:

                             Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

                             Harald Anton Blichfeldt, 30 , Gift, Husfader, Lærer, , Gjessing,Randers Amt

                             Maren Blichfeldt født Nikolajsen, 27 , Gift, Hans Hustru, , Lyngby Sogn, Randers Amt

                             Henrik Blichfeldt, 4 , Ugift, deres Barn, , Vindblæs Sogn Randers Amt

                             Astrid Margrete Blichfeldt, 1 , Ugift, deres Barn, , Her i Sognet

                             Jens Pind, 17 , Ugift, Elev, , Hørning Sogn, Randers Amt

                             Anders Andersen, 65 , Gift, Tjenestefolk, , Her i Sognet

                             Karen Marie Jensen, 19 , Ugift, Tjenestefolk, , Estvad Sogn, Ringkjøbing Amt. Han blev gift med Maren Nikolajsen, gift 05. aug 1874.

                    xii   Sofie Frederikke Blichfeldt, f. 24. april 1852 i Gjersing Sønderhald, Randers Amt Dk, døbt 03 okt. 1852 i Gjersing Kirke.  Hun blev gift med Søren Stilling Blichfeldt, gift 20. april 1877 i Gjersing Kirke.

 

189.  Anne Stilling, f. 1795 i Gjern Hammel Skanderborg Dk, døbt 12. april 1795 i Hammel Kirke, d. 26. feb 1881 i Hammel, begravet 07. marts 1881 på Hammel Kirkegaard.  Biografi for: Ane Stilling

         G 341 383 7/21

         178, 18. August 1832, Hammel

         179, 21. September 1832

         179, 2. Oktober 1832

         196, gengivet rekvisition

         Behandling af rekvisition fra Ane Blichfeldt, født Stilling mod materielforvalter Lorentz Neusch hos søsteren enkefrue Hansen i Hammel. Lorentz Neusch havde afholdt en auktion i Hammel i maj måned, men ikke afregnet til bl.a. Ane Blichfeldt. På grund af sindssvaghed blev en værge beskikket for hr. Neusch, men senere blev denne beskikkelse ophævet. Ane Blichfeldt fik sit tilgodehavende.

         Samme år:

         G 341 383 7/21

         Efter giftermålet med Michel bor parret, der forbliver barnløse, nogle år i Voldby, inden de flytter tilbage til et lejet hus i Hammel.

         181, 9. November 1832, Dyrhuset

         Skifte efter begæring af skytten Blichfeldts fraskilte hustru Ane Blichfeldt.

         Deres børn:

         Søren Christian Blichfeldt, omtrent 13 ½ år

         Erhard August Blichfeldt, 9 år

         Julius Bernhard Blichfeldt, 7 år

         Mette Kirstine Blichfeldt, 5 år

         Eleonora Sophie, født af Ane Blichfeldt før ægteskab

         Børnenes morbroder var L Stilling i Toustrup Mølle

         Børnenes værge, gårdmand Jens Jensen i Voldby.

         Lavværge Mikkel Knudsen

        

        

        

         Ungkarl Mikkel Knudsen Tømmermand i Voldbye 29 år gammel,viet til

         Snedker og Skytte Henrik Blichfeldts fraskildte  Hustru Anne Stilling i Dyrehuset 37 år gammel

         Skildt 2. marts 1832 ,attest dateret 9. nov. 1832. Hun blev gift med (1) Henrik Blichfeldt, gift 28.juni 1817 i Gjern Kirke, skilt 02. marts 1832, f. 24 juli 1791 i Fuglsang Dk, døbt 27. juli 1791 i Hammel Kirke, d. 30. sep. 1858 i Gjersing, begravet 06. okt. 1858 på Gjersing Kirkegaard, stilling: Skovrider i Frisenborg.  Hun blev gift med (2) Mikkel Knudsen, gift 17. nov 1832 i Hammel Kirke, f. 1803 i Houlberg Viborg Amt Dk, d. 09. aug 1886 i Hammel, begravet 14. aug. 1886 på Hammel Kirkegaard, stilling: Tømmermand.

 

190.  Amdi Christian Nielsen Bang, f. 27. maj  1776 i Vivild, Sønderhald,h. Randers Amt Dk, døbt 30 juni 1776 i Vivild Kirke, d. 13. juli 1839 i Fausing, begravet 18. juli 1839 på Fausing Kirkegaard, stilling: Kirkesanger & Skolelærer.  FT-1787 randers, Sønderhald, Vivild, Vivild by, , , 20,

         Niels Bang, 49 , Gift, husbonde, sognedegn,

         Cidsel Johansdatter, 48 , Gift, madmoder, ,

         Johan Christian Nielsen, 14 , Ugift, deres barn, ,

         *Amdi Christian Nielsen, 11 , Ugift, deres barn, ,

         Anders Nielsen, 8 , Ugift, deres barn, ,

         Charlotte Magrethe Nielsdatter, 5 , Ugift, deres barn, ,

         Johanne Schiot, 18 , Ugift, konens søsterdatter, ,

         Karen Jensdatter, 16 , Ugift, tjenestepige, ,

         FT-1801 randers, Sønderhald, Vivild, Vivild by, , , 24,

         Niels Bang, 65 , Gift, husbonde, sognedegn for Vivild og Vejlby samt skoleholder,

         Cidsel Johansdatter, 64 , Gift, hans kone, ,

         *Amdi Christian Bang, 25 , Ugift, deres barn, ,

         Charlotte Margrethe Bang, 19 , Ugift, deres barn, ,

         Johan Christian Bang, 28 , Gift, deres søn, tømmermand,

         Edel Kirstine Wanger, 21 , Gift, hans kone, ,

         Niels Christian Johansen, 2 , Ugift, deres barn, ,

         Peder Lauritzsen, 10 , Ugift, tjenestedreng, ,

        

         FT-1834 randers, Sønderhald, Fausing, Fausing Bye, , Degneboligen, 2,

         *Amdie Christian Bang, 58 , Enkemand, , Kirkesanger og Skolelærer,

         Christiane Cicilie Bang, 27 , Ugift, , hans Børn,

         Niels Bang, 14 , Ugift, , hans Børn,

         Christen Schmidt, 23 , Ugift, , Sucs? Skolelærer,

         Jensmine Jensdatter, 20 , Ugift, , Tjenestefolk,

         Jens Pedersen, 58 , Enkemand, , Tjenestefolk,

         . Han blev gift med Christine Thura Berg.

                             Børn:

                    i      Christiane Cecilia Bang, f. 1807 i Fausing sogn, Randers Amt Dk, d. 1834.

                    ii     Nikoline Bang, f. 1809 i Fausing sogn, Randers Amt Dk.

           95.     iii    Frederikke Marie Bang, f. 20. juli 1815 i Fausing sogn, Randers Amt Dk, døbt 11. sep. 1825 i Fausing Kirke, konfirmeret 1830 i Fausing Kirke, d. 04. feb 1884 i Auning, begravet 11. feb 1884 på Auning Kirkegaard.  Hun blev gift med Søren Christian Blichfeldt, gift 14. august 1840 i Gjesing Kirke.

                    iv    Niels Amdisen Bang, f. 21. marts 1820 i Fausing sogn, Randers Amt Dk, konfirmeret 1834 i Fausing Kirke.

                    v     Elisabeth Charlotte Bang, f. 1812 i Fausing Skole Randers amt Dk, døbt 01. feb 1812, konfirmeret 1827 i Fausing Kirke, d. 31.jan, 1882 i Gjersing, begravet 10. feb. 1882 på Gjersing Kirkegaard.  Hun blev gift med Henrik Blichfeldt, gift 14. feb.1837 i Fausing.

 

191.  Christine Thura Berg, f. ca.1779 i Vivild Sønderhald h, Randers Amt Dk, d. 23. april 1832 i Fausing, begravet 28. april 1832 på Fausing Kirkegaard.

 

192.  Hans Pedersen, f. 1768 i Regnemark, Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt,Dk, d. 03. juni 1839 i Nr. Dalby, begravet 10. juni 1839 på Nr. Dalby kirkegård, stilling: gårdmand.

        

         Samtlige personer i husstanden

        

         roskilde, Ramsø, Nørre Dalby, , Kløvested Bye, 11 De: Familie, FT-1801, b8766

         Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

         Hans Pedersen 33  Gift Huusbond Bonde og Gaardbeboer

         Kirsten Niels Datter 38  Gift Hans Kone

         Peder Hansen 3  Ugift Deres Søn

         Peder Hansen 78  Gift Mandens Forældre Får ophold hos sin søn

         Ane Jørgens Datter 60  Gift Mandens Forældre Får ophold hos sin søn

         Christen Pedersen 23  Ugift Tjeneste Folk

         Magrethe Peders Datter 19  Ugift Tjeneste Folk

         Hans Hansen 15  Ugift Tjeneste Folk. Han blev gift med (1) Ane Hansdatter, gift 07. nov. 1807 i Kr. Hvalsø kirke, f. i Nr Hvalsø, døbt 26. nov. 1786 i Kr. Hvalsø , Voldborg h. Roskilde amt,Dk, d. 23. okt. 1819 i Kløversted, Nr, Dalby Ramsø h- Rosk. amt, begravet 30. okt. 1819 på Nr. Dalby kirkegård.  Han blev gift med (2) Kirsten Nielsdatter, gift 18. dec. 1819 i Nr. Dalby kirke, f. 12. okt. 1788 i  Herfølge ,Bjæverskov h. Præstø a.Dk, d. 03. sep. 1864 i Nr. Dalby, begravet 09. sep. 1864 på Nr. Dalby kirkegård.

                             Børn:

                    i      Peder Hansen, f. 19. juli 1812 i Kløversted Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt,Dk, konfirmeret 02.april 1827 i Nr. Dalby kirke.

                    ii     Lars Hansen, f. 02. okt. 1814 i Kløversted, Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt, hjemmedøbt 02. okt. 1814 i herredjemmet, fremstillet 06. nov. 1814 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 25. juni 1818, konfirmeret 06. april 1829 i Nr. Dalby kirke.  Bårret af Jørgen Pedersens , hustruKaren Andersdatter, aīRegnemark

                                faddere: Jørgen Pedersen, Ungkarl Ole Hansen af Dalby,

                             gårdmand Ole Hansen, Dalby.

                    iii    Hans Hansen, f. 28. maj 1817 i Kløversted, Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt,Dk, hjemmedøbt 29. maj 1817 i herredjemmet, fremstillet 06. juli 1817 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 08. aug.1818, konfirmeret 29. april 1832 i Ejby kirke.  Båret til dåben af gårdmand Jørgen Pedersenīs hustru i Regnemark.

                             Fadder: gmd Jørgen Pederseni Regnemark, gmd Ole Hansen i Dalby,

                             gmd Lars Andersen i Kløversted.

                    iv    Ane Hansdatter, f. 25. aug.1822 i Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde. amt,Dk, hjemmedøbt 25. aug. 1822 i hjemmet, fremstillet 15. okt.1822 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 15. okt. 1823, konfirmeret 02. april 1837 i Nr. Dalby kirke.  Bårret af Smed Jesper Jensenīs hustru, Birthe Olesdatter, Dalby

                             Faddere:Smed Jesper Jensen, gårdmand Jørgen Pedersen Regnemark,

                             gårdmand Ole Hansen, Dalby.

           96.     v     Niels Hansen, f. 09. marts 1828 i Kløversted, Nr Dalby , Ramsø h.Roskilde amt,Dk, hjemmedøbt 09. marts 1828 i hjemmet, fremstillet 04. maj 1828 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 03. april 1843 i Ejby kirke, d. 02. aug. 1906 i Sandby By  Tybjerg herred Præstø amt, begravet 08. aug. 1906 på Nr. Dalby kirkegård, stilling: gårdmand.  Han blev gift med Kirsten Olesdatter, gift 03. jan.1855 i Nr. Dalby kirke.

 

193.  Kirsten Nielsdatter, f. 12. okt. 1788 i  Herfølge ,Bjæverskov h. Præstø a.Dk, d. 03. sep. 1864 i Nr. Dalby, begravet 09. sep. 1864 på Nr. Dalby kirkegård.  1788 21 post Trinitatis confirmeret hjemmedøbte Niels Jørgensens døbt Kirsten , af Herfølge

          bårret Jens Jacobsenīs kone i Endeslev

         Test Anders Andersen, Niels Nielsen, Jens Jensen i Eiøje, Morten Smed og Søren Jacobsenīs kone begge Herfølge (folie 147)

         Forlovere: Jørgen Pedersen ,Regnemark + Mads Christensen.(folie 147).

 

194.  Ole Hansen, f. 24. feb. 1779 i Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt,Dk, døbt 24. feb 1780 i Nr. Dalby kirke, d. 10. jan.1853 i Nr. Dalby, begravet 18. jan. 1853 på Nr. Dalby, stilling: gårdmand --arnefæster, bopæl (person) i en gård i Nr. Dalby martr. 27.  Han blev gift med Karen Christensdatter, gift 13. jan. 1821 i Gadstrup kirke Roskilde amt.

                             Børn:

                    i      Maren Olesdatter, f. 15. feb. 1822 i Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde. amt,Dk, hjemmedøbt 21. april 1822 i hjemmet, fremstillet 17. feb. 1822 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 15.okt.1823, konfirmeret 10. april 1836 i Nr. Dalby kirke.  Bårret af Anders Nielsens hustru Sidse Hansdatter aīRamsølille

                             Faddere: gårdmand Anders Nielsen, Ramsølille,

                             Sognefoged Lars---

                             gårdmand  Lars Hansen, Søster Svenstrup.

                    ii     Hans Olsen, f. 24. okt. 1824 i Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt,Dk, hjemmedøbt 24. okt. 1824 i hjemmet, fremstillet 07. dec.1824 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 01. dec. 1824, konfirmeret 07. april 1839 i Nr. Dalby kirke.  Sidse Hansdatter, gårdmand Anders Nielsens hustru aīRamsølille b.b.

                             gårdmand Anders Nielse , Ramsølille,indsidder Thomas Christensen, Ramsølille,

                             gårdmand Lars Hansen, Søster Svenstrup.

                    iii    Christen Olsen, f. 18. juli 1827 i Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt,Dk, hjemmedøbt 18. juli 1827 i hjemmet, fremstillet 02. sep. 1827 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 02. sep. 1828, konfirmeret 03. april 1842 i Ejby kirke.  Bårret af Anders Nielsen īs Hustru i ramsølille, Sidse Hansdatter,

                             Faddere: gårdmand Anders Nielsen, gårdmand Thomas Christensen , begge Ramsølille,

                             Sognefoged  Lars Andersen.

           97.     iv    Kirsten Olesdatter, f. 22. okt 1835 i Nr.Dalby, Ramsø h. Roskilde. amt,Dk, døbt 25. okt. 1835 i Nr. Dalby kirke, vaccineret 02. juli 1836, konfirmeret 07. april 1850 i Ejby kirke, d. 12. nov. 1872 i Nr. Dalby, begravet 18. nov. 1872 på Nr. Dalby kirkegård.  Hun blev gift med Niels Hansen, gift 03. jan.1855 i Nr. Dalby kirke.

 

195.  Karen Christensdatter, f. 28. aug. 1794 i Ramsølille, Gadstrup  Ramsø h. Roskilde amt,Dk, døbt 24. aug 1794 i Gadstrup kirke, konfirmeret 1810 i Gadstrup kirke, d. 08. nov. 1835 i Nr. Dalby, begravet 14. nov. 1835 på Nr. Dalby kirkegård.  Ellen Hansdatter ,

         Poul Hansen, Peder Nielsen fra Ramsølille,

         Henrilk Jensen fra Ejby, Niels Mathisen fra Viby.

 

196.  Niels Nielsen, f. 27. feb. 1777 i Ørsted s. Ramsø h. Roskilde  amt, Dk, døbt 05. marts 1777 i Ørsted kirke, d. 07. dec.1854 i Nr. Dalby, begravet 15. dec.1854 på Nr. Dalby kirkegård, stilling: gårdmand.  Han blev gift med Johanne Nielsdatter, gift 02. okt. 1808 i Nr Dalby kirke.

                             Børn:

           98.     i      Niels Nielsen, f. 1810 i Kløversted, Nr. Dalby Ramsø h. Roskilde. amt;Dk, døbt 15.juli 1810 i Nr. Dalby kirke, konfirmeret 10. april 1825 i Nr. Dalby kirke, d. 29. maj 1885 i Kløversted, Nr. Dalby Ramsø h. Rosk. amt, begravet 05 jun .1885 på Nr Dalby kirkegård, stilling: gårdmand.  Han blev gift med Ane Andersdatter, gift 31. mar. 1844 i Nr. Dalby kirke.

 

197.  Johanne Nielsdatter, f. 1782 i Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde amt, Dk, d. 19. feb. 1862 i Nr. Dalby, begravet 01. marts 1862 på Nr. Dalby kirkegård.  1782: 21 søndag efter Trin. blev  Niels Sørensen Gårdmand i Kløversted til Kirken

         en Datter og blev kaldet Johanne.

         Fadderne var Peder Hansen, gårdmand og Rasmus Hansen husmand,

          og Anders Mogensenīs Datter Bodel bårret til Dåben af

         Gårdmand Peder Hansenīs hustru alle af Kløversted. ( folie 10 )

        

         Forlover Jacob Jensen og Niels Jørgensen ( folie 126).

 

198.  Anders Andersen, f. 03. marts 1774 i Nr. Dalby, Ramsø h. Roskilde  amt,Dk, døbt 13. marts 1774 i Nr. Dalby, d. 28. juli 1834 i Nr.Dalby, begravet 03. aug 1834 på Nr.  Dalby, stilling: Husmand.  Han blev gift med Kirsten Nielsdatter, gift 10. april 1811 i Kimmerslev kirke, Ramsø h.

                             Børn:

                    i      Bodil Andersdatter, f. 1811 i Grønholt Kimmerslev , Ramsø h. Roskilde amt,Dk.

           99.     ii     Ane Andersdatter, f. 11 mar.1820 i  Grønholt ,Kimmerslev, Ramsø h. Roskilde. amt;Dk, hjemmedøbt 12. marts 1820 i hjemmet, fremstillet 22. maj . 1820 i Kimmerslev kirke, d. 29 nov1891 i Nr. Dalby, Ramsø h. Rosk. amt, begravet 07 dec 1891 på Nr. Dalby kirkegård.  Hun blev gift med Niels Nielsen, gift 31. mar. 1844 i Nr. Dalby kirke.

 

199.  Kirsten Nielsdatter, f. 1780 i Nr. Dalby, Ramsø H. Roskilde amt.

 

200.  Mads Nielsen, f. 1786 i Vraaby, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, d. 21. dec. 1842 i Vraaby, begravet 28. dec. 1842 på Vraaby kirkegård (folie 238) Klokken ringede, stilling: gårdmand.  Aar 1787: Dom 3 Advent: døbt Niels Madsenīs søn  Nom: Mads af Vraabye, baarret af Christen Sognefogedīs kone i ?  ? huset.

         Test. Jens Christensen, Ole Larsen, Jens Smed, Hans Hansenīs kone, Niels ? kone alle af Vraabye. (folie 186)

         Forlover: Sognefoged  Søren Jacobsen Herfølge  og Hans Nielsen gmd i Søllerup. Han blev gift med Marie Sørensdatter, gift 30. okt. 1819 i Herfølge kirke.

                             Børn:

           100.   i      Niels Madsen, f. 24. sep. 1820 i Vraaby , Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 25. sep 1820 i hjemme, fremstillet 12. nov. 1820 i Vraaby kirke, vaccineret 14. juli 1821, konfirmeret 26. april 1835 i Vraaby kirke, reference mg fra skolen, d. 21. sep.1864 i Vraaby, begravet 28. sep. 1864 på Vraaby kirkegård.  Han blev gift med Karen Kirstine Hansdatter, gift 18. feb 1860 i Endeslev kirke, Bjæverskov h. Præstø amt.

                    ii     Søren Madsen, f. 06. april 1822 i Vraaby, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 08. april 1822 i hjemme, døbt 12. maj 1822 i Vraaby kirke, vaccineret 1822 i Stenberg, reference mg fra skolen, konfirmeret 10. april 1836 i Vraaby kirke.  Fadder: Hans Hansenīs hustru i Vråby, gmd Hans Hansen ibid

                             Sognefoged Niels Jensen i Vråby, gmd Hans Nielsen i Søllerød.

                    iii    Karen Madsdatter, f. 08. nov. 1823 i Vraaby, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 09. nov, 1823 i hjemme, fremstillet 20. dec. 1824 i Vraaby kirke, vaccineret 1824 Stenberg, reference g+ fra skolen, konfirmeret 22. april 1838 i Vraaby kirke, d. 08. dec 1885 i Svandsbjerg, Vraaby, begravet 14. dec. 1885 i Vraaby  kirke.  Fadder: Lars Nielsenīs hustru i Himlingøje, gmd Lars Nielsen ibid,

                             gmd Niels Nielsen i Vråby,tjenestekarl Peder Sørensen i Herfølge.

                            

                             praestoe, Bjæverskov, Vraaby, Vråby By, , 1 hus, 22, FT-1850

                            

                             Peder Nielsen, 31 , Gift, , Husmand med jordlod, husfader, Her i Sognet

                             Karen Madsdatter, 26 , Gift, , Hans Hustru, Her i Sognet

                             Niels Pedersen, 5 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet.

                    iv    Hans Madsen, f. 25. aug. 1825 i Vraaby, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 28. aug. 1825 i hjemme, fremstillet 23. okt. 1825 i Vraaby kirke, d. 27. dec. 1825 i Vraaby, begravet 01. jan. 1826 på Vraaby kirkegård.  Fadder: gdm. Niels Hansenīs kone i Herfølge,

                             Niels Hansen ibid ,gmd Lars Nielsen, gmd Hans Hansen Vråby.

                    v     Hans Madsen, f. 19. jan. 1827 i Vraaby, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 28. jan. 1827 i hjemme, fremstillet 08. april 1827 i Vraaby kirke, vaccineret 20. juli 1827 i Stenberg, reference mg fra skolen, konfirmeret 18.april 1838 i Vraaby kirke, d. 10. aug. 1882 i Vraaby, begravet 16. aug. 1882 i Vraaby  kirke.  Fadder: Gmd Jacob Sørensenīs hustru i Herfølge, Gmd Jacob Sørensen ibid,

                             ungkarl Peder Sørensen i Herfølge, Hans Hansen i Vråby.

                             1882: hans Madsen gårdmand i Vraaby , død 55 år gammel / Kjøge 8-10- 1885. Han blev gift med Ane Hansdatter, gift 30. maj 1863 i Hårlev kirke.

                    vi    Sidse Madsdatter, f. 17. juli 1831 i Vraaby, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 20. okt. 1831 i Vraaby kirke, vaccineret 21 aug. 1832, konfirmeret 19. april 1846 i Vraaby kirke, reference mg  fra skolen.  Fadder: Niels Hansenīs kone i Herfølge, Niels Hansen ibid

                             gmd Lars Nielsen Himlingøje, gmd Ole Jensen, Vråby.

 

201.  Marie Sørensdatter, f. 1801 i  Herfølge Bjæverskov.Præstø amt,Dk, d. 21. sep. 1881 i Vraaby, begravet 30. sep. 1881 på Vraaby kirkegård.  Aar 1801 Dom 5 post trinitatis døbt Sognefoged Søren Jacobsenīs datter Marie af Herhølge.

         bårret af Hans Nielsenīs kone af Herfølge

         test Christian Nielsen, Hans Nielsenīs søn Niels, Christian Jørgensen,

          Lars Hansen og Peder Nielsen alle af Herfølge ( folie 72 )

        

         praestoe, Bjæverskov, Vraaby, Vraabye, , En gaard, 4, FT-1834

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

         Mads Nielsen, 46 , Gift, , Gaardmand,

         Marie Sørensdatter, 33 , Gift, , Hans kone,

         Niels Madsen, 13 , Ugift, , Deres barn,

         Søren Madsen, 12 , Ugift, , Deres barn,

         Hans Madsen, 7 , Ugift, , Deres barn,

         Karen Madsdatter, 10 , Ugift, , Deres barn,

         Sidse Madsdatter, 9 , Ugift, , Deres barn,

         Jens Jensen, 22 , Ugift, , Tjenestekarl,

         Maren Olsdatter, 19 , Ugift, , Tjenestepige

        

        

        

         Kilde:  FT-1880 Kildehenvisning: 1

         Navn:  Marie Sørensdatter Køn:  K

         Alder:  80

         Stilling i husstanden:  Husfaderens Moder Civilstand:  Enke

         Fødested:  Herfølge Sogn Præstø Amt

         Sogn:  Vraaby Herred:  Bjæverskov

         Amt:  Præstø Stednavn:  Vraaby By

         Husstands-/familienr:  6 Matr.nr/adresse:  en Gaard

         Trossamfund:  Lutheran

         Indtastningsnr:  C8494 Løbenr.:  25

         Kommentarer:  der af ham Forsørges.

 

202.  Hans Mathiasen, f. 16. okt. 1803 i Endeslev Hestehave , Bjæverskov h.  Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 16. okt 1803 i hjemme, fremstillet 27. nov 1803 i Enderslev kirke, stilling: arbejdsmand, d. 14. okt. 1883 på Schells Hospital i Herfølge, begravet 20. okt. 1883 på Herfølge kirkegård, dødsårsag Lårbrud og Alderdom.  Båret af Else Sørensdatter af Valløe.

         Fadder: Lars Knudsen, Lars Christensen, Peder Jensen,Søren Nielsenīs kone,

         gmd Peder Jensenīs kone i Endeslev

        

         praestoe, Bjæverskov, Herfølge, Herfølge By, Herfølge sogn, gaard, Scheels Hospital, 1, FT-1880, c5363

         Hans Mathiesen 79  Enke(mand) lemmer i Scheels Hospital  Endersløv sogn, Præstø Amt. Han blev gift med Margretha Knudsdatter, gift 03. feb. 1820 i Tårnby kirke.

                             Børn:

                    i      Mathias Hansen, f. 18. aug. 1821 i  Endeslev Hestehave , Bjæverskov h.  Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 22. aug 1821 i hjemme, fremstillet 23. sep. 1821 i Endeslev kirke, vaccineret 1822, konfirmeret 10. april 1836 i Endeslev kirke, reference god fra skolen.  Niels Hansenīs hustru af Vedskølle bar barnet,

                             Fadder Niels Hansen ibid ,gmd, Peder Jensen, Lars Hansen af Endeslev.

                    ii     Anne Marie Hansdatter, f. 08. marts 1824 i Endeslev Hestehave ,  Bjæverskov h.Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 10. marts 1824 i hjemme, fremstillet 09. maj 1824 i Endeslev kirke, vaccineret 1825 i Stenberg, konfirmeret 22.april 1838 i Endeslev kirke, reference god fra skolen.  Pige Karen Hansen af St Tårnby,

                             Fadder: UngkarlAlbert Knudsen ibid, indsidder Bent Nielsen,

                             gmd Niels Hansen Vedskølle.

                    iii    Niels Hansen, f. 12. sep. 1828 i  Endeslev Hestehave , Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, d. 15. maj 1829 i Endeslev, begravet 24. maj  1829 på Endeslev kirkegård.  Fadder: Albert Knudsenīs hustru  af St Tårnby,indsidder Albert Knudsen ibid

                             ungkarl Søren Knudsen St Tårnby, gmd Mads Pedrsen af Endeslev.

                    iv    Kristine Hansdatter, f. 11. juli 1830 i Endeslev Hestehave , Bjæverskov h.Præstø amt, Dk, døbt 22. aug 1830 i Endeslev kirke, d. 26. juni 1838 i Endeslev, begravet 01. juli 1838 på Endeslev kirkegård.  Gmd Ole Jensenīs hustru i Vråby, gmd Ole Jensen ibid,

                             gmd Niels Rasmussen af Endeslev, gmd Ole Rasmussen, Hestehave.

                    v     Karen Hansdatter, f. 22. nov 1833 i  Endeslev Hestehave ,  Bjæverskov h.Præstø amt,Dk, døbt 02 feb. 1834 i Endeslev kirke, d. 01. aug. 1842 i Endeslev, begravet 07 aug. 1842 på Endeslev kirkegård.  Pige Marie Hemmingsdatter, Lars Hansen,Egemosehuset,

                             Iver Hansen, Ole Rasmussen, begge Hestehave.

                    vi    Ane Hansdatter, f. 21. sep. 1836 i  Endeslev Hestehave , Bjæverskov h. Præstø amt,Dk, døbt 06. nov. 1836 i Enderslev kirke, vaccineret 28. aug 1827 i Stenstrup, konfirmeret 27. april 1851 i Endeslev kirke, reference god fra skolen.  Lars Hansenīs kone fra Egemosehuset,

                             Lars Hansen af Egemose, Iver Hansen, Ole Rasmussen, Hestehavehusene.

                    vii   Knud Hansen, f. 15. feb. 1841 i Endeslev Hestehave,  Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 20. maj 1841 i Enderslev kirke, d. 28. jan 1844 i Enderslev, begravet 02. feb. 1844 på Endeslev kirkegård.  gmd Mads Axelsenīs kone, bar barnet,

                             Ole Rasmussen,Peder Jensen,Iver Hansen, alle af Hestehave.

           101.   viii  Karen Kirstine Hansdatter, f. 17. jun .1843 i Endeslev hestehave, Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, døbt 30. sep. 1843 i Endeslev kirke, vaccineret 27.juli1844, konfirmeret 04 okt 1857 i Vraaby  kirke, reference god fra skolen, d. 03. jan 1920 i Strøby , Stevns h., begravet 10. jan. 1920 på Strøby kirkegård.  Hun blev gift med (1) Niels Madsen, gift 18. feb 1860 i Endeslev kirke, Bjæverskov h. Præstø amt, f. 24. sep. 1820 i Vraaby , Bjæverskov h. Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 25. sep 1820 i hjemme, fremstillet 12. nov. 1820 i Vraaby kirke, vaccineret 14. juli 1821, konfirmeret 26. april 1835 i Vraaby kirke, reference mg fra skolen, d. 21. sep.1864 i Vraaby, begravet 28. sep. 1864 på Vraaby kirkegård.  Hun blev gift med (2) Hans Andersen, gift 27. juni 1866 i Strøby kirke, f. 25. juni 1838 i Strøby Stevns herred ,Præstø amt,Dk, døbt 06 aug 1838 i Strøby kirke (folie 71), d. 08.nov. 1915 i Tolvhusene Strøby, begravet 15. nov. 1915 på Strøby kirkegård.

 

203.  Margretha Knudsdatter, f. 29. maj. 1798 i Tårnby, Bjæverskov h,. Præstø amt,Dk, døbt 07.juni  1798 i Tårnby kirke, d. 10. sep. 1873 i Endeslev hestehave, begravet 17. sep. 1873 på Endeslev kirkegård, konfirmeret 1813 i Walløby kirke ( folie 13).  Aar 1798:  den 2. søndag efter Pinse havde Knud Albrethsen en Datter til Daaben,

         som blev kaldt Margretha, hun blev frembaaren af gmd. Peder Pedersens Dorthe

          Fadderne var Peder Jensen , Michel Jensen, Lars Larsen, Peder Knudsen,og Anders Ols kone. ( folie 102)

        

         praestoe, Bjæverskov, Endeslev, Endeslev By, , 1 Hus, 9, FT-1850

         Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

         Hans Mathiassen, 49 , Gift, , Ikke anført, Her i Sognet

         Margrethe Knudsdatter, 52 , Gift, , Hans Hustru, Tårnby Sogn, Præstø Amt

         Mathias Hansen, 29 , Ugift, , Deres søn, fraværende, Her i Sognet

         Ane Hansen, 14 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet

         Karen Kirstine Hansdatter, 7 , Ugift, , Deres barn, Her i Sognet.

 

204.  Jørgen Ottesen, f. 27. juli 1821 i Holtug, Stevns h, Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 27. juli 1821 i hjemmet, døbt 21. okt. 1821 i Holtug kirke, vaccineret 23. juni 1824 i Neve, konfirmeret 02. april 1837 i Maglebye kirke, d. 04. april 1855 i Holtug, begravet 09. april 1855 i Holtug kirke, stilling: tjenestekarl og Væver.  Bårret af Inger Jørgensdatter,

         Fadder: Michel Pedersens Datter i Søeholm, Pige Anna Kirstine tj. ?

         Snedker Willas Andersen i Store Heddinge, Husmand Morten Jørgensen

          og Mads Jensen i Store Heddinge (folie 29)

        

          fra af-og tilgangslisterne 1. maj. 1848 fra Karise til Faxe

        

         Kilde:  FT-1850 Kildehenvisning: Side 232

         Navn:  Jørgen Ottesen

         Alder:  28 Civilstand:  Ugift

         Erhverv:  do [Forbedringshuusfange]

         Fødested:  Holtug S. do [Pr.] Amt.

         Sogn:  Stege Købstad Herred:  Mønbo

         Amt:  Præstø Stednavn:  Stege Kiøbstad

         Husstands-/familienr:  228 Matr.nr/adresse:  Møens Tugt og Forbedringshuus, Fanger

         Indtastningsnr:  B9446 Løbenr.:  177

        

         5te April 1849, Tugthuusarbeide i 5 Aar,  Meeneed (Mened).

        

         Attesten er et følgebrev til Møens Tugthus da arrestanten bliver indsat og lyder:

        

         Den i hoslagte Overrets Dom anmeldte Jørgen Ottesen, har jeg hermed den Ære at fremsende til Straffeanstaltens videre behagelige Foranstaltning. Foruden Afskrift af Over og Underrettens Domme følger Befalet Resolution. Ved Arrestantens Modtagelse bedes Tilstaaelse paategnet Caution.

         Stevns og Faxøe Herreders Kontor i Storehedinge d 4. April 1849

         (Underskriften er jeg i tvivl om)

        

         Død som 35 årrig ( folie 184)

        

         Fra Skiftet på Landsarkivet:

         1855 den 4. april anmelder indsidder Mads Ottesen af Holtug at hans Broder Jørgen Ottesen er afgået ved døden.

           Væversvend i Holtug

        

         208

         IV 1894.

         Maren Adolfsdatter.

         Nr. 42/1848.

         Fremlagt i Bregentved  birks

          Politiret den 21. November 1848.

         Brun.

        

        

         Udskrift

         af

        

         Kjøbenhavns  Criminal- og Politirets

         3die Criminalkammers

        

         Protokol

        

        

        

           Aar 1848, Tirsdagen den 14. November blev foretaget  Forhør til Oplysningers  Erhvervelse under et med Arrestanden Jørgen Ottesen under Bregentved Grevskabs birk, indledt Undersøgelse  ifølge Skrivelse  fra   Birkedommer Brun af 8de dennes, der blev fremlagt med 1 Bilag.

        

                                   Den fremlagte skrivelse er saaledes lydende.

        

        

        

         Under et med Arrestanden Jørgen Ottesen indledt Undersøgelse er det af Tjenestekarlen Christian Jensen forklaret, at han engang i forrige Vinter er holdte om Anmodning fra Arrestandinden Maren Adolfsdatter, der da tjente Skovrider Knipschildt i Ganne Skovhus, om at indfinde sig hos hende tillige med Væver Jørgen Nielsen og at da her bemeldte Jørgen Nielsen samme Aften indfandt sig hos hende i Borgerstuen, hvor Arrestanden tillige var tilstede,ytrede Arrestandinden sig om hvem der var Fader til det Barn, hvormed hun var frugtsommelig, samt at Arrestanden ved denne Lejlighed, da Arrestandinden  ytrede, at de der være uskyldige, skulle blive frie og at den der var den skyldige skulle blive den skyldige, afgav den bestemte Erklæring, at han var fader til Barnet, og at ingen anden skulle have skylden derfor.

         Arrestandinden Adolfsdatter, der har tilstaaet at have gjort Forsøg paa med Gift at aflive Barnet, har afgivet en hermed overensstemmende Forklaring, hvorimod Arrestanden Ottesen vel har medgaaet at have under den i sin Tid med han anlagte Alimentationssag gjort falsk Ed, men har nægtet at kunne mindes at have afgivet den foran førte bekendte Erklæring for Christian Jensen og Jørgen Nielsen.

              Da sidstnævnte skal opholde sig hos Brygger Trandrup i Kjøbenhavn, Farvegade No.121, skulle jeg Tjenesteligt anmode Deres Højvelbaarenhed om, belejeligen at foranledige, at han underlagtes Afhørring  for Retten efter den Anledning Forestaaende giver hurtigst muligt, hvornæst  jeg af det passende bør forvente mig Udskrift oversendt.

        

        

           Bregentved Grevskabs birks kontor Christianslund (pr. Rønnede)

         den 8de November1848.

        

                                                                  Brun.

        

        

                                            Højbaarne

        

                                         Hrr. Konferantsraad,

                                         Politidireiten  Bræstrup,

                                         Ridder af Dannebrog

                                         og Dannebrogsmand

        

                                         Kjøbenhavns Kriminal og Politiret

                                         til Undersøgelse.

                                                                  Bræstrup.

        

                          Magistratens 3die Kriminalkammer den 11/11 November 1848.

        

                                                                Drewsen.

        

        

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

        

          Forelagt i Kjøbenhavns Kriminal og Politirets 3die Kriminalkammer

         Den 14de November 1848.

                                                                          Søndergaard.

        

        

         Rapport

        

         Fredagen den 10de November 1848.

         I anledning af indkommen og derfor vedlagte Skrivelse af 8de dennes fra Bregentved Grevskabs birks kontor, bekræftende Oplysning i Sagen imod Arrestanten Jørgen Ottesen og Maren Adolfsdatter, har Undertegnede efter Politiderektionens Ordre indfundet mig hos den i benævnte Skrivelse anførte Jørgen Nielsen, der tjener hos Brygger Pandrup boende i Farvergade No. 121 og afgivet ham Forklaring om den forlangte Undersøgelse.

          Han forklarer at hans fulde navn er Jørgen Nielsen og næst at bemærke at han er 19 aar gammel, født i Wærløse bye og ingensinde arresteret eller tiltalt, forklarede han i henhold til Skrivelsen efter given Anledning at han kjændte begge de nævnte Arrestander, og en Dag i Februar Maaned dette Aar, Tiden kan han ikke nærmere opgive, sendte Arrestandinden, som paa den tid tjente paa det i Skrivelsen angivne Sted bud til Komparenten og den i samme anførte Tjenestekarl Christian Jensen om at komme til hende i anledning af hendes Svangerskab. Da Komparenten og nævnte Tjenestedreng havde tidligere hørt omtale, som et Rygte at de eller en af dem skulde have besvangret hende, indfandt de sig derefter den anmeldte Dag hos hende i sin Kondation. Ved deres Ankomst om Aftenen opholdt hun sig i Borgerstuen, hvor Arrestanden Jørgen Ottesen ligeledes var alene tilstede hos hende og efter en derpaa foregaaende  samtale  om hendes Svangerskab erklærede hun  hverken  Komparenten eller Christian Jensen havde nogensinde haft legemlig Omgang med hende, men Arrestanden derimod havde besvangret hende  og hertil Erklærede han i  Komparentens og Christian Jensens Paahør  at han derved var fader til det Barn , hun var frugtsommelig med og ingen andre skulle have Skylden derfor.

          I øvrigt forsikrede Komparenten paa det højtideligste at han nogensinde har plejet legemlig Omgang med Arrestandinden skjønt han har kendt hende fra sin tidlige Alder og er jævnlig kommet sammen med hende, dog har saadan været tilfældet, men siden den Tid da Komperenten og Tjenestedrengen, som bemærket ved hos hende har Kompatenten ikke talt med eller set hende, samt er uvidende om at hun er arresteret for den omhandlende Forbrydelse.  Derimod har Komparenten hørt omtale at Arrestanden skal have aflagt Ed paa, at han ikke var Fader til Arrestandindens Barn.

        

                                                Underskrevet      M. Perum

        

                                            Fremlagt i Kjøbenhavns Kriminal og Politiret.

        

        

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

        

        

                                                                                      Politirets 3die Kriminalkammer

                                                                           Den 14de November1848.

        

                                                                               Søndergaard.

        

                      Tjenestekarlen Jørgen Nielsen mødte op forelæste sig til Rapportens afgivne Forklaring, deri erklærede han sammen med følgende yderlige bemærkninger. Aarsagen hvorfor Arrestandinden Maren Adolfsdatter sendte Bud til Komparenten der dengang var tjenende hos sin Fader Niels Hansen i Jørslev, og Tjenestedreng Christian Jensen i tjeneste hos Gaardmand Ole Pedersen i Jørslev, var efter Komperentens Formaning den, at Arrestandinden Maren Adolfsdatter havde talt med Arrestanden Jørgen Ottesen om at han var Fader til det Barn, hvormed hun dengang var frugtsommelig, og denne ikke vilde erkjænde dette havde han i saa henseende ytret Mistanke mod Komparenten og Christian Jensen, som om en af dem var Fader til Barnet, for nu at bringe det paa det Rene var det at Maren Adolfsdatter ønskede en sammenkomst med dem alle 3 og ytrede sig deres kærelse, som i Rapporten anført og dertil svarede Arrestanden Jørgen Ottesen: Ja, jeg er jo Fader til Barnet og ingen andre skal jo have Skylden derfor uden mig, hertil ytrede Maren Adolfsdatter: Du behøves ikke at sige det saa spotteligt, for ingen andre har gjort det end Du, og derpaa vedblev de at trættes idet Jørgen Ottesen sagde: "Ja, jeg skal nok blive fri ", og hun dertil svarede ja derom skal vi næppes. Komperenten kan saaledes ikke sige at Jørgen Ottesen har givet en bestemt Erklæring om at han ansaa sig, som Fader til Barnet da den hele forfaldende samtale snarere syntes at tilkendegive tvivl fra hans side. Derimod har Jørgen Ottesen ingen sinde til  Komparenten udtalt nogen beskyldning mod Komparenten om at denne var Fader til Maren Adolfsdatters Barn.

        

        

                          Og forhøret sluttede til beskrivelse

        

        

                                                                   Buntzen

        

                                    Søndergaard                                            Røpke

        

        

         Underskriftens Rigtighed bekræfter Justitskontoret

         Under Kjøbenhavns Kriminal og Politiret den 16de November1848

        

                                                                                     Manges. Partner med Maren Adolfsdatter, ugift.

                             Børn:

           102.   i      Anders Jørgensen, f. 30. maj 1848 i Karise fakse herred, Præstø amt Dk, døbt 12. juni 1848 i Karise Kirke, konfirmeret 05. okt. 1862 i Karise Kirke, stilling: Banevogter, d. 04. maj 1924 i Sygeplejehjemmet i Herfølge, begravet 11. maj 1924 i Herfølge kirke.  Han blev gift med (1) Ane Sophie Hansdatter, gift 02 juli 1868 i Karise Kirke ( folie 26), f. 22. aug. 1841 i Viverup,Sønder Dalby , Fakse h. Præstø amt,Dk( folie 169), døbt 12. nov. 1841 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1842 i Kruule, konfirmeret 30. sep. 1855 i Tureby kirke (folie 177), reference god opførsel, fra skolen, d. 08. august 1889 i Ejøje, begravet 14. august 1889 i Herfølge kirke, dødsårsag Gigtfeber.  Han blev gift med (2) Johanne Jensen, gift 18. maj 1890 i Herfølge kirke, f. 19.dec. 1856 i Enderslev, Bjæverskov h. Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 31. januar 1856 i hjemmet, fremstillet 11.marts 1857 i Enderslev kirke, vaccineret 28.april 1871 i Gjerring, konfirmeret 16. april 1871 i Vraaby kirke, d. 06. jan 1931 i Sygeplejehjemmet Herfølge, begravet 11. jan. 1931 i Herfølge kirke.

 

205.  Maren Adolfsdatter, f. 18. dec. 1825 i Olstrup, Karise Fakse h, Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 19. dec. 1825 i hjemmet, fremstillet 19. feb. 1826 i Karise Kirke, vaccineret 18. aug. 1826 i Kruuse, konfirmeret 26. april 1840 i Karise Kirke, d. 18 okt. 1910 i Slaagård Frøslev sogn, begravet 26. okt. 1910 i Frøslev kirke.  Bårret af Karen Andersdatter af Skovgårdshuset i Frøslev,

         Gmd.Hans Jensen i Olstrup, Indsidder Ole Larsen, Niels Nielsen,

         Jens Jensen , Olstrup, Husm. Lars Poulsen af Hårlev Overdrev. ( Folie 133)

        

         folketælling 1840 : tjenende på en gård i Peblinge, Karise

           ------  "-------1845    --- " ---                           Atterup, Øster Egede

                                 1850 og 1855 sidende Tugt og Forbedringshus på Chrisiianshavn Kvarter

           --------"-------1860   ----"----                           Varpelev

          1870, 1880 , 1890, bosidende i Frøslev

          ved sin død 84 år gammel

        

         Dødsanmeldelseprotokollen:  efterlader intet efter efter opgivende af Svigersønnen

         fra af-og tilgangslisterne 1. nov. 1844 fra Atterup til Karise.

        

          I 1848 forsøger Maren at omgå sit 7 uger gamle drengebarn da hun ikke kunne forsørge ham ,Faderen  ville ikke vedkende sig sit faderskab,

         der er en kæmpe Sag, som går til Højesteret, Sagen ligger på Landsaarkivet i København, den er affotograferet og  kopi haves af den.

           Maren skal betale 22 bankrigsdaler om året plus klæder for at haveBarnet  i pleje, men hun tjener kun 20 bankrigsdaler, og Faderen vil ikke betale, så i uråd forsøger hun at indgive ham Polervand ( fortyndet saltsyre), som han spytter ud  og derved overlever, men Maren får 8 Årīs fælgsel i Christanshavnīs kvindefængsel.

         Faderen Jørgen Ottesen: 5. April 1849 Tugthusarbejde i 5 aar dømt for Mened , han sidder i Møns Tugt og Forbedringshus.

         Navn: Maren Adolphsdatter   Køn: K   Alder: 24   Civilstand: Ugift

         Erhverv: tjenestetÿende   Fødested: Hösten, Dalbÿe Sogn

         Kilde: FT-1850  Amt: København   Herred: København (Staden)   Sogn: Christianshavn Kvarter   Stednavn: Christianshavn kvarter II

         Matr.nr/adresse: Overgaden oven Wandet 183 og 176 a & b 2, Tugthuset, Christianshavn   Husstands-/familienr: fruentimmerfang

           Indtastningsnr: C1881   Løbenr.: 6220

         Ved folketælling 1906 i Frøslev er nævnt Legat.  Partner med Jørgen Ottesen, ugift f. 27. juli 1821 i Holtug, Stevns h, Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 27. juli 1821 i hjemmet, døbt 21. okt. 1821 i Holtug kirke, vaccineret 23. juni 1824 i Neve, konfirmeret 02. april 1837 i Maglebye kirke, d. 04. april 1855 i Holtug, begravet 09. april 1855 i Holtug kirke, stilling: tjenestekarl og Væver.  Hun blev gift med (2) Niels Hansen, gift 09. august 1862 i Frøslev, Stevns h,, f. 14, dec 1827 i Frøslev  Stevns h, Præstø amt, Dk, vaccineret 31. aug.1833 i Kruuse, døbt 27. jan.1828 i Frøslev kirke, d. 13. juni 1865 i Frøslev, begravet 19. juni 1865 i Frøslev kirke.  Hun blev gift med (3) Peder Pedersen, gift 28. okt. 1865 i Frøslev kirke, f. 19.marts 1833 i Frøslev  Stevns h, Præstø amt, Dk, hjemmedøbt 20. marts 1833 i hjemmet, døbt 03. maj 1833 i Frøslev kirhe, vaccineret 26. juli 1834 i Kruuse, d. 17. juli 1905 i Slaagård Frøslev sogn, begravet 20. juli 1905 i Frøslev kirke, dødsårsag Aflivet sig ved hængning, stilling: Husmand.

                             Børn:

           102.   i      Anders Jørgensen, f. 30. maj 1848 i Karise fakse herred, Præstø amt Dk, døbt 12. juni 1848 i Karise Kirke, konfirmeret 05. okt. 1862 i Karise Kirke, stilling: Banevogter, d. 04. maj 1924 i Sygeplejehjemmet i Herfølge, begravet 11. maj 1924 i Herfølge kirke.  Han blev gift med (1) Ane Sophie Hansdatter, gift 02 juli 1868 i Karise Kirke ( folie 26), f. 22. aug. 1841 i Viverup,Sønder Dalby , Fakse h. Præstø amt,Dk( folie 169), døbt 12. nov. 1841 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1842 i Kruule, konfirmeret 30. sep. 1855 i Tureby kirke (folie 177), reference god opførsel, fra skolen, d. 08. august 1889 i Ejøje, begravet 14. august 1889 i Herfølge kirke, dødsårsag Gigtfeber.  Han blev gift med (2) Johanne Jensen, gift 18. maj 1890 i Herfølge kirke, f. 19.dec. 1856 i Enderslev, Bjæverskov h. Præstø amt,Dk, hjemmedøbt 31. januar 1856 i hjemmet, fremstillet 11.marts 1857 i Enderslev kirke, vaccineret 28.april 1871 i Gjerring, konfirmeret 16. april 1871 i Vraaby kirke, d. 06. jan 1931 i Sygeplejehjemmet Herfølge, begravet 11. jan. 1931 i Herfølge kirke.

                    ii     Ane Pedersen, f. 29. marts 1868 i Frøslev  Stevns h, Præstø amt, Dk, døbt 17. maj   1868 i Frøslev kirke, konfirmeret 16. april 1882 i Frøslev kirke, vaccineret 08. aug 1868 i Christensen, d. 06.sep 1960 i Egeveg 1 Solrød strand, begravet 10.sep 1960 i Frøslev kirke, skifte 06 sep.1960 i skifteret i Roskilde.  Bårret Pige Maren Pedersdatter tjenende hos Gmd. Rasmus Jørgensen Frøslev

                             Indsidder Peder Rasmussen , Gmd Hans Olsen af Frøslev

                             Indsidder Jørgen Petersen af Lyderslev.

                            

                             Aar 1889 Ungkarl Hans Pedersen , Søn af Husm.Peter Rasmussen  i frøslev, tjenende i Frøslev og

                             Pige Ane Pedersen Datter af Peder Pedersen i Slaagård f, 29-3-1868 er hos Faderen.

                             Forlover: Peter Rasmussen og Peder Pedersen

                            

                             Attest 27. august s.å. fra Hellested Sogneråd, at Brudgommen ikke har modtaget Fattighjælp.

                             Folketælling 1890 bor de i Frøslev hos forældrene. Han blev gift med Hans Pedersen, gift 28, dec. 1889 i Frøslev kirke.

 

206.  Hans Nielsen, f. 22. april 1806 i  Jenstrup,Sønder Dalby,Fakse h. Præstø amt, Dk, døbt 26. maj 1806 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1820, konfirmeret 09. april 1820 i Sønder Dalby kirke (folie 213), stilling: Indsidder , Husmand ,Tømmermand, d. 01. jan 1884 i Jenstrup    ( fattiglem), begravet 05. jan 1884 på Sønder Dalby kirkegård.(folie 187).  1806 26. maj 2 Pinsedag blev Indsidder Niels Pedersen og Anns andersdatters Drengebarn Hans af Jernstrup,

         født d. 22 april bårret til Kirken af Pige Ellen sofie Pedersdatterīs Datter,

         fadderne var Gårdmand Lars Andersen af Drugstrup, Ungkarl Jens Pedersen,

          Peder Nielsen af Jernstrup og Pige Mette Olsdatter.

        

        

         Forlover  Indsidder i Borup Jørgen Hansen & Hans Nielsen gårdmand i Druestrup. Han blev gift med Ane Hansdatter, gift 19. juni 1830 i Sønder Dalby kirke.

                             Børn:

                    i      Niels Hansen, f. 05. sep. 1830 i Sønder Dalby, Fakse h.  Præstø amt  Dk( folie 99), hjemmedøbt 05. sep. 1830 i hjemmet, fremstillet 07. nov.1830 i Sønder Dalby kirke, døbt 05. sep. 1830 i Sønder Dalby, d. 24. nov. 1830 i Sønder Dalby, begravet 28. nov. 1830 på Sønder Dalby kirkegård (folie 114).  Karen Nielsdatter af Rode bar barnet.

                             Fadder gmd Hans Hansen, indsidder Peder Olsen, ungkarl Hans Hansen,

                             indsidder Peder Larsenīs kone alle af Druestrup.

                    ii     Bodil Kirstine Hansdatter, f. 24. aug. 1833 i Sønder Dalby, Fakse h. Præstø amt, Dk (folie 122), hjemmedøbt 26. aug 1833 i herredjemmet, fremstillet 13. okt. 1833 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1837 i Kruule, konfirmeret 15. april 1849 i  Sønder Dalby kirke (folie 272), reference temmelig god/god opførsel fra skolen.  Husmand Peder Rasmussenīs kone Kirsten Nieldatter af Druestrup b.b.

                             Fadder gmd Niels Hansen, gmd Peder Rasmussen,

                             gmd Martin Hansen,pige Ellen Hansdatter, alle Druestrup.

                    iii    Niels Hansen, f. 12. april 1835 i  Sønder Dalby, Fakse h. Præstø amt, Dk (folie 21), døbt 28. juni 1835 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1837 i Kruule, konfirmeret 30. april 1848 i Sønder Dalby kirke ( folie 318), reference temmelig god, god opførsel , fra skolen.  Pige Kirsten Hansdatter hjemme i Dalby,

                             gmd Andreas Olsen, gmd Hans Nielsen,

                             ungkarl Anders Larsen, pige Marie Lauridsdatter.

                                    alle Druetrup.

                    iv    Peder Hansen, f. 07. april 1837 i Sønder Dalby, Fakse h. Præstø amt (folie 32), hjemmedøbt 06. maj 1837 i herredjemmet, fremstillet 04. juli 1937 i Sønder Dalby kirke, d. 29. april 1838 i Sønder Dalby, begravet 04. maj 1838 på Sønder Dalby kirkegård (folie 506).  Pige birthe Nielsdatter af Tågerup.

                             Husmand Peder Rasmussen af Druestrup Overdrev

                             Martin Klausen, Jacob Jensen, Peder Madsenīs kone alle Tågerup Overdrev.

                    v     Peder Hansen, f. 01. feb. 1839 i Sønder  Dalby, Fakse h.  Præstø amt,Dk ( folie 42), hjemmedøbt 14. feb. 1839 i Sønder Dalby kirke, fremstillet 05. april 1839 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1839 i Kruule, konfirmeret 03. april 1853 i Sønder Dalby kirke, reference mådelig kunskab/ god opførsel fra skolen.  Pige Karen Hansdatter af Druestrup.

                             Fadder. Niels Hansen af Estrup gården,

                             husmand Peder Rasmussen af Druestrup overdrev

                             ungkarl Niels Hansen af Druestrup,

                             ungkarl Anders Nielsen af Høften.

           103.   vi    Ane Sophie Hansdatter, f. 22. aug. 1841 i Viverup,Sønder Dalby , Fakse h. Præstø amt,Dk( folie 169), døbt 12. nov. 1841 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1842 i Kruule, konfirmeret 30. sep. 1855 i Tureby kirke (folie 177), reference god opførsel, fra skolen, d. 08. august 1889 i Ejøje, begravet 14. august 1889 i Herfølge kirke, dødsårsag Gigtfeber.  Hun blev gift med Anders Jørgensen, gift 02 juli 1868 i Karise Kirke ( folie 26).

 

207.  Ane Hansdatter, f. 22. juli 1809 i Druestrup, Sd Dalby, Fakse h.  Præstø amt, Dk ( folie 11), hjemmedøbt 24. juli 1809 i hjemmet, fremstillet 17. sep. 1809 i Sønder Dalby kirke, vaccineret 1820, konfirmeret 1. s. e. Påske 1824 i Sønder Dalby kirke ( folie 250), reference fra skolen, mådelig god, d. 26. jan. 1888 i Jenstrup   ( Enke og fattiglem) (folie 209), begravet 03. fe. 1888 på Sønder Dalby kirkegård.  Båret af Pige Ellen Olsdatter,

         Fadder:Lars ?, Ole Kristensen, Peder Nielsen, pige + Olsdatter,

            alle Druestrup.

 

208.  Rasmus Christensen, f. 28 nov. 1773 på Ormedsløv Vemmelev, Slagelse h.  Sorø amt, Dk, d. 20 marts 1829 i Vemmelev, begravet 27. marts 1829 på Vemmelev Kirkegård, stilling: Gårdmand.  Gmd. Rasmus Kristensen på Vemmelev Mark Død d. 20. Marts 1829. Begravet på Vemmeløv Kirkegård d. 27. Marts 1929. 55 År gammel.

         --Anmeldelse.

         År 1829 den 21. Marts blev det anmeldt, at Gårdmand Rasmus Christensen på Vemmeløv Mark ved Døden er afgået. Dagen forud nemlig den 20de og herhos af hans efterlevende Enke Ane Pedersdatter blev opgivet at hans Arvinger ere:

         1.            en Søn Christen 20År gl.   2. en do. Anders 13 År gl.  3. en do. Jens 8 År gl. og

         4. en do. Peder 6 År gl. Han blev gift med (1) Margrethe Joensdatter, gift 30 juni 1806, gift 1802 i Vemmelev, f. i Dk, d. 13 dec. 1817 i Vemmelev.  Han blev gift med (2) Ane Pedersdatter, gift 23 okt.1818 i Vemmelev kirke, f. 17. april 1786 i   Vårby mark, Bjæverskov h. Forslev Sorø amt, Dk, d. 10. juni 1862 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt, begravet 17. juni 1862 på Vemmelev Kirkegård.

                             Børn:

                    i      Hans Rasmussen, f. 02 nov. 1806 i Vevmmelev mark, Sorø amt, Dk.  1806. Den 2den November lod Gårdmand af Vemmeløv Rasmus Christensen og Hustru Margrete Joens Datter deres den 24. Sep. Hjemmedøbte Søn Hans`s  Dåb bekræfte i Kirken, Hvorhen han blev bårren af Selveyer Husmand Andreas Larsens Kone Karen Christens Datter af Stude Mark og Gmd. Jens Larsens Hustru Margrete Lars Datter af Hemeshøy stod hos. Mands Faderne vare: Sognefoged Hendrich Hansen af Tårnborg Gården,  Peder Larsen af Boelslunde og Ungkarl Lars Christensen af Ormitsløv. Konen blev samme Dag introd.

                    ii     Christen Rasmussen, f. 11. dec. 1808 i Vemmelev mark, Sorø amt, Dk.  1808. Den 11. Dec. 3die Søndag i Advent lod Gårdmand af Vemmeløv Rasmus Christensen og Hustru Margrete Joens Datter deres af 29. Oct. Hjemmedøbte Søn Christens Dåb bekræfte i Kirken, hvor han blev frembårren af Møller Jørgensens Hustru Karen Ols Datter af Vemmeløv og Svend Olsens Hustrue Marie Joens Datter af Slagelse stod hos . Mands Fadere vare: Gmd. Lars Christensen af Ormitsløv, Andreas Larsen af Stude Mark og Jens Larsen af Vemmeløv. Konen introd.

                    iii    Anders Rasmussen, f. 08 aug 1815 i Vemmelev mark Sorø amt,Dk.  1815. Anders Rasmussen født 8de Aug. 1815 Søn af Gdm. Rasmus Christensen og Hustrue Margrete Joens Datter Døbt 17. Sep. 1815.

                            

                             Fortalt af Bmd. Rasmus Pedersen Lundforlund.

                            

                             Anders Rasmussen  f. 8 Aug. 1815 blev Gift og bosat i Hemmeshøj og var alle sine Dage Daglejer. Han boede i Lejehus. Døde omkring 1885. Han havde kun en Datter, som vistnok nu i 1918 bor i København.

                    iv    Jens Rasmussen, f. 21. sept. 1820 på Vemmelev mark , Slagelse h. Sorø amt;Dk, døbt 10. dec. 1820 i Vemmelev kirke.  1820. Jens Rasmussen født 21. Okt. 1820. Søn af gmd. Rasmus Kristensen og Hustru Ane Pedersdatter på Vemmelev Mark. Døbt 10. Dec. 1820.

                            

                             Jens Rasmussen f. 21 Okt. 1820. Blev gift med en Enke med 3 a`4 Børn og fik et Hus med ca. ½Td. Ld. stort Vænge i Halkevad, Skørpinge Sogn. De fik en Søn sammen, som nu ( 1918 ) bor i samme Hus.

           104.   v     Peder Rasmussen, f. 05. april 1822 på Vemmelev mark , Slagelse h. Sorø amt, Dk, døbt 21. juni 1822 i Vemmelev kirke, konfirmeret 1837 i Vemmelev kirke, d. 09. dec. 1891 i Vemmelev, begravet 17. dec. 1891 på Vemmelev Kirkegård, stilling: Boelsmand -- Husmand, dødsårsag Koldbrand.  Han blev gift med Gjertrud Marie Rasmusdatter, gift 04 .april 1851 i Vemmelev kirke.

 

209.  Ane Pedersdatter, f. 17. april 1786 i   Vårby mark, Bjæverskov h. Forslev Sorø amt, Dk, d. 10. juni 1862 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt, begravet 17. juni 1862 på Vemmelev Kirkegård.  1818. Viet d. 23. Okt. I Kirken Rasmus Kristensen Gård- og Enkemand på Vemmeløv Mark 44½ År gammel og Ungpige Ane Pedersdatter af Vårby Mark. Forlovere: Gårdmand Mads Pedersen Vårby Mark og Anders Larsen Vemmelev Mark.

         Bruden var 32 År gl.

         Ane Pedersdatter Enke efter Gmd. Rasmus Kristensen Vemmeløv Mark .

         Død 10. Juni 1862. Begravet på Vemmeløv Kirkegård 17. Juni 1862. 78 År gammel.

         Skiftet d.11. Juni.

 

210.  Rasmus Larsen, f. 16 aug.1788 i Refsvindinge Svendborg amt, Dk, d. 26 sep. 1834 i Vemmelev, Slagelse h., begravet 02. Okt. 1834 på Vemmelev kirkegård Sorø amt.  Året 1831 flytter Rasmus Larsen med familien fra Refsvindinge ti Vemmelev i Sorø amt. Han blev gift med Karen Nielsdatter, gift 18 dec.1819 i Skellerup kirke , Vindinge h.Svendborg amt.

                             Børn:

                    i      Niels Rasmussen, f. 17. marts 1820 i Refsvindinge, Vindinge h. Svendborg amt,Dk, hjemmedøbt 17, marts i hjemmet, fremstillet 16. april 1820 i  Skellerup kirke Svendborg amt, vaccineret 24 juli 1822 ved Distrektslæge Fryd i Nyborg, konfirmeret 1834 i Vemmelev kirke.  Søn af Tjenestekarl i Refsvindinge Rasmus Larsen og hustru Karen Nielsdatter,

                             som havde Barsel hos sin Moder  gaardmand Niels Rasmussens Enke i Skellerup

                            

                             Lille Møllers hustru, Husmand Mads Henriksens hustru i Saaderup, Avlskarl Hans Matthisen,

                             Ungkarl  og Væver Peder Larsenved Refsvindinge Væver Peder Clausenved Skellerup.

                    ii     Lars Rasmussen, f. 05. okt. 1821 i Refsvindinge, Vindinge h.  Svendborg amt,Dk, hjemmedøbt 05. okt. 1821 i hjemmet, fremstillet 16. dec. 1821 i Kullerup kirke, vaccineret 27. juli 1822. ved Fryd, konfirmeret 1836 i Vemmelev kirke.  Søn af Gaardmand Rasmus Larsen og hustru Karen Nielsdatter ved Kullerup.

                            

                             Pige  Johanne Larsdatter fra Nyborg ar det.

                             fadder Gaardmædene Lars Hansen, Niels Mortensen, Mads Forpagter og Kone

                             alle af Kullerup.

                    iii    Peder Rasmussen, f. 4. okt. 1823 i Refsvindinge, Vindinge h.  Svendborg amt,Dk, hjemmedøbt 04. okt. 1823 i hjemmet, fremstillet 16. nov. 1823 i Kullerup kirke, vaccineret 08. aug. 1824 ved Fryd, konfirmeret 1837 i Vemmelev kirke.  Søn af Selvejergaardmand Rasmus Larsen  og hustru Karen Nielsdatter i Kullerup.

                            

                             Pigen Ane  Sørensdatter af Røjrup bar det.

                             Fadder Gaardmændene  Mads ? Niels Hansen, Niels Mortensen og Kone

                             alle af Kullerup.

                    iv    Jørgen Rasmussen, f. 27. okt. 1825 i Refsvindinge, Vindinge h.  Svendborg amt,Dk, hjemmedøbt 27 okt. 1825 i hjemmet, fremstillet 04. dec. 1825 i Kullerup kirke, vaccineret 01. aug 1826 i Fryd, konfirmeret 1840 i Vemmelev kirke.  Søn af Selvejergaarmand Rasmus Larsen junior og hustru Karen Nielsdatter i Kullerup

                            

                             Pigen Maren Larsdatter bar det,

                             Fadder Gaardmændene  Niels Mortensen, Jørgen Rasmussen Mads  ? og Kone

                             alle af Kullerup.

           105.   v     Gjertrud Marie Rasmusdatter, f. 04. juli 1828 i Refsvindinge Svendborg amt, Dk, hjemmedøbt 04 juli 1828 i hjemmet, fremstillet 03. aug. 1828 i Refsvindinge kirke, vaccineret 04 sep. 1829 ved Fryd, konfirmeret 1843 i Vemmelev kirke, d. 17 marts 1896 på Korsør sygehus, begravet 24 marts 1896 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt, dødsårsag Mavekartar.  Hun blev gift med Peder Rasmussen, gift 04 .april 1851 i Vemmelev kirke.

                    vi    Søren Rasmussen, f. 08. feb. 1833 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt,Dk, døbt 08. juli 1833 i Vemmelev kirke, konfirmeret 1847 i Vemmelev kirke.

                    vii   Rasmine Rasmusdatter, f. 18. marts 1835 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt,Dk, hjemmedøbt 19.marts 1835 i hjemmet, døbt 20. april 1835 i Vemmelev kirke, vaccineret 25.juli 1842.  Datter af afdød  gardmand Rasmus Larsen og hustru Karen Nielsdatter i Vemmelev

                            

                             husmand Rasmus Nielsenīs kone Ane Sørensdatter af Vemmelev

                             gaardmand mads Sørensen og husmand Rasmus Nielsen

                             og Niels Sørensen alle af Vemmelev.

 

211.  Karen Nielsdatter, f. 01. aug. 1801 i Skellerup, Vindinge h. Svendborg amt, Dk, døbt 30. aug 1801 i Skellerup kirke, vaccineret 20 juli 1813, konfirmeret 1816 i Skellerup kirke, d. 04. nov.1870 i Vemmelev, begravet 11.nov 1870 på Vemmelev kirkegård Sorø amt, dødsårsag ubekendt.

         Navnet "  Karen  "

        

         Uden tvivl har  Navnet Karen været  det mest yndede af alle Navne i Spjellerup Sogn  da Karen er den mest gængse Danske Form for Helgenavnet Katharina . Denne Helgen blev i den Katolske Tid dyrket med stor Nidkærhed i Spjællerup. Der fandtes et St. Karens eller Karines Gilde. I Kirken havde hun et Alter og Spjællerup Præster førte hendes Billede  eller Hjul ( kendemærket for denne Helgen  er deres Segl.--

         ( Samlinger til den Danske Historie 1 S.4.og J.F. Fenger " Helgensager "  i Kirkehistoriske Samlinger Bind 2 S.13 - 1853-56 )

         . Hun blev gift med (1) Rasmus Larsen, gift 18 dec.1819 i Skellerup kirke , Vindinge h.Svendborg amt, f. 16 aug.1788 i Refsvindinge Svendborg amt, Dk, d. 26 sep. 1834 i Vemmelev, Slagelse h., begravet 02. Okt. 1834 på Vemmelev kirkegård Sorø amt.  Hun blev gift med (2) Jens Nielsen, gift 17. juli 1835 i Vemmelev kirke, f. 1808 i Havrebjerg , Holbæk amt ,Dk, døbt 20. marts 1808 i Havrebjerg kirke, konfirmeret 1822 i Havrebjerg , Holbæk amt ,Dk, d. 13 marts 1879 i Vemmelev, begravet 21 marts 1879 i Vemmelev kirke, vaccineret 02 sep 1808, stilling: Gaardmand.

                             Børn:

                    i      Niels Rasmussen, f. 17. marts 1820 i Refsvindinge, Vindinge h. Svendborg amt,Dk, hjemmedøbt 17, marts i hjemmet, fremstillet 16. april 1820 i  Skellerup kirke Svendborg amt, vaccineret 24 juli 1822 ved Distrektslæge Fryd i Nyborg, konfirmeret 1834 i Vemmelev kirke.  Søn af Tjenestekarl i Refsvindinge Rasmus Larsen og hustru Karen Nielsdatter,

                             som havde Barsel hos sin Moder  gaardmand Niels Rasmussens Enke i Skellerup

                            

                             Lille Møllers hustru, Husmand Mads Henriksens hustru i Saaderup, Avlskarl Hans Matthisen,

                             Ungkarl  og Væver Peder Larsenved Refsvindinge Væver Peder Clausenved Skellerup.

                    ii     Lars Rasmussen, f. 05. okt. 1821 i Refsvindinge, Vindinge h.  Svendborg amt,Dk, hjemmedøbt 05. okt. 1821 i hjemmet, fremstillet 16. dec. 1821 i Kullerup kirke, vaccineret 27. juli 1822. ved Fryd, konfirmeret 1836 i Vemmelev kirke.  Søn af Gaardmand Rasmus Larsen og hustru Karen Nielsdatter ved Kullerup.

                            

                             Pige  Johanne Larsdatter fra Nyborg ar det.

                             fadder Gaardmædene Lars Hansen, Niels Mortensen, Mads Forpagter og Kone

                             alle af Kullerup.

                    iii    Peder Rasmussen, f. 4. okt. 1823 i Refsvindinge, Vindinge h.  Svendborg amt,Dk, hjemmedøbt 04. okt. 1823 i hjemmet, fremstillet 16. nov. 1823 i Kullerup kirke, vaccineret 08. aug. 1824 ved Fryd, konfirmeret 1837 i Vemmelev kirke.  Søn af Selvejergaardmand Rasmus Larsen  og hustru Karen Nielsdatter i Kullerup.

                            

                             Pigen Ane  Sørensdatter af Røjrup bar det.

                             Fadder Gaardmændene  Mads ? Niels Hansen, Niels Mortensen og Kone

                             alle af Kullerup.

                    iv    Jørgen Rasmussen, f. 27. okt. 1825 i Refsvindinge, Vindinge h.  Svendborg amt,Dk, hjemmedøbt 27 okt. 1825 i hjemmet, fremstillet 04. dec. 1825 i Kullerup kirke, vaccineret 01. aug 1826 i Fryd, konfirmeret 1840 i Vemmelev kirke.  Søn af Selvejergaarmand Rasmus Larsen junior og hustru Karen Nielsdatter i Kullerup

                            

                             Pigen Maren Larsdatter bar det,

                             Fadder Gaardmændene  Niels Mortensen, Jørgen Rasmussen Mads  ? og Kone

                             alle af Kullerup.

           105.   v     Gjertrud Marie Rasmusdatter, f. 04. juli 1828 i Refsvindinge Svendborg amt, Dk, hjemmedøbt 04 juli 1828 i hjemmet, fremstillet 03. aug. 1828 i Refsvindinge kirke, vaccineret 04 sep. 1829 ved Fryd, konfirmeret 1843 i Vemmelev kirke, d. 17 marts 1896 på Korsør sygehus, begravet 24 marts 1896 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt, dødsårsag Mavekartar.  Hun blev gift med Peder Rasmussen, gift 04 .april 1851 i Vemmelev kirke.

                    vi    Søren Rasmussen, f. 08. feb. 1833 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt,Dk, døbt 08. juli 1833 i Vemmelev kirke, konfirmeret 1847 i Vemmelev kirke.

                    vii   Rasmine Rasmusdatter, f. 18. marts 1835 i Vemmelev, Slagelse h. Sorø amt,Dk, hjemmedøbt 19.marts 1835 i hjemmet, døbt 20. april 1835 i Vemmelev kirke, vaccineret 25.juli 1842.  Datter af afdød  gardmand Rasmus Larsen og hustru Karen Nielsdatter i Vemmelev

                            

                             husmand Rasmus Nielsenīs kone Ane Sørensdatter af Vemmelev

                             gaardmand mads Sørensen og husmand Rasmus Nielsen

                             og Niels Sørensen alle af Vemmelev.

                    viii  Niels Jensen, f. 28. april 1837 i Vemmelev , Slagelse h. Sorø amt, Dk, hjemmedøbt 25. april 1837 i hjemmet, fremstillet 04. juni 1837 i Vemmelev kirke.  Julius Hansens datter Trine Hansen, Gaardmændene Mads Sørensen og Christoffer Jacobsen

                             og ungkarl Lars Rasmussen alle af Vemmelev.

                    ix    Rasmus Jensen, f. 21 juni 1840 i Vemmelev , Slagelse h. Sorø amt, Dk, hjemmedøbt 26. aug 1840 i hjemmet, fremstillet 02 sep 1840 i Vemmelev kirke, konfirmeret 1. søn. e. Paaske 18 i Vemmelev kirke, vaccineret 05 sep. 1840.  Pigen Maren Larsdatter, Gaardmændene  Rasmus Nielsen, Lars Jacobsen

                             og ungkarl ? Christoffersen alle af Vemmelev.

                    x     Jens Peder Jensen, f. 03 august 1841 i Vemmelev , Slagelse h. Sorø amt, Dk, døbt 05 aug 1841 i Vemmelev kirke, konfirmeret i. sønd. e. Påske 18 i Vemmelev kirke, vaccineret 25 juli 1842.  Gaardmand Hans Nielsens kone Karen Jensdatter

                             gaardmand Peder Nielsens kone Ane Larsdatter, gaardmand Hans Nielsen

                             og Peder Nielsen og ungkarl Niels Rasmussen alle af Vemmelev.

                    xi    Ludvig Jensen, f. 18. maj 1846 i Vemmelev , Slagelse h. Sorø amt, Dk, døbt 28. juni 1846 i Vemmelev kirke, konfirmeret 30. sep.1860 i Vemmelev kirke, vaccineret 27, juli 1852.  Baaret af gmd Peder Nielsens kone Ane Larsdatter af Vemmelev,

                             fadder.gmd Rasmus Nielsens kone Ane Sørensdatter. gmd Peder Nielsen af Vemmelev, ungkarl Niels Rasmussen af Slagelse landsogn.

 

212.  Christen Petersen, f. 20 jan. 1796 i Kausemarken  Gjerslev, Løve h Holbæk amt, Dk, d. 07. juli 1845 på  Bredlængde, begravet 13. nov. 1845 på Gierslev kirkegård, stilling: Husmand.  Anno 1796 den 20de Januarii blev Husmand Peder Christensen  og Hustru Maren Hansdatter af Causehuuset på Knudstrup Mark, deres liden Søn født, som  den 24 Januarii næstefter blev døbt og kaldet Christen  Bårren af Jens Olsens Pige Marie Fadderne var : Niels Nielsens Kone Kirsten, Niels Hansen, Anders Jensen, Niels Jensen,, Jens Olsens Kone alle af Knudstrup. (konen) Introduceret 2 Søndag i Fasten. Christen naturlige Kopper 1802. Attest af 25 Mai 1811.

        

                                                     Lejehusmand.

        

                            Christen Pedersen og Hustru Maren Larsdatter.

        

                        Boende på Brileng, Knudstrup Mark, Gjerslev Sogn.

        

                                                                                      Samlet Livsskildring.

        

         Christen Pedersen er født på Kausemark den 20 Jan . 1796.og Maren Larsdatter født, som uægte Barn , i Løve 21 Dec. 1799. Ved hendes Konfirmation 1814 nævnes at hendes Fader er Gårdm. Lars Jensen i Løve. - Efter Konfirmationen blev Maren sat i Tjeneste hos Præsten i Finderup, hvor hun var Barnepige, til hans Datter Susanne.

               Christen og Maren havde Bryllup 20 Sep. 1823. De boede derefter først i nogle År i et jordløst Hus på Løve Mark, hvor Datteren Anne Margrethe blev født 10 Apr. 1825. Omkring 1830 fik de et af Bødstrupgårds Huse på Brileng i Leje og her fik de deres fremtidige Hjem.

               Det var ellers hårde Konditioner Christen Pedersen måtte gå ind på for her atfå et tarveligt Husly og 4 Td.Ld. Jord at Dyrke. Han skulde ( Ifølge Bødstrupgårds Jordebog 1843)  årligt forrette 104 "Ugedage", høste 1½ Td. Ld. Kornog vedligeholde 50 Favne Hegn, samt pille 20 Td. Ld. Kartofler op på Bødstrupgård, mod at få hver 9de Skp. Kartofler. Dertil skulde han årlig betale i Kirke-og Kongetiende til Bødstrup 7 Skp Byg, hvilke Tiende Herremanden betalte af Jorden til Slagelse Hospital.

                Som man let kan forstå var det da også meget fattigt for Christen i hele hans Levetid, han måtte for at tjene tilsit eget og Familiens Ophold, stadig gå på Arbejde på Bødstrup, 1/3 af Året på Pligtarbejde og de 2/3 af Året for en meget ringe Dagleje og så måtte han selvfølgelig altid arbejde i si egen Bedrift på de hellige Dage.

        

                              Træk fra Arbejdspladsen på Bødstrupgård.

        

         I 1830 - 40erne dyrkede Herremanden på Bødstrupgård, Emil van Deurs en Mængde Raps . Denne blev skåret af med Segl( Et sådant Segl mærket V.D. = Van Deurs købte Bedstefader J.P.C.s mange År efter på en Auktion på Bødstrup, det findes endnu på Stedet på Løve Mark). Når Rapsen skulde tærskes sammenkaldtes Godsets 30 hoverigørende Bønder og Lejehusmændene, så der var rigeligt af Arbejdskraft. De tærskede Rapsen på Pressenninger uden for Gården, medens en Musikanter spillede på Violin for dem.Musikken livede op så Arbejdet gik med Liv og Lyst hele Rapstærskningen igennem. Rapshalmen blev bagefter brændt ude på MarkenBedstefader var med at ride Hestene, når de kørte Rapsen Hjem på Sluffer, mens han var 8 a 10År gammel

              De forkuede og uvidende Husmænd og Hovbønder havde mange både morsomme og rå Løjer for når Lejligheden tilbød sig på Herregården. Ved alle Lejligheder  væddede man og Vædemålet gjaldt altid en Flaske Brændevin, man drak dengang Brændevin i store mængder, da den kunde fås billigt.

              En Dag fik Husmændene pudset to Mænd sammen at tage Tag, sligt gik for øvrigt tit på . Den ene var en stor stærk , men klodset Mand, den anden var en lille hidsig Mand. Den store kastede straks den lille til Jorden og slog løs på ham, idet han sagde:" Jeg skal S….g….m… slå dig fordervet dit lille Skidt." Nu var der imidlertid et Par af Tilskuerne, der tog de kæmpende i Benene og vendte omkring med dem, så den lille kom ovenpå og nu kan det nok være, at der vankede Knubs til den store. Da denne Omgang havde stået på en Tid, sagde den store:" Hvorfor skal vi fattige forkuede Husmænd ligge her og hade hverandre, der er nok som vil hade vos, la vos nu hellere holde op ? " Dette fremkaldte en stormende Latter blandt Tilskuerne,  da den store blev så medgørelig efter at han havde fået nogle Klø.

         (Fortalt af Bedstefader J.P. Christensen, der som lille Dreng måtte løbe ud på Gården med Mad til Faderen).

        

                                                  Christen Pedersens Død.

        

        

         Han døde efter ca. 6 Ugers Sengeleje Christen Pedersen af Tæring den 7 Juli 1845, kun 49 År gl. Som Skifteregistreringen viser var der kun få, fattige Stumper af Indbo, der fandtes i det lille Husmandshjem. Det hele havde kun en Værdi af 37 Rd. 3 M. 8 Sk.  deri indbefattet Værdien af en Ko, 3 Får og en Gris, men derimod var der rigeligt af Gæld. Efter at Begravelse- og Skifteomkostningerne var medregnet, blev Gælden udregnet til at beløbe sig til 48 Rd. 4 4/5 Skilling. Der kunde altså aldrig blive en Skilling i Fædrearv til Børnene. Maren måtte forpligte sig til over for Skifteretten at tilsvare og betale Gjælden afgøre Lejeafgivten og opdrage Børnene, " Dette var nu lettere sagt end gjort, thi hvorledes skulde denne fattige Enke bære sig ad med at opfylde dette Løfte.

         1845.

         Christen Pedersen, Hmd. På Bredlængde født på Kausemark her i Sognet. 49 År.

         Død 7 Juli begr. 13 Juli 1845 (Dødsårsag) Tæring.

         Bødstrup(Skiftrattest) 7/7-45. Lüg Att. 11/7-45. Han blev gift med Maren Larsdatter ( Uægte barn), gift 20. sep .1823 i Gierslev kirke Holbæk amt.

                             Børn:

                    i      Anne Margrethe Christensdatter, f. 10. april 1825 på Løve mark ,Løve h. Holbæk amt,Dk, døbt 16. april 1825 i Gierslev kirke.  Ane Margrethe Christensdatter. Født 10 Maj 1825 Datter af Indsidder Christen Pedersen og Kone Maren Larsdatter af Løve Mark.Dåb consum i Kirken 16 Apr. 1825. Båret af Gmd. Anders Jensens Kone i Knudstrup. Indsidder Niels Sørensens Kone i Løve.Mandsf.- Ungkarl Morten Andersen og Gmd. Jens Nielsen af Knudstrup og Bmd. Hans Pedersen på Juelsborg Mark

                            

                             1.    Ane Margrethe Christensdatter.

                            

                             Født 10 Maj 1825. Blev gift med Hans P. Poulsen Søn af Hmd. Poul Andersen på Toelstang. I en Årrække efter Bryllupet boede de i det firkantede Hus ved Knudstrup Teglværk, hvor han var Teglværksarbejder. Derefter fik de Hus i Fæste i Mullerup By. H.P. Poulsen gik nu for det meste på Arbejde ved Mullerup Teglværk. Når han ikke havde andet Arbejde stod han hjemme og lavede forsk. Træarbejder.

                              Han døde 1897. Margrethe levede til 1911. og blev således 86 År gl. Hun boede til det sidste i nævnte Hus i Mullerup. Først da hun blev Syg til Døden kom hun hen til Sønnen Christen på Teglværkets Gård og døde der efter ca. 3 Mdr. Sygdom.

                              De havde 7 Børn: 1. Sønnen Anders , døde ca. 7 År gl. 2. Den ældre Christen døde 14 År gl. 3. Jens Peder 4. Stine rejste til Amerika. 5. Christen Poulsen, den Yngre var gift 2 Gange og havde 7 a 8 Børn. Var til sidst Bestyrer på Teglværkets Gård i Mullerup og døde der et Årstid efter Moderen. 6. Lars Peder boede i lang Tid i et afsides beliggende Hus mellem Rye og Helsinge. Bor nu ved Gørlev. Har været gift 2 Gange og har 3 a 4 levende Børn.7. Oline Marie gift med Hmd. Chr. Nielsen ved Hovgærdet Løve Mark. De har 7 Børn.

           106.   ii     Jens Peter Christensen, f. 16. nov. 1831 i Løve mark ( Juelborgsmarken)  Holbæk amt, Dk, døbt 26. dec. 1831 i Gierslev kirke, Løve h. Holbæk amt, vaccineret 19. juli 1832, konfirmeret 19. april 1846 i Geirslev kirke, d. 18 .marts 1908 i Løve mark, begravet 25. marts  1908 på Gierslev kirkegård, stilling: Boelsmand.  Han blev gift med Mette Kirstine Hansdatter, gift 24. marts 1860 i Gierslev kirke.

                    iii    Niels Christensen, f. 22. juni 1834 på Løve mark, Løve h.  Holbæk amt,Dk, døbt 27. juli 1834 i Gierslev kirke.

                             Niels Christensen, født 22 Juni 1834. Forældre: Huusmand Christen Pedersen af Knudstrup Mark og Hustru Maren Larsdatter, Hjemmedøbt formedelst Svaghed d.26 Juni. Dåben publiceret i Kirken d. 27 Juli 1834 Faddere: 1. Pigen Ane Pedersdatter tjenende i Knudstrup 2. Hmd. Niels Madsens Kone Bodil af Bredlængde 3. Gmd. Niels Jensen af Knudstrup 4. Ungkarl Mads Larsen hos Nielsen i Gjerslev 5. Hmd. Hans Madsen i Bredlængde

                            

                             3.    Niels Christensen.

                            

                                                                              Vielse 1862.

                               (  ifølge Gjerslev Kirkebog.)

                            

                             Ungkarl Niels Christensen Søn af afd. Christen Pedersen og Hustru Maren Larsdatterpå Bredlængde. Stedsøn af Hmd. Niels Olsen ib. Født 22 Juni 1834 og

                             Pige Dorthea Henriksdatter , Datter af Gmd. Henrik Vestesen og Hustru Maren Rasmusdatter på Løve Mark, født 13 Jan. 1838, Viede i Kirken 14 Nov. 1862 Anmeldt 19 Sep. Forlovere: Henrich Westesen - Niels Olsen ( m.p.P.)

                            

                            

                               Niels Christensen boede først en Del År i et Hus , som var udlagt fra hans Svigerfaders Gård ved Løve Hundekrog.senere Rasmus Klüms Hus. Derefter købte han et Hus i Ny Holmstrup ved Slagelse, hvor han boede nogle År, der høret 6-6 Td. Ld. Jord til. De sidste År af deres liv boede Ægteparret i et Hus ved Gjørlev.Niels Christensen var en høj, kraftig bygget Mand, frisk og Sund.

                              Dorthea døde i Året 1915 og 2 År efter døde Niels Christensen den 15 Juli 1907 -

                              73 År gl. og blev begravet på Gørlev Sognekirkegård d. 22 Juli s. År. Han efterlod sig 6-7000 Kr. som Familien arvede,  da han ingen Børn havde.

                    iv    Hans Christensen, f. 27. april 1840 på Løve mark, Løve h.  Holbæk amt,Dk, døbt 08. juni 1840 i Gierslev kirke.  Hans Christensen, født 27 Apr 1840 Forældre: Huusmand Christen Pedersen af Knudstrup Mark og Hustr. Maren Larsdatter. Døbt i Kirken d. 8de Juni- 2den Pinsedag 1840. Faddere:1.Pigen Anne Sophie Nielsdatter af Knudstrup 2. Husm. Mads Larsens Kone ,Mette af Knudstrup Mark 3. Hmd. Niels Jensen af Knudstrup, 4.Hmd. Poul Pedersen af Drøsselbjerg (Christen Pedersens Broder) 5. Hmd. Niels Madsen Løve Mark

                            

                                                                                       4.Hans Christensen.

                             Han var 2 Gange gift, første Gang  gift og bosat i Mullerup. Konen hængte sig.

                             Nogle År efter giftede han sig atter og fik Bopæl i Løve By, hvor han ernærede sig som Arbejdsmand, men 4 Mdr. efter Brylluppet hængte han sig.

                            

                             Oplysning fra Gjerslev Kirkebog.

                             Enkemand Hans Christensen  af Løve 42 År gl. født 27-4-1840 og Pigen Birthe Marie Nielsen af Havrebjerg, Datter af Niels Pedersen og født 7 Jan. 1851. Viede d. 6te Maj 1882 efter Tillysning i Kirken. Forlovere: Niels Christensen.- Hans Peder Nielsen.

                            

                             Hans Christensen  Arbejdsmand i Løve gift 42 År, død 30te Aug. Begr. 3 Sep.

                             1882. Skifteattest af 31 Aug . Distriktslæge Prahls Attest af 31 Aug. For at han ved Hængning havde endt sit Liv. ".

 

213.  Maren Larsdatter ( Uægte barn), f. 21 dec. 1799 i Løve ,Holbæk amt, Dk, døbt 26. dec.1799 i Gierslev kirke, konfirmeret 1814 i Løve, d. 5 nov. .1880 i Løve mark, begravet 12. nov. 1880 på Gierslev kirkegård.  Gjerslev Sogn Kirkebog 1799.

         Maren uægte født 21 Dec. , døbt 26 Dec. Forældre:  Karen Pedersdatter og Lars Jensen Karl hos Lars Jørgensen Selveier angivet, som Barnefader - meldt ved Peer Christensen Husmand i Løve. Tilskrevet den kongelige Amtstue i Kallundborg datom d. 31 Dec. d. År Faddere: Poul Olsen- G.Kone Johanne - Christen Jensens K. - Lars Jørgensen Jeppe Pedersen , Niels Peersen alle i Løve.

        

         Fra Gjerslev Kirkebog og Bødstrup Skifteprotocol.

         1814.

         Maren Larsdatter Datter af Gmd. Lars Jensen i Løve, født 21 Dec. 1799. Konfirmeret 17 Apr 1814.

        

         Ungkarl Christen Pedersen af Knudstrup 24 År Gl. (Alderen fejlagtig) og Pige Maren Larsdatter af Knudstrup 25 År gl. viede i Kirken 20 Sep. 1823. Forlovere: Gmd. unge Jens Nielsen i Knudstrup og Hmd. Niels Pedersen på Toelstang.

        

         Marens biologiske far er Lars Jensen gårdmand i Løve.

                                          Maren bliver anden Gang gift.

         Hun så ingen anden Udvej til at holde sig på rette Køl, end at gifte sig igen snarest muligt. Det varede da heller ikke længe før hun fik ledt sig en Mand op, thi allerede d. 5. Sep. 1845 blev hun Viet til Ungkarl Niels Olsen Gmd. Ole Pedersens Søn fra Rerslev, som tjente hos Gmd. Henrik Vest på Løve Mark, ved Hundekrogen. Måske har Niels Olsen ejet nogle Penge, så den værste af Marens Gæld kunne blive betalt, det går da i alt fald fra nu af fremad i det lille Hjem.Maren var da også en rask Kone, som holdt Huset rent og pænt. Hun var lille af Vækst og havde et godmodigt Sind. Hendes andet Ægteskab var barnløst.

        

        

         . Hun blev gift med (1) Christen Petersen, gift 20. sep .1823 i Gierslev kirke Holbæk amt, f. 20 jan. 1796 i Kausemarken  Gjerslev, Løve h Holbæk amt, Dk, d. 07. juli 1845 på  Bredlængde, begravet 13. nov. 1845 på Gierslev kirkegård, stilling: Husmand.  Hun blev gift med (2) Niels Olsen.

 

214.  Hans Nielsen, f. 12 feb. 1796 i  Smedegård Causlundemark Knudstrup Holbæk amt Dk, d. 25 marts 1854 i Knudstrup, begravet 01. apr.1854 på Finderup kirkegård  i stilhed u/ jordpåkastelse, dødsårsag Hængt sig.  Anno 1796. den 17 Februarii havde Gårdmand Niels Hansen og Hustru Anne Kirstine af Knudstrup en Søn til Dåben, kaldet Hans båren af Morten Jensens Kone Johanne af Drøsselb. Faddere vare: Niels Nielsen, Torkild Larsen, Anders Jensen, Niels Jensen, Peder Andersen, og Peder Nielsens Kone alle af Knudstrup. Barnet er født d. 12de Febr. Introduceret Skirtorsdag. Han blev gift med (1) Dorthe Larsdatter, gift 24 okt 1821 i Finderup kirke, f. 1794 i Finderup sogn, Løve herred, Holbæk amt, Dk, d. 19, feb. 1830.  Han blev gift med (2) Anne  Jensdatter, gift 05. juni 1830 i Finderup kirke, Løve h. Holbæk amt, f. 28. april 1804 i Høng Hundekrog  Løve h.Holbæk amt, Dk, døbt 06. maj1804 i Finderup kirke, konfirmeret 1819, d. 10. nov. 1860 i Som sindsyg i Knudstrup, begravet 16 nov. 1860 på Finderup kirkegård.

                             Børn:

                    i      Hans Hansen, f. 01 dec.1818 i Knudstrup, Gjerslev , Løve herred, Holbæk amt, Dk.

                    ii     Christen Hansen, f. 05. feb .1822 i Knudstrup, Gjerslev, Løve herred, Holbæk amt, Dk.

                    iii    Niels Hansen, f. 12 dec. 1824 i Knudstrup, Gjerslev, Løve herred, Holbæk amt, Dk, d. 23 april 1825.

                    iv    Johanne Marie Hansdatter, f. 07 okt 1827 i Knudstrup, Gjerslev, Løve herred, Holbæk amt, Dk.

                    v     Jens Hansen, f. 26. jan 1831 i Knudstrup, Løve h. Holbæk amt,Dk, d. 15. juni 1831 i Knudstrup, begravet juni 1831 på Finderup kirkegård.

                    vi    Dorthe Kirstine Hansdatter, f. 02. dec 1834 i Knudstrup, Løve h.  Holbæk amt,Dk, døbt 31. jan. 1835 i Finderup kirke.

           107.   vii   Mette Kirstine Hansdatter, f. 27 jan. 1837 i Knudstrup, Løve h. Holbæk amt, Dk, døbt 27. marts 1837 i Finderup kirke, vaccineret 15, juni 1837, d. 19 aug 1900 i Gierslev, begravet 25 aug 1900 på Gierslev kirkegård.  Hun blev gift med Jens Peter Christensen, gift 24. marts 1860 i Gierslev kirke.

                    viii  Anne Kirstine Hansdatter, f. 25. juli 1841 i Knudstrup , Løve h. Holbæk amt, Dk, døbt 25. sep. 1841 i Finderup kirke.

 

215.  Anne  Jensdatter, f. 28. april 1804 i Høng Hundekrog  Løve h.Holbæk amt, Dk, døbt 06. maj1804 i Finderup kirke, konfirmeret 1819, d. 10. nov. 1860 i Som sindsyg i Knudstrup, begravet 16 nov. 1860 på Finderup kirkegård.

 

216.  Jens Pedersen, f. 12 feb. 1797 i St.  Valby , Ågerup s. Sømme h. Roskilde amt,Dk, døbt 19. feb.1797 i Ågerup kirke, d. 18. Feb. 1873 i Allerslev, Lejre Voldborg h. Rosk. amt, begravet 26. feb. 1873 på Allerslev kirkegård, stilling: Skrædder og Klokker.  Februar d. 19de

         Domin Sexagesima havde Hmd og Skræder Peder Jørgensen og Hu-

         strue Inger Pedersdtr af? Store-Valbye, en Søn til Daaben i Aa-

         gerup *Kærke. Barnet var født den 12te næstforhen. Det blev

         *holde til Daaben af Gmd. Hans Espensens Hustrue Ane Raas-

         musdtr, og bekom i Daaben det *Naven Jens. Faddrene vare:

         Hmd. Lars Olesen af Jyllinge, ovennævnte Gmd. Hans Espensen

         Ungkarl Anders Hansen, Gmd. Ole Pedersens Hustrue Bir-

         the Pedersdtr, og Hmd. Jørgen Pedersens Hustrue Margrethe Nielsdtr

         Alle .. af Store-Valbye - Introduceret Domin. Lætare d. 26de Martii ejusdem

        

         14. dec. 1822  Forlover Anders Hansen Osted og gårdmand Niels larsen Allerslev. Han blev gift med Kirstine Nielsdatter, gift 14 dec. 1822 i Allerslev kirke.

                             Børn:

                    i      Maren Jensdatter, f. 01.okt. 1824 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt,Dk, hjemmedøbt 03. okt. 1824 i hjemmet, fremstillet 13. dec. 1824 i Allerslev kirke, d. 10. nov. 1825 i Allerslev, begravet 16. nov. 1825 på Allerslev kirkegård.  Båret af Anders Jensenīs kone i Rorup.

                             Fadder: gdm andrs Hansen og Hustru i Osted,

                             Anders Hansen og Lars Hansen ,Rorup.

           108.   ii     Niels Jensen, f. 19. nov.1827 i Allerslev Lejre, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, hjemmedøbt 21. nov. 1827 i hjemmet, fremstillet 26. dec. 1827 i Allerslev kirke, vaccineret 13. maj 1829 i Rauchmaul, konfirmeret 03 april 1842 i Allerslev kirke, reference mg fra skolen, d. 27.juni 1898 på  Roskilde amtsygehus, begravet 03. juli 1898 på Allerslev kirkegård, stilling: Skræddermester & Landpostbud.  Han blev gift med Ane Kirstine Jensen, gift 13. sep.1856 i Allerslev kirke.

                    iii    Ole Jensen, f. 17. aug 1830 i Allerslev, Voldborg h, Roskilde amt Dk, døbt 29. aug 1830 i Allerslev kirke, d. 05. nov. 1835 i Allerslev, begravet 11. nov. 1835 på Allerslev kirkegård.  bårret af Lars Olsenīs hustru i Allerslev.

                             Fadder: gmd Hans Bertelsen, jørgen Sørensen, Jørgen Nielsen,

                              Henrik Svends datter alle Allerslev.

                    iv    Maren Jensdatter, f. 26. okt. 1833 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt,Dk, døbt 22. dec. 1833 i Allerslev kirke, d. 09. maj 1835 i Allerslev, begravet 15. maj. 1835 på Allerslev kirkegård.  Bårret af Ole Olsenīs kone Ane Andersdatter

                             gmd Poul Andersen og Lars HansenRorup ,

                             gmd, Ole Christensen af Allerslev.

                    v     Ole Jensen, f. 10. jan. 1836 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde, Dk, døbt 17. marts 1836 i Allerslev kirke, stilling: værkfører + Uldspinder Vinter Mølle.  Bårret af Pige Kristine Olsdatter i Allerslev,

                             gmd. Poul Andersen i Rorup, gmd.Søren Nielsen

                             + Husmand Ole Christensen, alle Allerslev

                            

                             roskilde, Voldborg, Sonnerup, Englerup, huus, 21, FT-1880, B0199

                             Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

                             Ole Jensen 44  Gift møllersvend  Allersløv sogn, Kjøbenhavns Amt

                             Ane Sofie Jensen 48  Gift hans kone  Rye sogn, Kjøbenhavns Amt

                             Ole Peder Jensen 11  Ugift deres søn  Sonnerup sogn

                             Karen Jensdatter 73  Enke(mand) aftægtskone  Hyllinge sogn, Kjøbenhavns Amt

                            

                             --------------------------------------------------------------------------------

                             . Han blev gift med Ane Sofie Jensen, gift 22. okt 1865 i Kirke Sonnerup kirke.

                    vi    Peder Jensen, f. 22. aug. 1838 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde, Dk, døbt 21. okt. 1838 i Allerslev kirke, vaccineret 10.sep. 1845, konfirmeret 1853 i Allerslev kirke, reference mg fra skolen.  Bårret af Lars Hansenīs kone i Rorup,

                             Fadder: gmd Ole Christensen, Søren Larsen

                             + Søren Nielsen, Allerslev

                            

                            

                             Samtlige personer i husstanden

                            

                             roskilde, Voldborg, Allerslev, Alleslev By og sogn, en gaard, 8, FT-1880, B0051

                             Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: r Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

                             Peder Jensen 42  Enke(mand) husfader, gaardfæster  her i sognet [Alleslev]

                             Lars Peter Jensen 15  Ugift hans barn  do [Alleslev]

                             Karen Marie Jensen 13  Ugift do [hans barn]  do [Alleslev]

                             Ane Kirstine Jensen 10  Ugift do [hans barn]  do [Alleslev]

                             Jensine Marie Jensen 7  Ugift do [hans barn]  do [Alleslev]

                             Sofie Jensen 34  Ugift hans søster, husholderske  do [Alleslev]

                             Johanne Kristensen 72  Enke(mand) husfaderens svigermoder, aftægtskone  do [Alleslev]

                             Lars Peter Andersen 25  Ugift tjenestekarl  Skulleløv sogn, Frederiksborg Amt

                             Ane Jensen 2  Ugift tjenestepige  her i sognet [Alleslev]

                             . Han blev gift med Ane Kirstine Larsen.

                    vii   Lars Jensen, f. 19. okt. 1840 i Allerslev, Voldborg h. Rosilde amt,Dk, døbt 20. dec. 1840 i Allerslev kirke, d. 20. marts 1842 i Allerslev, begravet 04. april 1842 på Allerslev kirkegård.  Bårret af gdm  Peder?

                             Fadder: Jens Olsenīs kone Karen, allerslev

                             gmd Poul Andersen Rorup, gmd. Søren Nielsenīs hustru,

                             Ole Christensen,alle Allerslev.

                    viii  Lars Jensen, f. 28. juni 1844 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde, Dk, døbt 11. aug. 1844 i Allerslev kirke, vaccineret 02. sep. 1854, konfirmeret 1858 i Allerslev kirke, reference mg fra skolen.  Bårret af Chr. Mogens Kone i Kornerup.

                             Gmd. Søren Nielsen, Ole Christensenīs kone,

                             Ole Christensen, alle Allerslev.

                    ix    Anders Jensen, f. 13. sep. 1846 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt, Dk, døbt 06. sep. 1846 i Allerslev kirke, d. 14. jan. 1930 i Spokane Washington, begravet 16. jan 1930 i Spokane.  Pige Ellen Poulsen af Rorup bar barnet.

                             Fadder gmd. Ole Olsen Søndergaard, gmd Niels Pedersen,

                             Husmand Søren Nielsen, Allerslev.

                    x     Frederik Jensen, f. 17. jan. 1850 i Allerslev, Voldborg h. Roskilde amt,Dk, døbt 26. april 1850 i Allerslev kirke, vaccineret 10. juli 1857, konfirmeret 1864 i Allerslev kirke, reference mg- mg+ fra skolen.  roskilde, Voldborg, Allerslev, Alleslev By og sogn, et hus, 4, FT-1880, B0051

                             Frederik Jensen 30  Gift husfader, husmand, dagleier i agerbruget  her i sognet [Alleslev]

                             Maren Kirstine Petersen 27  Gift hans kone  Roskilde

                             Jens Peter Jensen 2  Ugift deres søn  her i sognet [Alleslev]

                             udøbt drengebarn under 1 aar  Ugift do [deres søn]  do [Alleslev]

                             Kirstine Nielsen 77  Enke(mand) hans moder, husmandsenke, aftægtskone  do [Alleslev]

                             Johanne Nielsen 56  Gift husfaderens svigermoder  Jydstrup sogn, Sorø Amt

                            

                            

                             Pige Maren Kirstine Hans, hustru til Hans Christensen i Tokkerup bar Barnet,

                  &n